הגדרת החוק למהו רכב בטחון ומהם סמכויותיו.........

נהלי רכב בטחון (לשנת 2003) עפ"י משרד התחבורה: רכב בטחון הוא רכב שאושר ע"י רשות הרישוי: אמבולנס של מד"א, רכב של מ"י, רכב צה"ל, ורכב כיבוי אש. בשעת מילוי תפקידו, משמיע רכב הבטחון אות בפעמון או בסירנה ומפיץ אור מהבהב. צבעי האור המהבהב הם כדלקמן: כחול / אדום: לרכב משטרה, משא"ז ומשטרה צבאית. אדום: אמבולנס של מד"א ושל צה"ל, רכב כיבוי אש ורכב צה"לי. היתרים החלים על רכב בטחון: *) מותר לחנות או לעמוד שלא בהתאם לתקנות התעבורה. *) מותר לעבור על פני תמרור או רמזור המורים על עצירה מבלי להיעצר. *) מותר לעבור על המהירות המותרת, ולנסוע בכיווני נסיעה הפוכים למסומן. --- על אף ההיתרים שניתנו לנוהג ברכב בטחון בשעת מילוי תפקידו --- --- עליו למנוע סיכון לעוברי דרך או לרכוש ולמנוע פגיעה בהם --- כללים ליחס עוברי הדרך לרכב בטחון: 1. כאשר רכב בטחון בתפקיד מתקרב, הנהגים חייבים לתת זכות קדימה לרכב הבטחון. 2. עליהם להטות את כלי רכבם קרוב לשפת הכביש, רחוק מהצומת, ולעצור עד שיעבור רכב הבטחון. 3. הנהגים (חוץ מהנוהג ברכב בטחון) חייבים לשמור על מרחק של 100 מטרים לפחות מאחורי רכב בטחון בתפקיד 4. הולכי רגל חייבים לפנות את הכביש מיד!!! 5. אנשים המוליכים בעלי חיים חייבים לתת זכות קדימה לרכב בטחון.

כל ההיתרים הללו הם רק בתפקיד ולא כלליים

החוק מתיר לרכב בטחון היתרים שונים, אבל חשוב להדגיש שכל ההיתרים נועדו לשימוש רק בתפקיד. לצערני, אני נוכח שוב ושוב ברכבי משטרה ואמבולנסים שחונים על מדרכות באופן שמסכן הולכי רגל, או במקרים אחרים פשוט עומדים על נתיב נסיעה, כי מישהו היה רעב ורצה לקנות אוכל. כשמדובר על אכיפת חוק, מה יותר טוב מלאכוף את החוק על האזרח ולהשאר מעל החוק. כמה פעמים אתם יכולים לראות שוטרים נותנים דוחות לנהגים שחונים או נוסעים בניגוד לחוק בעוד הניידת שלהם, עומדת בצורה אסורה ומסכנת עוברים ושבים. (זה נכון שבעתיים גם לגבי רכבים של העיריות שמשום מה יש הוראה במוקדי המשטרה לא לטפל בהם כדי לא לקלקל את היחסים שבין העירה למשטרה).

לא נכון

לא כל התקנות מתייחסות לרכב בטחון בתפקיד אלה רק חלק מהם תקנות כמו חנייה במקומות אסורים ונהיגה בנתיבי תחבורה ציבורית כמו גם פניות פרסה ופניות אסורות מסויומות (מצוין על יד השלט פרט לרכב בטחון - אז זה רכב בטחון גם לא בתפקיד, כמו לדוגמא ליד תחנות משטרה - ע"מ להקל הגישה לניידות), מותרות לכל רכב ביטחון בתפקיד או שלא

אם אתה לא יודע אז אל תוסיף

כשיש לך תמרור אין כניסה וכתוב לך פרט לרכב ביטחון, אז אם רכב בטחון נוסע שם הוא לא עובר על החוק, התמרור אומר במפורש שמותר לו. כנ"ל לגבי מקום חניה מיוחד לרכב כזה. התקנה כאן מדברת על היתרים לעשות פעולות בניגוד להוראה או לתמרור, לנסוע בניגוד לכיוון התנועה, לחצות אור אדום, וכן, גם לחנות במקום אסור, גם זו פעולה שאסורה, והיא מותרת לרכב בטחון רק בתפקיד בדיוק כמו חצית צומת באור אדום. בכל מקרה הפעולות הנ"ל כמובן לא מותרות כשהם מיועדות לשימוש אישי, קניות, סידורים וכדו'.

אתה לא יודע אז אל תענה לי בכלל

צאו מזה אתם לא שוטרים! מותר לרכב בטחון לחנות במקום אסור- תסתכלו על שרים הם עושים את זה כל הזמן (בטענת שווא כי אלה התקנות שלהם) אז גם לנו מותר... ועכשיו ברצינות, כל דבר שמסכן רכוש או אדם - מותר רק בתפקיד ובשעת חרום כל השאר מותרים

ואם אפשר לדעת, מי זה בדיוק "לנו" ?

