בעקבות שאלה שנשאלתי על ידי שוטרים - הבהרות לגבי אוטובוס זעיר.

נישאלתי כמה נוסעים מותר להסיע לבעל ר"נ לרכב פרטי הנוהג באוטובוס זעיר. בהגדרתו - אוטובוס זעיר חייב להיות מסווג כך ברשיון הרכב: כמו פרטי, משא, מונית, כך גם אוטובוס זעיר - זה רשום למעלה במרכז הרשיון במקום שרשום: "סוג הרכב". קיימים שני סוגים של אוטובוס זעיר. יש אוטובוס זעיר (מכאן שהוא אוטובוס זעיר פרטי) ויש אוטובוס זעיר ציבורי. כדי לנהוג אוטובוס זעיר (שהוא כאמור פרטי) שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 4 טון - מותר לבעל רשיון נהיגה דרגה 2 (פרטי ומסחרי עד 4 טון) לנהוג בו אך הוא מוגבל להימצאות נהג ועוד שמונה נוסעים לכל היותר. בעל רשיון נהיגה דרגה 3 (מסחרי עד 15 טון) רשאי להסיע בנוסף לעצמו עוד 11 נוסעים לכל היותר (בהנחה שגם לרכב מותר לקחת מספר כזה של נוסעים). לבעל רשיון נהיגה למונית, אוטובוס ומי שעשה קורס לפי תקנה 84 מותר להסיע עד 15 נוסעים (ורק אם גם לרכב מותר לקחת כזה מספר). להדגיש: משקלו הכולל המותר של אוטובוס זעיר ממוגן ירי צריך להיות לפני התקנת המיגון עד 4 טון. יתכן שלאחר ההתקנה נתון זה יעלה אך אין בכך כדי לפגוע בהרשאה לנהוג בו לבעל ר"נ לרכב פרטי. כדי לנהוג אוטובוס זעיר ציבורי (ולהסיע עד 15 נוסעים בהנחה שזה מותר גם לרכב) דרוש רשיון נהיגה למונית או אוטובוס או היתר לפי תקנה 84. לגבי היתרים והגבלות - ראו בחלק המתאים של הר"נ. בעבר היה נהג מונית מוגבל להסעת 8 נוסעים לכל היותר. מאז ש"הומצא" האוטובוס הזעיר - הועלה המספר ל-15 בתנאי שמספר זה מותר גם לרכב. בהרבה מוניות, מספר הנוסעים המותר הוא נמוך מזה. להזכירכם - במסגרת הקנסות החדשים - הסעת נוסעים במספר העולה על הרשום ברשיון ברכב זו הזמנה לדין. זה כואב, במיוחד אם משפחה שלה יש "רק" עוד ילד אחד. מה נגיד לה? שתקנה אוטובוס רגיל? בעיה בעיה אבל זה מה יש. יחד עם זה אין בעבירה זו משום בטילת תוקף הביטוח. במיוחד כשמדובר בביטוח חובה שהוא האובייקט היחיד ששוטר בודק. ביטוח צד ג' או ביטוח מקיף לרכוש אינם מענינו. יתכן שחברה תגביל את תוקף ביטוח הרכוש למילוי אחר תנאי רשיון הנהיגה או רשיון הרכב. גם עבירה על תנאים ברשיון הרכב או רשיון רכב שאינו תקף, לא פוגעים בתוקף הביטוח. נהיגה ללא ר"נ תקף - פוגעת גם פוגעת בתוקף הביטוח ולכן בעבירה זו יש שני דוחו"ת (או אם זה הזמנה לדין - דו"ח אחד עם שני סעיפי אישום). כל טוב לכם. דיויד

משפחה שיש לה "רק" ילד אחד יותר מהמותר באוטובוס זעיר, זאת חתיכת משפחה :)

מר דיויד. רק הערה אחת. ברכב פרטי אין ציון ברשיון הרכב מה מספר הנוסעים המותר, ולכן משפחה שלה יש "רק" עוד ילד אחד, ע"פ דבריך, לא ניתן לאכוף ע"פ סעיף זה, אלה אם הרכב הוא רכב להסעת נוסעים בשכר, או רכב מסחרי שרשום ברשיון הרכב מספר הנוסעים המותר. ברכב פרטי כאמור, הסעיף לא עומד. יום טוב.

