שינויים ארגוניים באגף קהילה ומשמר אזרחי

יודית שלום, שמחתי לקרוא את תגובתך בנושא הפורום כיום. ולעניין, לאחרונה מתרבים הדיבורים על השינויים אותם מטמיע כיום ר' האגף. לצערי, בדף הפייסבוק, חושפים טפח, אך מסתירים טפחיים. האם תוכלי לעדכן אותנו כאן על קצה המזלג בשינויים הצפויים וכן באלו המתחוללים ?

אמנפ לא יהודית- אך מצ"ב השינויים באק"מ - פורסם בכינוס עם ראש אק"מ וספ"ק .

תהליכי השינויי באק"מ השינויים באגף קהילה ומשמר אזרחי המשמר האזרחי עבר שינויים רבים בצביונו הן בהיבט ההתנדבותי והן בהיבט הקהילתי , מאז הקמתו בשנת 1974בעקבות אירועים ביטחוניים קשים, שפקדו את מדינת –ישראל. אגף קהילה ומשמר אזרחי, חולש על תהליך בניין הכוח של כארבעים אלף מתנדבי המשמר האזרחי, לצד יישום אסטרטגיית השיטור הקהילתי. מערך ההתנדבות במשטרת-ישראל מהווה את מכפיל הכוח המשמעותי והגדול ביותר מקרב גופי ההתנדבות במדינה. האגף מתמודד עם מציאות מורכבת וקשה בחוסר כלים חיוניים הדרושים למימוש פוטנציאל היכולת של מערך המתנדבים העומד לרשותו. הבעיות המרכזיות עימן צריך להתמודד האגף הן: תחלופה גדולה של מתנדבים מדי שנה, במיוחד במהלך השנה הראשונה להתנדבות. חוסר מקצועיות, העדר תשתית מחשוב לניהול ובקרת תהליכי עבודה ופעילות מבצעית וחקיקה ונהלים שאינם עולים בקנה אחד עם צרכי השטח והפעילות השוטפת. הנחות היסוד הן כי התמקדות במקצועיות המתנדבים ובהקצאת "סל כלים" מתאים יסייעו להצלחת פעילות המתנדבים בביצוע תפקידם במקצועיות וביעילות, ויגבירו את תחושת השליחות והמחויבות ההדדית בין מערך המתנדבים לבין שוטרי משטרת - ישראל. השימוש שעושה משטרת–ישראל במתנדבי המשא"ז מהווה יתרון יחסי מכריע וחסר תקדים ועל מערך המתנדבים והעומד בראשו מוטלת חובת ההוכחה הנושאת את דגל השליחות, המקצועיות והמיומנות. לכן יותאם מערך המתנדבים לצרכי הארגון, ליעדיו ולרוח התקופה. כל אלה הביאו את ראש אק"מ, ניצב יורם הלוי, זמן קצר לאחר כניסתו לתפקיד, להנחות על ניתוח תהליכי העבודה השונים בהם מעורב האגף ולפעול לאיתור בעיות וקביעת סדר עדיפות לטיפול. מאז חודש יולי 2010 הוקמו ופעלו צוותי שינוי אגפיים, על–פי מדיניות הפעולה החדשה של ראש אק"מ. תכלית פעילות הצוותים הינה חיזוק היתרון היחסי של מערך אק"מ, המגולם במערך ההתנדבות הפרוס של המשמר האזרחי, באמצעות 40,000 מתנדבי משא"ז. תהליכי השינוי אותם מוביל ר' אק"מ מייעד לאנשי מטה האגף ולמערך המקצועי הפרוס בשטח, מיקום משמעותי בליבת העשייה המבצעית של משטרת – ישראל. להלן מרכיבי השינוי העיקריים: חיזוק יכולת הפעולה של רמק"מים ומש"קים ביחידות השטח באמצעות העלאת הרמה המקצועית של המתנדבים החדשים. קביעת תקינה של מתנדבים בכל יחידה, בהתאם ליכולות המוכחות של היחידות להפעיל באופן יעיל את המתנדבים (הנושא ייבדק באמצעים ממוחשבים ויביא לתקינת המערך, בהתאם ליכולות שיוצגו בכל יחידה). שינוי שיטת המדידה במערכת המנה"ל, בתיאום עם אג"ת, תביא לידי ביטוי את חיזוק הרמה המקצועית של המתנדבים. ואת שדרוג תרומתם המקצועית לארגון. הפיכתם של המתנדבים הקיימים בצורה מדורגת ל"מתנדבי משטרה" לובשי מדים בעלי גוון אחד. דור מעבר- מתנדבי אבטחה יעברו במדורג למתנדב אחיד ויקבלו הכשרה, שתקבע על – פי וותק ההתנדבות. מי שלא יעבור את הכשרה החדשה יוותר כדור מעבר של מתנדבי אבטחה. יצירת מסלול גיוס, מיון והכשרה אחיד לכלל מתנדבי המשא"ז. כל מתנדב שיעמוד בקריטריונים החדשים להתנדבות, יהא רשאי לבחור באחד מתוך חמישה מסלולי התנדבות אג"מ (סיור ביבשה, בים ובאוויר), בילוש, תנועה, מג"ב או מסלול יעודי (כחילוץ, זק"א, רופאי שיניים וכו'). בתום ההכשרה האחידה, יקבל כל מתנדב הכשרה ייחודית, בהתאם לשרוול בו בחר. תבוצע בדיקה עם ק' מילואים ראשי בצה"ל בעניין התכנות פנייה ישירה לכל מי שסיים את שירות המילואים בצה"ל להתנדב למשא"ז. תהליך הגיוס וההכשרה החדש למתנדבים בהתאם למתכונת המוצעת בתהליך