ילדי אלוהים חפים..........***

כשצדק נעשה גם ה"מפסידים" אינם מופסדים כשצדק נעשה כל הנוגעים בדבר יוצאים נישכרים. צדק מאיר ממרכז המצב ונוגע בטובתם הגבוהה ביותר של כל הסובבים. לא פחות ולא יותר. כי זהו טבעו של היקום יש מספיק אויר לנשימה לכל הברואים. חוסר צדק נולד במחשבת חוסר. ילדי אלוהים טועים לחשוב שחסרים הם. ובמחשבתם זאת בוראים להם מציאות. שמאשרת ומקיימת את שורש מחשבתם. כשילדי אלוהים מחזיקים בבסיס מחשבתם,שחסרים הם. יוצאים למסע למלא החסר. כשילדי אלוהים חושבים עצמם חסרים הם לוקחים מהאחר את שחושבים שחסר בהם. ואז הם" מרגישים אשמה ואותה אשמה מקוננת בהם ובוראת מציאות של אשמה. ילדי אלוהים מהלכים בציר של חוסר שיוצר תקיפה שיוצרת אשמה שיוצרת שיפוט שיוצר סליחה שיוצרת סולח וסלוח שיוצר אשמה שיוצר תקיפה.......וכך מחוללים במעגל שחוזר על עצמו. במעגל זה צדק אין. בצדק אין סליחה בכלל אין נידונים אין אשמים. אין צודקים. בצדק ילדי אלוהים חפים. הצדק נמצא וקיים מעבר לכל המחשבות. מחשבות על צדק לעולם יולידו אי צדק. הצדק מתגלה במלוא הדרו ועוצמתו כשאנו מאפשרים לו להתגלות. כשאנו מוותרים על השיפוט שלנו על עצמנו כשיש מספיק "אומץ"לבטל את ששפטנו עצמנו כחסרים. רק אז אנו מקרינים וממגנטים אלינו במעגל של אור יושרה חמלה קבלה ונתינה הרמוניה. בצדק ילדי האלוהים חפים מהלכים בביטחה מאוחדים עם היש. באהבה נורית

המתבונן רק מתבונן.........

מאת 23:15 :שעה 4/12/2003 :תאריך המתבונן המתבונן הנורמטיבי, הגשמי, מתבונן עפ"י מצבו הנפשי, המותנה. המתבונן החריג, הרוחני מתבונן כאשר הוא מנותק מהמצב הנפשי, הוא מתבונן ביש (במציאות) בדיוק מופלא כפי שהוא קיים בפועל. אכן, מעמדת המתבונן הרוחני נראים הדברים אחרת לגמרי. אכן, מעמדת המתבונן הרוחני החדש ניגלה. המתבונן הרוחני הוא המיקרע עליו המציאות ניגלת. המתבונן הרוחני מתבונן וסופג את המציאות עליו בדיוק כפי שהיא ללא צורך של האגו לשנות דבר, רק להיות מאוחד עם הקיים והיש. אך המתבונן הרוחני מתמוסס ונעלם בהתבוננותו, הוא כמו האויר הזורם בתנועת הרוח, הוא מחייה את החי ומאיר את המואר, הוא שואב את הנשאב, וסופג את הנספג ללא הפרדה או פירוד, ללא חלוק או מחלוקת. המתבונן רק מתבונן. מחייך אוהב תמיר

כפית אחת ממנו הייתה עושה את זה...............