אפשרות הסעת 15 נוסעים לרשיון דרגה 2

לכל מי שמעוניין להעלות את כמות הנוסעים ל 15 נוסעים יכול לגשת למשרד הרישוי ולעשות קורס שעולה 2000 ש"ח זה קורס של שבועיים ואז נוסף ברישיון נהיגה סעיף שמאפשר לנהג להסיע עד 15 נוסעים

ש-ל-י-ל-י-- -ק-ט-ל-נ-י. נא לא להטעות.

לפי הבנתי, DANIPC מתכוון לקורס להכשרת נהגי אוטובוס זעיר ציבורי. האמור נכון רק לגבי מי שקיבל ר"נ עד תאריך מסויים (שאיני זוכר מה הוא. אני כותב כרגע מהבית והתאריך רשום אצלי במשרד). מי שקיבל ר"נ מעבר לתאריך זה לא יכול לעשות את הקורס המדובר אלא חייב לעבור קורס להכשרת נהגי רכב ציבורי שנמשך מחודש (בקורס יום) ועד ארבעה חודשים (בקורס ערב). מחירו, כמובן, יותר יקר. קיים קורס המיועד למי שרוצה להסיע קבוצה של יותר מ-14 ילדים (ונקרא השתלמות למסיעי ילדים) הוא גם נכלל בתוך הקורס להכשרת נהגי רכב ציבורי. חייבים לעבור אותו נהגי רכב ציבורי שקיבלו את רשיון הנהיגה למונית, אוטובוס או טיולית לפני כניסת התקנה לתוקף. אם לא יעברו - אסור להם להסיעה קבוצה של יותר מ-14 ילדים למעט אוטובוס בקו שרות. לפי מה שזכור לי כרגע, היתה תקופה קצרה בה היה ניתן לגשת לקורס זה גם מי שהוציא רשיון נהיגה לאחר התאריך שנקבע. זה נעשה לטובת משפחות מרובות נפשות. למיטב זכרוני אפשרות זו בוטלה. שבת שלום לכולכם. דיויד

משפחה שיש לה "רק" ילד אחד יותר מהמותר באוטובוס זעיר, זאת חתיכת משפחה :)

מר דיויד. רק הערה אחת. ברכב פרטי אין ציון ברשיון הרכב מה מספר הנוסעים המותר, ולכן משפחה שלה יש "רק" עוד ילד אחד, ע"פ דבריך, לא ניתן לאכוף ע"פ סעיף זה, אלה אם הרכב הוא רכב להסעת נוסעים בשכר, או רכב מסחרי שרשום ברשיון הרכב מספר הנוסעים המותר. ברכב פרטי כאמור, הסעיף לא עומד. יום טוב.

טעות טעות טעות. ראה גם מכתבי לDANIPC.

