ראיון עבודה

כתוב יפה מאד ...

זה הזכיר לי שבראיון עבודה עבודת הצוות מאד חשובה ...

 

אוי וויי  emo_08.png

כתוב יפה מאד ...

זה הזכיר לי שבראיון עבודה עבודת הצוות מאד חשובה ...

 

אוי וויי  emo_08.png

מה, לא ככה? emo_24.png

הגשש החיוור: "תן לראות שהעברה מצדיקה תקיעה"

כתוב יפה מאד ...

זה הזכיר לי שבראיון עבודה עבודת הצוות מאד חשובה ...

 

אוי וויי  emo_08.png

מה, לא ככה? emo_24.png

תלוי בצוות emo_02.png

emo_91.png חייך לעולם והחיים יחייכו לך בחזרה emo_91.png

כתוב יפה מאד ...

זה הזכיר לי שבראיון עבודה עבודת הצוות מאד חשובה ...

 

אוי וויי  emo_08.png

מה, לא ככה? emo_24.png

תלוי בצוות emo_02.png

emo_42.pngemo_34.pngemo_25.png 

מספיק טוב? מסוגלת להתמודד איתם? emo_24.png

 

הגשש החיוור: "תן לראות שהעברה מצדיקה תקיעה"

כתוב יפה מאד ...

זה הזכיר לי שבראיון עבודה עבודת הצוות מאד חשובה ...

 

אוי וויי  emo_08.png

מה, לא ככה? emo_24.png

תלוי בצוות emo_02.png

emo_42.pngemo_34.pngemo_25.png 

מספיק טוב? מסוגלת להתמודד איתם? emo_24.png

 

הם באים עם גלימות וחרבות ? פרינסס גלי זקוקה לאביר...

emo_91.png חייך לעולם והחיים יחייכו לך בחזרה emo_91.png

כתוב יפה מאד ...

זה הזכיר לי שבראיון עבודה עבודת הצוות מאד חשובה ...

 

אוי וויי  emo_08.png

מה, לא ככה? emo_24.png

תלוי בצוות emo_02.png

emo_42.pngemo_34.pngemo_25.png 

מספיק טוב? מסוגלת להתמודד איתם? emo_24.png

 

הם באים עם גלימות וחרבות ? פרינסס גלי זקוקה לאביר...

כל עוד לא מעורב שוט בעניין הם בעניין...emo_07.png

הגשש החיוור: "תן לראות שהעברה מצדיקה תקיעה"

כתוב יפה מאד ...

זה הזכיר לי שבראיון עבודה עבודת הצוות מאד חשובה ...

 

אוי וויי  emo_08.png

מה, לא ככה? emo_24.png

תלוי בצוות emo_02.png

emo_42.pngemo_34.pngemo_25.png 

מספיק טוב? מסוגלת להתמודד איתם? emo_24.png

 

הם באים עם גלימות וחרבות ? פרינסס גלי זקוקה לאביר...

כל עוד לא מעורב שוט בעניין הם בעניין...emo_07.png

חבל...דווקא השוט עושה את העניין emo_02.png

emo_91.png חייך לעולם והחיים יחייכו לך בחזרה emo_91.png

כתוב יפה מאד ...

זה הזכיר לי שבראיון עבודה עבודת הצוות מאד חשובה ...

 

אוי וויי  emo_08.png

מה, לא ככה? emo_24.png

תלוי בצוות emo_02.png

emo_42.pngemo_34.pngemo_25.png 

מספיק טוב? מסוגלת להתמודד איתם? emo_24.png

 

הם באים עם גלימות וחרבות ? פרינסס גלי זקוקה לאביר...

כל עוד לא מעורב שוט בעניין הם בעניין...emo_07.png

חבל...דווקא השוט עושה את העניין emo_02.png

לאלללאאאאאא

אין שוט ! emo_16.png

ישר מוציאה את התותחים הכבדים?! emo_18.png

תתחילי איתם בקטנה... חרבות...קשירות עדינות...emo_24.png

לפני שמתחילים לרוץ צריך ללמוד ללכת... לאט... emo_05.png

 

הגשש החיוור: "תן לראות שהעברה מצדיקה תקיעה"

כתוב יפה מאד ...