העבודה החדש יפנה מועמד חדש להתנדבות ויציג את מועמדותו, ואת פרטיו במעמד הפנייה הראשונה במרכז השיטור הקהילתי. פרטי המתנדב יוזנו למערכת הרביד ויבדקו. - המועמד ייבדק בדיקת התאמה ראשונית, האם עומד בתנאים בסיסיים לגיוס. - נמצא המתנדב כשיר, תיבדק התאמתו מבחינה רפואית, יעבור מבחן ידע, ראיון מובנה ע"י ועדת קבלה ויקבל המלצה חיובית/ שלילית לגיוס. - קבלת אישור ק' אק"מ מרחבי ומחוזי. - קבלת אישור רמת מטא"ר. - המועמד יושבע ויקבל תעודת מינוי זמנית. - בשלב זה ישלח המתנדב לביצוע הכשרה בסיסית, בת 30 שעות. - לאחר ביצוע הכשרה בסיסית יופנה המתנדב לשרוול מקצועי בו יפעל. - בתום ההכשרה יקבל מדים ותעודת מינוי קבועה. גיוס מתנדבים מערכת המחשוב עברה שדרוג בימים אלה, באופן שיאפשר למטה אק"מ לפקח אחר הנתונים שמוזנים בשטח, ולבקר בצורה מקצועית את תהליך הגיוס של מועמדים. אישור סופי של מועמד לגיוס יתבצע ע"י קצין גיוס באגף. שרוולי גיוס מקצועיים לפעילות המתנדבים נקבעו חמישה שרוולי הכשרה (תנועה, אג"מ/סיור, אח"מ: ימע"ר/ימע"ן, מג"ב יחידות מומחים). כל מתנדב יעבור הכשרה בסיסית אחידה, לאחריה יכנס למסלול מקצועי באחד מחמשת שרוולי ההכשרה ויתמקצע בתחומו. המסלול של גיוס מתנדבי אבטחה יבוטל וכל המגויסים יעברו תהליך בדומה למתנדבי היח"מ. מדור הדרכה באק"מ, הכין מסלולי הכשרה אחידים למערך המתנדבים. מתנדבים חדשים יעברו את מסלול ההכשרה של כ- 30 שעות. מרבית המתנדבים יקבלו מדי משטרה מלאים, וכן יורחב מערך הפיקוד של המתנדבים (מערך הסק"מ). מדים- בכוונת ר' אק"מ, שכלל מתנדבי המשא"ז יהיו לובשי מדים, מייד בתום הכשרתם ויהפכו למתנדבים מן המניין. מקרים חריגים ידונו באופן פרטני. כפל התנדבות- יפסק המצב הקיים בו מתנדבים רבים רשומים כמפעילים במספר רב של יחידות. ככלל, יפעל כל מתנדב ביחידה אחת בלבד, ובמקרים חריגים ניתן יהיה לרשום מתנדב בשתי יחידות. מערך מקצועי של מתנדבים מדריכים- במהלך חודש נובמבר 2010 החל מדור הדרכה באק"מ, להכשיר כ- 100 מתנדבים שיעסקו בתיאום הדרכות ברמת השטח. המערך יהיה כפוף מקצועית למטה אק"מ ויעסוק בריכוז הכשרת מתנדבי המערך הפרוס. מערך זה יצויד בכל האמצעים הדרושים לשם ביצוע תפקידיו. ערכות גיוס/שיווק פעילות האגף- במטה האגף מתבצעת פעילות אינטנסיבית להכנת ערכות גיוס, באמצעותן ניתן יהיה לפנות לקהלי יעד שונים על- מנת לצרף אותם למערך ההתנדבות. שינוי תקנות המשא"ז ושינוי נהלי אק"מ- תקנות משא"ז עודכנו לאחרונה בשנת 1996. נהלי האגף יעודכנו ויותאמו לפקודה, לתקנות ולתהליכי השינוי האגפי. דימוי והסברה- ההתפתחות הטכנולוגית המואצת והשינויים באק"מ חייבו את מדור הסברה להיערך בצורה נאותה לכל אמצעי התקשורת הקיימים, ולהשתלב במדיה החדשה בדרכים שונות: פתיחת אתר אגפי בפייסבוק המשמש במה להעברת מידע, קבלת רעיונות ושיווק פעילות האק"מ. כתיבה בבלוגים שונים, תוך שימת דגש לייחודיות האק"מ ופעילות ראויה לציון. הקמת פורום קציני הסברה מתנדבים הפועלים בכל רחבי המדינה ומסייעים באופן ממשי, יעיל וטוב לפרסם את פעילותם החיובית של השיטור הקהילתי ושל מתנדבי המשמר האזרחי.השתתפות בפורומים שונים של אנשי מקצוע ואקדמיה והפצת מסרי האק"מ אליהם. שיתוף סטודנטים ממגמות תקשורת במסגרת פרקטיקום בהכנת סרטים וכתבות על האק"מ, כחלק ממטלות המוסד האקדמי ולשימוש האגף. מערכת ניהול ממוחשבת- במסגרת תהליך העבודה החדש נבנתה מערכת ניהול נתונים מתקדמת בשם מצפ"ן – מתנדבים. המערכת משלבת נתונים מבסיס הנתונים הקיים, של המערכות הממוחשבות, והיא תאפשר ליחידות המטה וליחידות השטח לקבל תמונת מצב טובה הכוללת נתוני כוח אדם, לרבות הפעילות המבצעית בה מעורבים מתנדבי המשמר האזרחי. במקביל קיימת כוונה לפתח את מערכת הרביד ולאפשר הזנת נתונים אישיים נוספים של מתנדבים לשם ניהול טוב יותר של המשאב האנושי. אק"מ נכנס לשלב האפיון של מערכת ERP שאמורה להחליף בעוד כשלוש שנים את מערכת