משהו יכול לעזור לי בבערך?

ברצוני לשכור חוקר אחד בלבד לצורך מעקב אישות פחות או יותר מה העלויות הכספיות .זה לפי שעה? יומית? איך זה עובד?

מדוע לא עונים לי

זה דחוף

חקירות ומעקבים

שלום רם, עלויות כספיות של מעקבים נמדדות בשעות עבודה והן שונות ממשרד למשרד (אין תעריפים אחידים) עלות שעת מעקב יכולה לנוע מ- 100 ש"ח לשעה (אני לא רוצה להאמין שיש פחות מכך, אם כי תמיד יש הפתעות) ועד 400 ש"ח ויותר לשעה, והיא מותנית בגורמים שונים, עליהם ניתן ללמוד בשיחה המקדימה והמכינה למעקב. ישנם גם משרדים הנוקבים במחירים "גלובאליים" בעבור X שעות עבודה. אין כללים אחידים, כפי שאתה נוכח להבחין. אני מציע לך לבדוק ולברר במספר משרדי חקירות (מה שנקרא סקר שוק) על מנת להתרשם לא רק מטווח המחירים, אלא (בעיקר) מהרמה, המקצועיות והאמינות שמשדר אותו משרד. וכמו שבכל תחום, גם כאן אני מציע לך - אל תתפתה למחיר הנמוך ביותר, הוא עלול להיות יקר בטווח ארוך . . . סמוך על המשרד (ורצוי שזה יהא לאחר המלצות שתקבל עליו). כמובן שחשוב שתוודא כי למשרד יש רישיון ממשרד המשפטים (רישיון חוקר לא מספיק, צריך רישיון לקיום משרד חקירות) ועוד המלצה יש לי אליך, אף כי היא אינה בבחינת חובה - רצוי שהמשרד יהא חבר בלשכת החוקרים, דבר המבטיח "גב כלשהו" בכל מקרה של עימות מאוחר יותר בינך לבין המשרד (מקווה שלא יקרה, כמובן). ולסיום - כהערת אגב, לא מציע לך להתערב בשיקוליו המקצועיים של המשרד באשר למספר העוקבים הנדרשים.לרוב - עוקב יחיד עשוי לפשל ולא "להביא את הסחורה" גם אם הוא יהיה הטוב ביותר מהבחינה המקצועית, בשל אילוצים בשטח. ב ה צ ל ח ה

מדוע לא עונים לי

זה דחוף

אז אם הבנתי נכון

חוקר פרטי פרילנסר ללא רישיון משרד ויש לו רישיון והוא חבר בלשכה לא יכול לעשות מעקב מבחינה חוקית?

ההבדל בין חוקר פרטי למשרד חקירות

חוקר פרטי שאינו מחזיק ברישיון משרד חקירות אינו יכול, מבחינה חוקית כיום, לקבל חקירה ישירות מלקוח. יחד עם זאת, יכול חוקר פרטי לבצע מעקב (כמו גם כל פעולת חקירה אחרת, כמובן) במסגרת עבודה שהוא מקבל במשרד חקירות. זו לשון החוק כיום.

פרילנס עם רשיון

הוא יכול לבצע את עבודת המעקב. הוא לא יכול לחתום על דו"ח חקירה שמסכם את תוצאות המעקב. יש כוונה לשנות את המציאות הזאת (מכח חוק יסוד חופש העיסוק) אלא שלמיטב ידיעתי המגבלה הזו עדיין קיימת. ההחלטה שלך אם להעסיק אותו או לא,צריכה להיות קשורה לידיעה אם המקרה שבגינו אתה מעוניין להפעילו,יגיע לבית משפט.

הבהרה בעניין החוק

נכונים דברי פיני בעניין הכוונה לשינוי החוק, אולם כל עוד החוק הקיים הוא הרלוונטי, הרי ש: "לא יעסוק אדם כחוקר פרטי אלא אם יש בידו רשיון לכך מאת הועדה ובמשרד המיועד לחקירות פרטיות". משמע, חייב החוקר הפרטי לעבוד במשרד חקירות ואינו יכול לעבוד ישירות מול לקוחות ולקבל על עצמו הזמנות עבודה, גם אם הוא "פרי לאנס". עניין ה"פרי לאנס" אינו קשור לאפשרות החוקית לקבל או לא לקבל עבודה מלקוח אלא להסכמי ההתקשרות בין החוקר (הקבלן) לבין המשרד, במידה והוא עצמאי.