שבת שלום מר וולונטיר. אכן, ברכב פרטי אין ציון ברשיון הרכב מה מספר הנוסעים המותר. יתרה מזאת, נאמר לי (לא ראיתי במו עיני) שקיימים גם כלי רכב מסחריים עד 4 טון ללא ציון מספר הנוסעים המותר. לכן אני מוצא חובה קולגיאלית לעצמי, להסב תשומת לבך לכמה דברים. ראשית, אם ברכב מסחרי לא נרשם כמה נוסעים מותר לרכב להסיע - ברירת המחדל היא 8 נוסעים (כרגיל - לא כולל הנהג). שנית, תקנה 84 מציינת שמספר הנוסעים המותר ברכב פרטי הוא כמספר המקומות ברכב (להבדיל מכלי רכב אחרים שבהם נרשם 'כמצויין ברשיון הרכב'). זו קביעה קצת מעורפלת ונאמר לי שהדבר מכוון. לא אכנס לסיבות, ברשותך. יש לי שכנה שבמקום שהיא קמה ממנו - יושבים 12 נוסעים ברווחה. אשר על כן, בדרך כלל אין מחלוקת בקרב אנשי המקצוע שהמגבלה היא 8 נוסעים בנוסף לנהג. יש הטוענים (ואני בתוכם) שזו רק אחת הפרשנויות שניתן לייחס לתקנות. למעשה ניתן גם למצוא פרשנות שאינה מגבילה את מספר הנוסעים ברכב פרטי. לטובת מי שפחות ידען ממך וקורא כאן, אציין שלא חייבת להיות קורלציה בין מספר החגורות ברכב לבין מספר הנוסעים בו. תקנה 83ב(ב) מחייבת בחגירה מספר נוסעים כמספר החגורות הקיימות. נוסעים נוספים אינם מחוייבים בחגירה. אגב, ראית פעם כמה נוסעים נמצאים בסוברו סטיישן בבני ברק? 12 שבטי ישראל כולל בתא המטען. אולי יפתיע אותך לדעת שלפי תקנה 83ב(ג), נהג מונית גם אם קבוע במונית שלט המחייב את הנוסעים לחגור, אינו עובר עבירה אם הסיעם כשאינם חגורים. כידוע לך לא כן הדבר בכלי רכב אחרים והנהג בהם מחוייב באחריות כלפיהם כולל חובת החגירה. אגב, פרשנות אפשרית היא שהדו"ח על אי חגירה במונית יכול שינתן רק לנוסעים אך לא לנהג. לא כך הדבר בכלי רכב אחרים. שם יכול להינתן לנוסעים או לנהג או לשניהם (למרות שהאפשרות השלישית לא מקובלת. זה טוב רק כשמרגיזים אותך ברצינות:-)). לכן משפחה שלה יש "רק" עוד ילד אחד, לא ניתן לאכוף ע"פ סעיף זה ברכב פרטי, לא ידוע לי על רכב פרטי המורשה להסיע השכר. ברכב אחר - הסיפור שונה. זאת ועוד, מצויין בתקנה 84 שברכב מסחרי אחוד מעל 4 טון מותר להסיע 6 נוסעים בנוסף לאלה היושבים לצד הנהג אלא אם ניתן היתר לנוסעים במספר גדול יותר. כמו כן, ברכב מסחרי לא אחוד עם מרכב (BODY) תקני - עד 8 נוסעים בכל הרכב ולא יותר מששה נוסעים בנוסף ליושבים לצד הנהג - אלא אם צויין אחרת (יותר או פחות) ברשיון הרכב. אם המרכב אינו תקני - עד 6 נוסעים (נהג לעולם אינו נספר אלא אם צויין אחרת במפורש ברשיון או בתקנות) ולא יותר מ-4 בנוסף ליושבים לצד הנהג. יש בתקנה סעיף נוסף. אני מודה ומתוודה שאיני מבין אותו והוא אף נראה לי כעומד בסתירה למה שציטטתי לעיל (אלא אם נפלה טעות הדפסה באוגדן שלי). כתוב שברכב מסחרי מעל 4 טון (לא רשום אחוד/לא אחוד), אם יש לו מרכב תקני - כמצויין ברשיון הרכב ולא יותר מ-30 ואין הכוונה לטיולית שיש לגביה הוראה אחרת. אם המרכב לא תקני - 6 נוסעים בנוסף ליושבים לצד הנהג.אלא אם היתר שבידו הרשה אחרת. רק ברכב שאין לו ארגז אלא מתקן, מכולה, ארגז מתחלף (רמשע), רכב עבודה, מיכלית - מספר הנוסעים יהיה כמספר המקומות בתא הנהג (שים לב - בתא ולאו דוקא לצידו. גם זו קביעה קצת מעורפלת). החריג כמובן, הוא רכב פינוי אשפה של העיריות ולגביהם יש הוראות אחרות שלא אפרט בזה. שבת שלום לך ולכולם. דיויד

תיקון והבהרה.

