שבוע רביעי – נצח

סבלנות, אומץ לב, שאפתנות סבלנות ושאפתנות, שהם צרוף של החלטיות ועקשנות, יוצרים מצב של איזון בין סבלנות, התמדה ואומץ לב. מידת הסבלנות דורשת אחריות, אך בה בשעה גם יוצרת בטחון ומחויבות והיא תנאי הכרחי להצלחה בכל עניין. סבלנות מאפשרת לחיות חיים אמיתיים ולהיות מונע על ידי מטרות בריאות ומועילות. מידה זו מתבטאת בנכונות להלחם עד הסוף במה שאתה מאמין. ללא מחויבות זו אין כל סיכוי לבצע שום משימה. מאחר ובעל סבלנות מוכן להלחם עבור מטרותיו בחירוף נפש, הוא נדרש לבחון את עצמו כדי להבטיח שהוא פועל בצורה יעילה. בדוק עד כמה אתה מחויב לערכים שלך, ועד כמה אתה מוכן להלחם עבורם? האם ניתן לשנות את דעתך בקלות? האם קיימת אמת מסוימת עבורה אתה מוכן למסור את חייך? שבוע רביעי – יום אחד שניים ועשרים יום שהם שלושה שבועות ויום אחד לעומר חסד שבנצח עלינו לאהוב כל דבר שברצוננו להמשיכו. יחס ניטרלי או אדיש יתבטא במחויבות שולית בלבד. ברגע שאתה נתקל בקושי להתחייב לדבר מסוים, עליך לבדוק האם אתה אוהב אותו או נהנה ממנו. האם אתה אוהב את עבודתך? את משפחתך? את הדברים בהם אתה בוחר? כדי לגרום להמשך ולהתמדה עליך להקיש אהבה. המשך מאולץ שבא בצורה כפייתית, עלול לפגוע בשיתוף הפעולה שלך עם האחרים. שאלות לבחינה עצמית: האם ההתמדה שלך גורמת לך לחוסר גמישות? האם הדחפים וההחלטיות שבך גורמים לך להיות שתלטן? האם אתה דורש יותר מידי? האם האחרים איתם אתה בקשר, משתפים פעולה מתוך הכרח בלבד או מאהבה? האם בכדי להשיג דבר מסוים אין אתה נמנע מלפגוע באחרים? האם אתה דוגל בשיטה שהמטרה מקדשת את האמצעים? כאשר אתה מגן על עצמך או על אחרים נגד השפעות שליליות, האם אתה נדחף על ידי אהבה או שנאה? האתגר היומי: בשעה שאתה נאבק על דבר בו אתה מאמין, עצור לרגע ושאל – האם אתה פועל מתוך אהבה? שבוע רביעי – יום שני שלושה ועשרים יום שהם שלושה שבועות ושני ימים לעומר גבורה שבנצח בדוק האם ההתמדה שלך מבוקרת, בעלת אופי בונה ויצרני, והאם היא מכוונת ליעדים מעשיים. שאלות לבחינה עצמית: האם ההתמדה וההחלטיות שבך מכוונים ליצירת הרגלים טובים ולשבירת כאלו שאינם טובים? האם כושר ההתמדה נובע מעמדה של חוזק או של חולשה? האם הוא נובע ממניע פנימי או שהוא רק אמצעי הגנה כנגד גורמי חוץ? האם התמדתך היא בעלת הרס עצמי ונובעת מחוסר ההחלטיות שבך? האתגר היומי: השתדל בכל יום לשרש הרגל שלילי שלך. שבוע רביעי – יום שלישי ארבעה ועשרים יום שהם שלושה שבועות ושלושה ימים לעומר תפארת שבנצח התמדה חיובית שמכוונת לפיתוח תכונות טובות ולהגבלת כאלו שאינן, נובעת תמיד מתוך רגש חמלה. רק במידה ואכן ההתמדה נובעת מרגש חמלה, נוכל לפעול למחויבות מתמשכת שתעזור גם לשני להתפתח. יכולת ההתמדה נבחנת בשעה שנאהב לא רק את מי שראוי לכך אלא גם את אותם חסרי מזל. שאלות לבחינה עצמית: האם ההחלטיות שבך באה על חשבון החמלה לזולת? האם אתה מסוגל להתעלות מעבר לאגו שלך ולהיות אוהד גם את המתחרים בך? האם אתה אסיר תודה בניצחונך? האתגר היומי: היה סובלני והטה אוזן לאדם שבדרך כלל מעורר בך חוסר סבלנות. שבוע רביעי – יום רביעי חמישה ועשרים יום שהם שלושה שבועות וארבעה ימים לעומר נצח שבנצח בחן את מידת העוצמה והביטוי שבהתמדתך. לכל אחד מאתנו כוח רצון ויכולת החלטה. ביכולתנו לשאת ולסבול הרבה מעבר למה שמשערים, ולשרוד גם בנסיבות קשורת ביותר. שאלות לבחינה עצמית: האם אתה עקבי? האם ניתן לסמוך עליך? מדוע, למרות שניתנו לך כוח רצון ויכולת החלטה, בכל זאת אתה נמנע מלנצלם? האם אתה חושש להתמודד עם כוח ההתמדה שלך? האם אתה חושש לכישלון כתוצאה מהתחייבויות רבות מידי? אם כן, מדוע? האם זה כתוצאה ממשברים שעברו עליך? האם אתה מנצל את כוח הסבל שלך למטרות שאינן חיוביות? האם אתה מפחית בערכה של יכולתך לסבול? האתגר היומי: השתדל לפתח הרגל טוב חדש. שבוע רביעי – יום חמישי שישה ועשרים יום שהם שלושה שבועות וחמישה ימים לעומר הוד שבנצח קבלת עול, כתוצאה מענווה, היא מרכיב הכרחי במידת ההתמדה. עמידה תקיפה, ללא פשרות, עלולה לגרום להרס, כמו עץ אלון שנשאר זקוף בשעת סופה ולבסוף נעקר ממקומו. קנה הסוף, לעומתו, נכנע לרוח, מתכופף ושורד. ההתמדה ניזוקה מחוזק פנימי. הוד שבנצח היא ההכרה בעובדה שהיכולת לסבול ולשרוד היא מצד אחד הנשמה האלוהית שבכל אחד מאיתנו. ענווה אמיתית אינה באה על חשבון כוח ההתמדה, אלא להיפך, היא מחזקת אותו. כוח ההתמדה וכוח הסבל האנושיים הם מוגבלים. אך במידה והם באים מצד הנשמה האלוהית, הם אינם מוגבלים. שאלות לבחינה עצמית: האם אתה יודע מתי לסגת מתוך עמדת חוזק ולא מתוך פחד? מדוע לעיתים קרובות אתה חושש לסגת? האם אתה מיחס את הצלחתך לעוצמה בלבד? מהיכן אתה שואב כוח ברגעים קשים במיוחד? האתגר היומי: בבוקר, כשאתה מתעורר הודה לאלוהים על הנשמה שניתנה לך. שבוע רביעי – יום שישי שבעה ועשרים יום שהם שלושה שבועות ושישה ימים לעומר יסוד שבנצח התקשורת מהווה מרכיב חיוני בהתמדה, והיא מבטאת מחויבות בלתי מסויגת לאדם או לעניין אליו אתה מקושר. מחויבות זו תעזור לך לשאת ולסבול כדי לשמור על אותה תקשורת. ללא התקשרות, גם ההתמדה לא תישמר. האתגר היומי: עליך להתקשר לעניין חדש או לאדם חדש. בכך תממש את החלטתך החדשה. שבוע רביעי – יום שביעי שמונה ועשרים יום שהם ארבעה שבועות לעומר מלכות שבנצח שליטה עצמית היא היסוד להתמדה. התמדה שכוללת את כל ששת הרבדים הקודמים היא אכן עדות לרוממות הרוח האנושית. שאלות לבחינה עצמית: האם אתה מבטא את ההתמדה שבך בצורה מכובדת? האם התמדתך מוציאה את הטוב שבך? ברגעי קושי וסכנה, האם אתה מתנהג כבן מלך וצועד בראש זקוף, בוטח בכוח האלוהי שבך, או האם אתה נרתע ורועד? האתגר היומי: הלחם למען מטרה נעלית. משולחנם של בית חב"ד אפרים

