שאלה לכל מי שיודע

האם יש חובה על מתנדבים להזדהות בפני אזרחים כמתנדבי המשא"ז או שהם יכולים להזדהות כ- "משטרה"?

לעניות דעתי..

אני יודע ש'צעיר' כמוני לא צריך לענות לך(אני עצמי לא יודע עדיין הכל) אבל שים לב שכל פעם שאנחנו בפעילות וקורה משהו אנחנו קוראים ישר 'עצור,משטרה',או 'משטרה,ערב טוב' או משהו דומה(ראה מקרה השיכור הרוסי-אם אתה זוכר..).מן הסתם,אנחנו לא עושים זאת על דעת עצמנו אלא בגיבוי של גדולים מאיתנו... ממה שאני זוכר,בהדרכה הבסיסית אמרו לנו שמותר להזדהות כמשטרה(כי הרי מתנדב רשום ביומן פעילות=שוטר+הגבלות מסוימות). מה שכן לפני שבועיים שהיה לנו מעוכב,אז בדרך שנסעתי איתו בניידת הוא התחיל לתחקר אותי אם אני מתנדב או שוטר,אז אמרתי לו שזה לא עניינו ושזה לא רלוונטי לעובדה שהוא מעוכב(וכן,אני פתחתי את הפה-לא תמיד אני שותק..), חוצמזה,לדעתי,הזדהות כמשמר אזרחי ממעיטה בערכך בעיני החשוד/מעוכב/נבדק וחוצמזה היא מזמינה פגיעה מחוץ לזמן הפעילות נ.ב היה אתמול משהו מעניין אחרי שסגרתי?

לפי הנוהל גם שוטר וגם מיתנדב חייבים להציג תעודה מזהה על פי דרישת האזרח

לעניות דעתי..

אני יודע ש'צעיר' כמוני לא צריך לענות לך(אני עצמי לא יודע עדיין הכל) אבל שים לב שכל פעם שאנחנו בפעילות וקורה משהו אנחנו קוראים ישר 'עצור,משטרה',או 'משטרה,ערב טוב' או משהו דומה(ראה מקרה השיכור הרוסי-אם אתה זוכר..).מן הסתם,אנחנו לא עושים זאת על דעת עצמנו אלא בגיבוי של גדולים מאיתנו... ממה שאני זוכר,בהדרכה הבסיסית אמרו לנו שמותר להזדהות כמשטרה(כי הרי מתנדב רשום ביומן פעילות=שוטר+הגבלות מסוימות). מה שכן לפני שבועיים שהיה לנו מעוכב,אז בדרך שנסעתי איתו בניידת הוא התחיל לתחקר אותי אם אני מתנדב או שוטר,אז אמרתי לו שזה לא עניינו ושזה לא רלוונטי לעובדה שהוא מעוכב(וכן,אני פתחתי את הפה-לא תמיד אני שותק..), חוצמזה,לדעתי,הזדהות כמשמר אזרחי ממעיטה בערכך בעיני החשוד/מעוכב/נבדק וחוצמזה היא מזמינה פגיעה מחוץ לזמן הפעילות נ.ב היה אתמול משהו מעניין אחרי שסגרתי?

דניאל, אתה טועה ו-ב-ג-ד-ו-ל

ח-ו-ב-ה עליך להזדהות בפני מי שדורש זאת !!! (על פי הנהלים) אמנם אתה לא תלך לכל אחד ותגיד לו אני מתנדב וכו אבל אם יש לך "תקל" עם אזרח (אפילו אם הוא מעוכב) אתה לפחות צריך לתת שם ופרטי היחידה (משא"ז, בסיס XXX וכו) בתשובה לשאלה אז כן חובת ההזדהות שחלה על עובדי ציבור חלה גם על מתנדבים כעל שוטרים.

זה הכל עניין של מילים...