הרביד. פריסת מחשבים ביחידות השטח- האגף הקצה סכום כספי ניכר לרכישת עשרות עמדות מחשב חדשות, על- מנת להשלים פריסה מלאה של מחשבים בכל יחידות השטח הכפופות לו. במהלך שנת 2010 חולקו 79 מחשבים ו- 82 מדפסות. התהליך ימשך בשנת העבודה הקרובה. סמל אק"מ- הסמל הישן יוחלף בסמל חדש. שינוי הסמל מהווה חלק מתהליך השינוי המקיף שעובר האגף ונועד למצב את דמותו החדשה של האגף ואת זיקתו לתפקידים הקלאסיים של שוטרי משטרת ישראל. סמל המשמר האזרחי הראשון עוצב בידי משרד פרסום שיפרין- נעמן, בהנחיית מולה כהן, מפקדו הראשון של הארגון ונגזר מהפסוק: "כנשר יעיר קינו על גוזליו ירחף" (דברים ל"ב, י"א). הסמל השתנה ב- 1999 עם הקמת אגף קהילה ומשמר אזרחי. הסמל החדש שילב בין הנשר המקורי לבין סמל היחידה לשיטור הקהילתי. לשיטור הקהילתי היה סמל שמקורו ביחידה לקשרי קהילה- משטרה, שהוקמה ב- 1982 ע"י המפכ"ל דאז, אריה איבצן (זכה באות יקיר המשמר האזרחי). השעטנז של סמל ילק"מ ובהמשך סמל היחידה לשיטור הקהילתי ביחד עם סמל המשמר האזרחי, ליווה את האק"מ עד סוף שנת 2010. כניסת האגף לתהליכי תכנון חדשים שהניבו יעדים, כיווני פעולה והערכות חדשה הביאו למחשבה שהגיע הזמן לסמל אחד חדש, שייתן ביטוי ליעדי הארגון ולייחודו במשטרה. עפ"י הנחיית ר' אק"מ, ניצב יורם הלוי, תוכנן סמל חדש, שמייצג את הזיקה ואת השותפות בין המתנדבים ובין משטרת – ישראל ולכן נקבע שבמרכז הסמל תעמוד משטרת – ישראל. הכיתוב כולל את מרכיבי האגף: משמר אזרחי וקהילה. בתחתית הסמל יש את דגל הלאום, מאחר ומדובר בארגון לאומי, יחיד במינו, הכולל בתוכו את כל המרקם החברתי של מדינת – ישראל, עולים חדשים, בני מיעוטים, צעירים ומבוגרים, גברים ונשים. תעודות מינוי- החל מ- 2011 תופקנה תעודות מינוי חדשות ואחידות לכלל המתנדבים, שתחלפנה את כל התעודות הקיימות. מבצע שיפוץ, שיפור, שדרוג המש"קים ובסיסי ההפעלה- "סוף מעשה במחשבה תחילה" ולעבודת צוותים מלומדה, צריך שיהיה ביטוי מעשי בשטח וכזה שניתן לקשור אותו לתוכנית. כשמדברים על התמקצעות ואיכות, צריך שהדברים יקבלו צורה בנקודות הקצה של אגף קהילה ומשמר אזרחי. המשמר האזרחי התחיל בשיתוף פעולה עם הג"א וצה"ל ב- 1974. 500 קציני הג"א במילואים הוקצו להקמת הארגון ובסיסיו נקבעו, לרוב, בהקשר לבסיס הג"א קיימים. פריסת החירום, בשכונות המגורים של מדינת – ישראל נעשתה, בדרך כלל, במקלטים ציבוריים שהפכו לבסיסי הפעלה של המשמר האזרחי. במשך 36 שנות המשמר האזרחי, חלו שינויים רבים, אבל עדיין, נקודת התורפה של המש"ק של בסיס ההפעלה היא המשרד המשמש את המתנדבים ואת המש"ק. במקומות רבים נותר המשרד במקלט הציבורי. במקומות אחרים, הרשות המקומית לא משקיעה בשיפוץ ותחזוקה הולמים. המשטרה לא משקיעה כי המתקן שייך לרשות, וכך קורה שנקודות הקצה, בהן מתבצעת עיקר העשייה של האק"מ, רמתן לא ראויה להפעלת מתנדבים ולמתן שירות לציבור. בסוף שנת 2010 יצא האגף למבצע חסר תקדים של יצירת מעטפת איכותית למש"ק ולבסיס ההפעלה. במעטפת הזאת חולקו מחשבים חדשים לבסיסי ההפעלה, בנוסף למש"קים שחוברו, זה מכבר, לרשת המשטרתית. הוחלפו, תוקנו ועודכנו שלטים במש"קים. חולק ריהוט חדש, חולקו מצלמות במסגרת ניסוי במש"קים. הוקצה סכום של מעל מליון וחצי ₪ לשיפוץ, תיקון והחלפת מבנים בלתי ראויים. המבצע נערך ביחד עם משרד הפנים, בהובלתו של ר' אק"מ, ניצב יורם הלוי. במבצע הזה משותפים מעל 60 משבנים, ביחד עם הרשויות. אל תוך התנופה הגדולה הזאת נכנסו גם ראשי הרשויות, האחראים למבנים לאיתור מקומות חדשים והולמים למש"קים ובסיסי הפעלה. תנופת השיפוץ ושיפור המבנים, ביחד עם תשומת הלב הציבורית והקשר לרשות המקומית, מהווה בסיס לשיתוף פעולה טוב ויעיל בין האק"מ לרשות, השותפה המרכזית לפעילות. סוף מעשה, במקרה הזה, הוא התחלה חדשה. אגף קהילה ומשמר אזרחי נכנס לשנתו ה- 36 בתנופת עשייה גדולה, שבאה לידי ביטוי בכל תחומי הפעילות. הדגש מושם על