שבוע חמישי – הוד

ענווה, הודאה אם מידת הסבלנות היא מנוע החיים, הענווה היא הדלק המניע. כשם שגבורה ממקדת את החסד, כך ההוד מנתב את הנצח. הענווה היא השותף הדומם של הסבלנות, וכוחה בשתיקתה... ההדר שבה נובע מהשלווה שהיא נוסכת. אין לבלבל בינה לבין ענווה, לחולשה ולחוסר הערכה עצמית. ענווה משמעה צניעות והכרת תודה. עליך להכיר שהעוצמה שבך ותכונותיך הינם שלך, הם נתנו לך מראשית בריאתך למען מטרה נעלה יותר מסיפוק צרכיך. בכך שתכיר כמה קטן אתה, תבין באמת כמה גדול יכול אתה להיות. הסבלנות היונקת אנרגיה מההכרה בענווה, מעניקה לך חלק מ"כוח הסבל" של הבורא. לא ניתן למלא כוס מלאה. כשאתה מלא בהרגשת "אני ואפסי עוד", אינך מסוגל לקבל יותר. ברגע שתרוקן את עצמך מכל ישות שהיא, תיהפך לכלי קיבול גדול יותר. ענווה מרגישות, זוהי בריאה שמקורה בידיעה שאתה יכול להיות טוב יותר. הענווה היא תכונה מעשית הפועלת פעולת גומלים בין שאר הרבדים. שבוע חמישי – יום אחד תשעה ועשרים יום שהם ארבעה שבועות ויום אחד לעומר חסד שבהוד בחן את אהבתך שנוצרה מתוך ענווה. ענווה אמיתית אינה מדכאת, אלא להיפך, גורמת לשמחה. ענווה ללא אהבה אינה יכולה להיות אמיתית, כיוון שרק ענווה אמיתית מאפשרת לך להתעלות מעל עצמך ולאהוב את השני. גאווה במסווה של אהבה מבטאת אהבה עצמית או גרוע מזה – הפיכת אחרים לחלק מעצמך ומאהבתך העצמית. שאלות לבחינה עצמית: האם הענווה שבך גורמת לך להיות אוהב ונותן יותר? האם הענווה מגבילה אותך? האם אתה ענוְ ושמח או ענוְ אומלל? האתגר היומי: תן צדקה בענווה והודיה. פעולה זו תחזק אותך. שבוע חמישי – יום אחד שלושים יום שהם ארבעה שבועות ושני ימים לעומר גבורה שבהוד על הענווה להיות מבוקרת וממוקדת. הענווה מביאה ליראה, ולרגש כבוד כלפי אחרים. שאלות לבחינה עצמית: מתי צריכה הענווה לגרום לך להתפשר, ומתי לא? האם קורה שכאשר אתה עומד מול מעשי רשע, אתה בוחר לשתוק או להיות נטרלי בשם הענווה? האם העובדה שמידת הענווה שבך לוקה בחסר היא תוצאה מכך שאינך מכבד אחרים? האתגר היומי: בדוק האם סירובך להתחייב בנושא מסוים נובע מרגש ענווה אמיתי . שבוע חמישי – יום שלישי אחד ושלושים יום שהם ארבעה שבועות ושלושה ימים לעומר תפארת שבהוד בדוק האם הענווה נובעת גם מתוך חמלה. כשם שענווה מביאה לחמלה, כך חמלה מובילה לענווה. אם הענווה שבך לוקה בחסר, נסה להיות חומל. שאלות לבחינה עצמית: האם הענווה שבך גורמת לך להיות מרוכז בעצמך ולא חברותי, או האם היא באה לידי ביטוי בהזדהות עם אחרים? האם היא מאוזנת ומועילה? האם היא מכבידה על אחרים? האתגר היומי: בטא רגש של אהבה במעשה שנעשה מתוך חמלה. שבוע חמישי – יום רביעי שניים ושלושים יום שהם ארבעה שבועות וארבע ימים לעומר נצח שבהוד בדוק את מידת העוצמה וההתמדה שברובד הענווה שבך. האם היא עומדת באתגרים? ענווה וצניעות אינן מביאות לרגש של חולשה וחוסר ביטחון. נצח שבהוד מדגיש את העובדה שענווה אמיתית אינה מפחיתה בערכך. אדרבא, היא נותנת לך כוח מתמשך. שאלות לבחינה עצמית: האם הענווה שבך נתפסת כחולשה? האם האחרים מנצלים זאת? האתגר היומי: השתדל להוכיח את עוצמת הענווה שלך בכך שתיזום או תהיה שותף פעיל במטרה טובה. שבוע חמישי – יום חמישי שלושה ושלושים יום שהם ארבעה שבועות וחמישה ימים לעומר הוד שבהוד כל אדם ניכן ברגש ענווה וצניעות. השאלה היא באיזה אופן ובאיזו מידה הוא חש זאת במודעותו. עליך לעדן את הענווה שבך בכך שתתקשר לאנשים בעלי רבדים מעודנים משלך. קשר זה יצליח לעזור לטפח את רובד הענווה והצניעות. שאלות לבחינה עצמית: האם אתה חושש להיות ענו מדי? האם אתה מסווה ומגן על הצניעות שבך על ידי התנהגות תוקפנית? האם הענווה שבך אכן אמיתית, או האם היא ביטוי נוסף של גאווה? האם יש לך ציפיות כתובה מהענווה שבך? האתגר היומי: היה ענו לשם ענווה. שבוע שישי – יום שישי ארבע ושלושים יום שהם ארבעה שבועות ושישה ימים לעומר יסוד שביסוד הענווה אינה יכולה להיות מנותקת אלא חייבת להתבטא ברגש התקשורת ומחויבות עמוקים. אין קשר חזק יותר מקשר שנוצר מרובד הענווה. שאלות לבחינה עצמית: האם הענווה שבך מפרידה או מקרבת בינך לבין האחרים? האם יש לה השלכות? האם ההשלכות הן לטווח רחוק? האם היא יוצרת בסיס מתמשך עליו אתה ואחרים יכולים לבנות ולסמוך? האתגר היומי: התנהג בענווה על מנת לבנות עניין מתמשך. שבוע חמישי – יום שביעי חמישה ושלושים יום שהם ארבעה שבועות ושבעה ימים לעומר מלכות שבהוד הנהגת בענווה מחייבת הליכה בקומה זקופה. תכונות של ענווה וצניעות יכולות להיות מושגות רק אם ביסודן מונח הכבוד העצמי. היופי וההדר שבענווה הם אציליים ומלכותיים. ענווה שמדכאת את הרוח האנושית ושוללת שליטה אישית, אינה ענווה כלל. שאלות לבחינה עצמית: האם הענווה שבך גורמת לך להרגיש מכובד בעיני עצמך? האם אתה חש חיות ומרץ בתוכך? האתגר היומי: למד אדם אחר להקנות לעצמו ענווה וצניעות ובכך לחזק את גאוותו האישית. משולחנם של בית חב"ד אפרים

