ריהוט שהוזמן ללוא חשיבה מספקת האם ניתן לבטלו?

ביום 15/11/2009 התקשרנו עם חברת ריהוט בחוזה סטנדרטי לרכישת חדר-שינה (להלן: "החוזה"). בעת כריתת החוזה היתי נתון ללחץ רב ולמצוקה, כיוון שאחי גויס למילואים, ובאותה עת ממש השתתף בתרגיל לחימה מטעם הצבא בגבול. בין סעיפי החוזה הופיעו הסעיפים הבאים: 7. התמורה עבור חדר השינה תשולם במלואה עד ליום .01/12/09 אך מסירת חדר-השינה תהא עד ליום 01/03/10. 8. קבלת חדר-השינה על ידי הקונה (עודד) מלמדת כי חדר-השינה נמסר בשלמותו וללא פגמים,ובקבלת החזקה בחדר-השינה מוותר הקונה על זכאותו לתרופות עקב הפרת חוזה. 9 הקונה מוותר על זכותו לפנות לערכאות משפטיות בקשר לחוזה זה. לאחר ששולמה התמורה הנקובה בחוזה ברצוני לברר :האם ביכולתי לבטל את החוזה כולו שנכרת עם חברת ריהוט האם אוכל לפנות לבית המשפט ולבקש הצהרה על בטלות סעיפים 7-9 לחוזה?איזו עילה תעמוד לזכותי?

ביטול החוזה

מתיאורך עולה כי לא מדובר בביטול עקב הפרה של אחד הצדדים את ההסכם אלא בביטולו עקב הבנה כי ההסכם אינו מתאים. השאלה נוספת היא האם שולמה מלוא התמורה והאם שולמה במזומן או באשראי? חוק החוזים (חלק כללי) קובע מצבים בהם קיים פגם בכרית החוזה כגון הטעיה, עושק או טעות, המאפשרים את ביטולו וכן חוק הגנת הצרכן קובע מוסיף וקובע מצבים נוספים ואופן ותוצאות הביטול. כמו כן לויתור על זכויותיכם אין משמעות שכן זכויות אלו מוקנות לכם בחוק. החוקים מצ"ב בקישורים למטה, מומלץ לקרוא אותם ולהתייעץ עם עו"ד

שירה בן אשר ארד, עו"ד


טל. 072-2990969


www.sba-law.com

עבור לעמוד
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
נדל"ן
בחר
בחר