כמה אנשים מותר לקחת???

ברצוני לדעת כמה אנשים ניתן לקחת ברכב פרטי יש לי רשיון 02 רגיל,שמעתי שיצא חוק חדש בקשר מספר האנשים שלוקחים מאחור,מה החוק אומר???

אין חוק חדש והשאלה מסובכת. התשובה - עוד יותר.

נושא זה עלה כאן כבר כמה פעמים. אין חוק שאומר "ברחל בתך הקטנה" כמה נוסעים מותר להסיע ברכב פרטי. הכל מעורפל, משמעויות, השלכות ופרשנויות. אין דבר מוחלט. זה בכוונה. נתחיל מתקנה [83ב(א) אם זכרוני לא בוגד בי] שאומרת בין היתר, שחובת החגירה חלה על נוסעים כמספר החגורות ברכב. הפרשנות הנהוגה כיום (במשטרה) שעל נוסעים נוספים אין חובה כזו ומכאן שמותר להסיע נוסעים במספר העולה על מס' החגורות ברכב. מי שיש לו חגורה - חייב. ומי שאין לו - פטור - ובלבד שלא פורקו החגורות מהרכב אם הותקנו במקור (ע"י היצרן) משום שזה שינוי במבנה הרכב וזו עבירה. כתוב בתקנה 1 שרשות הרישוי תסווג רכב כפרטי אם מס' המקומות בו אינו עולה על 8. אבל אין הגדרה מה הוא "מקום". בנוסף, אחת התקנות (לא זוכר מספר) אומרת שברכב פרטי מותר להסיע נוסעים כמספר המקומות ברכב. אבל שוב, אין הגדרה מה זה "מקום". תקנה נוספת אומרת שבעל רשיון נהיגה כמו שלך רשאי להסיע ברכב >>מסחרי<< עד 8 נוסעים (או עד מה שקבוע ברשיון הרכב לפי הנמוך מהשניים). אין אף מילה על רכב פרטי. ולמה הערפל? תתפלא - פוליטיקה. בלחץ הדתיים. הם טענו שמשפחה עם הרבה נפשות לא יכולה תקציבית לרכוש אוטובוס. הם דרשו לא למנוע ממשפחות כאלה להנות יחד מרכב משפחתי רגיל ובלי לעשות נגלות. ראית מה הולך בבגאז' של רכב סטיישן בבני ברק? כל השבט בפנים. ראית שמקבלים דו"ח על זה? קדחת. אז תמיד אפשר לומר שזו נהיגה בחוסר נהירות ( 500 ש"ח קנס) או נהיגה בקלות ראש (הזמנה לדין) אבל יש בעיה של הוכחה ושכנוע של בית המשפט. אז בכוונה השאירו את זה לא בשר ולא חלב. האמת - בלי חגורה - סכנה. אבל אין אכיפה של מס' נוסעים ברכב אלא לגבי נהג חדש שגילו עד 21 המסיע יותר משני נוסעים ברכב ואינו מלווה על ידי מי שכשיר לשמש מלווה בימים כתיקונם (למרות שעבר את תקות הליווי). מי שידע את הדברים האלה היטב היו הערבים מעזה. פעם הם נסעו רק באחד משני כלי רכב. או מרצדס או פיז'ו 404 (מאז הם השתכנזו ). בטנדר 404 (מסחרי) כתוב ברשיון הרכב - נהג, 2 על ידו ו-4 בארגז - ככה נסעו. בסטיישן 404 רק פתחו את הדלתות ונשפכו החוצה 404 נוסעים. ערב טוב. דיויד

תגובה לדוד

אז תן לי להבין עכשיו משהו...אני בן 23 אני נוהג על הכביש כבר 5 שנים,במידה ועכשיו אני לוקח באוטו שלי,6 נוסעים,אחד ליידי ועוד שלושה מאחור חגורים ועוד בן אדם אחד יושב על אחד האנשים החגורים והוא עצמו לא חגור עזוב שזה מסוכן האם שוטר שעוצר אותי יכול לתת לי כנס על כזה דבר???או שהוא לא מתייחס לזה??? זה לא לפי פוליסת הביטוח כמה אנשים מותר לקחת ברכב?? כי זה דבר לא מובן בכלל....