שבוע שישי – יסוד

התקשרות היכולת להתקשרות מוכיחה על רגש נעלה ביותר. בעוד שחמשת הרבדים הראשונים (אהבה, משמעת, חמלה, התמדה וענווה) מציגות קשר דו-כיווני בין האוהב והנאהב, כאשר הדגש פרטי של כל אחד מהם. התקשרות לעומתן היא מזוג מושלם בין השניים. ללא התקשרות לא ניתן לממש באמת כל רגש שהוא. התקשרות מבטאת לא רק שיש לך רגשות כלפי השני אלא שאתה אכן קשור אליו. על ההתמסרות להיות מוחלטת. התקשרות היא צינור המחבר בין הנותן למקבל. קשר זה שהוא קשר נצחי, יפתח איחוד מתמשך שיתבטא בפירות משותפים. התקשרות היא יסוד החיים, עמוד השדרה הרגשי של הנפש האנושית. כל אדם זקוק לה כדי לצמוח ולגדול. זהו הקשר בין בעל ואישה, אימא ובן, אחים ואחיות וחברים קרובים. התקשרות מעניקה חיזוק, בטחון ורגש שייכות. ההתקשרות מנתבת את שאר הרבדים הקודמים והופכת אותם לקשר בסיסי ובונה. בשעה שכל שאר הרגשות האנושיים הם רגשות פרטיים – סיפורים נפרדים ומרכיבים בודדים בתוך הבניין של החוויה האנושית, ההתקשרות לעומת זאת ממזגת את כולם לקשר אחד, יציב ואיתן, עליו ניצב כל המבנה של הרגשות האנושיים. התקשרות היא נתינת כל כולך ולא רק חלק ממך. אין היא רגש בודד אלא אסופה של כל הרגשות. שלא כשאר הרבדים המהווים נדבך עליו מונח כל המבנה, היסוד והמדובר גם כולל את שאר המבנה וחודר לשאר הרגשות ובכך יוצר קשר בונה מתמשך. שבוע שישי – יום אחד שישה ושלושים יום שהם חמישה שבועות ויום אחד לעומר חסד שביסוד אהבה היא המפתח להתקשרות. האהבה מייסדת בסיס אמין עליו ניתן לבנות את ההתקשרות. אם אתה מתקשה להתקשר, בדוק באיזו מידה אתה אכן אוהב את האדם או את העניין איתו אתה רוצה להתקשר. שאלות לבחינה עצמית: האם אתה מנסה להתקשר מבלי לפתח ולחזק את רגש האהבה? האם אתה אכן מבטא את התקשרותך מתוך רגש האהבה? האתגר היומי: בטא את הקשר שלך באמצעות מעשה שנעשה מתוך אהבה. שבוע שישי – יום שני שבעה ושלושים יום שהם חמישה שבועות ושני ימים לעומר גבורה שביסוד בחן את מידת הביקורתיות שבהתקשרותך. התקשרות צריכה להיעשות מתוך הבחנה והתחשבות זהירה עם מי ואל מה אתה מתקשר. גם ההתקשרות הבריאה והקרובה ביותר דורשת לעיתים פסק זמן, התחשבות בחופש הפרט של כל הצדדים. שאלות לבחינה עצמית: האם התקשרותך מוגזמת? האם אתה תלוי מידי באנשים אליהם אתה קשור? האם האחרים תלויים בך? האם אתה מתקשר מתוך ייאוש? האם אתה מתקשר עם אנשים בריאים בנפשם? האתגר היומי: בדוק האם חווית ההתקשרות שלך דורשת שינוי או בדיקה מחודשת. שבוע שישי – יום שלישי שמונה ושלושים יום שהם חמישה שבועות ושלושה ימים לעומר תפארת שביסוד ההתקשרות מחייבת אות לא רק להיות אוהב אלא גם חומל. עליך להרגיש את כאבו של חברך ולהזדהות איתו. שאלות לבחינה עצמית: האם התקשרותך מותנית? האם אתה נסוג כשאתה חש אי-נוחות בצרתו של חבריך? האתגר היומי: הצע עזרתך ותמיכתך בטיפול בבעיה קשה של אדם אליו היית מקושר. שבוע שישי – יום רביעי תשעה ושלושים יום שהם חמישה שבועות וארבעה ימים לעומר נצח שביסוד ההתמדה היא מרכיב חשוב בהתקשרות והיא נבחנת במידת היכולת לעמוד באתגרים ובכישלונות. לא ניתן לטפח התקשרות אמיתית ללא מידת התמדה וסבלנות. האתגר היומי: הוכח את מידת הסבלנות שבהתקשרותך בכך שתתמודד עם גורם שחוסם את הקשר בניכם. שבוע שישי – יום חמישי ארבעים יום שהם חמישה שבועות וחמישה ימים לעומר הוד שביסוד מידת הענווה חיונית ביותר כדי ליצור התקשרות בריאה. הגאווה מפרידה בין בני אדם. התעסקות ברצונות וצרכים אישיים יוצרת חיץ בינך לבין אחרים. הענווה מאפשרת לך להעריך אדם שני ולהתקשר אליו. התקשרות שהיא רק בבואה של צרכיך הינה התקשרות עם עצמך בלבד. התקשרות בריאה מאחדת אנשים נפרדים, בעלי אישיות עצמאית, שמעוניינים להשיג מטרה נעלה יותר מאשר סיפוק צרכיהם. ענווה אמיתית נובעת מההכרה שהאלוהות היא חלק בלתי נפרד מחייך. שאלות לבחינה עצמית: האם אתה מודע שבהתקשרות בין אם בין רבים ובין אם בין שניים מתקיים בהתקשרות זו גם כוח שלישי, ורק בזכות כוח זה אתה מסוגל להתקשרות זו, על אף ההבדלים ביניכם? האתגר היומי: שא תמיד תודה על יכולתך להתקשר. שבוע שישי – יום שישי אחד וארבעים יום שהם חמישה שבועות ושישה ימים לעומר יסוד שביסוד לכל אדם יש צורך להתקשר עם אנשים אחרים, עם פעולות חשובת ועם חוויות משמעותיות. גם אם יש לך סיבות טובות להטיל ספק ביכולתך להתקשר, עליך לזכור שאתה מכיל נפש אלוהית מלאת חיים ואהבה, המאפשרת לך לחוות את מה שבליבם ובנשמתם של אחרים. רק כך תוכל להשיל מעליך את מנגנוני ההגנה שבך ולתת אמון באחרים. התקשרות לזולת מתאפשרת כשהיא מגלמת בתוכה את שאר ששת הרבדים ומתממשת על ידי פעולות מעשיות. שאלות לבחינה עצמית: האם אתה מתקשה להתקשר? האם אתה מתקשר בקלות למקום או לאנשים? האם העובדות הפוכות? האם אתה מתקשה להתקשר למאורעות או אירועים מיוחדים בחייך? בחן את הסיבות לאי-התקשרות: האם זה משום שאתה בקורתי מידי ומוצא פגם בכל דבר כתירוץ לחוסר רצון להתקשר? האם זה מחשש לחוסר נוחות שנובעת מפגיעותך? האם בעבר נפגעת כתוצאה מהתקשרות? האם ביטחונך באחרים נוצל לרעה? האתגר היומי: עליך ליזום קשר חדש עם אדם מסוים שחשוב לך. הקדש בכל יום זמן משותף לשניכם. שבוע שישי – יום שביעי שניים וארבעים יום שהם חמישה שבועות ושבעה ימים לעומר מלכות שביסוד ההתקשרות מרוממת את האצילות שבך. היא מטפחת ומחזקת את כבודך העצמי ואת כבודו של זה אליו אתה מקושר. שאלות לבחינה עצמית: האם התקשרותך בולמת את ביטוי אישיותך ותכונותיך? האם היא מכניעה את האדם אליו אתה קשור? האתגר היומי: השתדל להדגיש ולהאיר את נקודות האור של מקושריך. משולחנם של בית חב"ד אפרים