הפעלה מקצועית של המתנדבים, ושל השיטור הקהילתי, בהתאמה לצרכי משטרת – ישראל. הרחבת תכני ההדרכה של אק"מ בבתי- הספר למשטרה- היקף התכנים הנלמדים בבתי- הספר למשטרה, יורחבו החל משנת העבודה הקרובה, מ- 10 שעות במצב הנוכחי לכדי 40 שעות בשנה הקרובה. שדרוג נשק הקרבין- במהלך שנת 2010 החלה עבודה, שתכליתה שדרוג נשק הקרבין בכלל יחידות האק"מ. שינויים בתחום השיטור הקהילתי- הוקם מדור מש"קים, שיהפוך לבית מקצועי לכלל השוטרים הקהילתיים: למפקדי מרכזי השיטור הקהילתי ולשוטרים הקהילתיים. תחום השיטור הקהילתי ירוכז במדור שיטור קהילתי, העוסק בפיתוח שותפויות ובקידום תחום ההסברה והמניעה. דגשים בפעילות המדור הם: הרצאות בבתי- ספר, שותפות וקשר עם משרדי ממשלה, רשויות וארגונים, ימי קהילה- משטרה, ביקורים ואירוח. תוכנית "עיר ללא אלימות"- מדור שותפויות עיר ללא אלימות ירכז את פעילות משטרת – ישראל בתחום זה. במהלך שנת 2010 הורחבה התוכנית ל-85 רשויות והיא מחוברת ל-45 תחנות משטרה ו-8 מפקדות כפריות, במסגרת מג"ב. בצד הרחבת התוכנית הוקם צוות היגוי ארצי בהובלת הסמפכ"ל. הוקם מדור המתמקד בנושא זה והאגף הפך לגוף המרכז את התוכנית במשטרת – ישראל ועובד עם המטה המקצועי במשרד לביטחון הפנים. ליווי התוכנית במרבית תחנות המשטרה והקשר הישיר למפקדי התחנות ולראשי הרשויות, הופך את שפת השיטור הקהילתי לשפה שגורה ומדוברת בשיח המשטרתי- עירוני. בערים בהן מופעלת התוכנית, זוכה השיטור הקהילתי לשדרוג משמעותי, כאשר השותפים הם כלל המפקדים, הקצינים ושוטרי התחנה. דרך חדשה השינוי והרענון בתפיסת העבודה של האגף באים לידי ביטוי בתכנית העבודה של אגף קהילה ומשמר אזרחי לשנת 2011. מערך ההתנדבות במשטרת – ישראל הינו בעל חשיבות אסטרטגית לאומית ממעלה ראשונה הן בהיבט של השותפויות עם הגורמים בקהילה והן כחלק מיכולת ההתמודדות של זרועות אכיפת החוק עם מגוון רחב של נושאים בהם נדרשים טיפול והשקעת משאבים אדירים. סדר כוח האדם הגדול והמיומנויות אותן מספק מערך המתנדבים של משטרת – ישראל מהווים ערך מוסף מרכזי ונדבך חשוב ביכולות ההתמודדות עם המציאות המורכבת בשגרה ובחירום. בשנים האחרונות התפרסמו דו"חות ביקורת וסקרים רבים, שהעידו על הצורך בביצוע שינויים מהותיים בפעילות האגף. תכנית העבודה של אגף קהילה ומשמר אזרחי לשנת 2011 מהווה תוצר של תהליך עיבוד וניתוח מורכב של צורכי העבודה, כפי שעלו בממצאי הדו"חות, ולאור דיונים מקיפים עם יחידות השטח ובמטות. התהליך הנוכחי הינו ייחודי ועוסק במספר רבדים ארגוניים מרכזיים, כדלהלן: שינוי הגישה האסטרטגית של משטרת- ישראל כלפי עבודת האגף, באמצעות שינוי מדדי "מערכת המנהל" לפיה נמדד האק"מ בתוך המשטרה. תכלית השינוי אמורה להביא להעלאת הרמה המקצועית של מערך ההתנדבות. שינוי דימוי המערך בתוך המשטרה וכלפי חוץ, באמצעות סגל מתנדבים קציני הסברה והצגת העשייה האגפית בתוך המשטרה ומחוצה לה במגוון דרכים. פיתוח כלים למדידת אפקטיביות ובקרת תהליכי העבודה- מדידת האפקטיביות של הפעילות מושתתת על פיתוח מערכות מחשב ייחודיות לעבודת האק"מ בסביבת העבודה של מערכת המצפ"ן. מערכות אלו יסייעו בביצוע תהליך בקרה עצמית לדרגי השטח, וכן יאפשרו שקיפות מרבית בהתנהלות יחידות השטח. במקביל מפותחת מערכת הרביד וישודרג בסיס הנתונים המטפל בתהליך גיוס מועמדים לשורות המשמר האזרחי. פיתוח "סל כלי- עבודה" לשדרוג פעילות יחידות השטח המסגרת "סל הכלים" נבנה תהליך משופר לגיוס מתנדבים והכשרתם. נפרסו מחשבים ביחידות השטח, הורחבו תכני ההדרכה של אק"מ בבתי- הספר למשטרה, החל מבצע שיפוץ מקיף של מבני מרכזי השיטור הקהילתי, ומתוכנן שדרוג של נשק הקרבין, המשמש את מתנדבי המשא"ז. שינויים אלה יביאו לחיזוק המערך המקצועי, שיסייע בביצוע עבודת שיטור טובה ואיכותית.

הגיע הזמן , שאפו ענק לראש אק"מ על חשיבה נכונה

אמנפ לא יהודית- אך מצ"ב השינויים באק"מ - פורסם בכינוס עם ראש אק"מ וספ"ק .