תשובה

התקנה היחידה שלא הזכרתי - שכל הנוסעים בכל רכב חייבים להיות מוסעים בצורה המבטיחה את שלומם. לדעתי גם כאן קשה להוכיח בבימ"ש שצורת ההסעה לא הבטיחה את שלום הנוסעים. כיום במשטרה (לפחות השוטרים שיודעים את החוק) לא תקבל דו"ח. יש לי ספק לגבי ישיבה על אדם אחר. אם שוטר חרוץ במיוחד ירשום דו"ח - אינני יודע איך יתייחס בית המשפט. אבל שוב, לפי מה שאני יודע מהמשטרה - לא תקבל דו"ח. לחברת הביטוח אסור על פי פקודת ביטוח רכב מנועי, להגביל את מס' הנוסעים ברכב. ביטוח החובה שאתה משלם זו אגרה ממשלתית. אם תשים לב, בסעיף מס' נוסעים (בתעודת ביטוח חובה) כתוב "כחוק" (הבעיה שאין חוק ברור) או "1+" רק לא כתוב פלוס כמה. אם כתוב דבר אחר - זה סעיף לא חוקי גם על פי אותה פקודה וגם על פי התוספות שלה. לי לא ידוע על דו"ח שנירשם בגלל מס' נוסעים ברכב פרטי. שים לב שברשיון הרכב (הטסט) של רכב פרטי לא כתוב כמה נוסעים מותר לקחת בו. בכל רכב אחר כן. פרט לפרטי ופרט למונית בה מותר להסיע בנוסף על מה שכתוב ברשיון הרכב עוד 2 ילדים עד גיל 5 אם ליד הנהג יושה רק אדם אחד. אני יודע שמתוכננים שינויים בחוק לגבי הסעת נוסעים אבל כיום לא ידוע לי על שינוי כזה שכבר קיים וכבר בתוקף. השינוי יעשה במסגרת ההתאמה למקובל באירופה. זה תהליך שיקח זמן. בדוק את הנושא מפעם לפעם. ערב טוב. דיויד

כמה אנשים מותר לקחת???

ברצוני לדעת כמה אנשים ניתן לקחת ברכב פרטי יש לי רשיון 02 רגיל,שמעתי שיצא חוק חדש בקשר מספר האנשים שלוקחים מאחור,מה החוק אומר???

גבר תקרא פה

הוא שיגע אותך עם התשובה שלו אני יכתוב לך הכי פשוט מותר לך לקחת באוטו כמה שאתה רוצה בתנאי שכולם יהיו חגורים הבנת?

ממש לא נכון. אבל מי אני שאתווכח עם החכם מכל אדם?

אין חוק חדש והשאלה מסובכת. התשובה - עוד יותר.

נושא זה עלה כאן כבר כמה פעמים. אין חוק שאומר "ברחל בתך הקטנה" כמה נוסעים מותר להסיע ברכב פרטי. הכל מעורפל, משמעויות, השלכות ופרשנויות. אין דבר מוחלט. זה בכוונה. נתחיל מתקנה [83ב(א) אם זכרוני לא בוגד בי] שאומרת בין היתר, שחובת החגירה חלה על נוסעים כמספר החגורות ברכב. הפרשנות הנהוגה כיום (במשטרה) שעל נוסעים נוספים אין חובה כזו ומכאן שמותר להסיע נוסעים במספר העולה על מס' החגורות ברכב. מי שיש לו חגורה - חייב. ומי שאין לו - פטור - ובלבד שלא פורקו החגורות מהרכב אם הותקנו במקור (ע"י היצרן) משום שזה שינוי במבנה הרכב וזו עבירה. כתוב בתקנה 1 שרשות הרישוי תסווג רכב כפרטי אם מס' המקומות בו אינו עולה על 8. אבל אין הגדרה מה הוא "מקום". בנוסף, אחת התקנות (לא זוכר מספר) אומרת שברכב פרטי מותר להסיע נוסעים כמספר המקומות ברכב. אבל שוב, אין הגדרה מה זה "מקום". תקנה נוספת אומרת שבעל רשיון נהיגה כמו שלך רשאי להסיע ברכב >>מסחרי<< עד 8 נוסעים (או עד מה שקבוע ברשיון הרכב לפי הנמוך מהשניים). אין אף מילה על רכב פרטי. ולמה הערפל? תתפלא - פוליטיקה. בלחץ הדתיים. הם טענו שמשפחה עם הרבה נפשות לא יכולה תקציבית לרכוש אוטובוס. הם דרשו לא למנוע ממשפחות כאלה להנות יחד מרכב משפחתי רגיל ובלי לעשות נגלות. ראית מה הולך בבגאז' של רכב סטיישן בבני ברק? כל השבט בפנים. ראית שמקבלים דו"ח על זה? קדחת. אז תמיד אפשר לומר שזו נהיגה בחוסר נהירות ( 500 ש"ח קנס) או נהיגה בקלות ראש (הזמנה לדין) אבל יש בעיה של הוכחה ושכנוע של בית המשפט. אז בכוונה השאירו את זה לא בשר ולא חלב. האמת - בלי חגורה - סכנה. אבל אין אכיפה של מס' נוסעים ברכב אלא לגבי נהג חדש שגילו עד 21 המסיע יותר משני נוסעים ברכב ואינו מלווה על ידי מי שכשיר לשמש מלווה בימים כתיקונם (למרות שעבר את תקות הליווי). מי שידע את הדברים האלה היטב היו הערבים מעזה. פעם הם נסעו רק באחד משני כלי רכב. או מרצדס או פיז'ו 404 (מאז הם השתכנזו ). בטנדר 404 (מסחרי) כתוב ברשיון הרכב - נהג, 2 על ידו ו-4 בארגז - ככה נסעו. בסטיישן 404 רק פתחו את הדלתות ונשפכו החוצה 404 נוסעים. ערב טוב. דיויד