ההבדל בין חוקר פרטי למשרד חקירות

חוקר פרטי שאינו מחזיק ברישיון משרד חקירות אינו יכול, מבחינה חוקית כיום, לקבל חקירה ישירות מלקוח. יחד עם זאת, יכול חוקר פרטי לבצע מעקב (כמו גם כל פעולת חקירה אחרת, כמובן) במסגרת עבודה שהוא מקבל במשרד חקירות. זו לשון החוק כיום.

אתקן את כולכם...

למה "לא יכול" ? יכול, ועוד איך יכול, כשם שהוא יכול לטמון אביזרי מעקב בניגוד לחוק (ואח"כ באמצעותם לאתר נעקב, ולטעון כלפי הלקוח שהצליח לאתרו "באמצעות הטלפון הנייד"), לשדוד, ולרצוח. אבל כמובן, על עבירה על החוק, יתכן וגם יגיע תג המחיר (לא תמיד). לא כל ביצוע פעולה בלתי חוקית, יפסול בהכרח את הראיה (בלשון משפטית, יגרום ל"אי קבילותה"). יש ראיות שהגשתן לביהמ"ש היא בבחינת מעשה התאבדות עבור חוקר, ולא רק תפסלנה, הוא עלול להכנס לכלא בגלל הגשתן. ביהמ"ש יכול "לחטוף קריזה" ולתת החלטה: "הריני מורה להעביר עותק מהחלטה זו, לפרקליטות פלילית,ולמשטרה ולחקור את המקרה ואם יש בנסיבותיו מקום להגשת כתב אישום כנגד X". להערכתי, השאלה אם חקירה בוצעה ע"י חוקר בדין, או שלא בדין (בגלל שאינו בעל רשיון למשרד), לא תעניין שום שופט, וגם לא תיפסל. מכעיס, מקומם, מעניק לגיטימיציה עקיפה לעבור על החוק, הכל אמת, אבל זה המצב. בשונה ממצב, שבו בוצעה הקלטת סתר, דבר ש"יעמיד את ביהמ"ש על הרגליים". יש סדר קדימויות בעולם. אם מישהו יתלונן על החוקר ויביא את הראיות שהביא במשפט הקודם כראיות לכך שעבר על החוק, הוא יועמד לדין משמעתי. אבל לא לפסילת הראיות במשפט הקודם.

והיה גם פסק דין עקרוני בנושא שדן בשאלה הזו

נערך חיפוש בלתי חוקי ונתפסו סמים אצל חייל. עלתה השאלה בעליון אם הראיות נגדו שהושגו באופן בלתי חוקי, קבילות נגדו, או לא. הויכוח היה אם יש להחיל את הדוקטרינה האמריקאית של "תורת פרי עץ הבאושים של העץ המורעל". באמריקה, בכלל לא אפשרי מצב, שצו חיפוש שניתן נגד אדם בשל חשד להפצת סמים, גילה גויה, והאיש יועמד לדין בשל רצח ! בישראל נפסק שהדוקטרינה הזו אינה חלה, וקיימת "בטלות יחסית", דהיינו ניתן לביהמ"ש שקול דעת רחב וגמישות רבה, מתי לפסול ראיה בשל השגתה בדרך בלתי חוקית, ומתי ניתן לקבלה, למרות השגתה בדרך בלתי חוקית. מסובך מאד, וקשה לדעת ולנחש מה הדין בכל מקרה ומקרה. זה היה אחד מהפסקים הראשונים החשובים של הנשיאה ביניש.

צ"ל תורת פרי הבאושים של העץ המורעל

והכוונה בביטוי הארוך הזה, שאם העץ מורעל, גם פריו מורעל, ולא ניתן להשתמש בפירות של מעשה אסור. אך לא אצלנו (מותר להשתמש בפרי במקרים מסויימים).