אם ברכב מסחרי (ואני מוסיף ומצטט - אחוד, עד 4 טון) לא נרשם כמה נוסעים מותר לרכב להסיע - ברירת המחדל היא 8 נוסעים (כרגיל - לא כולל הנהג). לפי תקנה 84, ברכב מסחרי אחוד מעל 4 טון מותר להסיע 6 נוסעים בנוסף לאלה היושבים לצד הנהג אלא אם ניתן היתר לנוסעים במספר גדול יותר. נשאר כשהיה. כמו כן, ברכב מסחרי לא אחוד (ואני מתקן - לא מצויין משקלו הכולל המותר ואני מניח שזה עד 4 טון וכאן יש השמטת הדפסה. תיכף תבין למה אני חושב כך) עם מרכב (BODY) תקני - עד 8 נוסעים בכל הרכב ולא יותר מששה נוסעים בנוסף ליושבים לצד הנהג - אלא אם צויין אחרת (יותר או פחות) ברשיון הרכב. אם המרכב אינו תקני - עד 6 נוסעים (נהג לעולם אינו נספר אלא אם צויין אחרת במפורש ברשיון או בתקנות) ולא יותר מ-4 בנוסף ליושבים לצד הנהג. כנראה שמה שלא הבנתי בגלל ההשמטה הוא שהאמור: "כתוב שברכב מסחרי מעל 4 טון (לא רשום אחוד/לא אחוד ואני מניח שזה לא אחוד - תיכף תראה את ההגיון), אם יש לו מרכב תקני - כמצויין ברשיון הרכב ולא יותר מ-30 ואין הכוונה לטיולית שיש לגביה הוראה אחרת. אם המרכב לא תקני - 6 נוסעים בנוסף ליושבים לצד הנהג.אלא אם היתר שבידו הרשה אחרת. איפה ההגיון ? כך יוצא שמי שקורא בתקנות רואה שיש הוראה לרכב מסחרי אחוד עד 4 טון, אח"כ לרכב אחוד מעל 4 טון. אז בא רכב מסחרי לא אחוד עד 4 טון ובסוף רכב מסחרי לא אחוד מעל 4 טון. זה מחזק את דעתי שיש טעות הדפסה באוגדנים. מצטער על הטירחה. שבת שלום לך ולכולם. דיויד

טעות, טעות, טעות, ואין טעות.

מר דיויד. מדבריך עולה מצג שווא כי טעיתי, ולא היא. אינני נכנס לכל עומק דבריך בענין הרכב המסחרי על כל תצורותיו, לא התייחסתי לזה בתשובתי הקודמת, אינני מתייחס לזה עכשיו, אני מקבל את דבריך כפי שהם מהטעם הפשוט שאין ידיעתי מגעת. מה בכל זאת אמרתי ?, ובכן, אמרתי כי ברכב פרטי אין ציון ברשיון הרכב מה מספר הנוסעים המותר. דבר זה נכון, ואני מניח כי אתה לא מתווכח על נקודה זו. מכאן לטעמי לא ניתן להאשים נהג בסעיף הסעת נוסעים במספר העולה על הרשום ברשיון ברכב, ולהזמינו לדין. אני מעיז לחשוב שאתה מאמץ מסקנה זו. את דברי סייגתי מרכב להסעת נוסעים בשכר מפני שאינני בטוח מה רשום ברשיון הרכב של מוניות למיניהן, לגבי רכבים מסחריים, ככל שאני זוכר, לפעמים יש ציון מספר הנוסעים המותר ולפעמים אין. בכל מקרה, טענתי המרכזית היא, כי ע"פ הסעיף שציינת והוא : "נהגת ברכב הנ"ל והסעת בו נוסעים במספר העולה על המצוין ברשיון הרכב בניגוד לתקנה 84(ב) לתקנות התעבורה". לא ניתן להאשים נהג הנוהג ברכב שברשיון הרכב שלו לא מצוין מספר הנוסעים המותר. בסעיפי אישום אחרים, אולי ניתן כל דבר לגופו בעיקר ברכבים מסחריים, אני מניח שתשובות יש. כתבת שלוש פעמים טעות, על הערה אחת שלי, כל שנותר לך להראות הוא איפה טעיתי בדברי שלוש פעמים, או שתחזור בך. :) יום טוב.

כמעט תפסת אותי אבל רק כמעט. אני מתקן את עצמי בענין אחר - ומתנצל על הטעות. (יודית - נא עייני גם את).

