סמכויות מתנדב

אני מתנדב קלאסי. לאחרונה התחילה פעילות אנטי פשיעה באזור מסויים בעיר בה אני מתנדב, במהלכה נפרש מחסום בתוך שכונת מגורים על ידי ניידת של מתנדבים קלאסיים, שבודקים רכבים בבחירה, בפעם האחרונה נתקלתי ברכב ללא רשיון רכב, ונאלצתי לצור קשר עם קצין העיר שיבדוק לי במסוף. הבנתי שאין ברישותי לבדוק אזרחים, ורק רכבים, מה אני אמור לעשות במקרה ואני עוצר נהג ללא רשיונות, והנהג טוען שרשיונו בבית? אדי

סמכויות

צר לי לאכזב אותך, אך בתור מתנדב קלאסי הסמכויות המוקנות לך בחוק הן מאוד מצומצמות (אם בכלל). מאחר ולא הוסמכת ע"י המשטרה לעצור רכבים ו/או לבדוק רשיונות, אזי הנהגים אינם מחוייבים לציית להוראות שלך. הם לא חייבים לעצור או להציג בפניך רשיונות. רק מתנדב אשר עבר קורס ית"מ ו/או מתמ"יד ו/או בילוש רשאי לעצור רכב לבדיקה והנהג חייב לציית להוראות שלו (האם פיספסתי איזה שהוא קורס ??). בד"כ מתנדבים אלו לובשים מדים. במקרה שתיארת, במידה והנהג הסכים לעצור עומדות בפניך 2 אפשרויות : 1) לבקש מקצין תורן שישלח שוטר במטרה לתת דוח (לא תמיד הוא יהיה מוכן לבצע זאת). 2) לעזוב את הנהג לנפשו. מקסימום לעשות לו נו נו נו.

סמכות מתנדב

במקרה הנ"ל קיבלתי פקודה משוטר (שוטר קהילתי/רפ"ק- מפקד רובע/ פקד- מפקד בסיס) שאחראי על המבצע באותו לילה, להקים מחסום ולבדוק רכבים, רכב שיפרוץ את המחסום ידווח למוקד, וניידות סיור/בילוש שנמצאות באזור יגיבו (יש מספר גדול של כוחות באזור בזמן המבצע), השאלה שלי הייתה האם יש באפשרותי לבדוק זהות של חשוד ללא זימון ניידת סיור, ולזה כבר קיבלתי תשובה. תודה אדי

גיא אתה טועה והנה כמה דברים

קודם כול כול הסמכיות המשתנות לגבי מתנדבים באים אך ורק ותוך נהלי המשא"ז\משטרה ולא משום חוק כול מתנדב כאשר הוא נמצא בתפקיד הסמכיות והחובות שלו הן כשל שוטר כאן המשטרה נכנסה לתמונה ומידרה (ובצדק) את המתנדבים מתנדבי הקלסי שתפקידם כעיקרון הוא אבטחה ולא עוברים כול סווג בטחוני כול שהוא או הכשרה ממדורים יותר חייב לציין כי בעיקרון גם מתנדבי היח"מ(מתמי"ד,ימע"ר) לא יכולים לבדוק אדם במסוף אלה דרך שוטר (ולהם אין את הבעיה בגלל שהם צמודים לשוטר בניידת) בעיקרון נהג חייב לציית למתנדב קלסי בדיוק כמו שהוא חייב לציית לשוטר או מתנדב יח"מ אדם חייב להזדהות כלפי מתנדב קלסי בדיוק כמו לשוטר וכן אלה המשטרה נותנת סמכיות למתנדבים לפי הכשרתם ותפקידם כגון רשום דוחות ניתן רק למתנדבי הית"מ כי הם עוברים הכשרה בהתאם בתקווה שהעיקרון ברור