אם הוא היה אומר "תן לי את הפרטים שלך" אז הייתי אומר לו הכל אבל כאשר הוא נכנס להגדרות(שוטר/מתנדב) אני יכול להתעלם באלגנטיות ולא עברתי על שום נוהל.שים לב ללשון החוק(סעיף 24 בסדר הדין הפלילי-סמכויות ואכיפה): "24(א) העוצר אדם יזהה את עצמו תחילה בפני החשוד, בציון שמו או כינויו הרשמי והיותו שוטר או עובד ציבור, יודיע לו מיד שהוא עצור ויבהיר לו את סיבת המעצר בהקדם האפשרי במהלך ביצוע המעצר שוטר יזהה את עצמו גם בהתאם להוראות סעיף 5א לפקודת המשטרה (נוסח חדש), התשל"א 1971-(להלן - פקודת המשטרה), ועובד ציבור יזהה את עצמו גם על ידי הצגת תעודה המעידה על סמכויותיו" 72. הנוהל בעיכוב (תיקון: תשנ"ז) (א) על מבצע עיכוב יחולו הוראות סעיף 24, בשינויים המחויבים. (ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), שוטר המעכב לפי סעיף 71, יזהה את עצמו על פי הוראות סעיף 5א לפקודת המשטרה. הזדהנו כמשטרה,הבהרנו לו את סיבת העיכוב וזהו,כשר לחלוטין! כל עוד הוא לא מדבר בבהירות-זכותך להשיב לו באותו מטבע.חוצמזה כאשר הזדהיתי כ'משטרה' זה לא משנה אם אני מתנדב או שוטר,העיכוב/מעצר תקף כי כאשר אני בתפקיד אני בדיוק כמו שוטר(בכפוף למגבלות מסוימות).

שאלה לכל מי שיודע

האם יש חובה על מתנדבים להזדהות בפני אזרחים כמתנדבי המשא"ז או שהם יכולים להזדהות כ- "משטרה"?

הזדהות

על מתנדב משא"ז או שוטר משטרת ישראל , המתבקשים להזדהות חלה חובהת הזדהות עם תעודה ותמונה המופיעה בתוכה חוב חובה חובה .

חובת הזדהות

בכל מקרה כשנדרשת להזדהות עם תעודה עליך להציג את תעודת חבר במשא"ז כאשר הנך קורא לאדם לעצור עליך להודיע לו"משטרה עצור" ובודאי לא משמר אזרחי עצור באם נשאלת באם הינך משא"ז או שוטר רגיל עליך למסור אך ורק אמת,בכל מקרה הסמכויות שלך כמתנדב חייבות להיות ברורות לך מעל לכל צל של ספק.

שאלה לכל מי שיודע

האם יש חובה על מתנדבים להזדהות בפני אזרחים כמתנדבי המשא"ז או שהם יכולים להזדהות כ- "משטרה"?

הבהרה בקשר לשאלה.

מה לא ברור? כאשר אתה יוצא מניידת ואינך מתבקש להוציא תעודה האם אתה יכול לומר משטרה או שאתה חייב לומר שאתה משא"ז? ואם כאשר נשאלת האם אתה מתנדב או שוטר האם אתה חייב לענות לו שבמשא"ז? אושאפשר להתעלם?

זה הכל עניין של מילים...