שבוע שביעי - מלכות

אצילות, שליטה, מנהיגות שליטה – האחרונה מבין שבעת הרבדים – שונה מהשש שקדמו לה. זהו מצב קיומי ואין לו גדר פעולה. אצילות היא ביטוי סביל של כבוד אנושי ואין לו מעצמו מלבד מה שהוא מקבל מששת הרבדים האחרים. מנהיגות אמיתית היא אומנות ביטול היש. זוהי השתקפות של רצון שבא מגבוה. מצד שני, מלכות מדגישה ומממשת את האופי וההוד של הרוח האנושית. זהו אותו סממן שהופך אותנו לאנושיים. כאשר האהבה, הביקורתיות, החמלה, ההתמדה והענווה מנותבים כהלכה בתוך הנפש באמצעות רובד התקשרות, מתקבלת מידת מלכות. ההתקשרות מטפחת אותנו ומאפשרת לשליטתנו לשגשג. מלכות היא גם רגש השתייכות: זו הידיעה שאתה חשוב ומסוגל לשנות, שביכולתך להיות מנהיג מנוסה המסוגל לתרום לעולם. מלכות נוסכת בך בטחון ועצמאות, ודאות וסמכות. כאשר אם מחזיקה את בנה בחיקה ועיניהם נפגשות, הבן קולט את המסר: "אני רצוי בעולם. קיימת עבורי פינה חמה בה יאהבו אותי תמיד. אין לי ממה לפחוד: אני מרגיש בלבי רגש של מלכות". שבוע שביעי – יום אחד שלושה וארבעים יום שהם שישה שבועות ויום אחד לעומר חסד שבמלכות שליטה בריאה מתבצעת בדרכי נועם ואהבה. על מנהיג יעיל להיות חם ומתחשב. שאלות לבחינה עצמית: האם שליטתך גורמת לך להיות אוהב יותר? האם אתה מנצל את סמכותך ומנהיגותך מתוך התחשבות? האם אתה כופה את סמכותך על אחרים? האתגר היומי: עשה מעשה טוב עבור אלה שנמצאים תחת חסותך. שבוע שביעי – יום שני ארבעה וארבעים יום שהם שישה שבועות ושני ימים לעומר גבורה שבמלכות בחן את מידת הביקורתיות שבשליטתך ובמנהיגותך. על-אף שהשליטה נעשית מתוך אהבה, עליה להתאזן בעזרת הביקורת. מנהיגות יעילה נבנית על סמכותיות וביקורת. פן נוסף בביקורת השליטה שלך הוא קביעת שדה פעולה בו יש לך סמכות לפעול. שאלות לבחינה עצמית: האם אתה מבחין מתי אין לך סמכות לפעול? האם אתה מפעיל סמכות במצבים שאינם מוצדקים? האם אתה מודע למגבלות כפי שאתה מודע לכוח? האם אתה מכבד סמכותם של אחרים? האתגר היומי: לפני שאתה נוטל סמכות בכל נושא שהוא, עצור כדי לבחון האם יש לך הזכות והיכולת לפעול במצב זה. שבוע שביעי – יום שלישי חמישה וארבעים יום שהם שישה שבועות ושלושה ימים לעומר תפארת שבמלכות בחן את מידת החמלה שבשליטתך. מנהיג טוב הוא אדם חומל. שאלות לבחינה עצמית: האם בגלל סמכותך אתה פחות חומל? האם אתה מודע לכך שחלק חשוב מהכבוד העצמי מותנה ביכולת לחמול? האם אתה מבצע משימות מיעילות? האם אתה מסודר? האם אתה נותן הוראות ברורות לאלה שתחת חסותך? האם מקום סמכותך (מפעל, בית, כיתה וכו') פועל כצוות? האם אתה תכופות מתאם מטרות עם ....? תפארת – הרמוניה – חיונית למנהיגות מוצלחת. אתגר יומי: בדוק תחום מסוים שנמצא תחת חסותך. האם ניתן ליעל או לקצץ גורמים מיותרים ובכך לחזק את .... שבוע שביעי – יום רביעי שישה וארבעים יום שהם שישה שבועות וארבעה ימים לעומר נצח שבמלכות כבודו העצמי של כל אדם והצלחתו של כל מנהיג נבחנת ברמת הסבלנות שלהם. כוח רצון והחלטיות משקפים את העוצמה וההוד שברוח האנושית, ואת שליטתו של היחיד. שאלות לבחינה עצמית: עד כמה אתה החלטי בהשגת יעדיך? מהי מידת השכנוע שלך להיאבק למען מטרה נעלה? עד כמה אתה בטוח בעצמך? האם חוסר התמדה וסף-סבולת נמוך שבך הם תוצאה של חוסר הערכה עצמית? האם אתה מסווה את חוסר ביטחונך על ידי מציאת תירוצים אחרים לרמת הסבלנות הנמוכה שבך? האתגר היומי: פעל למען עניין שאתה מאמין בו ועד כה לא הצלחת לממשו. שבוע שביעי – יום חמישי שבעה וארבעים יום שהם שישה שבועות וחמישה ימים לעומר הוד שבמלכות כוח שליטה הוא מתנה מהבורא לכל אדם. במידה שתהיה מסוגל להעריך נכונה מתנה נפלאה זו, תצליח להשיג