ספרי הצורף עכשיו לקריאה חינם באינטרנט

קריאה בהולה לאחד שהוא המשיח האמיתי, לקרוא את "ספרי הצורף" וללמוד מהם את כל התיאוריה בכח, כדי לקבל את הכח מהיותך המשיח+ג להיות המשגיח על המציאות, הנה +ג ולהיות הנהג של האנושות והעולם, האות ג היא אות הכ"ח שאב(ג)דה מהסדר-א.ב.ג.ד,ה ללא ג =אבדה, ובספרי הצורף החזרנו אותה לשימוש והוספנו אותה לכ"ז וקיבלנו כ"ח אותיות שיביאו את הגאולה בעזרת ג האל+ג=גאלה=הגאל. ובעזרת ספרי הצורף תוציא מהכח לפועל את ההשגחה על המציאות, ותחיה מתים, ותמצא את עץ החיים. שיקנה לנו חיי נצח. לך ןעבורך נכתבו ספרי הצורף
הנה כאן כל הקישורים לספרי הצורף, וקישור לאות אות החסרה שנעלמה, ואנו מצאנו אותה שהיא אות ג אות הגאלה בעזרת האל. 
גילוי כל הסוד של הגאולה הנוכחית
http://moreshet.co.il/kahana/tavnit2.asp…
עכשיו ניתן כאן באינטרנט לקרוא את שלושת הכרכים של ספרי הצורף בחינם המפורסמים בוורדפס בקבצי pdf כמו כן ניתן לקבל את הכרך הראשון המודפס בחינם, רצוי לקרוא את ההקדמות בנושא 9 מאמרים לפירסום כדי להבין את אופן השיטה של פענוח המילים והמשפטים שבספרים
כאן בקישור הזה ניתן לקרוא באינטרנט את שלושת הכרכים של ספרי הצורף רצוי לקרוא קודם את ההקדמה של 9 מאמרים לפירסום כדי להבין את שיטת הפיענוח של המילים והמשפטים המובאים בספרים בקובץ pdf בוורדפרס אם הינכם מחפשים פענוח מילה או משפט מסוימים חפשו אותה בשלושת הכרכים סביר להניח שתמצאו אותם בכל הכרכים בצירוף שונה נוסף, כמו כן ניתן לקבל את הכרך הראשון של ספר הצורף בחינם
http://atsorf1.wordpress.com/…/%d7%9e%d7%a8%d7%a6%d7%99%d…/…
http://atsorf1.wordpress.com/?attachment_id=19 מאמרים לפירסום 9
http://atsorf1.wordpress.com/?attachment_id=14 לקריאת ספר הצורף כרך ראשון
http://atsorf1.wordpress.com/?attachment_id=17 לקריאת ספר הצורף כרך שני
http://atsorf1.wordpress.com/?attachment_id=18 לקריאת ספר הצורף כרך שלישי