החלום מתבלבל עם היקיצה פתרון פלא נמצא לי בימים אלה שהיו זמנים בהם נדדה שנתי היו רגלי העדינות מהלכות דרכים רבות אבק דרך דבק בם והיו דרכיי לוקחותני על פני שדות והר גיא וים רחב ידיים חציתי בדרכי זו מכמנים רבים נמצאו לי על דרך כולם הזויים היו הם התעוררות רבה הייתה בי עת עמדו רגליי הנאמנות לי מול מדף שהיה מדף זה מונח ועומד מול עיני היפות "פתרון פלא" הייתה הכותרת כתובה שם "כפית אחת מעורבת עם מעט סוכר ומחוממת על אש בתוספת לחלב, היא הפתרון" התרגשות עזה אחזתני כמה הסתובבתי והלכתי חיפשתי נדדתי הפתרון היה מונח כל הזמן אצלי בשכונה על מדף ועוד באינסטנט, באבקה להכנה בשניה היה מחכה לי זה קרה ממש לא מזמן אצלי בשכונה במרכול מאחורי הקופאית הבלונדינית התור שמאחורי התארך קולות של חוסר סבלנות והתמרמרות רבה נשמעו מאחורי האיצו בי "נו החלט כבר ילה אין זמן" תיזזו את מחשבתי אי אי אי איזו טעות עשיתי אז גמלה בי המחשבה כי רמאות היא קופסה זו כשחזרתי שוב אחרי עוד מסע..........אין, אזל! כפית אחת ממנו הייתה חוסכת לי דרך רב

רציתי כמו כולן אביר על סוס לבן...............

