יציאה מהבית לפני הסכם גירושין

(אני שואלת את השאלה עבור חבר טוב, ואני מציינת את זה משום שאני יודעת שהתשובה שונה כאשר מדובר על גבר לעומת אישה) תהליך הגירושין של בני הזוג מתנהל בבית דין לענייני משפחה במשך כמעט שנתיים. חברי, הבעל, מעוניין להתגרש ומעוניין להאיץ את תהליך הגירושין. למיטב הבנתו (גם מקריאת הפורום הזה) אין דרך לזרז את תהליך הגירושין אם האישה מעוניינת למשוך אותו. בשלב זה הוא לא יוצא מהבית והוא לא יעשה זאת עד שלא יהיה הסכם מסודר לראות את הילדים. הוא מעוניין במשמורת משותפת (או הסכם הדומה לכך באופן מעשי) ובוודאי לא יסתפק בביקורים חטופים של ילדיו. כל נושא חלוקת הרכוש המתנהל בין בני הזוג יכול מבחינתו להמשיך להתנהל גם אחרי יציאתו מהבית. אך עם זאת לא ניתן לצאת מהבית ללא הסכם על הילדים (הגדולה בת 17, הקטן בן 10). עורך הדין שלו ייעץ לו לא לצאת מהבית מחשש שהדבר יקשה על תהליך הגירושין. האם יש דרך לצאת מהבית לפני הסכם גירושין?

יש עורכי דין שהיו אומרים לו להמאיס את עצמו עליה עד שהיא תבקש שיצא

אני לא חושב שזו דרך כדאית. אני גם לא חושב שצריך להמשיך ולהחזיק בקרנות המזבח. הילדים מספיק גדולים שאין חשש שהיא תנתק אותו מהם בקלות רבה מדי. אפשר לבקש מעורכי הדין שיסייעו בסיכום על תוכנית הורות זמנית שתתבצע מרגע שיעזוב את הבית, אפשר להסתייע במישהו שלישי - קרוב משפחה, חבר משותף, מישהו ששניהם סומכים עליו ואפשר לפנות לבית המשפט בבקשה לקבוע הסדרי ראייה זמניים לאלתר. ואחרי כל זה, מישהו חייב לשבור את מעגל הקסמים שיכול להימשך שנים. כל עוד היא רואה שהיא מחזיקה אותו בביצים בעניין הסדרי הראייה, היא תמשיך עם זה כדי להגיע להישגים בתחום אחר. שיאזור חלציו כגבר, יצא מהבית ויקבע עובדות בשטח בעניין ראיית הילדים. ואז היא זו שתיפנה לבית המשפט בבקשה לקבוע הסדרי ראייה.
מנהל הפורום
1000+

שלום לך - לדעתי יש מצב להקל

1. העצה של עורכי דין בדבר השארות בדירה - ידועה ואינה מוסכמת עליי. זהו כלי להפעלת לחץ ולעיתים פועל לרעת המצב בייחוד כאשר ישנם ילדים בבית. 2. אין זה מחוייב המציאות שיציאה מהבית תכשיל או תגרור התקדמות ההליכים. אפשרות של תביעה לפירוק שיתוף הוא זרז נהדר לעשות בו שימוש כאשר האישה שמה לה למטרה לגרור. 3. קביעה בין עוה"ד בענין הסדרי ראייה זמנים פותרת את הסוגיה הזו. ואם גם כאן האישה מערימה קשיים - פנייה לביתמ"ש תסדיר גם את זה. 4. חוקי מקרקעין קובעים שזכויותיו הרכושיות לא תפגענה אם יצא מהבית. כל טוב

יש עורכי דין שהיו אומרים לו להמאיס את עצמו עליה עד שהיא תבקש שיצא

אני לא חושב שזו דרך כדאית. אני גם לא חושב שצריך להמשיך ולהחזיק בקרנות המזבח. הילדים מספיק גדולים שאין חשש שהיא תנתק אותו מהם בקלות רבה מדי. אפשר לבקש מעורכי הדין שיסייעו בסיכום על תוכנית הורות זמנית שתתבצע מרגע שיעזוב את הבית, אפשר להסתייע במישהו שלישי - קרוב משפחה, חבר משותף, מישהו ששניהם סומכים עליו ואפשר לפנות לבית המשפט בבקשה לקבוע הסדרי ראייה זמניים לאלתר. ואחרי כל זה, מישהו חייב לשבור את מעגל הקסמים שיכול להימשך שנים. כל עוד היא רואה שהיא מחזיקה אותו בביצים בעניין הסדרי הראייה, היא תמשיך עם זה כדי להגיע להישגים בתחום אחר. שיאזור חלציו כגבר, יצא מהבית ויקבע עובדות בשטח בעניין ראיית הילדים. ואז היא זו שתיפנה לבית המשפט בבקשה לקבוע הסדרי ראייה.