תהליכי השינויי באק"מ השינויים באגף קהילה ומשמר אזרחי המשמר האזרחי עבר שינויים רבים בצביונו הן בהיבט ההתנדבותי והן בהיבט הקהילתי , מאז הקמתו בשנת 1974בעקבות אירועים ביטחוניים קשים, שפקדו את מדינת –ישראל. אגף קהילה ומשמר אזרחי, חולש על תהליך בניין הכוח של כארבעים אלף מתנדבי המשמר האזרחי, לצד יישום אסטרטגיית השיטור הקהילתי. מערך ההתנדבות במשטרת-ישראל מהווה את מכפיל הכוח המשמעותי והגדול ביותר מקרב גופי ההתנדבות במדינה. האגף מתמודד עם מציאות מורכבת וקשה בחוסר כלים חיוניים הדרושים למימוש פוטנציאל היכולת של מערך המתנדבים העומד לרשותו. הבעיות המרכזיות עימן צריך להתמודד האגף הן: תחלופה גדולה של מתנדבים מדי שנה, במיוחד במהלך השנה הראשונה להתנדבות. חוסר מקצועיות, העדר תשתית מחשוב לניהול ובקרת תהליכי עבודה ופעילות מבצעית וחקיקה ונהלים שאינם עולים בקנה אחד עם צרכי השטח והפעילות השוטפת. הנחות היסוד הן כי התמקדות במקצועיות המתנדבים ובהקצאת "סל כלים" מתאים יסייעו להצלחת פעילות המתנדבים בביצוע תפקידם במקצועיות וביעילות, ויגבירו את תחושת השליחות והמחויבות ההדדית בין מערך המתנדבים לבין שוטרי משטרת - ישראל. השימוש שעושה משטרת–ישראל במתנדבי המשא"ז מהווה יתרון יחסי מכריע וחסר תקדים ועל מערך המתנדבים והעומד בראשו מוטלת חובת ההוכחה הנושאת את דגל השליחות, המקצועיות והמיומנות. לכן יותאם מערך המתנדבים לצרכי הארגון, ליעדיו ולרוח התקופה. כל אלה הביאו את ראש אק"מ, ניצב יורם הלוי, זמן קצר לאחר כניסתו לתפקיד, להנחות על ניתוח תהליכי העבודה השונים בהם מעורב האגף ולפעול לאיתור בעיות וקביעת סדר עדיפות לטיפול. מאז חודש יולי 2010 הוקמו ופעלו צוותי שינוי אגפיים, על–פי מדיניות הפעולה החדשה של ראש אק"מ. תכלית פעילות הצוותים הינה חיזוק היתרון היחסי של מערך אק"מ, המגולם במערך ההתנדבות הפרוס של המשמר האזרחי, באמצעות 40,000 מתנדבי משא"ז. תהליכי השינוי אותם מוביל ר' אק"מ מייעד לאנשי מטה האגף ולמערך המקצועי הפרוס בשטח, מיקום משמעותי בליבת העשייה המבצעית של משטרת – ישראל. להלן מרכיבי השינוי העיקריים: חיזוק יכולת הפעולה של רמק"מים ומש"קים ביחידות השטח באמצעות העלאת הרמה המקצועית של המתנדבים החדשים. קביעת תקינה של מתנדבים בכל יחידה, בהתאם ליכולות המוכחות של היחידות להפעיל באופן יעיל את המתנדבים (הנושא ייבדק באמצעים ממוחשבים ויביא לתקינת המערך, בהתאם ליכולות שיוצגו בכל יחידה). שינוי שיטת המדידה במערכת המנה"ל, בתיאום עם אג"ת, תביא לידי ביטוי את חיזוק הרמה המקצועית של המתנדבים. ואת שדרוג תרומתם המקצועית לארגון. הפיכתם של המתנדבים הקיימים בצורה מדורגת ל"מתנדבי משטרה" לובשי מדים בעלי גוון אחד. דור מעבר- מתנדבי אבטחה יעברו במדורג למתנדב אחיד ויקבלו הכשרה, שתקבע על – פי וותק ההתנדבות. מי שלא יעבור את הכשרה החדשה יוותר כדור מעבר של מתנדבי אבטחה. יצירת מסלול גיוס, מיון והכשרה אחיד לכלל מתנדבי המשא"ז. כל מתנדב שיעמוד בקריטריונים החדשים להתנדבות, יהא רשאי לבחור באחד מתוך חמישה מסלולי התנדבות אג"מ (סיור ביבשה, בים ובאוויר), בילוש, תנועה, מג"ב או מסלול יעודי (כחילוץ, זק"א, רופאי שיניים וכו'). בתום ההכשרה האחידה, יקבל כל מתנדב הכשרה ייחודית, בהתאם לשרוול בו בחר. תבוצע בדיקה עם ק' מילואים ראשי בצה"ל בעניין התכנות פנייה ישירה לכל מי שסיים את שירות המילואים בצה"ל להתנדב למשא"ז. תהליך הגיוס וההכשרה החדש למתנדבים בהתאם למתכונת המוצעת בתהליך העבודה החדש יפנה מועמד חדש להתנדבות ויציג את מועמדותו, ואת פרטיו במעמד הפנייה הראשונה במרכז השיטור הקהילתי. פרטי המתנדב יוזנו למערכת הרביד ויבדקו. - המועמד ייבדק בדיקת התאמה ראשונית, האם עומד בתנאים בסיסיים לגיוס. - נמצא המתנדב כשיר, תיבדק התאמתו מבחינה רפואית, יעבור מבחן ידע, ראיון מובנה ע"י ועדת קבלה ויקבל המלצה חיובית/ שלילית לגיוס. - קבלת אישור ק' אק"מ מרחבי ומחוזי. - קבלת אישור רמת מטא"ר. - המועמד יושבע ויקבל תעודת מינוי זמנית. - בשלב זה ישלח המתנדב לביצוע הכשרה בסיסית, בת 30 שעות. - לאחר ביצוע הכשרה בסיסית יופנה המתנדב לשרוול מקצועי בו יפעל. - בתום ההכשרה יקבל מדים ותעודת מינוי