הייתה מכה בהם המחלה בלא רחם טורף עצום ורב טמון היה וממתין בסבלנות רבה עתה בא זמנו להכות שבזה הזמן הייתה הבצורת שוררת מזה כמה שנים בורות המים חרבו נהרות יבשו שיחים ושדות קמלו שמש קופחת עמדה ברום שמים חום של נשימת שאול ושרב עדרים מצאו את חייהם סובבים על משאת רצון למציאת טיפת מים לשתיה בבואם לשתות מעט מים להרוות רצון שאינו בר כיבוש עטו עליהם טורפי מים המצטופפים אף הם בבריכות המצטמקות הפילו בהם חללים רבים הם עצמם (הטורפים) חסרו את מרחב חייהם שהיו רגילים בו חיכוך רב ולא היה בהם אלא הרג בינם לבין עצמם לחמו וטרפו זה בזה הנשרים ממעל שהיה לעת עתה זמנם של אלה להיות בפסגת חלומם חוג מעגליהם בעת תעופתם הלך וקטן בכל מקום פזורות גופות ושפע רב למאכל הלכה אוכלוסיתם ופרצה כי זמנם של שפע היה זה בזמן היותם מתנפצים כמו הגלים אל החיים בזמן כתת רגליהם העדרים בין בור למקווה מים בין גבעול עשב קמל לבין עלה נותר על עץ בעת שרכם רגל בתקווה קלושה הניזונה מרצון חיותם שעוד נותר בם בזמן זה ממש בזמן בו היו נמצאים עתה כמו נראה היה זה תחתית הבור כנדמה שאין יותר נמוך ממנו כי תחתית הסיר נגלתה ונגרדת אין יותר, זהו! זמן היותם חלשים ורצוצים סובבים כהלומי יין עת נפשם דכאה בזמן זה ממש היו מעלים ענני אבק אבק אדמה חרוכה אדמה זו ראתה הרבה תקופות של יובש ידעה זמנים של רוויה גם הם היו מנת חלקה עתה יבשה הייתה בתוכה מקום מחבוא לו לטורף טורף זה הנו טורף שורד רב מג יודע מלאכתו מלאכת הרג היטב מוכן ומתואם להפליא יוצא ממקום מחבואו מגיח לאויר עולם בעת מצוקת טרפו עת בה נמצא קורבן במוכנות מלאה לתבוסה לתנאים מושלמים מתעורר הוא משנתו סבלנות רבה היא מנת חלקו נבג קט ממדים טמון יושב במארבים עת זמן אמא אדמה לניקוי ודילול אוכלוסיה עולה הוא לאויר עולם עושה במלאכתו נאמנה כי לזאת נועד שליח מלאך שחור מעמקי תופת שרביטו לא היה בם ולו גם מין אחד אשר לא נוגע שהחל הדבר קורה קודם אצל מלחכי עשב כל פיסת עלה דל שהיה כמעט אינו ראוי למאכל גם הוא לוחך ונאכל בפוצעו את שפתותיהם הכואבות מקום זה של פציעה היה שער ודלת נפתחת עבור הכורת ולא הייתה הברירה בידם ובחירה אין לא ארכה השעה והחל קורה דבר מה נשימה כבדה תחושת חנק עוד יום עובר גוף הופך דומם החלה שרשרת מוות פוקדת פלך ארץ זה פקד המלאך את כולהם אלה שהיו זמנים בהם היה פוקדם אחת לזמן מה אך בזמן זה היה נמצא בכל עוזו מכה בהם על ימין ושמאל בלא אבחנה כמעט שמחו אוכלי הבשר על שפע הבא אליהם ללא מאמץ על המונח על קרקע ואין צורך לרדוף ולהכריע כמתנת אל הייתה להם זו גם לו ידעו, ברירה לא הייתה מונחת להם לבחירה כי רעבו ללחמם גוריהם דרשו את לחמם כי יאכלוהו בעת אוכלם בשר המת נוגעו במגע שרביט המנצח עוד נותרו להם רגעים של סבל לחיותם עד ישיבו נשמתם לבוראם סבל רב סבלו בעת לחמו על נשימה אחרונה וטיפת אויר גם טורפים גדולים שהיו שולטים שלטון ללא מצרים הייתה זו ממלכתם וגבולותיה עד למטחוי אופק רחוק בכולה כמה שהייתה גדולה ופורצת לא נמצאה להם עתה טיפת אויר לנשימה שפע אויר וגם לא טיפה היה זה הסיפור הולך ונכתב בעת חרבה ארץ בצורת אין גשם על פני תקופה ארוכה זקני השבט גם הם לא ידעוה מעולם לא שזפה עיניהם כדבר הזה ידע אבותיהם גם הוא לא היה בעזרם נראה היה כמו חרב עולם ונכחד בכל שרשרת החי נפלו חללים החל בזקנים ובחולים ילדים וגורים לאחריהם נפלו החלשים ובהם היו גיבורים גם נופלים עד אמרה אמא אדמה די תקופה לא קלה היא זו עדרים איבדו את גודלם צומצמו להקות הפכו לפרטים בודדים השורדים האחרונים לפני כליון כי די משום מקום מגיעים מים זרם אדירים נהרות חרבים חיים אלה אשר שנים לא ידעו טיפת מים לרפואה זורמים שוב באשדות מדהימים של שפע גודש נשטפת רמה נעלמת המחלה תש כוחה בכל ניכרת פריחה כמו במטה קסם התהפכה קערה על פיה מטוטלת החיים ממשיכה ומתנודדת

כל יום שעובר הוא משהו אחר...

netad169 :מאת 18:09 :שעה 9/12/2003 :תאריך כל יום שעובר הוא משהו אחר... איזו תחושה טובה היא זו לדעת שכל יום נפתח, מתנהל ומסתיים בצורה אחרת. הגיוון הזה של החיים, המפגשים האינסופיים עם אנשים אחרים, מגוון הרגשות שעולים בי במשך היום..... ההצלחות, ההבנות והקושי. כולם מצטרפים לחגיגת האושר והשפע של חיי. ועל כך אני מודה לבורא עולם ולכם שמקשיבים כל כך יפה..... (פעם מורה, תמיד מורה.....) ערב נפלא וחמים נטע

גם שניים המה.............או שלושה......

