לי נראה שהסיפור מעט מעוות בשביל הסנסציה... התפרסם ב YNET

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4002211,00.html

ועדיין, על 2 עובדות - אין עוררין

1. הבחור הציג תעודת מתנדב. 2. הבחור הוכה מכות נמרצות. שתי העובדות הללו - אינן תקינות.

תעודת מתנדב היא תעודה רשמית

ולכן ניתן להשתמש בה כבכול תעודה אחרת המונפקת על ידי גוף רשמי במדינת ישראל. כך גם רשיון נהיגה, תעודת קצין או תעודת שוטר. ניתן לזהות בה אדם וניתן לרשום דו"ח תנועה על סמך הזיהוי הזה. יש אולי טעם לפגם שאדם משתמש או "מנפנף" בתעודה שלא לצורך. אך אחד לא יצא נקי מהסיטואציה הזו.

לי נראה שהסיפור מעט מעוות בשביל הסנסציה... התפרסם ב YNET

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4002211,00.html

קצת יציאה מפרופורציות והרבה אמוציות

ראשית ישלזכור את מה ששוכחים רבים - אין לעשות שימוש בתעודה אלא בזמן תפקיד בלבד, תעודה זו אינה נועדה על מנת לזהות אדם זה או אחר, המניף תעודה כנ"ל מכוון לכך כי יחשבוהו איש משטרה ויוותרו לו על בידוק, הבחור לא הצליח הפעם ומעבר לכך לא נראה לי כי הבריונות כנגדו היתה לשמה של בריונות או לשם ביצוע תפקיד ע"י המאבטחים במקום. מן הראוי כי נושאי תעודה כנ"ל ינהגו בכבוד באנשי בטחון באשר הם ויניחו להם לבצע תפקידם נאמנה ולא יגרמו להכשלתם ע"י הצגה של תעודה שאינה אלא פיסת פלסטיק בזמן שנושאה אינו בתפקיד רשמי.(בתפקיד פיזית- רשום ביומן מתנדבים) יום טוב לכולם.

תעודת מתנדב היא תעודה רשמית

ולכן ניתן להשתמש בה כבכול תעודה אחרת המונפקת על ידי גוף רשמי במדינת ישראל. כך גם רשיון נהיגה, תעודת קצין או תעודת שוטר. ניתן לזהות בה אדם וניתן לרשום דו"ח תנועה על סמך הזיהוי הזה. יש אולי טעם לפגם שאדם משתמש או "מנפנף" בתעודה שלא לצורך. אך אחד לא יצא נקי מהסיטואציה הזו.

בפרוש לא

שאלה כזאת הועלתה, במפורש, בקורס היח"מ הרמק"ם השיב "בפרוש לא! תשתמש בכל תעודה אחרת, לזיהוי, כשלא בתפקיד". ו"בתעודה זאת אסור להשתמש, כשלא בתפקיד". ה"הנחה" היחידה: אם מזדמן למקום ארוע, יכול להציג התעודה לשוטר, במסגרת שאלה אם רוצה סיוע.