את מידת ההוד שבמלכות. שאלות לבחינה עצמית: האם כתוצאה משליטתך ועצמאותך אתה כנוע וענו? האם אתה מנהיג שחצן? האם אתה מעריך את התכונות המיוחדות בהן התברכת? האתגר היומי: הודה לבורא על שנסך בך כבוד עצמי. שבוע שביעי – יום שישי שמונה וארבעים יום שהם שישה שבועות ושישה ימים לעומר יסוד שבמלכות בחן את מידת ההתקשרות שבשליטתך. עצמאות בריאה אינה מונעת ממך להתקשר לאדם אחר. אדרבא, ביטחון עצמי מאפשר לך לכבד את עצמאותו של השני ולהתקשר אליו בסופו של דבר. קשר זה יחזק את שליטתך. שאלות לבחינה עצמית: האם שליטתך מונעת ממך להתקשר? אם כן, האם הסיבה נעוצה במצב של חוסר ביטחון עצמי? האם אתה משוחח עם האדם אליו מקושר בעניין החשש שבך שמא הקשר ביניכם יפגע בגבולות הפרטיות שלך? האתגר היומי: ממש את שליטתך בכך שתחזק את הקשר עם אדם קרוב. שבוע שביעי – יום שביעי תשעה וארבעים יום שהם שבעה שבועות לעומר מלכות שבמלכות שאלות לבחינה עצמית: האם שליטתך נובעת מביטחון פנימי שמושרש עמוק בתוכך? אולי היא רק מסווה לחוסר ביטחון? אם כך, האם שליטתך מוגזמת? האם אתה מכיר בייחודך כאדם? האם אתה מכיר בתרומתך האנושית? האתגר היומי: עצור לרגע והתרכז בעצמך, באמת הפרטית שלך ולא על הצגתך החיצונית כלפי אחרים: היה נינוח ורגוע ביודעת שהבורא ברא אדם מאוד מיוחד... וזה אתה. כל הפרקים שהובאו על ספירת העומר הובאו לידיעתי ולידיי משולחנם של בית חב"ד (כך נמסר לי) והם חלק מספרו של הרב סימון ג'ייקובסון. תרגום מאנגלית ועריכה – נעמי גבירץ. הערה: ההחלטה להביא תוכן זה שעוסק בספירת העומר אינו מעיד על הסכמתי או אי הסכמתי עם הכתוב! פשוט מצאתי לנכון להביאו לרשות הכלל מתוך הבנה ברורה שחלק מהקוראים יתחברו אליו וחלק אחר ידחה אותו – אלה כמו אלה יבורכו. אפרים

מוזמנים להניח כאן מסרים ותובנות שהתקבלו - רק הקפידו בבקשה שלא לפתוח הודעות חדשות>>>>>>המשך

היות והדף מתחלף כל 15 הודעות, נשתדל כולנו להכניס את החמרים והמסרים כתגובה להודעה זו. אני ממש מבין את כל מי שלא יכול להשתדל אבל אמחק לו! כפי שאמרנו, אפשר להגיב בהחלט, רק שאין פה ויכוחים בכלל! תגובה למסרים תתקבל בברכה ובאהבה התנצחות לא תהיה פה! בברכה דוד

מנסה להבין ולא מצליחה

אורנה הודיה :מאת 11:43 :שעה 4/05/2004 :תאריך מנסה להבין ולא מצליחה מישהו מוכן להסביר לי מה קורה כאן בזמן האחרון? כשאני נכנסת לכאן לפעמים, אני מרגישה כמו בארץ לא מוכרת. כל כך זר לי כאן פתאום, עד שאיני קוראת את רוב ההודעות. אני נכנסת מתוך הרגל, קוראת פה ושם ויוצאת די מהר. לרגע אני מרגישה משהו ביתי ונעים ולרוב מה שקורה כאן הוא כמו שפה זרה עבורי. אז אולי אני לא מבינה, מפני שאני לא משתדלת להבין. נשאלת השאלה: האם משהו מהותי השתנה כאן או שזה תלוי רק במבטו של המתבונן? אורנה הודיה

ובתווך היו צללים נעלמים קמעה. מתגעגע לאחותי נוצה

דוד גילאור :מאת 11:51 :שעה 4/05/2004 :תאריך ובתווך היו צללים נעלמים קמעה. מתגעגע לאחותי נוצה מגדלור הוא אמר לי היה מגדלור ושופע על סביבתך מלא עצמך והתחבר היה אור והסכמתי בעת ההיא היו סביבי במרחק עוד אך היום עמם אורי שהיה הולך קודם למרחוק מאיר עד למרגלותיו של אחי מגדלור נוסף ובתווך היו צללים נעלמים קמעה האם עשן הוא זה או טיפות ערפל הן המסתירות לי האם לבדי נשארתי הכיצד זה נבלע אורי ונבלם היכן אורות יקירי ואחיותי ההלכו להם להאיר מתחת לפנס השכחו לרגע מתנת חייהם כי באו לעשותה השקעו הם בביצת דמע וצער אור הנר מאיר למרחקים רבים כשזרח השמש טבע אורו באור גדול גם אם יהום הסער רוחנו לא ירא ככל שהאפלה גדולה כך מאיר הנר נוטה שלהבתי ומתנודדת מרגישה מעט בודדת אך שומרה הנני כי באנו חושך לגרש