ועוד דוגמה מימים אלה ממש

רק השבוע פורסם פס"ד של השופט קליין (שופט שפסקיו מגיעים לכותרות בשל "תחושת הצדק" שבו) בעניין שבו גוף אשר טיפל בהגשת תביעה עבור נכה, הגיש תביעה לתשלום שכר טרחה, כנגד הנכה אשר התנער מחבותו לפי ההסכם. טענת הנכה: "הסכם שכה"ט בלתי חוקי" מאחר והפעולות שנעשו ע"י התובע, יוחדו רק לעורכי דין, הגוף התובע אינו מוסמך בכלל לעשות מה שעשה, ולכן לא מגיע לו דבר, ואין לקיים את ההסכם. זו בעיה שמזכירה את השאלה שלנו בשרשור. חקירות יוחדו רק לחוקרים פרטיים, ודוחו"ת יכולים להחתם רק על ידי משרדי חקירות, שלהם יוחדה הסמכות. השופט מנחם קליין פסק שכ"ט "ראוי" לאותו הגוף, שאינו מוסמך בכלל לבצע את העבודה, לגבי אותם חלקים בעבודה, שלא דרשו רשיון לעריכת דין, בהסתמך על "עשיית עושר, ולא במשפט". אילו הנכה לא היה משלם דבר, היה יוצא נשכר מעבודה שבוצעה עבורו ע"י התובע.

ושוב, יתכן ולשכת עוה"ד תתלונן נגד התובע

ויוגש נגדו וכנגד מנהליו, כתב אישום על "הסגת גבול" מקצוע עריכת הדין. או תוגש נגדו קובלנה פלילית ע"י הלשכה. אבל בשכה"ט הראוי, זכה.

משהו יכול לעזור לי בבערך?

ברצוני לשכור חוקר אחד בלבד לצורך מעקב אישות פחות או יותר מה העלויות הכספיות .זה לפי שעה? יומית? איך זה עובד?

אין בעיה

אני ממליץ לך לפנות לכתובת הנ"ל ולקבוע פגישת ייעוץ חינם ואנו נספק לך את השירות לגבי עלויות כמו שהזכיר חברי גיורא זה משתנה dailr@walla.com שבת שלום

ושוב, יתכן ולשכת עוה"ד תתלונן נגד התובע

ויוגש נגדו וכנגד מנהליו, כתב אישום על "הסגת גבול" מקצוע עריכת הדין. או תוגש נגדו קובלנה פלילית ע"י הלשכה. אבל בשכה"ט הראוי, זכה.

תודה על ההארות

אין ספק שמההיבט המשפטי הנך יכול לתרום תרומה רבה לעין ערוך בדיונים השונים כאן בפורום.

תודה גם לך, ועכשו כפירה בעיקר, מדוע בכלל צריך דו"ח חקירה ?