שבוע טוב מר וולונטיר. מדבריך: "לא ניתן לאכוף ע"פ סעיף זה, אלה [שגיאת הכתיב במקור] אם הרכב הוא רכב להסעת נוסעים בשכר, או רכב מסחרי שרשום ברשיון הרכב מספר הנוסעים המותר". הבנתי (וכנראה טעיתי בגלל הניסוח), שאתה קושר כאילו קיים רכב פרטי שמותר להסיע בו בשכר. כמובן שלא כך הדבר. על זה אני מניח שאנו מסכימים. הטעות החשובה היא שברכב מסחרי עד 4000 ק"ג שמותר להסיע בו, נניח 10 נוסעים, ונוהג בו מי שבידו רשיון נהיגה לרכב פרטי (דרגה 2) - הנהג מוגבל ל-8 נוסעים. לכן לא ניתן לרשום על מספר נוסעים העולה על הרשום ברשיון הרכב כי ההגבלה היא מכח התקנה המתייחסת לרשיון הנהיגה ולא מכח הגבלה ברשיון הרכב. במקרה זה אין סעיף אישום ספציפי בחנ"א. מפליא - אבל זה מה יש. אני שוקל לפנות לאת"ן ולבקש הבהרות. אם יודית תוכל להקדים אותי ולתת תשובה - תבורך. הענין שבו אני מתקן את עצמי - ומתנצל על הטעות - קבוצת ילדים זה מעל 9 ילדים ולא מעל 14. ילד, לצורך כך, הוא עד גיל 14. מעל גיל זה לא חלה ההגבלה. הענין השלישי (מותר לצחוק?): המילה היא "אלא" ולא "אלה":-) שבוע טוב לך ולכולם. דיויד

א-פרופו מונית. במונית מותר להסיע בנוסף על מה שכתוב ברשון הרכב עוד שני ילדים עד גיל 5 אם ליד הנהג יושב אדם אחד בלבד.

חסרות עדין שתי טעויות.

מר דיויד. אכן את שגיאת הכתיב אני לוקח עלי, את השאר, עליך. הדוגמא שתחת ידי הרבה יותר פשוטה, עצרת רכב פרטי מיצובישי לנסר, יצאו מהאוטו נהג ושישה נוסעים (שבועת צופה, מקרה מהחיים). לא ניתן לרשום את הסעיף המדובר לנהג. תחזור בך :) יום טוב.

לא מבין.

שגיאת כתיב - 1 לקחת. חוסר בהירות בניסוח - זה כלום? לגבי רכב פרטי צדקת אך לא לגבי רכב מסחרי עד 4 טון (טרנזיטים למינהו) שמותר להסיע בו 10 נוסעים אך לבעל ר"נ דרגה 2 יש בתקנה הגבלה עד 8. מה עם זה? אם בכל זאת פיקששתי משהו (שכרגע אני לא רואה) - לקחתי רוורס. :-) שבוע טוב. דיויד

תיקון והבהרה.

אם ברכב מסחרי (ואני מוסיף ומצטט - אחוד, עד 4 טון) לא נרשם כמה נוסעים מותר לרכב להסיע - ברירת המחדל היא 8 נוסעים (כרגיל - לא כולל הנהג). לפי תקנה 84, ברכב מסחרי אחוד מעל 4 טון מותר להסיע 6 נוסעים בנוסף לאלה היושבים לצד הנהג אלא אם ניתן היתר לנוסעים במספר גדול יותר. נשאר כשהיה. כמו כן, ברכב מסחרי לא אחוד (ואני מתקן - לא מצויין משקלו הכולל המותר ואני מניח שזה עד 4 טון וכאן יש השמטת הדפסה. תיכף תבין למה אני חושב כך) עם מרכב (BODY) תקני - עד 8 נוסעים בכל הרכב ולא יותר מששה נוסעים בנוסף ליושבים לצד הנהג - אלא אם צויין אחרת (יותר או פחות) ברשיון הרכב. אם המרכב אינו תקני - עד 6 נוסעים (נהג לעולם אינו נספר אלא אם צויין אחרת במפורש ברשיון או בתקנות) ולא יותר מ-4 בנוסף ליושבים לצד הנהג. כנראה שמה שלא הבנתי בגלל ההשמטה הוא שהאמור: "כתוב שברכב מסחרי מעל 4 טון (לא רשום אחוד/לא אחוד ואני מניח שזה לא אחוד - תיכף תראה את ההגיון), אם יש לו מרכב תקני - כמצויין ברשיון הרכב ולא יותר מ-30 ואין הכוונה לטיולית שיש לגביה הוראה אחרת. אם המרכב לא תקני - 6 נוסעים בנוסף ליושבים לצד הנהג.אלא אם היתר שבידו הרשה אחרת. איפה ההגיון ? כך יוצא שמי שקורא בתקנות רואה שיש הוראה לרכב מסחרי אחוד עד 4 טון, אח"כ לרכב אחוד מעל 4 טון. אז בא רכב מסחרי לא אחוד עד 4 טון ובסוף רכב מסחרי לא אחוד מעל 4 טון. זה מחזק את דעתי שיש טעות הדפסה באוגדנים. מצטער על הטירחה. שבת שלום לך ולכולם. דיויד