מאת דוד גילאור 18:54 :שעה 7/12/2003 :תאריך גם שניים המה.............או שלושה...... חד הם וגם שניים מי הניח מהמורה על דרך? היוצר! היוצר מי הוא? השבבים כולם יחדיו, פיסות אל. יחדיו בהסכמה יוצרים עולם גדול/עולמות בתוכו בועות בועות עולמות בתוך עולמות בתוך עולמות בצד עולמות עוד עולמות וכולם חלומות המה חלומו של היוצר ברמה אחת של מודעות את הינך בת חווה ברמה אחרת את היוצרת בתוך עולם של הסכמה כללית במקום של מהמורות מוכנות בידך הענוגה רגליך הולכות על מנת ללמדך דרך דרך של למידה דרך של אמון ושמחה דרך להבנה שכל הבא אליך בא לטובה גם מהמורה גם ממנה יש למידה פתאום היא גם לא בנמצא אך כל זאת במידה ויש הבנה נכונה את היוצרת את הגורל הגוזר מראש את הלומדת ויוצרת חדש

כי "הבגדים עושים את האדם"...

gitta_y :מאת 16:20 :שעה 10/12/2003 :תאריך תגיד לי מה הוא לבושך תגיד לי מה לבושך - ואומר לך מי אתה, כי "הבגדים עושים את האדם"... יש מי שאורג סיפורים של תקשורים, שכמו חלומות באוויר פורחים. יש מי שתופר בגדים של מרפאים, המחפשים בנרות את החולים... פגשתי מי שלובש רק חיוכים, התופר חלומות אהבה בעננים... ויש מי שלובשת גלימה של אהבה "איזה יופי" - זה מה שהיא חווה... (מוקדש למאיזה באהבה).

פינת הספר...........

netad169 :מאת 21:19 :שעה 10/12/2003 :תאריך "המלך הקטן דצמבר" - ספר אחר לא בעניין גלגול נשמות, אך נוגע בנשמה. ספר קטן ומקסים וכך כתוב על כריכתו האחורית: "המלך הקטן דצמבר דחק את בטנו השמנמנה בסדק הצר שנפער בין מדף הספרים לקיר, והופיע בחדרי. הוא נגס נגיסה בסוכריית הגומי בצורת דובי והתחיל להסביר: בעולם שלו נולדים גדולים ובמשך השנים הולכים וקטנים, עד אשר בוקר אחד המשרת לא מוצא אותך במיטה. בתחילת החיים יודעים את כל מה שצריך לדעת: לקרוא, לכתוב, לתכנת מחשבים ולשבת בישיבות הנהלה. ככל שנעשים קטנים יותר שוכחים יותר....." אתם תאהבו את הספר. ממליצה בחום. ערב נעים נטע

הצטרפתי...........

md24 :מאת 15:19 :שעה 10/12/2003 :תאריך הצטרפתי! קוראת אתכם כבר זמן מה והחלטתי להצטרף עוד אין לי ממש מה להגיד, אבל... מקוה שיהיה לי בהמשך...

יש לי יש לי יש לי -זה שווה לי לפתוח הודעה חדשה!!!

~ Maysabel :מאת 18:44 :שעה 11/12/2003 :תאריך יש לי יש לי יש לי -זה שווה לי לפתוח הודעה חדשה!!! מכשיר שמיעה!!!!! באוזן שמאל מאחוריו ממש מכשיר חדש קטן המגביר צלילים והנה איזה עולם של צלילים התגלה לי ביממה אחת צלילים שפעם שמעתי אך שכחתי ונכון- הצפצוף באוזן דווקא ללא שינוי-עדיין מחוברת

הקולות של פיראוס מזכירים לי את חיפה.........

וי וי :מאת 19:48 :שעה 11/12/2003 :תאריך מנופפת בידי לכולכם בלי שתרגישו , בשקט , בשקט >> מבקרת אתכם / אותנו פה יומיום... מתחממת קצת סביב האש ... גל אופטימיות הגיע אלי היום > תנסה לתפוס אותו חזק ~ ~ ~ ~ >> ממש בלי סיבה נראית לעין חוץ מהירח המופלא שזרח אמש >> ערב טוב ידידים

תנו ללב רק לשמוח.....

