השתלטות על הדפדפן

דף הבית שלי מחוחלף כל הזמן ל about:blank כאשר אני משתמש באקספלורר במערכת הפעלה xp. כל מה שניסיתי בינתיים לא מונע את ההחלפה הזו. האם יש למישהו פיתרון? תודה מראש

השתלטות על דף הבית -המשך

אני נמצרף כאן את הקובץ: hijacklog Logfile of HijackThis v1.99.0 Scan saved at 05:14:09, on 31/01/2005 Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\System32\ibmpmsvc.exe C:\Program Files\ThinkPad\Utilities\TpKmapMn.exe C:\Program Files\ThinkPad\Utilities\TpKmapMn.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\System32\tp4serv.exe C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe C:\PROGRA~1\ThinkPad\PkgMgr\HOTKEY\TPHKMGR.exe C:\WINDOWS\System32\RunDll32.exe C:\Program Files\ThinkPad\PkgMgr\HOTKEY\TPONSCR.exe C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\QCWLICON.EXE C:\Program Files\ThinkPad\PkgMgr\HOTKEY_1\TpScrex.exe C:\Program Files\ThinkPad\Utilities\TpKmapMn.exe C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\EzEjMnAp.Exe C:\Program Files\IBM\Messages By IBM\ibmmessages.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG6\avgcc32.exe C:\Program Files\Trend Micro\OfficeScan Client\pccntmon.exe C:\Program Files\3Com\3Com OfficeConnect Wireless Utility\3Com Wireless 11g PC Card\PRISMSVR.EXE C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG6\avgserv.exe C:\WINDOWS\DvzCommon\DvzMsgr.exe C:\Program Files\3Com\3Com OfficeConnect Wireless Utility\3Com Wireless 11g PC Card\Monitor.exe C:\Program Files\Trend Micro\OfficeScan Client\ntrtscan.exe C:\Program Files\Trend Micro\OfficeScan Client\OfcPfwSvc.exe C:\Program Files\Palm\HOTSYNC.EXE C:\WINDOWS\System32\QCONSVC.EXE C:\Program Files\Trend Micro\OfficeScan Client\tmlisten.exe C:\WINDOWS\TEMP\XD2417.EXE C:\WINDOWS\System32\taskmgr.exe C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe C:\Program Files\Ad Nuker\App\pop.exe C:\Program Files\Trend Micro\OfficeScan Client\pccnt.exe C:\Documents and Settings\user1\Local Settings\Temp\Temporary Directory 1 for hijackthis.zip\HijackThis.exe C:\Documents and Settings\user1\Local Settings\Temp\Temporary Directory 2 for hijackthis.zip\HijackThis.exe C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\DOCUME~1\user1\LOCALS~1\Temp\sp.dll/sp.html R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\DOCUME~1\user1\LOCALS~1\Temp\sp.dll/sp.html R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx O2 - BHO: Ad Nuker - {459CAF0F-CA9F-4d69-A1A9-B0699D07AB8A} - C:\WINDOWS\System32\NukerBand.dll O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: (no name) - {9B6494C4-E424-4B08-8682-D774CB109D46} - C:\WINDOWS\System32\onbgoc.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O3 - Toolbar: Ad Nuker - {459CAF0F-CA9F-4d69-A1A9-B0699D07AB8A} - C:\WINDOWS\System32\NukerBand.dll O4 - HKLM\..\Run: [S3TRAY2] S3Tray2.exe O4 - HKLM\..\Run: [TrackPointSrv] tp4serv.exe O4 - HKLM\..\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe irprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent O4 - HKLM\..\Run: [TPHOTKEY] C:\PROGRA~1\ThinkPad\PkgMgr\HOTKEY\TPHKMGR.exe O4 - HKLM\..\Run: [BMMGAG] RunDll32 C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\pwrmonit.dll,StartPwrMonitor O4 - HKLM\..\Run: [BMMLREF] C:\Program Files\ThinkPad\Utilities\BMMLREF.EXE O4 - HKLM\..\Run: [BCONSET] regedit /s "C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\bconprof.reg" O4 - HKLM\..\Run: [QCWLICON] C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\QCWLICON.EXE O4 - HKLM\..\Run: [TPKMAPMN] C:\Program Files\ThinkPad\Utilities\TpKmapMn.exe O4 - HKLM\..\Run: [TP4EX] tp4ex.exe O4 - HKLM\..