אמרו לי לשלוח את זה...... ושיענו לי כבר.....

Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 01:44:45, on 24/04/2005 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcvsrte.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe C:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcvsshld.exe c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsescn.exe C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe C:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmgr.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmon.exe c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\Program Files\Idan.exe C:\Documents and Settings\eyal\Desktop\hijackthis\HijackThis.exe C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.ynet.co.il/ R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = R3 - Default URLSearchHook is missing O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O3 - Toolbar: McAfee VirusScan - {BA52B914-B692-46c4-B683-905236F6F655} - c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsshl.dll O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O3 - Toolbar: &רדיו - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\system32\msdxm.ocx O4 - HKLM\..\Run: [MCUpdateExe] C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\McUpdate.exe O4 - HKLM\..\Run: [MCAgentExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe O4 - HKLM\..\Run: [VSOCheckTask] "c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcmnhdlr.exe" /checktask O4 - HKLM\..\Run: [VirusScan Online] "c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcvsshld.exe" O4 - HKLM\..\Run: [{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}] C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe O4 - HKLM\..\Run: [Lexmark X1100 Series] "C:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmgr.exe" O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html O8 - Extra context menu item: &יצא ל- Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\npjpi142_06.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\npjpi142_06.dll O9 - Extra button: מחקר - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: ICQ 4.1 - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll O15 - Trusted Zone: *.cosmocall.cosmocom.com O15 - Trusted Zone: http://democb.surfandcall.com O16 - DPF: {A613C878-3EFD-475A-ADD6-80921807BA7F} (RtcWrapper.clsRtcWrapper) - http://rpt.cosmocall.cosmocom.com/cosmoagent/RtcWrapper.CAB O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{B9337D49-1080-4DBA-ACDC-2DB9A2B0BC7D}: NameServer = 194.90.1.5 O20 - Winlogon Notify: ckpNotify - C:\WINDOWS\ O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE O23 - Service: McAfee.com McShield (McShield) - Unknown owner - c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe O23 - Service: McAfee SecurityCenter Update Manager (mcupdmgr.exe) - McAfee, Inc - C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcupdmgr.exe O23 - Service: McAfee.com VirusScan Online Realtime Engine (MCVSRte) - Networks Associates Technology, Inc - c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcvsrte.exe

צרף את המלל כקובץ LOG ולא בהעתק הדבק. אני לא יכול לשלוח את זה לבדיקה ככה.

וחוץ מזה מה הבעיה שבגללה פרסמתה את ה-LOG???

במאמצים מרובים הצלחתי להוריד ןלבדוק את ה-LOG

להפוך אותו חזרה לקובץ TXT. לא ראיתיח בו בעיות מיוחדות מלבד סרגל החיפוש של Google אשר לפעמים יוצר יותר בעיות מאשר עוזר לפתור אותן. אני מציע לסלק אותו ולהקל בצורה זו על המערכת. מצורף ה-LOG חזרה, מסומנות שם 3 שורות אשר לדעתי יש להסיר. בהצלחה !

[הסיומת txt נחסמה ואינה ניתנת יותר לתצוגה.]

עבור לעמוד
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
תמיכה - מחשבים ואינטרנט - משחקי ריגול
בחר
בחר