תודה רבה just_cause אני מקוה שהצלחתי לנקות קצת את המחשב

אני מוסיף את ה log file העדכני כפי שביקשת Logfile of HijackThis v1.99.0 Scan saved at 00:40:18, on 27/01/2005 Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe C:\Program Files\Norton Utilities\NProtect.exe C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\system32\slserv.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe C:\Program Files\Speed Disk\nopdb.exe C:\WINDOWS\system32\fxssvc.exe C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe C:\Program Files\Elaborate Bytes\DVD Region Killer\RegKillTray.exe C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\TrayMon.exe C:\Program Files\Microsoft Hardware\Mouse\point32.exe C:\Program Files\Netropa\Onscreen Display\OSD.exe C:\Documents and Settings\משפחת פולק\Local Settings\Temp\hebrew.exe C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe C:\Program Files\Picasa\PicasaMediaDetector.exe C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe C:\WINDOWS\slrundll.exe C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\Program Files\Norton Utilities\SYSDOC32.EXE C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe C:\Program Files\Webshots\WebshotsTray.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\Documents and Settings\משפחת פולק\Desktop\HijackThis.exe O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx (file missing) O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe O4 - HKLM\..\Run: [Advanced Tools Check] C:\PROGRA~1\NORTON~1\AdvTools\ADVCHK.EXE O4 - HKLM\..\Run: [RegKillTray] C:\Program Files\Elaborate Bytes\DVD Region Killer\RegKillTray.exe O4 - HKLM\..\Run: [ElbyCheckRegKill] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\DVD Region Killer\ElbyCheck.exe" /L RegKill O4 - HKLM\..\Run: [MULTIMEDIA KEYBOARD] C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe O4 - HKLM\..\Run: [POINTER] point32.exe O4 - HKLM\..\Run: [Hebrew] C:\Documents and Settings\משפחת פולק\Local Settings\Temp\hebrew.exe O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [LifeScape Media Detector] C:\Program Files\Picasa\PicasaMediaDetector.exe O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe" O4 - HKCU\..\Run: [NVIEW] rundll32.exe nview.dll,nViewLoadHook O4 - Startup: Webshots.lnk = C:\Program Files\Webshots\WebshotsTray.exe O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE O4 - Global Startup: Norton System Doctor.lnk = C:\Program Files\Norton Utilities\SYSDOC32.EXE O4 - Global Startup: InterVideo WinCinema Manager.lnk = C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe O8 - Extra context menu item: ... פתח את כל הקישורים בדף זה - C:\Program Files\Avant Browser\OpenAllLinks.htm O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: הדגש - C:\Program Files\Avant Browser\Highlight.htm O8 - Extra context menu item: הוסף לרשימת הפרסומות החסומות - C:\Program Files\Avant Browser\AddToADBlackList.htm O8 - Extra context menu item: חסום את כל התמונות משרת זה - C:\Program Files\Avant Browser\AddAllToADBlackList.htm O8 - Extra context menu item: חפש - C:\Program Files\Avant Browser\Search.htm O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll (file missing) O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'c:\program files\newdotnet\newdotnet6_38.dll' missing O12 - Plugin for .csm: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\npchime.dll O12 - Plugin for .csml: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\npchime.dll O12 - Plugin for .cub: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\npchime.dll O12 - Plugin for .cube: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\npchime.dll O12 - Plugin for .dx: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\npchime.dll O12 - Plugin for .emb: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\npchime.dll O12 - Plugin for .embl: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\npchime.dll O12 - Plugin for .gau: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\npchime.dll O12 - Plugin for .jdx: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\npchime.dll O12 - Plugin for .mol: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\npchime.dll O12 - Plugin for .mop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\npchime.dll O12 - Plugin for .pdb: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\npchime.dll O12 - Plugin for .rxn: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\npchime.dll O12 - Plugin for .scr: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\npchime.dll O12 - Plugin for .skc: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\npchime.dll O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll O12 - Plugin for .spt: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\npchime.dll O12 - Plugin for .tgf: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\npchime.dll O12 - Plugin for .xyz: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\npchime.dll O23 - Service: Symantec Event Manager - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe O23 - Service: Symantec Password Validation Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe O23 - Service: Netropa NHK Server - Unknown - C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe O23 - Service: Norton Unerase Protection - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Utilities\NProtect.exe O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe O23 - Service: ScriptBlocking Service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe O23 - Service: SmartLinkService - Unknown - slserv.exe (file missing) O23 - Service: SoundMAX Agent Service - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Speed Disk\nopdb.exe O23 - Service: Sony SPTI Service - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe

זה נראה בסדר......עכשיו כל מה שנותר שאתה תגיד לי אם הבעיה נפתרה

סליחה על האיחור בתשובה אבל הכל 10 שוב תודה

עבור לעמוד
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
תמיכה - מחשבים ואינטרנט - משחקי ריגול
בחר
בחר