ברגע שהוא יצא מהבית, הקשר שלו עם בנו תלוי בחסדי האשה בלבד.

בכדיי להגיע להסכמות כפי שטל מציע עלייו להמאיס עצמו קודם על האישה.... אין אף גורם במדינה שייתן לו את מבוקשו משפטית חוץ מהאמא עצמה, וטל יודע זאת היטב.... למעשה הגבריות שטל מציע היא לוותר על הילדים ועל נוכחותו בחייהם...

שלום לך - לדעתי יש מצב להקל

1. העצה של עורכי דין בדבר השארות בדירה - ידועה ואינה מוסכמת עליי. זהו כלי להפעלת לחץ ולעיתים פועל לרעת המצב בייחוד כאשר ישנם ילדים בבית. 2. אין זה מחוייב המציאות שיציאה מהבית תכשיל או תגרור התקדמות ההליכים. אפשרות של תביעה לפירוק שיתוף הוא זרז נהדר לעשות בו שימוש כאשר האישה שמה לה למטרה לגרור. 3. קביעה בין עוה"ד בענין הסדרי ראייה זמנים פותרת את הסוגיה הזו. ואם גם כאן האישה מערימה קשיים - פנייה לביתמ"ש תסדיר גם את זה. 4. חוקי מקרקעין קובעים שזכויותיו הרכושיות לא תפגענה אם יצא מהבית. כל טוב

מסכים לחלוטין עם רד בול לגבי התלות הכמעט אבסולוטית בגחמותיה

של האשה בראיית האב את ילדיו, זאת באם יחליט לצאת מהבית. יתרה מכך, אמנם זכויותיו הרכושיות לא יפגעו, אך זכויותיו הקניניות עלולים בהחלט להפגע - ראי "דמי שימוש ראויים". לעיתים, הליך כזה או אחר של מכירת הבית ופירוק השיתוף לוקח שנים. יום טוב

ברגע שהוא יצא מהבית, הקשר שלו עם בנו תלוי בחסדי האשה בלבד.

בכדיי להגיע להסכמות כפי שטל מציע עלייו להמאיס עצמו קודם על האישה.... אין אף גורם במדינה שייתן לו את מבוקשו משפטית חוץ מהאמא עצמה, וטל יודע זאת היטב.... למעשה הגבריות שטל מציע היא לוותר על הילדים ועל נוכחותו בחייהם...

זירוז התהליך

אם כך - האם יש דרך לזרז את תהליך הגירושין? התהליך מתנהל בבית דין לעינייני משפחה.

אם הוא רוצה הסדר של משמורת או דומה לו

שיפעיל כל לחץ כולל נפשי על גרושתו ולא יעזוב את הבית. הוא תלוי בהסכמת גרושתו להסכם של משמורת משותפת או בחסדי פקידת הסעד במקרה של תסקיר ולכן אם הוא חושב שלחץ על האשה בזה שהוא נשאר בבית יעזור שיעשה זאת. אבל, וזה אבל גדול צריך גם לחשוב על הילדים, מה עובר אליהם ואיך זה משפיע עליהם. הנחת המוצא שלי היא שזה בעייתי להם אבל את זה רק הוא יכול להגיד.

פירוק שיתוף במקרקעין - הדרך הכי מהירה

מסכים לחלוטין עם רד בול לגבי התלות הכמעט אבסולוטית בגחמותיה

של האשה בראיית האב את ילדיו, זאת באם יחליט לצאת מהבית. יתרה מכך, אמנם זכויותיו הרכושיות לא יפגעו, אך זכויותיו הקניניות עלולים בהחלט להפגע - ראי "דמי שימוש ראויים". לעיתים, הליך כזה או אחר של מכירת הבית ופירוק השיתוף לוקח שנים. יום טוב

לכן כתבתי להגיע להסכם אם פורמאלי אם לאו, באמצעים משפטיים או לא...

פנייה דחופה לביתמ"ש למנות פקידת סעד תתן מענה דיי זריז לסוגיה זו בלבד --> בייחוד כשמדובר על ילדים מתבגרים. לגבי "דמי שימוש ראויים" -- אתה צודק, גבר שעוזב את הבית צריך לקחת על עצמו הוצאות כפולות -- מחייה ודיור עבור עצמו כמו כן, תשלום עבור הבית בו חיים הילדים.