זה הזכיר לי שבראיון עבודה עבודת הצוות מאד חשובה ...

 

אוי וויי  emo_08.png

מה, לא ככה? emo_24.png

תלוי בצוות emo_02.png

emo_42.pngemo_34.pngemo_25.png 

מספיק טוב? מסוגלת להתמודד איתם? emo_24.png

 

הם באים עם גלימות וחרבות ? פרינסס גלי זקוקה לאביר...

כל עוד לא מעורב שוט בעניין הם בעניין...emo_07.png

חבל...דווקא השוט עושה את העניין emo_02.png

לאלללאאאאאא

אין שוט ! emo_16.png

ישר מוציאה את התותחים הכבדים?! emo_18.png

תתחילי איתם בקטנה... חרבות...קשירות עדינות...emo_24.png

לפני שמתחילים לרוץ צריך ללמוד ללכת... לאט... emo_05.png

 

את שלב ההליכה כבר עברתי מזמן...עכשיו הזמן לרוץ !!!!

emo_91.png חייך לעולם והחיים יחייכו לך בחזרה emo_91.png

כתוב יפה מאד ...

זה הזכיר לי שבראיון עבודה עבודת הצוות מאד חשובה ...

 

אוי וויי  emo_08.png

מה, לא ככה? emo_24.png

תלוי בצוות emo_02.png

emo_42.pngemo_34.pngemo_25.png 

מספיק טוב? מסוגלת להתמודד איתם? emo_24.png

 

הם באים עם גלימות וחרבות ? פרינסס גלי זקוקה לאביר...

כל עוד לא מעורב שוט בעניין הם בעניין...emo_07.png

חבל...דווקא השוט עושה את העניין emo_02.png

רשימת קניות:

שריון, גלימה, חרב, שוט.

רק נשארה לי שיחת טלפון קצרה למלכה ואני אביר עם שוט.

את מחכה לי?

כתוב יפה מאד ...

זה הזכיר לי שבראיון עבודה עבודת הצוות מאד חשובה ...

 

אוי וויי  emo_08.png

מה, לא ככה? emo_24.png

תלוי בצוות emo_02.png

emo_42.pngemo_34.pngemo_25.png 

מספיק טוב? מסוגלת להתמודד איתם? emo_24.png

 

הם באים עם גלימות וחרבות ? פרינסס גלי זקוקה לאביר...

כל עוד לא מעורב שוט בעניין הם בעניין...emo_07.png

חבל...דווקא השוט עושה את העניין emo_02.png

רשימת קניות:

שריון, גלימה, חרב, שוט.

רק נשארה לי שיחת טלפון קצרה למלכה ואני אביר עם שוט.

את מחכה לי?

הכל מעולה מלבד המלכה - המלכה זה כבר סיפור אחר :)

emo_91.png חייך לעולם והחיים יחייכו לך בחזרה emo_91.png

כתוב יפה מאד ...

זה הזכיר לי שבראיון עבודה עבודת הצוות מאד חשובה ...

 

אוי וויי  emo_08.png

מה, לא ככה? emo_24.png

תלוי בצוות emo_02.png

emo_42.pngemo_34.pngemo_25.png 

מספיק טוב? מסוגלת להתמודד איתם? emo_24.png

 

הם באים עם גלימות וחרבות ? פרינסס גלי זקוקה לאביר...

כל עוד לא מעורב שוט בעניין הם בעניין...emo_07.png

חבל...דווקא השוט עושה את העניין emo_02.png

לאלללאאאאאא

אין שוט ! emo_16.png

ישר מוציאה את התותחים הכבדים?! emo_18.png

תתחילי איתם בקטנה... חרבות...קשירות עדינות...emo_24.png

לפני שמתחילים לרוץ צריך ללמוד ללכת... לאט... emo_05.png

 

את שלב ההליכה כבר עברתי מזמן...עכשיו הזמן לרוץ !!!!