דויד ושות"-מעולם לא יצא לי להתעמק בסוגיה זו וגם לא נתתי דו"ח בהקשר זה,כך שאם יש דקויות עליהן צריך לתת הדעת /פתרון/תיקון בחנ"א-נא כיתבו לי תקציר בנושא ואעבירו להתייחסות הגורם הנוגע באת"ן ותיענו גם בפורום. תודה.

מנהל הפורום
1000+

לא מבין.

שגיאת כתיב - 1 לקחת. חוסר בהירות בניסוח - זה כלום? לגבי רכב פרטי צדקת אך לא לגבי רכב מסחרי עד 4 טון (טרנזיטים למינהו) שמותר להסיע בו 10 נוסעים אך לבעל ר"נ דרגה 2 יש בתקנה הגבלה עד 8. מה עם זה? אם בכל זאת פיקששתי משהו (שכרגע אני לא רואה) - לקחתי רוורס. :-) שבוע טוב. דיויד

אם אתה לא מבין, למה החלטת שאני טעיתי ? :)

מר דיויד. 1. שגיאת הכתיב עלי. 2. חוסר בהירות בניסוח ?, אם נבצר מבינתך להבין אל תרשום זאת אוטומטית לחובתי, בדוק את עצמך. :) 3. "רכב מסחרי עד 4 טון (טרנזיטים למינהו) שמותר להסיע בו 10 נוסעים אך לבעל ר"נ דרגה 2 יש בתקנה הגבלה עד 8...." איך אתה מצליח כל פעם לערבב אותי כך שאינני מוצא את ידי ואת רגלי, אין לי מושג, אבל עובדה אתה מצליח. מתי אני דנתי בסוגיה שאתה מתאר גם לזה אין לי תשובה, אבל מה שאני כן יכל להגיד הוא שגם בסוגיה זו, אין אפשרות לרשום לנהג את הסעיף ה-"הוא", קרי "נהגת ברכב הנ"ל והסעת בו נוסעים במספר העולה על המצוין ברשיון הרכב.... ", ולכן, פעמיים >>לא<< טעיתי בענין זה. פעם ראשונה מפני שלא טענתי דבר בסוגיה זו, ופעם שניה כאמור מפני שהסעיף הנדון לא עומד בסיטואציה הזאת. (לפי דעתי אתה כבר ב: 1- :) ). 4. לקחת רוורס בלי לראות ?, נו זאת כבר עבירה מסוג נהיגה בחוסר זהירות :), על כל פנים אני מקווה שעכשיו אתה כבר רואה. 5. ועכשיו, "הכי חשוב", ציטוט : "(טרנזיטים למינהו)", (כך במקור) טעותתתתתתתתתתתתתתת, צריך להיות טרנזיטים למיניהם. אתה רושם מר דיויד, כמה זה כבר ? :). יום טוב.

תיקון והבהרה.