מוזמנים להניח כאן מסרים ותובנות שהתקבלו - רק הקפידו בבקשה שלא לפתוח הודעות חדשות>>>>>>המשך

היות והדף מתחלף כל 15 הודעות, נשתדל כולנו להכניס את החמרים והמסרים כתגובה להודעה זו. אני ממש מבין את כל מי שלא יכול להשתדל אבל אמחק לו! כפי שאמרנו, אפשר להגיב בהחלט, רק שאין פה ויכוחים בכלל! תגובה למסרים תתקבל בברכה ובאהבה התנצחות לא תהיה פה! בברכה דוד

קסם של ממש

דוד גילאור :מאת 08:40 :שעה 5/05/2004 :תאריך קסם של ממש נפלאות דרכיו אלוה שאני יושב על ספסל בגינה ומבטי תלוי אל על מביט ורואה כיצד הוא מתכלה אורו קטן מצטמצם הן נמצא הוא שם והיה נוצץ מאיר בשמי עולמי איך התמיר אורו לבן בצהבהב דהוי שהיה זה לרגעים כי חרדה תקפתני שהולך ונמוג כמו עלתה עליו מפלצה לאוכלו ולהעלימו ממני סימני שיניים נראו בו עת הפך עגול בוהק לסהר וקטן נעלם לרגע נפלה עלטה נראה היה כלום גם כוכב לא נצץ אך ענן חלף נגלה יופיו והדרו תלוי מעלי קסם של ממש השבח לך אלוהיי על מראות פלאים שהנך מטעימני לרוב עם הרגשה כזאת משונה של פליאה והוד שברגע אחד הנך מראני התחלה אמצע וסוף שלובים להם יחדיו במעגל קסם ותמיד קיים עוד סיפור אחד של אהבה לפני שסוגרים את האורות

על רב גוניות נפש האדם

netad169 :מאת 19:06 :שעה 7/05/2004 :תאריך על רב גוניות נפש האדם להבנתי, לא ניתן לכפות מחשבות על אף אחד. כל פיסת טקסט שאני קוראת כאן מרחיבה את דעתי, מרחיבה את נשמתי, מרגיזה אותי, מעציבה, משעממת... ועוד אינסוף גווני גוונים. אדם כותב מתוך צורך כלשהו את מחשבותיו והבנותיו. האדם שקורא, בוחר את בחירותיו. איזון הנפש הוא עניין עדין. גם הדרכים להגיע לאיזון הן רבות מני ספור. שוב זה כל כך אישי שלא רואה איך ניתן בכלל לקבוע שאינטרנט זה רע לנפש ומשהו אחר טוב לנפש.... הכתיבה האישית היא אכן מזור לנשמה. כתיבה, ציור, מוזיקה, כל דרך ביטוי שהיא עוזרת. ולא לך לקבוע האם מדובר בטיוח, קבוע או זמני. נקודת המוצא שלך שיפוטית, וחבל. ולסיום - אדם יכול הכל. לשבת. לכתוב. להרגיש. להיות. אום ושנטי. ומה שבא לו. וזה מה שכל כך יפה. ואת הרב גוניות הזו של המין האנושי אני אוהבת. ואם רק אפתח - אבין.

היקום בתור אבטיח: עוד מילה על התדרים שלנו

גיטה יפה :מאת 19:11 :שעה 7/05/2004 :תאריך היקום בתור אבטיח: עוד מילה על התדרים שלנו שלום תמיר היקר, מבחינה ויזואלית, סקאלת התדרים של היקום נראתה לעיניי בהמחשה, שבה היקום נראה כמו אבטיח (אדום ועסיסי). הסקאלה הזאת איננה דו-ממדית, וגם לא תלת ממדית, אלא בעלת אינסוף ממדים. לכן ספק אם אפשר לכנותה בשם סקאלה, אך כרגע אין לי מונח אחר. אפשר לשדר מ"מרכז" היקום, כביכול, אם מרכז זה מציין את הנקודה שבה נמצא האדם באותו רגע, לכל נקודה מאינסוף הנקודות שבתוך היקום, על "קליפתו", ואף מעבר לו, באינסוף זוויות, אזימותים וחתכים. אפשר לעמוד על קליפת היקום ולשדר משם לעברו השני, כלומר זהו תדר החוצה את היקום מקצה אל קצה. וכן הלאה, אינסוף מיקומים, כיוונים ותדרים. ואם אתה בעל משדר מספיק חזק, אתה יכול להעביר את השדר שלך להרבה מאוד תחנות קליטה ברחבי היקומים בעת ובעונה אחת. לפי דבריך, ביקום יש אין סוף תדרים, ומכשירי הקשר מאפשרים לאדם לשדר ולקלוט באין סוף תדרים. האדם לא יכול לשדר או לקלוט בתדר שאינו שלו, אחרת הוא היה מתחיל לדבר גם עם כל החי צומח ודומם. תשובתי: היכולת של הנשמה המפותחת עולה לאין ערוך על היכולות של מכשירי הקשר. ואכן, יש בני אדם המסוגלים לקלוט תשדירים של יצורים או ברואים שאינם בני אדם. אתה כתבת: בצמיחה, בהתפתחות, האדם מרחיב את עוצמת התדר האישי שלו ומהירותו; הרחבת התדר והגברת עוצמתו מאפשרות לאדם להיות קשוב ולהתבונן במציאות חייו בצורה שונה מאשר אדם אחר בעל עוצמה ומהירות (אותו תדר) השונה מהאחר. תשובתי: ההתפתחות, או ליתר דיוק ההיפתחות מאפשרת לאדם מה שכתבת, אך חשוב מכך שהוא יכול להיות קשוב לזולת באופן יותר ברור, לא רק לעצמו. ולא רק עוצמת התדר ומהירותו קובעים את התוצאה, אלא טווח התדרים של האדם וקצב פעימותיו, המשתנה מרגע לרגע. לדבריך: ההבדל בתקשורת בין אדם לאדם הוא העוצמה ומהירות של הקליטה והשידור. מכאן נוצרים קצרים בתקשורת בין בני האדם. תשובתי: זה נכון, אך זה רק חלק מהתמונה, כפי שפורט לעיל. ולסיכום, הדיון כאן הוא בין שניים שאינם בעלי רקע דומה... מהנדס, איש שגדל על המדע, מול מי שאיננה יודעת אפילו מה הוא ההבדל בין כימיה לפיסיקה (-; מה שחשוב בעיניי הוא, שנראה את הפנורמה כולה, כפי שתוארה במאמר לעיל, ושאלת התדרים היא רק בעייה נלווית. תודה לך תמירי ושבת שלום לך ולכולם פה.

