crap diem

crap diem

רשימת מכולת:

בעלת כנף- שנוכל לעוף

אינטליגנטית

אינטלקטואלית

מרטיטה את הלב

מרעידה את אמות הסיפעם

מקשיבה

משתפת

מפתיעה

מרגשת

חושבת מחוץ לקופסא

 

יש בנמצא?

רשימת מכולת נגדית -

גבוה ורחב - שארגיש מוגנת

מנוסה - כי לא בא לי ללמד

בעל אינטליגנציה ריגשית - שידע מתי ואיך להגיד את המילה הנכונה

מקשיב - לגוף שלי

מבין - את הצרכים שלי

מפנק - אותי בטירוף

מגרה - גורם לי לרטיבות עוד לפני שהוא בכלל נוגע בי

חושני - יודע לגעת במקומות הנכונים בדיוק בזמן הנכון

אסרטיבי - מוביל, יוזם ומבצע

גברי - כי אני הפרימדונה היחידה בסביבה

רשימת מכולת נגדית -

גבוה ורחב - שארגיש מוגנת

מנוסה - כי לא בא לי ללמד

בעל אינטליגנציה ריגשית - שידע מתי ואיך להגיד את המילה הנכונה

מקשיב - לגוף שלי

מבין - את הצרכים שלי

מפנק - אותי בטירוף

מגרה - גורם לי לרטיבות עוד לפני שהוא בכלל נוגע בי

חושני - יודע לגעת במקומות הנכונים בדיוק בזמן הנכון

אסרטיבי - מוביל, יוזם ומבצע

גברי - כי אני הפרימדונה היחידה בסביבה

מכשושה יקירתי זו הרשימה שלי emo_02.png

emo_91.png חייך לעולם והחיים יחייכו לך בחזרה emo_91.png

רשימת מכולת נגדית -

גבוה ורחב - שארגיש מוגנת

מנוסה - כי לא בא לי ללמד

בעל אינטליגנציה ריגשית - שידע מתי ואיך להגיד את המילה הנכונה

מקשיב - לגוף שלי

מבין - את הצרכים שלי

מפנק - אותי בטירוף

מגרה - גורם לי לרטיבות עוד לפני שהוא בכלל נוגע בי

חושני - יודע לגעת במקומות הנכונים בדיוק בזמן הנכון

אסרטיבי - מוביל, יוזם ומבצע

גברי - כי אני הפרימדונה היחידה בסביבה

מכשושה יקירתי זו הרשימה שלי emo_02.png

נגמר לכן המקום על גבי הדף אינטרנט כי יש עוד מקום לא? emo_06.png

הגשש החיוור: "תן לראות שהעברה מצדיקה תקיעה"

רשימת מכולת נגדית -

גבוה ורחב - שארגיש מוגנת

מנוסה - כי לא בא לי ללמד

בעל אינטליגנציה ריגשית - שידע מתי ואיך להגיד את המילה הנכונה

מקשיב - לגוף שלי

מבין - את הצרכים שלי

מפנק - אותי בטירוף

מגרה - גורם לי לרטיבות עוד לפני שהוא בכלל נוגע בי

חושני - יודע לגעת במקומות הנכונים בדיוק בזמן הנכון

אסרטיבי - מוביל, יוזם ומבצע

גברי - כי אני הפרימדונה היחידה בסביבה

מכשושה יקירתי זו הרשימה שלי emo_02.png

נגמר לכן המקום על גבי הדף אינטרנט כי יש עוד מקום לא? emo_06.png

זו רשימה מתומצתת ביותר, פשוט ריחמנו עליכם emo_28.png

emo_91.png חייך לעולם והחיים יחייכו לך בחזרה emo_91.png

רשימת מכולת נגדית -

גבוה ורחב - שארגיש מוגנת

מנוסה - כי לא בא לי ללמד

בעל אינטליגנציה ריגשית - שידע מתי ואיך להגיד את המילה הנכונה

מקשיב - לגוף שלי

מבין - את הצרכים שלי

מפנק - אותי בטירוף

מגרה - גורם לי לרטיבות עוד לפני שהוא בכלל נוגע בי

חושני - יודע לגעת במקומות הנכונים בדיוק בזמן הנכון

אסרטיבי - מוביל, יוזם ומבצע

גברי - כי אני הפרימדונה היחידה בסביבה

מכשושה יקירתי זו הרשימה שלי emo_02.png

נגמר לכן המקום על גבי הדף אינטרנט כי יש עוד מקום לא? emo_06.png

זו רשימה מתומצתת ביותר, פשוט ריחמנו עליכם emo_28.png

emo_05.png.........בדיוק.

