האם יש הוראה מפורשת בחוק לגבי מועד תשלום פיצויים ?

קיבלתי הודעת פיטורים ב-13/3 ורשמית סיום העבודה היה חודש לאחר מכן. מתי לפי החוק צריך המעביד לשלם את דמי הפיצויים ? האם יש הגבלת זמן ? והאם התאריך שהוא באמצע החודש משנה משהו ? תודה.

תשובה

שלום רב, לשלאתך, החוק קובע כך: 20. (א) בסעיף זה, "המועד לתשלום פיצויי פיטורים", לגבי עובד או מי שזכאי לפיצוי פיטורים מכוחו — המאוחר שבין המועדים האלה: (1) יום הפסקת יחסי עובד ומעביד; (2) המועד שנקבע לתשלום פיצויי הפיטורים על-פי הוראת הסכם קיבוצי, הסדר קיבוצי אחר או צו הרחבה החלה על העובד; (3) אם נקבעה, על-פי חוזה עבודה או הסכם אחר, זכות לפיצויי פיטורים העודפת על זו הקבועה בחיקוק, בהסכם קיבוצי, בהסדר קיבוצי אחר או בצו הרחבה — היום שנקבע לתשלום פיצוי הפיטורים על-פי אותו חוזה עבודה או הסכם, ואם לא נקבע יום כאמור והזכות כאמור נקבעה לאחר יום הפסקת יחסי עובד ומעביד — היום שבו נקבעה הזכות; (4) אם נקבעה, על פי הסכם קיבוצי, הסדר קיבוצי אחר או צו הרחבה, זכות לפיצויי פיטורים לאחר יום הפסקת יחסי עובד ומעביד ולא נקבע מועד לתשלומם — היום שבו נקבעה הזכות; (5) אם הזכות לפיצויי פיטורים מותנית, על פי הוראה  שבחיקוק, במילוי תנאי מצד העובד לאחר יום הפסקת יחסי עובד ומעביד או במילוי תנאי במשך תקופה מסויימת שלאחר אותו יום — יום מילוי התנאי האמור או יום תום התקופה האמורה, לפי הענין. (ב) יראו פיצויי פיטורים כמולנים אם לא שולמו תוך 15 ימים מהמועד לתשלומם; בהצלחה ! יוסי דוידוביץ, עו"ד law-yer@012.net.il

המועד לתשלום פיצויי פיטורים

המועד לתשלום פיצויי פיטורים הינו 15 יום מיום סיום יחסי עובד מעביד בפועל (כלומר- 15 ימים לאחר ה14/03 במקרה שלך). עם זאת, לא יראו פיצויים כמולנים אם שולמו תוך 30 יום. במקרה שלך מולנים פיצויי פיטוריך, והחוק קובע כי יש לשלם בגין הלנה זו פיצויי הלנת פיצויי פיטורים (בגובה 20% לחודש). הערה: אין האמור בפורום חף מטעויות קולמוס או טעויות אחרות, כמו כן, האמור בפורום אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ועל מנת לקבל עזרה מקצועית מלאה יש לפנות לטיפול פרטני, בשל העובדה כי בעת מתן התשובות אין בפני את מכלול הנתונים של המקרה הספציפי. חן שטיין, עו''ד chenshteinlaw@walla.co.il

בברכה,
חן שטיין, עו''ד

www.hamishpat.co.ilאין האמור בפורום חף מטעויות קולמוס או טעויות אחרות, וכן האמור בפורום אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. לקבלת סיוע מקצועי מלא יש לפנות לטיפול פרטני, בפריסת מכלול הנתונים של המקרה הספציפי.

עבור לעמוד
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
תביעות כספיות והוצאה לפועל
בחר
בחר