\Run: [EZEJMNAP] C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\EzEjMnAp.Exe O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe O4 - HKLM\..\Run: [ibmmessages] C:\Program Files\IBM\Messages By IBM\ibmmessages.exe O4 - HKLM\..\Run: [AVG_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG6\avgcc32.exe /STARTUP O4 - HKLM\..\Run: [OfficeScanNT Monitor] "C:\Program Files\Trend Micro\OfficeScan Client\pccntmon.exe" -HideWindow O4 - HKLM\..\Run: [PRISMSVR.EXE] "C:\Program Files\3Com\3Com OfficeConnect Wireless Utility\3Com Wireless 11g PC Card\PRISMSVR.EXE" /APPLY O4 - HKCU\..\Run: [ibmmessages] C:\Program Files\IBM\Messages By IBM\ibmmessages.exe O4 - HKCU\..\Run: [kbdpo] C:\WINDOWS\System32\kbdpo.exe O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background O4 - Startup: HotSync Manager.lnk = C:\Program Files\Palm\HOTSYNC.EXE O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE O4 - Global Startup: Dataviz Messenger.lnk = C:\WINDOWS\DvzCommon\DvzMsgr.exe O4 - Global Startup: 3Com Wireless 11g PC Card.lnk = C:\Program Files\3Com\3Com OfficeConnect Wireless Utility\3Com Wireless 11g PC Card\Monitor.exe O8 - Extra context menu item: &NukerBand Serach - res://C:\WINDOWS\System32\NukerBand.dll/MENUSEARCH.HTM O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll O16 - DPF: {00134F72-5284-44F7-95A8-52A619F70751} (ObjWinNTCheck Class) - http://192.114.207.246:81/officescan/console/ClientInstall/WinNTChk.cab O16 - DPF: {08D75BB0-D2B5-11D1-88FC-0080C859833B} (OfficeScan Corp Edition Web-Deployment SetupINICtrl Class) - http://192.114.207.246:81/officescan/console/ClientInstall/setupini.cab O16 - DPF: {08D75BC1-D2B5-11D1-88FC-0080C859833B} (OfficeScan Corp Edition Web-Deployment SetupCtrl Class) - http://192.114.207.246:81/officescan/console/ClientInstall/setup.cab O16 - DPF: {11311111-1111-1111-1111-111111111157} - file://C:\Recycled\Q330995.exe O16 - DPF: {35C3D91E-401A-4E45-88A5-F3B32CD72DF4} (Encrypt Class) - http://192.114.207.246:81/officescan/console/html/AtxEnc.cab O16 - DPF: {5EFE8CB1-D095-11D1-88FC-0080C859833B} (OfficeScan Corp Edition Web-Deployment ObjRemoveCtrl Class) - http://192.114.207.246:81/officescan/console/ClientInstall/RemoveCtrl.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{B814BD62-12E0-4D6F-BC13-C49D3A0CD8DA}: NameServer = 192.168.207.50,192.114.206.1 O18 - Filter: text/html - {C731D192-3801-4C07-BC9E-84C75260482E} - C:\WINDOWS\System32\onbgoc.dll O18 - Filter: text/plain - {C731D192-3801-4C07-BC9E-84C75260482E} - C:\WINDOWS\System32\onbgoc.dll O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe O23 - Service: AVG6 Service - GRISOFT s.r.o - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG6\avgserv.exe O23 - Service: IBM PM Service - Unknown - C:\WINDOWS\System32\ibmpmsvc.exe O23 - Service: OfficeScanNT RealTime Scan - Trend Micro Inc. - C:\Program Files\Trend Micro\OfficeScan Client\ntrtscan.exe O23 - Service: OfficeScanNT Personal Firewall - Trend Micro Inc. - C:\Program Files\Trend Micro\OfficeScan Client\OfcPfwSvc.exe O23 - Service: QCONSVC - Unknown - C:\WINDOWS\System32\QCONSVC.EXE O23 - Service: OfficeScanNT Listener - Trend Micro Inc. - C:\Program Files\Trend Micro\OfficeScan Client\tmlisten.exe

השתלטות על דף הבית המשך

[הסיומת log נחסמה ואינה ניתנת יותר לתצוגה.]

הבעיה נפתרה

מצאתי בסוף תוכנה יעודית בקישורים בפורום לטיפול בוירוס הזה. about:blank

ומהי? והיכן מוצאים אותה?

אני חוששת שבקרוב הוא ישתלט גם על הוואלה ואז לא אוכל אפילו לבדוק אם יש לי עזרה..

התוכנה נמצאת ב"קישורים" שנמצאת על הדף של הפורום

עבור לעמוד
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
תמיכה - מחשבים ואינטרנט - משחקי ריגול
בחר
בחר