אם הוא היה אומר "תן לי את הפרטים שלך" אז הייתי אומר לו הכל אבל כאשר הוא נכנס להגדרות(שוטר/מתנדב) אני יכול להתעלם באלגנטיות ולא עברתי על שום נוהל.שים לב ללשון החוק(סעיף 24 בסדר הדין הפלילי-סמכויות ואכיפה): "24(א) העוצר אדם יזהה את עצמו תחילה בפני החשוד, בציון שמו או כינויו הרשמי והיותו שוטר או עובד ציבור, יודיע לו מיד שהוא עצור ויבהיר לו את סיבת המעצר בהקדם האפשרי במהלך ביצוע המעצר שוטר יזהה את עצמו גם בהתאם להוראות סעיף 5א לפקודת המשטרה (נוסח חדש), התשל"א 1971-(להלן - פקודת המשטרה), ועובד ציבור יזהה את עצמו גם על ידי הצגת תעודה המעידה על סמכויותיו" 72. הנוהל בעיכוב (תיקון: תשנ"ז) (א) על מבצע עיכוב יחולו הוראות סעיף 24, בשינויים המחויבים. (ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), שוטר המעכב לפי סעיף 71, יזהה את עצמו על פי הוראות סעיף 5א לפקודת המשטרה. הזדהנו כמשטרה,הבהרנו לו את סיבת העיכוב וזהו,כשר לחלוטין! כל עוד הוא לא מדבר בבהירות-זכותך להשיב לו באותו מטבע.חוצמזה כאשר הזדהיתי כ'משטרה' זה לא משנה אם אני מתנדב או שוטר,העיכוב/מעצר תקף כי כאשר אני בתפקיד אני בדיוק כמו שוטר(בכפוף למגבלות מסוימות).

חובת ההזדהות _ בקרי איכות השרות

כפי שנאמר, אכן חלה חובת ההזדהות על פי דרישה על ידי הצגת התעודה ולא מעבר לכך. באם נשאלת שוטר או מתנדב? אזי אתה רשאי לענות ולהזדהות כמתנדב יחידות מיוחדות משאז.כמו ברצוני לעדכן את החברים שטרם נודע להם, מאחר וזה אינו סוד,כי במחוז הדרומי הוקמה ע"פי הוראת המפ"כל יחידת מתנדבים שניבחרו לבצע בקרות איכות השרות במחוז הדרומי. יחידות כאלו יהיו בכל האקמ. יישר כח לכולנו על האמון שרוחשים בפיקוד למתנדבי היח"מ הותיקים.

עידכונון (קשור רק לנושא האחרון...)

זה ממש לא חדש. מזה שלוש שנים פועלת יחידה כזאת ברמה הארצית אשר כפופה ישירות לר.אק"מ ומבצעת ביקורות בכל הארץ. גם יחידה זו מורכבת מהעילית של המתנדבים אשר הוכיחו עצמם זמן רב במערכת וכיום הם משמשים בקרים שלה.

שאלה לכל מי שיודע

האם יש חובה על מתנדבים להזדהות בפני אזרחים כמתנדבי המשא"ז או שהם יכולים להזדהות כ- "משטרה"?

תשובה

מתנדב אק"מ קלאסי הפועל למטרות אבטחה בעת מלואיתפקידו יש לו את כל הזכיות חבות וסמכיות של שוטר כלומר הוא רשאי להציג את עצמו כשוטר, וחובה עליו להזדהות במידה ומבקשים ממנו

עידכונון (קשור רק לנושא האחרון...)

זה ממש לא חדש. מזה שלוש שנים פועלת יחידה כזאת ברמה הארצית אשר כפופה ישירות לר.אק"מ ומבצעת ביקורות בכל הארץ. גם יחידה זו מורכבת מהעילית של המתנדבים אשר הוכיחו עצמם זמן רב במערכת וכיום הם משמשים בקרים שלה.

יחידות בקרה של מתנדבים-עידכונים ודיוקים...

1.יחידת הבקרה של מדור בקרה באק"מ-בודקת אך ורק את פעילות המתנדבים ע"פ הנהלים. 2.יחידות הבקרה שהוקמו לאחרונה(כבר בוצעו 4 הכשרות בשני שלבים לכל המועמדים שהביעו נכונות ושמותיהם הועברו אליי מהמחוזות), למעט מחוז צפון. ייעוד יחידות אלה שונה מיחידת הבקרה של האק"מ:א.האחריות הינה של הסממ"זים "ובשליחותו" מתבצעות הבקרות. ב.הבקרה הינה על השרות לציבור-הגורם המבוקר הינם השוטרים בתחנה(היומנאי,החוקר וכו',זמן הגעת ניידת לארוע וכו').
מנהל הפורום
1000+
עבור לעמוד
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
מתנדבי המשמר האזרחי
בחר
בחר