האם לדו"ח חתום בכתב יש בכלל חשיבות, ומה חשיבותו ? יזכרו בעלי המשרדים בכמויות הענקיות של דוחו"ת שיצאו ממשרדיהם, ואליהם הם מקדישים תשומת לב כה רבה. נכון, הדו"ח הוא חלון הראווה של המשרד, ממנו משתקפת המקצועיות והמוניטין, ובגינו הלקוחות משלמים כסף. אבל, האם מבחינה משפטית, הדו"ח (הקדוש) שווה משהו ? אני טוען, שהדו"ח לא שווה כלום מבחינה משפטית. מופתעים ? הדו"ח קיים בשביל מטרות ספורות מאד. 1. להראות מה נעשה כדי להצדיק את התשלום 2. לשמש מעין "פוליסה" והתחייבות כלפי הלקוח, שבהגיע יום פקודה, יום ההוכחות בביהמ"ש, המשרד יוכל להוכיח שהמידע בדו"ח נכון. 3. לכוון את הפרקליטים בצעדיהם בביהמ"ש לפעולות הנכונות. הלקוח בעצם, לא צריך דו"ח כתוב. אפשר למסור לו דו"ח בע"פ ! מישהו מכם זוכר, שקבל קומפלימנט מעו"ד, "כל הכבוד, זכינו במשפט בגלל הדו"ח שלך, שתדע" ? לא תזכרו מקרה כזה. כי הדו"ח עצמו, לא יכול להיות מוגש כראיה חפצית עצמאית העומדת על רגליה, להוכחת עניין כלשהו ! ואת תוכן הדו"ח מביאים לידיעת ביהמ"ש לא באמצעות הגשת הדו"ח ! הדוחו"ת כמעט תמיד נשארים נעלמים מידיעת ביהמ"ש !!! מוכיחים את אמיתות תוכנם, באמצעות הבאת החומרים הגולמיים שנאספו, והחוקרים. אביא כמה דוגמאות. מר קציר עוסק בנזיקין. הוא מוזמן לחקור אודות תובע שמפעיל את הפוליסה וטוען שאינו עובד. קציר שולח חוקר. החוקר מגלה בשיחה עם שכן, שהאיש דווקא עובד. הוא מגלה את מקום העבודה. עוקב נשלח בבוקר ומסריט את התובע עובד. האם הדו"ח עם הצילומים וההקלטות מוגשים לביהמ"ש ? לא. החוקרים מעידים ובאמצעותם מוגשות ההקלטות וההסרטות. מה שהם לא יודעים, כי אינם מכירים את כל התמונה הכוללת הנפרשת בביהמ"ש, שפרקליט חב' הביטוח הזמין גם את מנהל החשבונות של המפעל שבו עובד התובע, וניתן צו המחייבו להביא טופסי 106 ותלושי שכר של התובע. כך נלחמת חב' הביטוח בתביעה, לא באמצעות הדוחו"ת. או ניקח תיק כלכלי שקבל ידידי פיני שכטר. פיני מצליח לגלות נכס של הנתבע. הוא מציין זאת בדו"ח. האם הפרקליט מציג את הדו"ח בביהמ"ש ? לא ! הפרקליט פועל או להטלת עיקול על הנכס, או להשגת מסמכים רשמיים המוכיחים את בעלות האיש על הנכס, ומגישם לביהמ"ש ! או ניקח תיק אישות של אייל סברו. הדו"ח לא שווה כלום בביה"ד הרבני, או בביהמ"ש, יחד עם הצילומים ! החוקרים שעקבו וצילמו, חייבים להגיע ולהעיד שהם צילמו ! אז דו"ח החקירה, אינו מהותי כלל בביהמ"ש, ולכן הגשת דו"ח כתוב וחתום ע"י משרד חקירות, הוא עניין חשוב בין הלקוח ומשרד החקירות, אבל לא בביהמ"ש, וגם אפשר בלעדיו. ---------------------------- נתקלתי במקרים משעשעים שהדוחו"ת לא היו שוים את הנייר עליהם היו כתובים. אחד המקרים הראשונים, עוד מתקופת היותי מתאמן, היה מכתב דרישה מעו"ד עקב פגיעה גופנית. החוקר עיין במסמכים, חזר למשרד, ויצא דו"ח על מצבה הקשה של הגברת, שצולעת ונעזרת במקל. הומלץ על עדכון בחלוף זמן, לאור מצבה הבלתי סופי. כעבור 3 חודשים נשלח אליה חוקר אחר. הוא חזר ובפיו הבשורה המרה, שהגברת נפטרה לפני בקורו של החוקר הקודם ! איני זוכר כבר כיצד העניין תורץ בפני חב' הביטוח (טל"ח, טעינו, טועים, טעות בזיהוי...). היה מקרה נוסף, בעצם מאות חקירות שנשלחו על ידי משרד חקירות במשך למעלה משנה, ע"י משרד ידוע מאד, שהעסיק אחד, בשם בני וולף. התברר שכל החקירות בוצעו במשך יותר משנה מהטלפון בבית, בלי לבזבז דלק. היה לו הספק אדיר, הרוויח הרבה, והמטומטמים שלמו. כתבתי על כך בוואי נט, בלי להזכיר שמו. ------------------------------------- מכיוון שהוזמנתי לכתוב כאן, אני מודה על הבימה שנתנה לי. הקדשתי תשובה זו דווקא לשני פורומים אחרים שלא רצו בי. פורום אחד, של y-net, שמנהלו, גבי בר גיורא, כתב שאין לסמוך על כותבים אלמוניים עלומי שם והפך זאת ללוגו באתר. מנהלו השני, (שמשון גולדנברג) כתב עלי, שאני חובבן ולא מקצועי, ופעמים אחדות רצה ללמדני על החוק. ולא אוכל גם שלא להזכיר את הפורום השכן בתפוז. מנהלו, מר זיברט, לא רצה שאכתוב בו, אך לא הפריעו לו כל המטורפים שם, התוכיהמבקר, מר xyz1234, ואחד שאמר על עצמו שהוא צנצנת. מי שלא ביקר שם עד היום, מומלץ שיבקר בו ! פורום חוקרים ממש על רמה גבוהה !
עבור לעמוד
,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
חקירות ובילוש
בחר
בחר