חגורת בטיחות

יש היום אפשרות לירשום דו"ח תנועה.לילדים עד גיל 8 בגין כסא בטיחות או מושב בוסטר כאשל כל אחד מהם לא יושב בכסא..

זה סעיף 84 א" והחוק אומר 3 חגורים ואחר לא העיקר שישבו בנוח  זה מה שאמרו היום בקורס ריענון נהיגה בעפולה שם המורה משה בן חיים זה אומר 4 מאחורה ו2 מקדימה

האם יש תקנה חדשה  עדכנית לשנת 2016 לגבי מספר הנוסעים שמותר להסיע מלבד הנהג ברכב פרטי?

מהי ההנחיה המשטרתית לגבי נוסע בוגר שאינו חגור היושב ברווחה במושב האחורי כי אין חגורה נוספת עבורו?

תודה

בקיצור האם יש שינוי לגבי מספר האנשים לדרגה C1 ברישיון ?

במידה ומדובר ברכב גדול שיש בו יותר מ 9 מקומות???

תרארא כאן הוא ממש מסביר את זה בצורה מצויינת את כל הענין של נהג חדש גם נותן דוגמאות למי שעשה תאונת דרכים ושואל לגבי העונש כתוצאה מנהיגה לא נכונה כמו גם מסביר מה עושים במקרה של תאות דרכים ראה כאן

תרארא כאן הוא ממש מסביר את זה בצורה מצויינת את כל הענין של נהג חדש גם נותן דוגמאות למי שעשה תאונת דרכים ושואל לגבי העונש כתוצאה מנהיגה לא נכונה כמו גם מסביר מה עושים במקרה של תאות דרכים ראה כאן

נעשה סדר.כך היה וכך עדיין נהוג.מותר לקחת עד 7 בתנאי שלא מפריעים לנהג בשדה הראייה וכדומה.ברשיון רגיל.

נעשה סדר.כך היה וכך עדיין נהוג.מותר לקחת עד 7 בתנאי שלא מפריעים לנהג בשדה הראייה וכדומה.ברשיון רגיל.

שלום יש לי רכב שברולט סוואנה שנת 2002 בעלת 8 מקומות (מושבים) לא כולל הנהג, ורציתי לדעת כמה אני יכול להסיע יותר מהאמור לפי המידע שנתתם פה..? 

ועוד האם המידע הזה קביל בבית משפט לתעבורה..?

ואם נהגתי עם נוסע אחד מעל המותר, דהינו 9 ועוד הנהג, מהי הטענה שאני יכול לטעות בבית משפט, לפי המידע אשר מסרתם לעיל..?

על דו"ח שבוא השוטר כותב:

"נהגת ברכב הנ"ל והסעת 9 נוסעים במספר העולה על 8 נוסעים כמצוין ברישיון הרכב, תקנה 84(ב) לתקנות התעבורה"

עבור לעמוד
,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
דיני תעבורה
בחר
בחר