קבועה. גיוס מתנדבים מערכת המחשוב עברה שדרוג בימים אלה, באופן שיאפשר למטה אק"מ לפקח אחר הנתונים שמוזנים בשטח, ולבקר בצורה מקצועית את תהליך הגיוס של מועמדים. אישור סופי של מועמד לגיוס יתבצע ע"י קצין גיוס באגף. שרוולי גיוס מקצועיים לפעילות המתנדבים נקבעו חמישה שרוולי הכשרה (תנועה, אג"מ/סיור, אח"מ: ימע"ר/ימע"ן, מג"ב יחידות מומחים). כל מתנדב יעבור הכשרה בסיסית אחידה, לאחריה יכנס למסלול מקצועי באחד מחמשת שרוולי ההכשרה ויתמקצע בתחומו. המסלול של גיוס מתנדבי אבטחה יבוטל וכל המגויסים יעברו תהליך בדומה למתנדבי היח"מ. מדור הדרכה באק"מ, הכין מסלולי הכשרה אחידים למערך המתנדבים. מתנדבים חדשים יעברו את מסלול ההכשרה של כ- 30 שעות. מרבית המתנדבים יקבלו מדי משטרה מלאים, וכן יורחב מערך הפיקוד של המתנדבים (מערך הסק"מ). מדים- בכוונת ר' אק"מ, שכלל מתנדבי המשא"ז יהיו לובשי מדים, מייד בתום הכשרתם ויהפכו למתנדבים מן המניין. מקרים חריגים ידונו באופן פרטני. כפל התנדבות- יפסק המצב הקיים בו מתנדבים רבים רשומים כמפעילים במספר רב של יחידות. ככלל, יפעל כל מתנדב ביחידה אחת בלבד, ובמקרים חריגים ניתן יהיה לרשום מתנדב בשתי יחידות. מערך מקצועי של מתנדבים מדריכים- במהלך חודש נובמבר 2010 החל מדור הדרכה באק"מ, להכשיר כ- 100 מתנדבים שיעסקו בתיאום הדרכות ברמת השטח. המערך יהיה כפוף מקצועית למטה אק"מ ויעסוק בריכוז הכשרת מתנדבי המערך הפרוס. מערך זה יצויד בכל האמצעים הדרושים לשם ביצוע תפקידיו. ערכות גיוס/שיווק פעילות האגף- במטה האגף מתבצעת פעילות אינטנסיבית להכנת ערכות גיוס, באמצעותן ניתן יהיה לפנות לקהלי יעד שונים על- מנת לצרף אותם למערך ההתנדבות. שינוי תקנות המשא"ז ושינוי נהלי אק"מ- תקנות משא"ז עודכנו לאחרונה בשנת 1996. נהלי האגף יעודכנו ויותאמו לפקודה, לתקנות ולתהליכי השינוי האגפי. דימוי והסברה- ההתפתחות הטכנולוגית המואצת והשינויים באק"מ חייבו את מדור הסברה להיערך בצורה נאותה לכל אמצעי התקשורת הקיימים, ולהשתלב במדיה החדשה בדרכים שונות: פתיחת אתר אגפי בפייסבוק המשמש במה להעברת מידע, קבלת רעיונות ושיווק פעילות האק"מ. כתיבה בבלוגים שונים, תוך שימת דגש לייחודיות האק"מ ופעילות ראויה לציון. הקמת פורום קציני הסברה מתנדבים הפועלים בכל רחבי המדינה ומסייעים באופן ממשי, יעיל וטוב לפרסם את פעילותם החיובית של השיטור הקהילתי ושל מתנדבי המשמר האזרחי.השתתפות בפורומים שונים של אנשי מקצוע ואקדמיה והפצת מסרי האק"מ אליהם. שיתוף סטודנטים ממגמות תקשורת במסגרת פרקטיקום בהכנת סרטים וכתבות על האק"מ, כחלק ממטלות המוסד האקדמי ולשימוש האגף. מערכת ניהול ממוחשבת- במסגרת תהליך העבודה החדש נבנתה מערכת ניהול נתונים מתקדמת בשם מצפ"ן – מתנדבים. המערכת משלבת נתונים מבסיס הנתונים הקיים, של המערכות הממוחשבות, והיא תאפשר ליחידות המטה וליחידות השטח לקבל תמונת מצב טובה הכוללת נתוני כוח אדם, לרבות הפעילות המבצעית בה מעורבים מתנדבי המשמר האזרחי. במקביל קיימת כוונה לפתח את מערכת הרביד ולאפשר הזנת נתונים אישיים נוספים של מתנדבים לשם ניהול טוב יותר של המשאב האנושי. אק"מ נכנס לשלב האפיון של מערכת ERP שאמורה להחליף בעוד כשלוש שנים את מערכת הרביד. פריסת מחשבים ביחידות השטח- האגף הקצה סכום כספי ניכר לרכישת עשרות עמדות מחשב חדשות, על- מנת להשלים פריסה מלאה של מחשבים בכל יחידות השטח הכפופות לו. במהלך שנת 2010 חולקו 79 מחשבים ו- 82 מדפסות. התהליך ימשך בשנת העבודה הקרובה. סמל אק"מ- הסמל הישן יוחלף בסמל חדש. שינוי הסמל מהווה חלק מתהליך השינוי המקיף שעובר האגף ונועד למצב את דמותו החדשה של האגף ואת זיקתו לתפקידים הקלאסיים של שוטרי משטרת ישראל. סמל המשמר האזרחי הראשון עוצב בידי משרד פרסום שיפרין- נעמן, בהנחיית מולה כהן, מפקדו הראשון של הארגון ונגזר מהפסוק: "כנשר יעיר קינו על גוזליו ירחף" (דברים ל"ב, י"א). הסמל השתנה ב- 1999 עם הקמת אגף קהילה ומשמר אזרחי. הסמל החדש שילב בין הנשר המקורי לבין סמל היחידה לשיטור הקהילתי. לשיטור הקהילתי היה סמל שמקורו ביחידה לקשרי קהילה- משטרה, שהוקמה ב- 1982 ע"י המפכ"ל דאז, אריה איבצן (זכה באות יקיר המשמר האזרחי). השעטנז של סמל