צר לי לאכזב אותך, אך אתה טועה ובגדול

את האזרח (וגם את בתי המשפט) לא מעניינים הנהלים של המשטרה. נהלים אלו באים להבטיח כי המשטרה תפעל לפי החוק, וכי לשוטרים יהיה ביטוח לפעולותיהם. הדבר היחיד שהאזרח חייב לציית לו הוא החוק, ובהתאם לכך - סמכויות השוטר (או המתנדב). סמכויות אלו נובעות מפקודת המשטרה. ספציפית לגבי סמכויות המתנדבים (תשים בבקשה לב לסעיף קטן ג): 49ב. המשמר האזרחי ותפקידיו (תיקון: תשל"ה, תשמ"ח) (א) מוקם בזה ליד משטרת ישראל המשמר האזרחי (להלן - המשמר). (ב) בכל פעולה שהמשטרה מוסמכת לעשות למען שמירת בטחון הנפש והרכוש מפני פגיעת איבה, רשאית היא להסתייע במשמר. (ג) בנוסף לאמור בסעיף קטן (ב), תהא המשטרה רשאית להסתייע במשמר גם בפעולותיה לשמירת הבטחון, הנפש והרכוש שנקבעו בתקנות באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת. (ד) חבר המשמר לא יועסק בפעולות כאמור בסעיף קטן (ג) אלא אם כן קיבל הכשרה מתאימה שנקבעה בתקנות. לדוגמא : זה ששוטר לא חובש כובע לראשו למרות שזה הנוהל המשטרתי - זה עדיין לא פוגם בחוקיות פעולת ובסמכויותיו.

לכל המתדינים.

אם נחפש פתרון ברמת השטח, די אם נסתכל בחוברת ההכשרה למתנדבי שלב א' (איננה כרגע מול עיני ואני משתדל לצטט מהזכרון). אני מניח שכל המתנדבים - לרבות בקלאסי, מקבלים אותן הנחיות. החוק לא מבדיל בין מתנדב למתנדב על פי השתייכותו היחידתית. אכן צדק מר גיא כשאמר שנהלי המשטרה הם ענין פנימי ואינם מעניינו של איש מחוץ למשטרה ואף בתי המשפט לא דשים בהם אם אין צורך משפטי בכך. בנוכחות שוטר (בקרבת מקום סבירה - תוספת שלי על פי הדרכה שקיבלתי) - סמכויותיו של מתנדב הן כסמכויות של שוטר. בהיעדר שוטר - סמכויותיו של מתנדב לענין בטחון הנפש והרכוש מפני פעילות עויינת - כסמכות של שוטר. בכל העניינים האחרים - בהיעדר שוטר - סמכויותיו הן כסמכויות שוטר למעט לענין מעצר, כניסה למקומות וחיפוש. זה לא שאין לו סמכויות כלל אלא שהפרוצדורה היא שונה (לפעמים באופן מזערי). יש דברים המעוגנים בפקודה או בתקנות אך מרבית הדברים מעוגנים בנהלים הפנימיים. לכן בהרבה דברים אנשי התנועה דומים בסמכויותיהם לשוטרים - בכל מה שקשור לתנועה סמכויותיהם זהות. יודית כתבה כאן לא מזמן שמתקיימת עבודת מטה בנושא מגזרים נוספים שיורחבו סמכויותיהם בנהלים הפנימיים. יש תפקידים מעטים (כגון: זיהוי חללים, תפקידי הדרכה ועוד כמה) שלמתנדב אין כלל סמכות של שוטר. אני חושב שמיותר לנו כמתנדבים, להתעמק במה סמכויותיה של המשטרה להסתייע במשמר האזרחי (מה שציטט מר גיא). את זה אני משאיר למפקדים. אני מקבל הוראות מהם, אני יכול לעיין בחוברות ההדרכה הרשמיות ודי לי בזה. לענין עצירת רכב. הנהלים הפנימיים לא לפני כרגע. אך לפני יציאה לשטח מתקיים תדריך ואת הסמכות נברר עם המתדרך. בכל מקרה - אני מניח שיש שוטר אחד לפחות בקבוצה של מתנדבי קלאסי, הכל צריך להיעשות בתיאום איתו ועל דעתו ואז כל שאלת הסמכויות נופלת. במקרה של היעדר שוטר (מה שלדעתי לא אמור לקרות) - יש מכשיר קשר ויש את מי לשאול. הנהג חייב לעצור לפי הוראתך ובלבד שלא היה מקום לספק שאתה איש משטרה או המשמר. כיון שלא יודעים מראש האם האיש הוא סיכון לבטחון הנפש והרכוש מפני פעילות עויינת - בכל מקרה של בעיה צריך לערב את השוטר-המפקד. נראה לי לא מסובך מדי, אלא אם אני טועה בגדול. יום טוב לכולכם. דיויד