פנתה אליך

~ Maysabel :מאת 11:06 :שעה 8/05/2004 :תאריך אבל חייבת לכתוב עוד משהו פנתה אלייך אדם בכתיבתה נסתה לערר על מה שכתבת אבל למען האמת נסתה לעורר בך משהו אין מקריות ותגובתה אלייך לא הייתה מקרית למה דווקא אלייך? ואילו אני אולי הייתי רואה בזה הושטת יד לעזרה? אולי? כמו שאת הולכת בדרך וראה אדם מאיזה בור מושיט לך יד לעזרה כאן אין הרבה מה לחשוב או שתושיטי את ידיך ותעזרי לו לצאת מהבור או שלא נכון? אפשר להמשיך ללכת בדרך ולהגיד: "זאת הדרך שלי זה שבבור זאת הדרך שלו כל אחד בוחר את דרכו לכן זה לא ענייני כך הוא בחר לעצמו או להגיד: "זאת הקארמה שלו לא צריכה להתערב..." טוב, יש כל מיני ניסוחים שונים לכך מה שאני רוצה הליגד הוא: שכל אדם יחשוב פעמיים כשרואה יד מושטת לעזרה ושזה העניין של כולנו מקבלת אני הכל ולא שופטת רק מעלה חומר למחשבה וכיצד אני רואה את הדברים כל מה שכל אחד יעשה להושיט יד או לא יהיה נכון עבורו ויעצב את דרכו בהמשך הכל בחירה חופשית רק לא מקבלת מנטרות של "אני עושה את שלי שהוא יעשה את שלו"... לא מותר לי לבחור לראות דברים אחרת אבל שאהיה מודע לכך ושגם זאת בחירה של עצמי זהו לסיכום: תגובתה אלייך לא הייתה מקרית רואה בתגובותיה כאן יד מושטת" זה הכל אפרים בחר לקחת את ידה ומותר לכל אחד לא לקחת את ידה אבל זה כן עניינינו ואני לא אומרת מתוך שיפוטיות אולי גם אני בחרתי לא לקחת את ידה? אבל אומרת שזה כן ענייני זה הכל עכשיו באמת הלכתי וכותבת מתוך אהבה תאמיני לי מחבקת שוב מאיזה

עד שקרה המקרה......

דוד גילאור :מאת 10:09 :שעה 9/05/2004 :תאריך ישששששש. הוא חזר, החיים הם ממש קסם ופלא אחד גדול מתמשך ראיתי פעם הופעה של קוסם אחד ולא סתם קוסם היה זה היו בגדיו מהודרים ודיבורו שוצף תענוג של הופעה נהניתי עד למאד והיה עושה במלאכת הקסם במרץ רב מראה לקהל כיצד מופיע ונעלם מכאן לשם וארנבות ויונים מלא דברים הכל הלך על מי מנוחות וכפיים ומחיאות משו משו עד שקרה המקרה נכנס לאולם אחד כזה מה שנראה לא ממש מרוצה והיו כמה מושבים פנויים בכסאות אחוריים (אחר כך נסתבר לנו מדוע לא ישב שם וחשבנו חוצפן) לקח לעצמו כסא נייד וישב לפני השורה הראשונה כזה ממש צמוד לבימה במקום בו יכול להציץ מתחת לשלמתו של קוסם יענו להציץ בערוותו יכול היה (לא עבור זה בא, אך לך דע) מעת זו והלאה היה אותו איש צועק ומסביר לקהל את פשר מעשיו של קוסם היה אומר לו זה לא קונץ, זה אני מכיר, זה כבר היה,ועוד הפרעות כהנה וכהנה החל הקהל מהשש אותו ואני בתוכם אני אומר לו ,ששששששש השני ושלישי מהששים גם הם עד שלא נשמע קולו הוא אך גם קוסם הושש יצאתי מהושש בדרכי הביתה שלי חרא של קוסם, כך זמזמו לי מילים בזמן היותי עדיין מהושש ופתאום הוארתי (כי צנחתי עייף מתחת לפנס רחוב טוב לב)? כי הבנתי שנתתי לספק לבוא ולפרק לחקור צפונות קסם תמים כמה נהניתי עד שנכנס ספק שמעצם היותו ספקני היה מוכרח להרעיש ולהפריע מנוחת שלווים ושמחים במנת קסם קטנה

אוהבת אותך גם ככה וגם ככה

לאה :מאת 09:02 :שעה 10/05/2004 :תאריך אוהבת אותך גם ככה וגם ככה בת הטבח התלוננה בשיחה עם אביה על הקושי בהתמודדות עם בעיות החיים הטבח הובילה למטבח והראה לה שלושה סירים בהם רתחו מים בסיר הראשון הוא שם גזר בסיר השני הכניס ביצה בסיר השלישי שפך גרגרי קפה לאחר זמן מה שלף הטבח את הגזר מן הסיר ושם אותו בצלחת הוציא את הביצה מן המים הרותחים והניח אותה בקערה סינן את הקפה ומזג אותו לספל הביט בביתו ושאל: "מה את רואה יקירתי?" הבת התקרבה אל השולחן ובחנה את המוצרים: הגזר היה רך ונמעך היא קלפה את הביצה שהיתה קשה הקפה הדיף ריח נפלא וטעמו היה טוב ומענג אמר הטבח: "כך בני אדם שונים המתמודדים עם קושי זהה. המים הרותחים הם אותו מצב נתון עבור שלושת החומרים הגזר שהגיע למים קשה, התרכך עד מאוד וניתן עכשיו לפוררו בקלות הביצה שהגיע עדינה ונוזלית תחת קליפתה הדקה התקשתה כולה פולי הקפה לעומת זאת הם ייחודיים, לאחר שהותם במים הרותחים הם הפכו את המים עצמם למוצר משובח. לאיזה מהם את דומה, ביתי היקרה? כאשר בעיות מגיעות למפתן דלתך, איך את מגיבה? כגזר שנראה חזק אך מאבד תכונותיו במצבי לחץ? כביצה בעלת אופי עדין שמקשה את ליבה לאחר פיטורים, גירושין מוות של אדם אהוב שנראת אותו הדבר מבחוץ אך ליבה ונשמתה התקשו עד מאוד. או אולי כמו פולי קפה, אשר תפקידם בחיים להפוך את המצב הכואב לדבר הטוב ביותר שניתן? הקפה מגיע לתכונותיו הטובות ביותר עת שהמים בשיא הרתיחה בשביל להיות פול קפה צריך רק לזכור כי לכל מה שקורה בחיים יש סיבה.... לנו נשאר רק לגלות מה היא וללמוד ממנה