אם ברכב מסחרי (ואני מוסיף ומצטט - אחוד, עד 4 טון) לא נרשם כמה נוסעים מותר לרכב להסיע - ברירת המחדל היא 8 נוסעים (כרגיל - לא כולל הנהג). לפי תקנה 84, ברכב מסחרי אחוד מעל 4 טון מותר להסיע 6 נוסעים בנוסף לאלה היושבים לצד הנהג אלא אם ניתן היתר לנוסעים במספר גדול יותר. נשאר כשהיה. כמו כן, ברכב מסחרי לא אחוד (ואני מתקן - לא מצויין משקלו הכולל המותר ואני מניח שזה עד 4 טון וכאן יש השמטת הדפסה. תיכף תבין למה אני חושב כך) עם מרכב (BODY) תקני - עד 8 נוסעים בכל הרכב ולא יותר מששה נוסעים בנוסף ליושבים לצד הנהג - אלא אם צויין אחרת (יותר או פחות) ברשיון הרכב. אם המרכב אינו תקני - עד 6 נוסעים (נהג לעולם אינו נספר אלא אם צויין אחרת במפורש ברשיון או בתקנות) ולא יותר מ-4 בנוסף ליושבים לצד הנהג. כנראה שמה שלא הבנתי בגלל ההשמטה הוא שהאמור: "כתוב שברכב מסחרי מעל 4 טון (לא רשום אחוד/לא אחוד ואני מניח שזה לא אחוד - תיכף תראה את ההגיון), אם יש לו מרכב תקני - כמצויין ברשיון הרכב ולא יותר מ-30 ואין הכוונה לטיולית שיש לגביה הוראה אחרת. אם המרכב לא תקני - 6 נוסעים בנוסף ליושבים לצד הנהג.אלא אם היתר שבידו הרשה אחרת. איפה ההגיון ? כך יוצא שמי שקורא בתקנות רואה שיש הוראה לרכב מסחרי אחוד עד 4 טון, אח"כ לרכב אחוד מעל 4 טון. אז בא רכב מסחרי לא אחוד עד 4 טון ובסוף רכב מסחרי לא אחוד מעל 4 טון. זה מחזק את דעתי שיש טעות הדפסה באוגדנים. מצטער על הטירחה. שבת שלום לך ולכולם. דיויד

הנה למשל דוגמא לדילמה.

מר דיויד. כניראה שיש בעיה. לטעמי זאת בעיה ביזארית משהו. בתור התחלה הייתי מצפה לפתרון בעיות "פשוטות"/שכיחות יותר. לדוגמא : כאשר מרכב פרטי רגיל (לא סטיישן עם כסאות נוספים מאחור) יוצאים נהג, ושישה נוסעים. כל מה שאתה יכל לעשות זה לעמוד ולגרד את פדחתך. או שאני טועה, אז תאיר את עיני. אם לא טעיתי, אז גברת יודית, הנה לך דילמה "להכות" את המומחים. יום טוב.

אם אתה לא מבין, למה החלטת שאני טעיתי ? :)

מר דיויד. 1. שגיאת הכתיב עלי. 2. חוסר בהירות בניסוח ?, אם נבצר מבינתך להבין אל תרשום זאת אוטומטית לחובתי, בדוק את עצמך. :) 3. "רכב מסחרי עד 4 טון (טרנזיטים למינהו) שמותר להסיע בו 10 נוסעים אך לבעל ר"נ דרגה 2 יש בתקנה הגבלה עד 8...." איך אתה מצליח כל פעם לערבב אותי כך שאינני מוצא את ידי ואת רגלי, אין לי מושג, אבל עובדה אתה מצליח. מתי אני דנתי בסוגיה שאתה מתאר גם לזה אין לי תשובה, אבל מה שאני כן יכל להגיד הוא שגם בסוגיה זו, אין אפשרות לרשום לנהג את הסעיף ה-"הוא", קרי "נהגת ברכב הנ"ל והסעת בו נוסעים במספר העולה על המצוין ברשיון הרכב.... ", ולכן, פעמיים >>לא<< טעיתי בענין זה. פעם ראשונה מפני שלא טענתי דבר בסוגיה זו, ופעם שניה כאמור מפני שהסעיף הנדון לא עומד בסיטואציה הזאת. (לפי דעתי אתה כבר ב: 1- :) ). 4. לקחת רוורס בלי לראות ?, נו זאת כבר עבירה מסוג נהיגה בחוסר זהירות :), על כל פנים אני מקווה שעכשיו אתה כבר רואה. 5. ועכשיו, "הכי חשוב", ציטוט : "(טרנזיטים למינהו)", (כך במקור) טעותתתתתתתתתתתתתתת, צריך להיות טרנזיטים למיניהם. אתה רושם מר דיויד, כמה זה כבר ? :). יום טוב.

:)

עבור לעמוד
,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
מתנדבי המשמר האזרחי
בחר
בחר