תשלום מזונות בהליך פשיטת רגל (קציבת מזונות)

במצב דברים בו זוג נפרד ואבי הילדים נכנס להליך של פשיטת רגל אין מזונות ילדיהם הקטינים שמועד פרעונם לאחר מתן צו הכינוס יכולים להיות משולמים ללא אישורו של בית המשפט, זאת אף אם יש בידי האם פסק דין מבית המשפט ענייני משפחה או בית הדין הרבני.

משכך, על אם להגיש בקשה לקציבת מזונות לבית המשפט המחוזי בו מתנהל הליך פשיטת רגל של אבי הילדים. סעיף החוק הקובע לעניין זה הוא סעיף 128 לפקודת פשיטת הרגל:

הקצבה לזכאי למזונות

128 (א)  ניתן צו כינוס, רשאי בית המשפט, לפי בקשתו של אדם שמגיעים לו מחייב על פי פסק דין מזונות שזמן פרעונם חל אחרי מתן צו הכינוס, להקציב לאותו אדם מזמן לזמן מתוך נכסי החייב או מתוך הכנסותיו סכומי כסף שימצא לנכון.

(ב)  הקצבה לפי סעיף קטן (א), דינה כדין תשלום על פי פסק הדין.

(ג)   הוראות סעיף זה יחולו על אף האמור בסעיפים 111 ו-112.

(ד)  החייב ימסור למי שמגיעים לו מזונות כאמור בסעיף קטן (א) הודעה על מתן צו הכינוס ועל זכותו להגיש בקשה לבית המשפט כאמור בסעיף זה; לא מסר החייב הודעה כאמור, ימסור הכונס הרשמי את ההודעה.

שופט בית המשפט המחוזי יעביר את הבקשה לתגובות המנהל המיוחד (האמון, בין היתר, על בחינת האיזון בין חובת האב לשלם לנושיו לבין חובתו לשלם מזונות לילדיו). לאחר מתן התגובה, יקבע השופט את גובה סכום המזונות שעל האב לשלם לאם. חשוב לציין כי, אין גובה המזונות שיקבע על ידי בית המשפט המחוזי של  הפש"ר חייב להיות זהה לסכום שנקבע על ידי בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני והוא עלול להיות אף נמוך יותר. הסיבה לכך טמונה בתפישה כי, צרכי הנזקקים למזונות אינם עוד חזות הכל ובית המשפט בוחן את צרכי הנושים, מספרם וסוג נשייתם וסך חובותיו לעומת התשלום המקסימלי שניתן להשית על האב (החייב) על פי דין.

המידע שלעיל מוגש כמידע כללי, אינו בא להחליף את הוראות החוק והתקנות ואינו בא במקום ייעוץ משפטי. במקרה של אי התאמה עם הוראות החוק, הקובע הוא הנאמר בחוק.

המסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד.

רון אביטל, עו"ד ומגשר


http://www.ronavital.co.il/Default.aspx


המידע שלהלן מוגש כמידע כללי, אינו בא להחליף את הוראות החוק והתקנות ואינו בא במקום יעוץ משפטי.המסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד.

עבור לעמוד
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
תביעות כספיות והוצאה לפועל