ילק"מ ובהמשך סמל היחידה לשיטור הקהילתי ביחד עם סמל המשמר האזרחי, ליווה את האק"מ עד סוף שנת 2010. כניסת האגף לתהליכי תכנון חדשים שהניבו יעדים, כיווני פעולה והערכות חדשה הביאו למחשבה שהגיע הזמן לסמל אחד חדש, שייתן ביטוי ליעדי הארגון ולייחודו במשטרה. עפ"י הנחיית ר' אק"מ, ניצב יורם הלוי, תוכנן סמל חדש, שמייצג את הזיקה ואת השותפות בין המתנדבים ובין משטרת – ישראל ולכן נקבע שבמרכז הסמל תעמוד משטרת – ישראל. הכיתוב כולל את מרכיבי האגף: משמר אזרחי וקהילה. בתחתית הסמל יש את דגל הלאום, מאחר ומדובר בארגון לאומי, יחיד במינו, הכולל בתוכו את כל המרקם החברתי של מדינת – ישראל, עולים חדשים, בני מיעוטים, צעירים ומבוגרים, גברים ונשים. תעודות מינוי- החל מ- 2011 תופקנה תעודות מינוי חדשות ואחידות לכלל המתנדבים, שתחלפנה את כל התעודות הקיימות. מבצע שיפוץ, שיפור, שדרוג המש"קים ובסיסי ההפעלה- "סוף מעשה במחשבה תחילה" ולעבודת צוותים מלומדה, צריך שיהיה ביטוי מעשי בשטח וכזה שניתן לקשור אותו לתוכנית. כשמדברים על התמקצעות ואיכות, צריך שהדברים יקבלו צורה בנקודות הקצה של אגף קהילה ומשמר אזרחי. המשמר האזרחי התחיל בשיתוף פעולה עם הג"א וצה"ל ב- 1974. 500 קציני הג"א במילואים הוקצו להקמת הארגון ובסיסיו נקבעו, לרוב, בהקשר לבסיס הג"א קיימים. פריסת החירום, בשכונות המגורים של מדינת – ישראל נעשתה, בדרך כלל, במקלטים ציבוריים שהפכו לבסיסי הפעלה של המשמר האזרחי. במשך 36 שנות המשמר האזרחי, חלו שינויים רבים, אבל עדיין, נקודת התורפה של המש"ק של בסיס ההפעלה היא המשרד המשמש את המתנדבים ואת המש"ק. במקומות רבים נותר המשרד במקלט הציבורי. במקומות אחרים, הרשות המקומית לא משקיעה בשיפוץ ותחזוקה הולמים. המשטרה לא משקיעה כי המתקן שייך לרשות, וכך קורה שנקודות הקצה, בהן מתבצעת עיקר העשייה של האק"מ, רמתן לא ראויה להפעלת מתנדבים ולמתן שירות לציבור. בסוף שנת 2010 יצא האגף למבצע חסר תקדים של יצירת מעטפת איכותית למש"ק ולבסיס ההפעלה. במעטפת הזאת חולקו מחשבים חדשים לבסיסי ההפעלה, בנוסף למש"קים שחוברו, זה מכבר, לרשת המשטרתית. הוחלפו, תוקנו ועודכנו שלטים במש"קים. חולק ריהוט חדש, חולקו מצלמות במסגרת ניסוי במש"קים. הוקצה סכום של מעל מליון וחצי ₪ לשיפוץ, תיקון והחלפת מבנים בלתי ראויים. המבצע נערך ביחד עם משרד הפנים, בהובלתו של ר' אק"מ, ניצב יורם הלוי. במבצע הזה משותפים מעל 60 משבנים, ביחד עם הרשויות. אל תוך התנופה הגדולה הזאת נכנסו גם ראשי הרשויות, האחראים למבנים לאיתור מקומות חדשים והולמים למש"קים ובסיסי הפעלה. תנופת השיפוץ ושיפור המבנים, ביחד עם תשומת הלב הציבורית והקשר לרשות המקומית, מהווה בסיס לשיתוף פעולה טוב ויעיל בין האק"מ לרשות, השותפה המרכזית לפעילות. סוף מעשה, במקרה הזה, הוא התחלה חדשה. אגף קהילה ומשמר אזרחי נכנס לשנתו ה- 36 בתנופת עשייה גדולה, שבאה לידי ביטוי בכל תחומי הפעילות. הדגש מושם על הפעלה מקצועית של המתנדבים, ושל השיטור הקהילתי, בהתאמה לצרכי משטרת – ישראל. הרחבת תכני ההדרכה של אק"מ בבתי- הספר למשטרה- היקף התכנים הנלמדים בבתי- הספר למשטרה, יורחבו החל משנת העבודה הקרובה, מ- 10 שעות במצב הנוכחי לכדי 40 שעות בשנה הקרובה. שדרוג נשק הקרבין- במהלך שנת 2010 החלה עבודה, שתכליתה שדרוג נשק הקרבין בכלל יחידות האק"מ. שינויים בתחום השיטור הקהילתי- הוקם מדור מש"קים, שיהפוך לבית מקצועי לכלל השוטרים הקהילתיים: למפקדי מרכזי השיטור הקהילתי ולשוטרים הקהילתיים. תחום השיטור הקהילתי ירוכז במדור שיטור קהילתי, העוסק בפיתוח שותפויות ובקידום תחום ההסברה והמניעה. דגשים בפעילות המדור הם: הרצאות בבתי- ספר, שותפות וקשר עם משרדי ממשלה, רשויות וארגונים, ימי קהילה- משטרה, ביקורים ואירוח. תוכנית "עיר ללא אלימות"- מדור שותפויות עיר ללא אלימות ירכז את פעילות משטרת – ישראל בתחום זה. במהלך שנת 2010 הורחבה התוכנית ל-85 רשויות והיא מחוברת ל-45 תחנות משטרה ו-8 מפקדות כפריות, במסגרת מג"ב. בצד הרחבת התוכנית הוקם צוות היגוי ארצי בהובלת הסמפכ"ל. הוקם מדור המתמקד בנושא זה והאגף הפך לגוף המרכז את התוכנית במשטרת – ישראל ועובד עם המטה המקצועי במשרד לביטחון