רשימת מכולת נגדית -

גבוה ורחב - שארגיש מוגנת

מנוסה - כי לא בא לי ללמד

בעל אינטליגנציה ריגשית - שידע מתי ואיך להגיד את המילה הנכונה

מקשיב - לגוף שלי

מבין - את הצרכים שלי

מפנק - אותי בטירוף

מגרה - גורם לי לרטיבות עוד לפני שהוא בכלל נוגע בי

חושני - יודע לגעת במקומות הנכונים בדיוק בזמן הנכון

אסרטיבי - מוביל, יוזם ומבצע

גברי - כי אני הפרימדונה היחידה בסביבה

מכשושה יקירתי זו הרשימה שלי emo_02.png

נגמר לכן המקום על גבי הדף אינטרנט כי יש עוד מקום לא? emo_06.png

זו רשימה מתומצתת ביותר, פשוט ריחמנו עליכם emo_28.png

emo_05.png.........בדיוק.

emo_16.png

הגשש החיוור: "תן לראות שהעברה מצדיקה תקיעה"

רשימת מכולת נגדית -

גבוה ורחב - שארגיש מוגנת

מנוסה - כי לא בא לי ללמד

בעל אינטליגנציה ריגשית - שידע מתי ואיך להגיד את המילה הנכונה

מקשיב - לגוף שלי

מבין - את הצרכים שלי

מפנק - אותי בטירוף

מגרה - גורם לי לרטיבות עוד לפני שהוא בכלל נוגע בי

חושני - יודע לגעת במקומות הנכונים בדיוק בזמן הנכון

אסרטיבי - מוביל, יוזם ומבצע

גברי - כי אני הפרימדונה היחידה בסביבה

מכשושה יקירתי זו הרשימה שלי emo_02.png

נגמר לכן המקום על גבי הדף אינטרנט כי יש עוד מקום לא? emo_06.png

זו רשימה מתומצתת ביותר, פשוט ריחמנו עליכם emo_28.png

emo_05.png.........בדיוק.

emo_16.png

טוב, אז עכשיו יש לך חומר למחשבה.....emo_30.png

רשימת מכולת נגדית -

גבוה ורחב - שארגיש מוגנת

מנוסה - כי לא בא לי ללמד

בעל אינטליגנציה ריגשית - שידע מתי ואיך להגיד את המילה הנכונה

מקשיב - לגוף שלי

מבין - את הצרכים שלי

מפנק - אותי בטירוף

מגרה - גורם לי לרטיבות עוד לפני שהוא בכלל נוגע בי

חושני - יודע לגעת במקומות הנכונים בדיוק בזמן הנכון

אסרטיבי - מוביל, יוזם ומבצע

גברי - כי אני הפרימדונה היחידה בסביבה

מכשושה יקירתי זו הרשימה שלי emo_02.png

נגמר לכן המקום על גבי הדף אינטרנט כי יש עוד מקום לא? emo_06.png

זו רשימה מתומצתת ביותר, פשוט ריחמנו עליכם emo_28.png

emo_05.png.........בדיוק.

emo_16.png

טוב, אז עכשיו יש לך חומר למחשבה.....emo_30.png

אחרי הכתבה על הזמר המפורסם אני יענה לך emo_01.png

הגשש החיוור: "תן לראות שהעברה מצדיקה תקיעה"

רשימת מכולת נגדית -

גבוה ורחב - שארגיש מוגנת

מנוסה - כי לא בא לי ללמד

בעל אינטליגנציה ריגשית - שידע מתי ואיך להגיד את המילה הנכונה

מקשיב - לגוף שלי

מבין - את הצרכים שלי

מפנק - אותי בטירוף

מגרה - גורם לי לרטיבות עוד לפני שהוא בכלל נוגע בי

חושני - יודע לגעת במקומות הנכונים בדיוק בזמן הנכון

אסרטיבי - מוביל, יוזם ומבצע

גברי - כי אני הפרימדונה היחידה בסביבה

מכשושה יקירתי זו הרשימה שלי emo_02.png

נגמר לכן המקום על גבי הדף אינטרנט כי יש עוד מקום לא? emo_06.png

זו רשימה מתומצתת ביותר, פשוט ריחמנו עליכם emo_28.png

emo_05.png.........בדיוק.

emo_16.png

טוב, אז עכשיו יש לך חומר למחשבה.....emo_30.png

אחרי הכתבה על הזמר המפורסם אני יענה לך emo_01.png

אההה....אז אני מבינה שייש לך מנטור חדש?