תרשה לי רק תיקון קטן

בתגובה הקודמת שלי הפניתי לסעיף קטן (ג), כאשר זה היה צריך להיות סעיף קטן (ד) : "חבר המשמר לא יועסק בפעולות כאמור בסעיף קטן (ג) אלא אם כן קיבל הכשרה מתאימה שנקבעה בתקנות." ישנו חוק נוסף (שכרגע איננו נמצא מולי) אשר מגדיר את הסמכויות הניתנות לכל סוגי המתנדבים. לגבי מתנדבים קלאסיים - מוגדר במפורש כי אין להם סמכויות מיוחדות. לגבי חוברת ההדרכה שאתה מתייחס אליה - אינני חולק על מה שכתוב שם, אבל אל תשכח כי זה מיועד לאנשי ית"מ אשר להם יש סמכויות יותר גדולות מאשר למתנדב קלאסי (וההבדל הנוסף - הם לובשים מדי משטרה, ולכן ניתן לזהות כי הם שוטרים).

למתנדבי ית"מ שלב א יש פחות זכויות ממתנדב קלאסי לפי הנהלים של האק"מ

חברים יקרים- בליל המלל,התיקונים על התיקונים,הערות על הערות רק מחזק אצלי את הצורך רק לומר לכם- גשו(ומהר!) למפקדים ובקשו תקציר או הרצאה ארוכה או לפחות לקרוא את מערך השעור המפורט שנמצא בערכת המשאז החדשה והופצה לפני כחודש ליחידות

מנהל הפורום
1000+

יודית - יש מצב להוסיף את החומר כאן לאתר? או לאתר של האק"ם?

סמכויות

צר לי לאכזב אותך, אך בתור מתנדב קלאסי הסמכויות המוקנות לך בחוק הן מאוד מצומצמות (אם בכלל). מאחר ולא הוסמכת ע"י המשטרה לעצור רכבים ו/או לבדוק רשיונות, אזי הנהגים אינם מחוייבים לציית להוראות שלך. הם לא חייבים לעצור או להציג בפניך רשיונות. רק מתנדב אשר עבר קורס ית"מ ו/או מתמ"יד ו/או בילוש רשאי לעצור רכב לבדיקה והנהג חייב לציית להוראות שלו (האם פיספסתי איזה שהוא קורס ??). בד"כ מתנדבים אלו לובשים מדים. במקרה שתיארת, במידה והנהג הסכים לעצור עומדות בפניך 2 אפשרויות : 1) לבקש מקצין תורן שישלח שוטר במטרה לתת דוח (לא תמיד הוא יהיה מוכן לבצע זאת). 2) לעזוב את הנהג לנפשו. מקסימום לעשות לו נו נו נו.

האכיפה החדשה בתנועה

ההוראות החדשות לאכיפת חוקי התנועה כבר מתבצעות הלכה למעשה בשטח. לצערי איני שומע משוב כלשהו על כך?. אנשי הית"מ/מתנ"א שבינינו מה דעתכם, תמלאו את הפורום בהערותיכם,זה חשוב!.

יודית - יש מצב להוסיף את החומר כאן לאתר? או לאתר של האק"ם?


זה יהיה כמו ללמוד שחיה בהתכתבות. יש חומר כתוב ומקיף+הסברים ודגשי סגל. ממליצה לא להתעצל,להגיע שעה לפני פעילות ולקרוא את מערך השיעור עם דוגמאות לשאלות ודילמות של מקרים שעולים תוך כדי פעילות.

מנהל הפורום
1000+

חומר כתוב ומקיף+הסברים ודגשי סגל ניתן להעלות למאמרים?

עבור לעמוד
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
מתנדבי המשמר האזרחי
בחר
בחר