תגובה לאוריה -

אוריה, מהיכן הידע הנרחב שיש לך בכל הקשור לסמכויות והיתרים בכל הנוגע לרכב בטחון והצלה? האם הוכשרת כמתנדב תנועה או קצין משא"ז מתנדב? האם בדקת את דבריך לפני שהעלית אותם כאן על הכתב? חבל שאתה מגיב בצורה נרגזת כלפי חברים אחרים בפורום כאשר מנסים להסב את תשומת ליבך להנחיות מדוייקות של משרד התחבורה. ותרשה לי רק להוסיף כי על פי פקודות הרבע של משטרת ישראל, בנוסף להוראות משרד התחבורה ותקנות התעבורה וכן על פי נסיוני המקצועי הנרחב - רוב דבריך שהועלו כאן בטעות יסודם!!! זה שאחרים נוהגים בצורה זו או אחרת אין זה "מכשיר את השרץ" וסזה לא אומר שכך צריך להיות. המלצתי: בדוק את הנושא שוב לעומק ולא על בסיס ידע אישי שלך ותראה לאן הדברים מובילים.
נהלי רכב בטחון (לשנת 2003) עפ"י משרד התחבורה: רכב בטחון הוא רכב שאושר ע"י רשות הרישוי: אמבולנס של מד"א, רכב של מ"י, רכב צה"ל, ורכב כיבוי אש. בשעת מילוי תפקידו, משמיע רכב הבטחון אות בפעמון או בסירנה ומפיץ אור מהבהב. צבעי האור המהבהב הם כדלקמן: כחול / אדום: לרכב משטרה, משא"ז ומשטרה צבאית. אדום: אמבולנס של מד"א ושל צה"ל, רכב כיבוי אש ורכב צה"לי. היתרים החלים על רכב בטחון: *) מותר לחנות או לעמוד שלא בהתאם לתקנות התעבורה. *) מותר לעבור על פני תמרור או רמזור המורים על עצירה מבלי להיעצר. *) מותר לעבור על המהירות המותרת, ולנסוע בכיווני נסיעה הפוכים למסומן. --- על אף ההיתרים שניתנו לנוהג ברכב בטחון בשעת מילוי תפקידו --- --- עליו למנוע סיכון לעוברי דרך או לרכוש ולמנוע פגיעה בהם --- כללים ליחס עוברי הדרך לרכב בטחון: 1. כאשר רכב בטחון בתפקיד מתקרב, הנהגים חייבים לתת זכות קדימה לרכב הבטחון. 2. עליהם להטות את כלי רכבם קרוב לשפת הכביש, רחוק מהצומת, ולעצור עד שיעבור רכב הבטחון. 3. הנהגים (חוץ מהנוהג ברכב בטחון) חייבים לשמור על מרחק של 100 מטרים לפחות מאחורי רכב בטחון בתפקיד 4. הולכי רגל חייבים לפנות את הכביש מיד!!! 5. אנשים המוליכים בעלי חיים חייבים לתת זכות קדימה לרכב בטחון.

לכם שלום.

הויכוח בינכם הינו ויכוח סרק ממנו ניתן ללמוד כי אינכם מכירים את החוק ודבריכם באים מתוך חוסר ידיעה זה, המחוקק קבע בתקנת תעבורה

מס' 1 כדלקמן:-

"רכב בטחון" - אמבולנס של מגן דוד אדום, או אמבולנס שניתן לגביו אישור על היותו רכב ביטחון מאת מנהל משרד הבריאות או מטעמו, אופנוע להגשת עזרה ראשונה, רכב של משטרת ישראל או של צבא-הגנה-לישראל, רכב לכיבוי שריפות, רכב שיטור משולב ובלבד שמצוי בו שוטר, ורכב אחר שאושר על ידי רשות הרישוי כרכב בטחון, כשהם מפיצים בפנס מיוחד אור מהבהב אדום, כחול, כחול-צהוב או כחול-אדום ומשמיעים אות אזעקה בסירנה;

הפרשנות לכתובים אלו היא כי כל עוד אינם מפיצים אור מהבהב ומשמיעים קול אזעקה אין הם רשאים לעבור על הוראות החוק.

גם אם צויין ברשיון הרכב כי הרכב הינו רכב בטחון, אין אפשרות להחנותו בניגוד להוראות תמרורים או סימנים על פני הדרך (שגם הם תמרורים לכל דבר ועניין)

כל הפועל אחרת תחת מעטה של רכב בטחון עובר על החוק וצפוי לענישה.

לידיעתכם

אבשה.

האם לרכב משטרה סמוי במסגרת אכיפה  מותר להיכנס בניגוד לתמרור המורה על אין כניסה אחרי רכב עבריין שנכנס באין כניסה  גם אם אינו מפעיל סממנים כמו אור כחול וכו'? ההדגשה על רכב משטרה סמוי בתפקיד אך ללא הפעלת סממנים?

 

תודה

חברה חברה ,צאו מהויכח,בכל הדרכה ולו הקטנה נאמר בפרוש-אין לעבור על החוק אך ורק אם כן להצלת חיים כל היתר מגוחך להפליא.

אני מתנדב למגב כפרי ואלו ההנחיות-לא לעבור עבירות תנועה אלא עם במירדף בשום פנים לו לסכן חיים בתנועה ורק אני חוזר במידת הצורך לאירועי פח"ע תגמול ,סכנה מיידית לחיי המתנדבים.

רכב שעובר עבירה כזו דינו יותר גרוע מעבריין עם 300 רפורטים.

 

שימו לב יש המצפצפים על החוק זה לו אומר שמותר.

דיון נעים

https://www.hanadlansheli.co.il


שמואל בן נון יועץ ומשווק נדלן


0525319092


כל תשובה שלי בפורום אינה באה להחליף התיעצות עם עו"ד מקרקעין ונוטריון בהתאם לצורך

עבור לעמוד
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
מתנדבי המשמר האזרחי
בחר
בחר