אז יאללה, פוצצי להם ת'צורה ! emo_06.png

 

הגשש החיוור: "תן לראות שהעברה מצדיקה תקיעה"

כתוב יפה מאד ...

זה הזכיר לי שבראיון עבודה עבודת הצוות מאד חשובה ...

 

אוי וויי  emo_08.png

מה, לא ככה? emo_24.png

תלוי בצוות emo_02.png

emo_42.pngemo_34.pngemo_25.png 

מספיק טוב? מסוגלת להתמודד איתם? emo_24.png

 

הם באים עם גלימות וחרבות ? פרינסס גלי זקוקה לאביר...

כל עוד לא מעורב שוט בעניין הם בעניין...emo_07.png

חבל...דווקא השוט עושה את העניין emo_02.png

רשימת קניות:

שריון, גלימה, חרב, שוט.

רק נשארה לי שיחת טלפון קצרה למלכה ואני אביר עם שוט.

את מחכה לי?

הכל מעולה מלבד המלכה - המלכה זה כבר סיפור אחר :)

המלכה היא סתם זקנה שצריך בשביל תואר האבירות.

אחר כך אפשר לבוא לנסיכה emo_02.png

כתוב יפה מאד ...

זה הזכיר לי שבראיון עבודה עבודת הצוות מאד חשובה ...

 

אוי וויי  emo_08.png

מה, לא ככה? emo_24.png

תלוי בצוות emo_02.png

emo_42.pngemo_34.pngemo_25.png 

מספיק טוב? מסוגלת להתמודד איתם? emo_24.png

 

הם באים עם גלימות וחרבות ? פרינסס גלי זקוקה לאביר...

כל עוד לא מעורב שוט בעניין הם בעניין...emo_07.png

חבל...דווקא השוט עושה את העניין emo_02.png

לאלללאאאאאא

אין שוט ! emo_16.png

ישר מוציאה את התותחים הכבדים?! emo_18.png

תתחילי איתם בקטנה... חרבות...קשירות עדינות...emo_24.png

לפני שמתחילים לרוץ צריך ללמוד ללכת... לאט... emo_05.png

 

את שלב ההליכה כבר עברתי מזמן...עכשיו הזמן לרוץ !!!!


אז יאללה, פוצצי להם ת'צורה ! emo_06.png

 

CAT FIGHT ??

emo_91.png חייך לעולם והחיים יחייכו לך בחזרה emo_91.png

כתוב יפה מאד ...

זה הזכיר לי שבראיון עבודה עבודת הצוות מאד חשובה ...

 

אוי וויי  emo_08.png

מה, לא ככה? emo_24.png

תלוי בצוות emo_02.png

emo_42.pngemo_34.pngemo_25.png 

מספיק טוב? מסוגלת להתמודד איתם? emo_24.png

 

הם באים עם גלימות וחרבות ? פרינסס גלי זקוקה לאביר...

כל עוד לא מעורב שוט בעניין הם בעניין...emo_07.png

חבל...דווקא השוט עושה את העניין emo_02.png

לאלללאאאאאא

אין שוט ! emo_16.png

ישר מוציאה את התותחים הכבדים?! emo_18.png

תתחילי איתם בקטנה... חרבות...קשירות עדינות...emo_24.png

לפני שמתחילים לרוץ צריך ללמוד ללכת... לאט... emo_05.png

 

את שלב ההליכה כבר עברתי מזמן...עכשיו הזמן לרוץ !!!!


אז יאללה, פוצצי להם ת'צורה ! emo_06.png

 

CAT FIGHT ??

אני רק מזהיר אותך 

אחד מהם יודע קפואירה

אחד מהם מומחה לאומניות לחימה

והשלישי אממ... הוא סתם מעודד מהצד...emo_24.png

והשדון.. אממ... אממ...

הגשש החיוור: "תן לראות שהעברה מצדיקה תקיעה"

עבור לעמוד
, ,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
אהבה אסורה
בחר
בחר