אם אהוביכם מכעיסים אתכם

דוד גילאור :מאת 19:38 :שעה 11/05/2004 :תאריך אם אהוביכם מכעיסים אתכם שאלו את עצמכם "למה אני מגיב ככה"? איזה דפוס התנהגות הם מעוררים בי? האם מצב זה מזכיר לי משהן שפגע בי בעבר? מה אני לומד ממהומה זו? "להיות העצמי הגבוה" סנאיה רומן אקסלנט

אם אתם מתאכזבים מהדרך שאהוביכם מתנהגים או מתייחסים כלפיכם

דוד גילאור :מאת 23:33 :שעה 11/05/2004 :תאריך אם אתם מתאכזבים מהדרך שאהוביכם מתנהגים או מתייחסים כלפיכם במקום להניח שלא עשית דבר שיגרום להתנהגותם זו שאלו: מה אני עושה? האם אני גורם להם להתגונן? האם אני דורש שהם ינהגו בדרכים מסוימות כדי לרצות אותי? האם באופן כלשהו אני נותן להם להרגיש שהם אשמים? כשאתם יודעים איך מילותיכם והתנהגותכם משפיעות על אחרים, הדבר מקל עליכם ליצור את המציאות שאתם רוצים שתהיה לכם איתם. "להיות העצמי הגבוה" סנאיה רומן

מוזמנים להניח כאן מסרים ותובנות שהתקבלו - רק הקפידו בבקשה שלא לפתוח הודעות חדשות>>>>>>המשך

היות והדף מתחלף כל 15 הודעות, נשתדל כולנו להכניס את החמרים והמסרים כתגובה להודעה זו. אני ממש מבין את כל מי שלא יכול להשתדל אבל אמחק לו! כפי שאמרנו, אפשר להגיב בהחלט, רק שאין פה ויכוחים בכלל! תגובה למסרים תתקבל בברכה ובאהבה התנצחות לא תהיה פה! בברכה דוד

כל אחד והאטלנטיס שלו

גיטה יפה :מאת 08:10 :שעה 12/05/2004 :תאריך כל אחד והאטלנטיס שלו - תשובה ליעקב מהרבה בחינות, אטלנטיס של כל אחד מאיתנו היא מיקרוקוסמוס בפני עצמו. אטלנטיס היתה קיימת עידנים רבים, ואם מישהו יתבקש לתאר את האי ואת אנשיו, הוא יתאר תמונה שונה לחלוטין מאדם אחר שהיה גם הוא באטלנטיס, אך בעידן אחר ובתרבות אטלנטית אחרת. נוסף על כך, התיאור שכל אחד מקבל ניתן על-ידי אטלנטים לשעבר שהיו בגילים שונים בזמן אטלנטיס, שממנו הם שולחים אלינו את התיאור. בתקשור עם אטלנטים לפעמים מרימים את הטלפון ילדים, שקלטו אז רק את סביבתם הקרובה והבנתם מוגבלת. כך שאיכות התקשור או התיאור תלויים גם בהבנות ובתובנות של היישות המשיבה, נכון לאותו זמן. לכתוב את ההיסטוריה של אטלנטיס זה בערך כמו לכתוב את תולדות כדור הארץ. איפה מתחילים? את מי מראיינים? יש לזכור כל העת שמה שנראה לנו כסתירות או חוסר אמינות נובע מכל המיגבלות שמניתי כאן. לכן כשאתה שואל אם אטלנטיס היתה פיסגת היכולת האנושית, התשובה די מורכבת. ברור לי שבעת הטביעה היו האטלנטים בשפל (המוסרי) הכי עמוק. ומדוע? מפני שהם השתמשו ביכולות העל שלהם כדי לדכא יצורי אנוש אחרים, שאותם שיעבדו לצרכיהם. הם יכלו (בעצם אנחנו יכולנו) להמית באמצעות המחשבה תוך שנייה. כשהיצורים המשועבדים התקוממו, בצדק לדעתי, השליטים הפעילו אנרגיות עצומות כדי להכחידם. חימום היתר של האי המיס קרחונים שעדיין צפו שם, באזור אטלנטיס (האיים האזוריים כיום), קרחונים, שיצרו גל שיטפון אדיר ברגע שנמסו. כל זה עדיין לא היה מטביע את האי... אולם האטלנטים, עם כל הידע שהיה להם, לא לקחו בחשבון שמתחת לאי נוצרה בדיוק באותו זמן תהום עמוקה, עקב תזוזת הקטבים של כדור הארץ, ארוע המתרחש אחת ל-22 אלף שנה. לתוך תהום זו שקע האי, לכן אין שום מימצאים ארכיאולוגיים מאטלנטיס. טבע היקום הצליח להתאזן בחזרה, למרות שההדף ממכת האנרגיה האדירה, שנוצרה עם טביעת האי, זעזע אותו חזק. הזעזוע דמה בעוצמתו להתפרקות של שמש בגודל בינוני ביקום, ועד היום מהדהד ארוע זה בכל קצווי היקום שלנו, שביל החלב, ביתנו האהוב. אטלנטיס היתה בעת השקיעה מקום מפחיד למדי. בביקורי שם עם חברה, מתקשרת גם היא, שתיארתי במלואו בפרק האחרון של ספרי ("תשובות מהיקום"), היתה לנו הרגשה כמו בברית המועצות של סטלין. היה שם שלטון אימה, האנשים פחדו מהצל של עצמם... פגשנו שם גם אדם אחד מהחברה המשועבדת. שאלתי אותו אם הוא עבד, והוא ענה לא, הוא "עוזר". הוא עסק בהכנת הכיכר המרכזית לאירוע חגיגי כלשהו. כששאלתי חבורת צעירים אם יש במקום מלך או מלכה, הם השיבו בפחד שאסור לדבר על זה... האם כל זה נראה כפיסגת היכולת האנושית? או אולי שפל שאסור שנחזור אליו? האם פעולתנו סיזיפית? על זה ישיב סיזיפוס בעצמו, אפשר לקרוא לו ולשאול אותו (-:
עבור לעמוד
... , , , , ,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
בדרך לחיבור עשרת המימדים
בחר
בחר