הפנים. ליווי התוכנית במרבית תחנות המשטרה והקשר הישיר למפקדי התחנות ולראשי הרשויות, הופך את שפת השיטור הקהילתי לשפה שגורה ומדוברת בשיח המשטרתי- עירוני. בערים בהן מופעלת התוכנית, זוכה השיטור הקהילתי לשדרוג משמעותי, כאשר השותפים הם כלל המפקדים, הקצינים ושוטרי התחנה. דרך חדשה השינוי והרענון בתפיסת העבודה של האגף באים לידי ביטוי בתכנית העבודה של אגף קהילה ומשמר אזרחי לשנת 2011. מערך ההתנדבות במשטרת – ישראל הינו בעל חשיבות אסטרטגית לאומית ממעלה ראשונה הן בהיבט של השותפויות עם הגורמים בקהילה והן כחלק מיכולת ההתמודדות של זרועות אכיפת החוק עם מגוון רחב של נושאים בהם נדרשים טיפול והשקעת משאבים אדירים. סדר כוח האדם הגדול והמיומנויות אותן מספק מערך המתנדבים של משטרת – ישראל מהווים ערך מוסף מרכזי ונדבך חשוב ביכולות ההתמודדות עם המציאות המורכבת בשגרה ובחירום. בשנים האחרונות התפרסמו דו"חות ביקורת וסקרים רבים, שהעידו על הצורך בביצוע שינויים מהותיים בפעילות האגף. תכנית העבודה של אגף קהילה ומשמר אזרחי לשנת 2011 מהווה תוצר של תהליך עיבוד וניתוח מורכב של צורכי העבודה, כפי שעלו בממצאי הדו"חות, ולאור דיונים מקיפים עם יחידות השטח ובמטות. התהליך הנוכחי הינו ייחודי ועוסק במספר רבדים ארגוניים מרכזיים, כדלהלן: שינוי הגישה האסטרטגית של משטרת- ישראל כלפי עבודת האגף, באמצעות שינוי מדדי "מערכת המנהל" לפיה נמדד האק"מ בתוך המשטרה. תכלית השינוי אמורה להביא להעלאת הרמה המקצועית של מערך ההתנדבות. שינוי דימוי המערך בתוך המשטרה וכלפי חוץ, באמצעות סגל מתנדבים קציני הסברה והצגת העשייה האגפית בתוך המשטרה ומחוצה לה במגוון דרכים. פיתוח כלים למדידת אפקטיביות ובקרת תהליכי העבודה- מדידת האפקטיביות של הפעילות מושתתת על פיתוח מערכות מחשב ייחודיות לעבודת האק"מ בסביבת העבודה של מערכת המצפ"ן. מערכות אלו יסייעו בביצוע תהליך בקרה עצמית לדרגי השטח, וכן יאפשרו שקיפות מרבית בהתנהלות יחידות השטח. במקביל מפותחת מערכת הרביד וישודרג בסיס הנתונים המטפל בתהליך גיוס מועמדים לשורות המשמר האזרחי. פיתוח "סל כלי- עבודה" לשדרוג פעילות יחידות השטח המסגרת "סל הכלים" נבנה תהליך משופר לגיוס מתנדבים והכשרתם. נפרסו מחשבים ביחידות השטח, הורחבו תכני ההדרכה של אק"מ בבתי- הספר למשטרה, החל מבצע שיפוץ מקיף של מבני מרכזי השיטור הקהילתי, ומתוכנן שדרוג של נשק הקרבין, המשמש את מתנדבי המשא"ז. שינויים אלה יביאו לחיזוק המערך המקצועי, שיסייע בביצוע עבודת שיטור טובה ואיכותית.

- השורה התחתונה של כל המלל

והרעיון המרכזי: מיקצוע(זה פחות רלוונטי למי שהינו כבר יח"מ,בוגר הכשרה בסיסית+שרוול מקצועי). 1. יישור קו בתחום ההכשרה לכלל המתנדבים(אין הפרדה בהיבט ההכשרה בין "קלאסי/אבטחה ליח"מ). להכשרה משמעות מרכזית ברלוונטיות של המתנדבים ובתחומי העיסוק בהם מותר להם לפעול. להנחיות החדשות משמעות בעיקר למי שהוגדרו "מתנדבי אבטחה" 2. מתנדבים חדשים המתגייסים- באופן אוטומטי מתחייבים להכשרה. מתנדבים ותיקים שלא יסכימו לעבור ההכשרה- יישארו ב"משבצת" האבטחה,לא ישודרגו בתחומי ההפעלה, יפעלו ללא מדים ובגיל 67 תופסק התנדבותם,ללא חריג. 3. בדרך, כבר יש עוד כמה דברים,אך הם לא המהות. בברכה יודית
מנהל הפורום
1000+

תוכנית אק"מ החדשה

מסכים עם יודית בכל ועוד אוסיף : לדעתי הבעיה לא היתה היכולת המקצועית של מתנדבי המדים לסוגיהם השונים ,לדעתי היא היתה טובה ובפרט בתחום התנועה. הבעיה היתה לטעמי . ירידה בכמות המתנדבים גם כאלו שהושקעה בהם הדרכה/קורסי יח"מ.לכן מנסים להגדיל את כמות לובשי המדים ומותרים על המשא"ז הקלאסי.באם זה המצב שהמציאות מכתיבה על כך לא ארצה להריחב. לדעתי התוכנית אינה נותנת/מענה דגש על שביעות רצונם של המתנדבים, טיפוח המתנדבים,חיזוק מערך הסקמי"ם,העמקת מעורבות המתנדבים בסיעורי מוחות, דיונים , החלטות כלשהן. הרי זהו בסופו של עיניין אירגון התנדבותי המושתת על מתנדבים . אומנם מיוחד/שונה בתוך אירגון הררכי/בטחוני. אבל תורת הפעלת מתנדבים והצלחתה אינה שונה במהות מאירגון / עמותה המפעילה מתנדבים.
עבור לעמוד
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
מתנדבי המשמר האזרחי
בחר
בחר