דוד גילאור :מאת 08:58 :שעה 12/12/2003 :תאריך שמעתי היטב!......."החיים דואגים לחיים - וזה עובד"............ אפרים :מאת 08:44 :שעה 12/12/2003 :תאריך לא כל ככך ברורה לי השאלה! - פעם מזמן מזמן, אולי 1000 שנה, אני חושב כך, בערך, טוב הזכרון זה לא מה שהיה פעם, נדמה היה לי שכלום לא מתגשם... היום, איזה יום היום? כאשר אני מביט לאחור - וואו 1000 שנה, נו - נראה שכל מה שהתרחש היה חלום שהתגשם. כשלא רציתי ללמוד יותר וחלמתי על עבודה ומעמד הגיעה העבודה. כשראיתי שעבודה יש אך מעמד אין, באה השתלמות בחו"ל (אמרו שאני מוכשר, איזה בידור). כאשר נמאס לי הגיע הצעה מפתה לשמש כיועץ פיתוח. נכנס מיתון (לא העכשוי היו עוד כמה) הוצע לי ניהול ופיתוח. נגמר זה הוצע לי לנהל מפעל. נמאס הוצע לי לנהל קוי יצור הפזורים בעולם שיעמדו בסטנדרטים של הלקוח. נמאס לי לטוס - הגיעה המנוחה וה"תמורה" לצידה. בין לבין כל אלה - חלמתי על נשים (איזה חלום אידיוטי) נפלה עלי זוגזתי (למה חלמתי?) חלמנו יחד על משפחה מורחבת - צצו מתוכה ילדיי השניים יש מאין ממש. חלמתי על חיי מין מוגברים - נולדו לי נכדיי (איזו פעילות מינית אינטנסיבית). אה כן, בין לבין גם קראתי ספר, הלכתי לסרט, צפיתי בהצגה, נהניתי מאופרה או קונצרט, רקדתי צמוד צמוד וגם פרוע, נהניתי מנפנוף חצאית או שמלה, הצצתי למחשוף ענק, פה ושם גם הצלחתי לטעום מעט, ועוד דברים כאלה חסרי חשיבות - מלאי חשיבות! אז מה זה חלמתי חלום? - במבט לאחור כל שהתגשם היה חלום - והעתיד וואלה, נשבע לכם שכך הוא, נראה מה זה ורוד!! אז אני לא בדיוק יודע אם אני הוא החולם או שהיקום חולם עבורי - אבל חברה, מנסיון, חלומות מתגשמים. אז קחו נשימה עמוקה, שכבו בשקט, חלמו חלומות, ואפשרו ליקום לעבוד עבורכם. חיו את חייכם, תהנו מכל רגע ומכל מה שיש (אין, אין דבר כזה) - הניחו לאוברדרפט, הניחו לדאגות (אל תקדישו להם אנרגיה זה רק בזבוז, כל התערבות שלכם ב"מצב חיים" רק מסבך את המצב, וזה לא עובד) - החיים עצמם הם חלום אחד גדוללללללללללל! אז המשיכו לחלום, בלי להתערב, החיים דואגים לחיים - וזה עובד! אפרים

