גיבובי שטויות במיץ - להלן תקצירו של פס"ד עצוב לדחיקת מקומו של האב בחיי ילדיו - שוב!!!

תמש (ת’א) 36621/06 ט. מ., קטין נ’ ע.מ הכרעה בעניין משמורת קטינים. הצדדים נישאו בנישואין אזרחיים בקפריסין וטרם סודר ג’פ. האב עותר למשמורת משותפת והאם מתנגדת וטוענת, שיש לקבוע משמורת לידיה וסדרי ראייה לאב, על אף העובדה כי לא הגישה תביעה למשמורת הקטינים לידיה. ההורים אינם מדברים בינהם וערוץ התקשרות בין האב לאם, הינו באמצעות דואר אלקטרוני והודעות טקסט במכשיר נייד בלבד. ביהמ’ש לענייני משפחה קבע משמורת בידי האם, וסדרי ראיה לאב, מהטעמים הבאים: במדינת ישראל להבדיל מארה’ב (הידועה כמקום בה התפתח רעיון ’משמורת משותפת’) חל ס’ 14 לחוק הכשרות המשפטית ואפוטרופסות לפיו, קיימת משמורת משותפת משפטית של שני ההורים. עפ’י הפסיקה, כאשר ההורים פרודים וילדם המשותף נתון למשמורת אצל אחד מהם, קיימת ושרירה החובה לקבל החלטות מהותיות הנוגעות לילדם, במשותף; תולדה של משמורת משותפת נבעה מגישות הקשורות לתנועות הבאות לחזק את דמות האבות בגידול הקטינים לאחר גירושין וקיימת מחלוקת בין המומחים בסוגיה זו עד עצם היום הזה. הנקודה הרלוונטית הא, מהי טובת הילד? האם טובתו מתבטאת בכפיית משמורת משותפת, חרף השסע הטבעי עקב הגירושין, או שמא טובת הילד מחייבת תשתית של יציבות הבנויה על שיתוף פעולה הורי, כאשר בהעדר שיתוף פעולה מתאים לנסיבות, יש לקבוע משמורת מסורתית וסדרי ראיה. כאשר מדובר במשמורת פיסית משותפת, אזי הסיכון לחיכוך משמעותי בין ההורים לעיני הקטינים הינו מוגבר, זאת נוכח ריבוי ההזדמנויות שעל ההורים להיות בקשר ביניהם. סיכון זה אינו מבוטל ומהווה סכנה של ממש לשלוות הקטינים. בכל שאלת משמורת יש להעדיף כל דרך שתעניק לקטינים ביטחון פיסי והחשוב מכל חיזוק נפשי. משמורת משותפת פיסית הינה קשה יותר ממשמורת משפטית משותפת עם סדרי ראיה. גם כך יש צורך במקרים לא מעטים במתאם הורי. אולם תפקידו של אותו מתאם הורי אינו לעבוד In Loco Parentis, אלא לסייע לצדדים להגיע להבנות והחלטות משותפות. במצב הקיים בענייננו, לאור חוסר התקשורת והשנאה בין הצדדים, הדבר לא ניתן. לפיכך,לא נקבעת משמורת משותפת, אלא משמורת בידי האם ולאב סדרי ראיה מתאימים. יחד עם זאת, אין בקביעה זו כדי לשלול את האפשרות בעתיד. שני הצדדים חייבים לעבוד ביחד כדי להתגבר על אי יכולתם לתקשר ולהוריד את רמת המתיחות למינימום.

הצרה שזה לא גיבוב שטויות אלא הגישה שנחשבת שקולה

אם זה באמת היה גיבוב שטויות, לא היתה כל בעיה לשכנע בשגיאה שיש בגישה הזאת. אבל העובדה, שרק שופטים מעטים עד כה השכילו להבין שיצירת קונפליקט מצד האם הוא טקטיקה משפטית, מראה עד כמה עמוקה השגגה הזאת בקרב אנשים, שנחשבים רציניים ושקולים. אני מאמין שזו תקופת ביניים. כבר יש כמה פסקי דין שקבעו שקונפליקט אינו מונע משמורת משותפת ושופטים אחרים, כדוגמת זה שבו עסקינן, מתמודדים עם הבעייה (גם אם פותרים אותה בצורה שגויה). בעבר הבעיה לא היתה קיימת כי המקרים שבהם אב תבע משמורת משותפת נחשבו איזוטריים וראויים לגיחוך. עכשיו זו תופעה הולכת ומתרחבת, והתובנה שזו טובת הילד הולכת ומחלחלת לבינתם של השופטים. ועם זה, הייתי רוצה לפגוש את השופט הראשון, שיכריז שבגלל הסכסוך בין ההורים אין מקום למשמורת משותפת ולכן הוא מעניק את המשמורת לאב.
מנהל הפורום
1000+

ציינת ששני ההורים לא מדברים אחד עם השני בכלל

אז איך אפשר לעשות משמורת משותפת בלי לפגוע בילד? האם טובת האב(או האם) קודמת לטובת הילד? זוגות שמבססים תקשורת טובה ויציבה לאחר הגירושין, שפועלים באמצעות גישור ולא באמצעות מלחמות. יכולים להחזיק משמורת משותפת. זה אפילו בריא וכדאי לילד לדעת שיש לו שני הורים מעורבים ודואגים. אך בינתיים יש יותר ויותר מקרים שבהם הבקשה למשמורת משותפת מצד האב נועדה לשמש רק מטרה אחת - לחסוך לגבר את המזונות. ואולי גם להפריע לניהול החיים התקין של הגרושה. לצערי הרב, יש נשים רבות וגברים רבים ששוכחים את הנזק שהמלחמות ביניהם גורמים לילדים. יש הורים רבים שאחרי הגירושין פועלים להרחקת ההורה השני. משמיצים אותו, מונעים ממנו גישה לילדים, מסיתים את הילדים נגדו. זה הרבה יותר שכיח מהמצב של הורים שנפרדים לשלום כאנשים בוגרים. וממשיכים להיות הורים מעורבים ודואגים.