לב, מניסיון מר, הזכות לראות את ילדיו אינה מובנת מאליה, וכי

חולף זמן ארוך ויקר עד שהמערכת זזה. אני מתכוון גם למערכת המשפט וגם למערכת הרווחה. לעיתים חולפים חודשים ארוכים עד שהמפגש הראשון מגיע. מה שעצוב הוא שהאב - במצב כזה - פשוט חסר אונים. מצב זה מביא לתיסכול מצד האב מזה, ונתק מוחלט בינו לילדיו מזה. אולי בחזון אחרית הימים, תהפוך מערכת המשפט ליעילה יותר. יום נפלא

אם הוא רוצה הסדר של משמורת או דומה לו

שיפעיל כל לחץ כולל נפשי על גרושתו ולא יעזוב את הבית. הוא תלוי בהסכמת גרושתו להסכם של משמורת משותפת או בחסדי פקידת הסעד במקרה של תסקיר ולכן אם הוא חושב שלחץ על האשה בזה שהוא נשאר בבית יעזור שיעשה זאת. אבל, וזה אבל גדול צריך גם לחשוב על הילדים, מה עובר אליהם ואיך זה משפיע עליהם. הנחת המוצא שלי היא שזה בעייתי להם אבל את זה רק הוא יכול להגיד.

לחץ כולל?

המחשבה היא קודם כל על הילדים, ולכן הוא לא עושה, ואני מניחה שאף פעם לא יעשה משהו שיכול לעמת את הילדים ישירות עם מתחים גדולים מידי. אז - השאלה היא מהו לחץ כולל? האם יש למישהו ניסיון ויכול לייעץ מה כדאי לעשות. ורק להדגיש - מדובר באדם מאופק וממש לא גס רוח (בוודאי לא יעשה משהו כמו לצעוק או חלילה יותר מזה).

ועוד הבהרה - לחץ כולל

כשמדובר בילדים קטנים (בני שנתיים וארבע וחצי), האם לדעתכם העיניין שונה?

אין תשובה חד משמעית, מה היא מציעה לו?

בגדול ברגע שהוא יעזוב היא שולטת בו כמו בובה בחוט עדיף לו לנסות להישאר בבית ולסגור עכשיו הסדרי ראיה הגיוניים (2 לילות באמצע השבוע + כל סוף שבוע שני ) ואז זה גם יקדם אותו לבית משפט כי זה יציב עובדות בשטח. מה היא בעצם מציעה לו מבחינת הסדרי ראיה?

לב, מניסיון מר, הזכות לראות את ילדיו אינה מובנת מאליה, וכי

חולף זמן ארוך ויקר עד שהמערכת זזה. אני מתכוון גם למערכת המשפט וגם למערכת הרווחה. לעיתים חולפים חודשים ארוכים עד שהמפגש הראשון מגיע. מה שעצוב הוא שהאב - במצב כזה - פשוט חסר אונים. מצב זה מביא לתיסכול מצד האב מזה, ונתק מוחלט בינו לילדיו מזה. אולי בחזון אחרית הימים, תהפוך מערכת המשפט ליעילה יותר. יום נפלא

ירון, קשה לי להבין כיצד זה ייתכן,

אני מבינה ממך שגם כאשר אב מתנחל (ללא מרכאות) מחוץ למשרדה של פקדה"ס ודורש יום יום לקבל אצלה שיחה כדי לקדם ענייני הסדרי ראייה - גם אז זה זז לאט? אצלנו לא עברו אפילו שבועיים וזה היה מסודר. נכון שאח"כ חלו שינויים אבל זה תקין ראשית לקבוע הסדרים ורק אח"כ לדון על ההתאמה שלהם לחיי היומיום. ועוד יותר, אני רושמת שהרושם הראשוני שיוצר אב נודניק (בלי מרכאות) על פק"ס הוא רושם חיובי באשר לכוונות ולאכפתיות. אני מסכימה איתך מאוד ומתחברת מאוד למקום של חוסר אונים/תסכול ואף חרדה מפני ה"משרד" במצב עניינים שכזה. גם אני כמוך, מחכה בכיליון עינים לאחרית הימים - רק שלא "נדפק" ממצב אחר לא ידוע. בבחינת "מלך חדש...." כל טוב,

לחץ כולל?

המחשבה היא קודם כל על הילדים, ולכן הוא לא עושה, ואני מניחה שאף פעם לא יעשה משהו שיכול לעמת את הילדים ישירות עם מתחים גדולים מידי. אז - השאלה היא מהו לחץ כולל? האם יש למישהו ניסיון ויכול לייעץ מה כדאי לעשות. ורק להדגיש - מדובר באדם מאופק וממש לא גס רוח (בוודאי לא יעשה משהו כמו לצעוק או חלילה יותר מזה).

אל תלכו למקום של פרובוקציות!!!

זה רע לכולם. זה פתח למלחמת עולם. הילדים באמצע. העוינות שתתפתח רעה לכולם. זה גם פוגם בסיכוי לגמור ת'סיפור בצורה מכובדת/מהירה עם כמה שפחות נזקים. שיפתח תביעה בביתמ"ש להסדרי ראייה תוך מינוי פק"ס - ושיתחיל לנדנד כשבוע אחרי... זה כבר אמור להיות בתחנה. שיחזיק עוד כמה שבועות בבית לצורך סידור הסדרי הראייה ואז ייצא לו בנחת.
עבור לעמוד
, , , ,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
הורות משותפת
בחר
בחר