אפרים יקר, בוקר טוב

netad169 :מאת 09:23 :שעה 12/12/2003 :תאריך אפרים יקר, בוקר טוב קראתי את דבריך אלו בהנאה ובחיוך. הרגשתי את הזרימה, הטבעית והמקסימה. נזכרתי כמה פשוטה היתה התקדמותי המקצועית והאישית שבהן הדברים זרמו כל כך נכון בשבילי. לא "הפרעתי" וזכיתי, ועדיין זוכה, לחוויות אינסופיות. זה הזכיר לי את הקטע המקסים של פאולו קואלו מתוך "המדריך ללוחם האור" (עמ' 51) וכך הוא כותב: "לפעמים מתנהג לוחם האור כמו המים, והוא זורם בינות למהמורות שהוא מוצא. ברגעים מסויימים, לגלות התנגדות פירושו להיהרס; אז הוא מסתגל לנסיבות. הוא מקבל, מבלי להתלונן, שאבני הדרך יתוו את כיוונו מעבר להרים. בכך טמון כוחם של המים: לעולם לא ניתן לשבר אותם בפטיש או לפצוע את פניהם בסכין. אין בכוחה של החרב החזקה ביותר בעולם להותיר ולו צלקת אית על פניהם. מימיו של נהר מסתגלים לדרך, מבלי לשכוח את מטרתם - הים. הקלוש שבמעיינות לובש את צורתם של הנהרות האחרים שהוא פוגש. ומרגע נתון ואילך, כוחו מוחלט". בברכה חמה נטע

הצטרפתי...........

md24 :מאת 15:19 :שעה 10/12/2003 :תאריך הצטרפתי! קוראת אתכם כבר זמן מה והחלטתי להצטרף עוד אין לי ממש מה להגיד, אבל... מקוה שיהיה לי בהמשך...

יופי שהצטרפת וברוכה הבאה.

הודיה אורנה :מאת 11:22 :שעה 11/12/2003 :תאריך יופי שהצטרפת וברוכה הבאה. ברוכים הבאים כל המצטרפים החדשים. כאחת מהותיקות כאן, מאד חשוב לי שיצטרפו אלינו עוד ועוד חברים. זה מפרה, מעשיר ומרענן את הפורום. אורנה

מוזמנים להניח כאן מסרים ותובנות שהתקבלו - רק הקפידו בבקשה שלא לפתוח הודעות חדשות>>>>>>המשך

היות והדף מתחלף כל 15 הודעות, נשתדל כולנו להכניס את החמרים והמסרים כתגובה להודעה זו. אני ממש מבין את כל מי שלא יכול להשתדל אבל אמחק לו! כפי שאמרנו, אפשר להגיב בהחלט, רק שאין פה ויכוחים בכלל! תגובה למסרים תתקבל בברכה ובאהבה התנצחות לא תהיה פה! בברכה דוד

עידן ועידנים רבים חלפו ועדיין בי נתון הסיפור

כי מים חיים עידן ועידנים רבים חלפו ועדיין בי נתון הסיפור שהיה זה יום בהיר נאה למראה כמו מאום לא היה שונה, תרמילי קל לקחתי, על כתפי הנחתיו יצר נדוד וחפש עלה מנבכי מחוז עלום , וזרמתי את מטה החיפוש לקחתי, מטה רוח הנודד בו רוחו רוח עז על פני ימים העבירני באנשים משונים הפגישני ארצות לא נודעו הדריך רגלי מחוזות עלומים גילה עיני חיות אין איש שזפה עינו נגלו לי יצורים אין הסבר כיצד חוברו חלקיהם יחדיו הראני כך התגלגלה וארכה דרכי על פני ימים רבים מספור גלגל חיים המשיך בגלגולו ללא הרף יום נגע בליל, ליל חשוך שינה צורתו ליום בוהק עונה רדפה את קודמתה ויחדיו הפכו לשלישית ורביעית בחלקן יבשה דרכי, נצרב עורי, אחרות בוססה רגלי, נרטבה כסותי צעיר ועול ימים היה זה זמן בו יצאה רגלי למסע מהמם בפאר יצירה גופי עימה הלך בנאמנות רבה עתה בעת פוקחי את עיניי היפות (ירוקות כירוק האיזמרגד) חכמה רבה נשקפת מהן באר נשמתי נותנת אורה כי הנה נגעה יד אלוהית בנשמה נווה מדבר בישימון חלום אשכשך רגליי הפצועות במי מעיין גם אטבול גוף דווה מחום דרך בצוננים כי מי חיים
עבור לעמוד
, , , , , ...
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
בדרך לחיבור עשרת המימדים
בחר
בחר