בברכה,


נתנאלה קארו-סיגל


טיפול פסיכודינמי בילדים נוער ובוגרים


יעוץ והדרכת הורים


http://goo.gl/MI0RB

אף אאחד לא שכח באמת שלא כאחת שנלחמת עכשיו לקבל הילד חזרה

ולאחר גרושין מכוערים כולל הכל אני לא שוכחת ממש לא

בגלל החשש שהגבר רוצה לחסוך מזונותיו

צריך לחייב גם את האישה במזונות. שהרי לא בכל המקרים הגבר מרוויח יותר מהאישה. מדוע בכל תחום יכול להיות שיוויון, רק בתחום הקריטי ביותר, בשנים הראשונות של אדם, לא יכול להיות שיוויון?

גיבובי שטויות במיץ - להלן תקצירו של פס"ד עצוב לדחיקת מקומו של האב בחיי ילדיו - שוב!!!

תמש (ת’א) 36621/06 ט. מ., קטין נ’ ע.מ הכרעה בעניין משמורת קטינים. הצדדים נישאו בנישואין אזרחיים בקפריסין וטרם סודר ג’פ. האב עותר למשמורת משותפת והאם מתנגדת וטוענת, שיש לקבוע משמורת לידיה וסדרי ראייה לאב, על אף העובדה כי לא הגישה תביעה למשמורת הקטינים לידיה. ההורים אינם מדברים בינהם וערוץ התקשרות בין האב לאם, הינו באמצעות דואר אלקטרוני והודעות טקסט במכשיר נייד בלבד. ביהמ’ש לענייני משפחה קבע משמורת בידי האם, וסדרי ראיה לאב, מהטעמים הבאים: במדינת ישראל להבדיל מארה’ב (הידועה כמקום בה התפתח רעיון ’משמורת משותפת’) חל ס’ 14 לחוק הכשרות המשפטית ואפוטרופסות לפיו, קיימת משמורת משותפת משפטית של שני ההורים. עפ’י הפסיקה, כאשר ההורים פרודים וילדם המשותף נתון למשמורת אצל אחד מהם, קיימת ושרירה החובה לקבל החלטות מהותיות הנוגעות לילדם, במשותף; תולדה של משמורת משותפת נבעה מגישות הקשורות לתנועות הבאות לחזק את דמות האבות בגידול הקטינים לאחר גירושין וקיימת מחלוקת בין המומחים בסוגיה זו עד עצם היום הזה. הנקודה הרלוונטית הא, מהי טובת הילד? האם טובתו מתבטאת בכפיית משמורת משותפת, חרף השסע הטבעי עקב הגירושין, או שמא טובת הילד מחייבת תשתית של יציבות הבנויה על שיתוף פעולה הורי, כאשר בהעדר שיתוף פעולה מתאים לנסיבות, יש לקבוע משמורת מסורתית וסדרי ראיה. כאשר מדובר במשמורת פיסית משותפת, אזי הסיכון לחיכוך משמעותי בין ההורים לעיני הקטינים הינו מוגבר, זאת נוכח ריבוי ההזדמנויות שעל ההורים להיות בקשר ביניהם. סיכון זה אינו מבוטל ומהווה סכנה של ממש לשלוות הקטינים. בכל שאלת משמורת יש להעדיף כל דרך שתעניק לקטינים ביטחון פיסי והחשוב מכל חיזוק נפשי. משמורת משותפת פיסית הינה קשה יותר ממשמורת משפטית משותפת עם סדרי ראיה. גם כך יש צורך במקרים לא מעטים במתאם הורי. אולם תפקידו של אותו מתאם הורי אינו לעבוד In Loco Parentis, אלא לסייע לצדדים להגיע להבנות והחלטות משותפות. במצב הקיים בענייננו, לאור חוסר התקשורת והשנאה בין הצדדים, הדבר לא ניתן. לפיכך,לא נקבעת משמורת משותפת, אלא משמורת בידי האם ולאב סדרי ראיה מתאימים. יחד עם זאת, אין בקביעה זו כדי לשלול את האפשרות בעתיד. שני הצדדים חייבים לעבוד ביחד כדי להתגבר על אי יכולתם לתקשר ולהוריד את רמת המתיחות למינימום.

אתה פשוט צריך עורך דין טוב

מה, לא יכול להיות שככה זה נמשך ואין לך שום מענה. אני חושב ששיטוט פשוט כאן כבר יעשה לך טוב. אבל באמת, אני לא חושב שהאטימות היא עד כדי כך גדולה. לאן הגענו? אין אף עורך דין שיכול לעזור לך כאן? או שזה פשוט עניין של כסף, כמו כל דבר וכל נותני השירותים? כי אז באמת שאני לא יודע מה להגיד לך... פשוט ביזיון, לא בטוח שאני רוצה להיות אבא אם ככה...

בגלל החשש שהגבר רוצה לחסוך מזונותיו

צריך לחייב גם את האישה במזונות. שהרי לא בכל המקרים הגבר מרוויח יותר מהאישה. מדוע בכל תחום יכול להיות שיוויון, רק בתחום הקריטי ביותר, בשנים הראשונות של אדם, לא יכול להיות שיוויון?

אני גם חושב שזה ככה

אם אתה עם הילדים אז אתה בטוח לא צריך לשלם מזונות פרטים נוספים תוכל לראות כאן בדיקות הריון טיפול טבעי
עבור לעמוד
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
הורות משותפת
בחר
בחר