רשימת מכולת נגדית -

גבוה ורחב - שארגיש מוגנת

מנוסה - כי לא בא לי ללמד

בעל אינטליגנציה ריגשית - שידע מתי ואיך להגיד את המילה הנכונה

מקשיב - לגוף שלי

מבין - את הצרכים שלי

מפנק - אותי בטירוף

מגרה - גורם לי לרטיבות עוד לפני שהוא בכלל נוגע בי

חושני - יודע לגעת במקומות הנכונים בדיוק בזמן הנכון

אסרטיבי - מוביל, יוזם ומבצע

גברי - כי אני הפרימדונה היחידה בסביבה

מכשושה יקירתי זו הרשימה שלי emo_02.png

נגמר לכן המקום על גבי הדף אינטרנט כי יש עוד מקום לא? emo_06.png

זו רשימה מתומצתת ביותר, פשוט ריחמנו עליכם emo_28.png

emo_05.png.........בדיוק.

emo_16.png

טוב, אז עכשיו יש לך חומר למחשבה.....emo_30.png

אחרי הכתבה על הזמר המפורסם אני יענה לך emo_01.png

אההה....אז אני מבינה שייש לך מנטור חדש?

בעעעע

אם יתברר שהוא באמת אשם והוא באמת היה עם קטינה (מבלי להכנס יותר מידי לפרטים) אוי לנו ואבוי לנו.

הגשש החיוור: "תן לראות שהעברה מצדיקה תקיעה"

רשימת מכולת נגדית -

גבוה ורחב - שארגיש מוגנת (מקרר אמנה טוב לך?)

מנוסה - כי לא בא לי ללמד (אני ל' מנוסה)

בעל אינטליגנציה ריגשית - שידע מתי ואיך להגיד את המילה הנכונה

מקשיב - לגוף שלי (אה? מגרד את הראש)

מבין - את הצרכים שלי (אם קשור לקניות בסופר אני מוחק אותך מרשימת הפוטנציאליות סופית emo_06.png)

מפנק - אותי בטירוף (שוקולטה טוב לך?)

מגרה - גורם לי לרטיבות עוד לפני שהוא בכלל נוגע בי (אני יכול להשפריץ עליך עם צינור מים - כף יד על הפנים)

חושני - יודע לגעת במקומות הנכונים בדיוק בזמן הנכון (רגישה לדגדוגים?)

אסרטיבי - מוביל, יוזם ומבצע (הייתי מ"פ בצבא)

גברי - כי אני הפרימדונה היחידה בסביבה (כובע טמבל)

איך? אה?

הגשש החיוור: "תן לראות שהעברה מצדיקה תקיעה"

אני איתכן בנות

חסכתן לי :-)

 

ערב טוב !

סורי  ,   זה לא הרשימה של המכולת שלי ,   יש לי רשימה אחרת  emo_76.png

נכון אתה פוחד כמו אדיוט לשלוף רגשות emo_02.png


 


 


 


 


 


            


 

רשימת מכולת נגדית -

גבוה ורחב - שארגיש מוגנת (מקרר אמנה טוב לך?)

מנוסה - כי לא בא לי ללמד (אני ל' מנוסה)

בעל אינטליגנציה ריגשית - שידע מתי ואיך להגיד את המילה הנכונה

מקשיב - לגוף שלי (אה? מגרד את הראש)

מבין - את הצרכים שלי (אם קשור לקניות בסופר אני מוחק אותך מרשימת הפוטנציאליות סופית emo_06.png)

מפנק - אותי בטירוף (שוקולטה טוב לך?)

מגרה - גורם לי לרטיבות עוד לפני שהוא בכלל נוגע בי (אני יכול להשפריץ עליך עם צינור מים - כף יד על הפנים)

חושני - יודע לגעת במקומות הנכונים בדיוק בזמן הנכון (רגישה לדגדוגים?)

אסרטיבי - מוביל, יוזם ומבצע (הייתי מ"פ בצבא)

גברי - כי אני הפרימדונה היחידה בסביבה (כובע טמבל)

איך? אה?

emo_05.pngemo_05.pngemo_05.png..............דיייייי נפלתי, אני מחזיקה את הבטן emo_05.png

עבור לעמוד
,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
אהבה אסורה
בחר
בחר