המשפט הבא יוצר את סוד האות גימל שנעלמה וחסרה בכ"ז אותיות ומשלימה את כ"ח אותיות ובספרי הצורף החזרנו אותה לשימוש בכזרת כח הצירופים שהמשח המיוחל יעשה שימוש בצירופים שמובאים בספרי הצורף לשם קבלת כוחות לשלוט על המציאות ולהשגיח על האנשות ועל העולם . המשיח+ג=המשגיח. הנה +ג=הנהג והמשיח ינהיג את העולם בעזרת האות ג שהיא אות הגאולה., היא האות שאבדה=אב(ג)דה מסדר א.ב.ג.ד.ה.ללא ג=אבדה
סוד המח יוצר את גימל שנעלמה=סוד המח יצר אות גימל שנעלמה=ילדנו עצם שם אות גימל החסרה.=משיח מצא עם נגלה סוד תורה=עם נגלה סוד תורה מצא לי משיח=עצם סגלת חומר יהוה שלם=עצם סגלת שלם מרוח אדני יהוה= =עצם סגלת אדני יהוה רחום שלם=עצם סגלת חמור אדני יהוה שלם=עצם חמור סגלת אדני יהוה שלם=לשם אדני יהוה עצם סגלת חמור=עצם סגלת חומר לשם אדני יהוה עצם סגלת רחום לשם אדני יהוה=מהסוד נגלה מצות עם ישראל חי =מצוי דת מחנו ישראל עם סגלה=מצוה מדתנו ישראל עם סגלה חי=מח דתנו מצוה ישראל עמי סגלה=סדר העולם מציון גאלת המשיח=גאלת המשיח סדר העולם מציון=סדר המשיח גאלת העולם מציון=לעם סגלה אור דת המשיח מציון= =תגלה צלמי מביר עונש אדם וחוה=גילת הצלם מסיר ענש אדם וחוה=תורה עוד נס צלם אלהים משגיח=המשגיח סדר לנו עמוצ אלהים=צוי אמת סדר עולם המשגיח נגלה=משגיח נגלה צוי עולם האמת=משיח אמת נגלה סדר צוי עולם= =משיח נגלה סדר מציאות העולם=מציאות המשיח נגלה סדר עולם=מציאות משיח נגלה סדר העולם=סדור משיח נגלה עצמות אלהים=סדור אלהים נגלה עצמות משח=הנה מולי עצם סדור גאלת משיח=הנה סדור עצם ליום גאלת משיח = =הנה משיח לו עצם סדר גאלת יום= הנה ום גאלת משיח לעצמו סדר=עמי הנה צוי מחי סדר גאלת שלוםמח עמי הנה צוי סדר גאלת שלום=מחי מושל הנה צוי סדר גאלת עמי=ממשיח עצמו סידרת לנו הגאלה=מול מתגלה סדור אני עצם המשיח=עצם משיח הנה מול סדור גאלתי=עצם גאלתי הנה מול סדור משיח=אורננשלם מתגלה סור עץ החיים =סוד נשלם מתגלה אור עץ החיים=נס גדול המשיח יצר עולם האמת=מגאל תורה נשלם סוד עץ החיים=מתורה נשלם גאל סוד עץ החיים= חידוש הנס יצר מגלה עולם האמת=נס אמת יצר מגלה יחדוש העולם=נס יצר מגלה חידוש עולם האמת=מגלה נס יצר חידוש עולם האמת=מגלה נס אמת יצר חידוש העולם=לסוד אמת נגלה שומר עץ החיים=לאמת נגלה סוד שומר עץ החיים=סוד אמת נגלה שומר עץ החיים=לשומר סוד נגלה עץ החיים אמת=גלה לענש סוד אוצר מחיה מתים=גלה סוד לענש אוצר מחיה מתים=גאל צוה לעונש מחיה מתים= גאל צוה סדור לענש מחיה מתים= אוצר נגלה סוד על מחיה מתים=אוצר על נגלה סוד שמחיה מתים=ממשיח נגלה סוד על היוצר אמת=מסוד על נגלה משיח היוצר אמת= משיח העל גילה מסוד רצון אמת= משיח העל נור גילה סוד מאמת=צנור משיח על גילה הסוד מאמת=משה מחי נור יסד גאלת העולם=משה רצון מחי יסד גאלת העולם=רצון מהמשיח יסד גאלת העולם=צנור מהמשיח יסד גאלת העולם=רצון מח משה יסד גאלת העולם=נוצר מח משה יסד גאלת העולם=העולם נוצר יסד מח גאלת משה עולם גאלה יסדתי נוצר מח משה=עולם גאלה יסדתי רצון מח משה=מהמשיח יסדת נור עולם גאלה=מהמשיח יסדת רצון עולם גאלה=מח משה יסדתי נור עולם גאלה= מח משה יסדתי רצון עולם גאלה =רצון משה יסדתי מח גאלה עולם רצון משה יסדתי מח עולם גאלה=משה נור מח יסדתי עולם גאלה=מדע עולם יוצר נס גאולת המשיח =מח על יוצר מסודי(=מיסוד)גאלת
הנשמה=מיסוד(=מסודי)גאלת הנשמה יוצר מח על=סוד משה מתגלה אני וצר מח על=אני משה מתגלה סוד יוצר מח על=מסדר התשו"ע נצמיח מולי גאלה(התשו"ע=שנת הגאולה הנוכחית)=המשיח מתגלה מסוד אצר עליון=המשיח מתגלה מסוד ארץ עליון=מסור האצר מתגלה משיח עליון=מסוד עליון מתגלה אצר המשיח=סוד השם מתגלה אני וצר מח על= אני השם מתגלה יוצר מח על=סוד המשיח מתגלה מאצר עליון=נס יצר מגלה חידוש עולם האמת=מאור משה נולד סגלת עץ החיים=משה נולד מאור סגלת עץ החיים=מסגלת עץ החיים נולד אור משהמסגלת משה אדני יוצר מח על= מח האדם העליון יוצר סגלת משה= סגלה יוצרת מח משה אדם עליון= אור עץ החיים למדנו סגלת משה= אור עץ החיים נולד מסגלת משה=מסגלת משה נולד אור עץ החיים=אור מסגלת משה נולד עץ החיים=עץ החיים נולד מסגלת אור משה=(=משה=השם)עצם אמנה של יהודי סגלת חומר=סגלת עצם של יהודי אמנה מרוח=עצם אמנה של יהודי מסגלת רוח=עצם אמנה של יהודי סגלת רחום=עצם אמנה של יהודי סגלת חמור=אמנת יהודי עם סגלה שלם צחור=סגלת עם יהודי רוצח(=צחור)שלם אמנה=סגלת עם יהוי מאור צח לנשמה=לנשמת יהוי עם סגלה מאור צח=סגלת עם יהודי אוצר מח לנשמה=נשמת יהודי עם סגלה אוצר למח =מנס מגלה שואת רצח לעם יהודי=מסגלת שואה ליהודים נרצח עם.
לקריאת 3 כרכים נוספים ללא האות ג. ולכל עזרה נוספת פנה אלי בקישור הבא
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=850971355018363&id=100003165180404

 

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת


בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, בצורת כיפה(=הפכים) המהווה אותם מעצם היותו היפוכם

עבור לעמוד
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
חוזרים בשאלה