לי נראה שהסיפור מעט מעוות בשביל הסנסציה... התפרסם ב YNET

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4002211,00.html

תעודת מתנדב היא להצגה רק כאשר אתה בתפקיד

חבל שיש כאלו ,שכדי להמנע ממכונת שיקוף מציגים תעודת מתנדב

על בני אדם, שומרים ומתנדבים

בני אדם עושים טעויות, ולא שומרים בזכר ולא מתנדבים במשא"ז הם מלאכים מושלמים כל הזמן. אישית קשה לי להאמין בצורה עיוורת לאף כתבה שמתפרסמת ב-ynet, עיתון שאני מכבד ומקדש את זכותו להתפרנס אך שאינני מחבב בלשון המעטה את הדרך הסנסציונית בה הוא עושה את זה. לדעתי כיבוד תעודות רשמיות למיניהן על ידי שומרים הוא עניין של שיקול דעת בנסיבות הנתונות. צדק הרמק"ם באומרו "לא" נחרצות כי לא רצה לתת גושפנקא והכשר גורף לשימוש בתעודת מתנדב באופן זה, אך אינני רואה בהצגת תעודת מתנדב בכל סיטואציה אפשרית של שמירה כדבר פסול. אני אישית לא הייתי עושה את זה ולא צריך את זה, אבל קשה לשפוט כל מקרה ומקרה. אני כן הייתי בסיטואציות בהן שומרים נהגו בחוסר הגיון, בשיקול דעת מוטעה, באלימות לא מוצדקת ובצורה שמבישה את האזרח שמפרנס אותם, אבל מאידך אני מכיר בכך שעבודתם היא די בלתי אפשרית. אישית אינני מקנא באדם שצריך להסיט את הקשב שלו 1000 פעמים בשעה בין צפייה לרחוק על מנת לראות מי מתקרב לעמדתו לבין קריאה של תעודות ומסמכים בטווח מרחב אישי, תמורת השכר שהוא מקבל. קשה לשלול כוונות פליליות וגם קשה לשלול אמצעים פליליים ולדעתי המושג של אבטחה הרמטית הוא אשלייה על מנת להרגיע את הציבור בלבד ואולי לגרום לבעלי כוונות רצחניות לבצע את זממם במקום אחר ולא מאובטח. אינני יודע מי יזם את הכתבה הנדונה ומי מרוויח ממנה, אבל הייתי שמח אילו כולם היו מתנהגים יותר כמו מבוגרים בעלי שיקול דעת מאשר ילדים קטנים שנצמדים באדיקות לכל מיני תפיסות פרטיות של צדק ואפס סובלנות לזולת.

בפרוש לא

שאלה כזאת הועלתה, במפורש, בקורס היח"מ הרמק"ם השיב "בפרוש לא! תשתמש בכל תעודה אחרת, לזיהוי, כשלא בתפקיד". ו"בתעודה זאת אסור להשתמש, כשלא בתפקיד". ה"הנחה" היחידה: אם מזדמן למקום ארוע, יכול להציג התעודה לשוטר, במסגרת שאלה אם רוצה סיוע.

זיהוי על פי תעודת מתנדב

כנראה שלא הובנתי כראוי. ראשית אני אתך בעניין שימוש בתעודת מתנדב כאשר אינך בתפקיד. מה שהתכוונתי לומר הוא שאם אתה נדרש לרשום דוח בזמן משמרת ומצעי הזיהוי היחיד של הנהג הוא תעודת מתנדב, אז היא תקפה. שבוע טוב

עדיין מצב שאינו מצדיק שימוש בתעודת מתנדב.

ולצורך העניין , אני כקצין מתנדבים במשטרת התנועה לא אהיה מוכן לקבל תעודת מתנדב כמסמך המעיד על פרטי האוחז בו לצורך רישום דו"ח. מתנדב שמציג תעודת מתנדב מן הסתם מעוניין לרמוז לדורש התעודה על היותו מתנדב וזאת על מנת לקבל הנחות או יחס מועדף על אזרח אחר. כל שימו בתעודה כנ"ל שלא לצורך הצגתה בעת תפקיד פסול בעיני. אין לעשות כל שימוש בתעודה כנ"ל אלא לצורך הצגתה בעת שנדרש לעשות בזמן היותו של המתנדב בתפקיד בלבד.

כפי שצוטט נוהל העסקת מתנדבים במשטרת ישראל:- (סעיף 7 (ב))

6. (א) לחבר המשמר, במילוי תפקידו, יהיו סמכויות כמפורט להלן: (1) כשהוא פועל למען שמירת בטחון הנפש והרכוש מפני פעולות איבה - סמכויות של שוטר; (2) כשהוא פועל בנוכחות שוטר ולשם סיוע לו בתחום הפעולות הנוספות - סמכויות של שוטר; (3) כשהוא פועל בתחום הפעולות הנוספות שלא בנסיבות האמורות בפסקה (2) - סמכויות של שוטר בסייגים אלה: (א) לענין מעצר – לא יעצור אדם אלא אם כן עבר לפניו, או זה מקרוב עבירה הכרוכה באלימות, גניבה, התפרצות, או עבירה שתוצאתה נזק של ממש לגוף או לרכוש, או עבירת תעבורה, אם נתקיים האמור בסעיף 28 לפקודת התעבורה; לא יעצור חבר המשמר אדם לפי הוראות פסקת משנה זו אלא אם כן דרש ממנו להמתין לבואו של שוטר, ואם נבצר משוטר להגיע תוך זמן סביר - דרש ממנו להילוות אליו לתחנת המשטרה והאדם שנדרש כך סירב. (ב) לענין שימוש בכוח – לא ישתמש חבר המשמר בכוח אלא לביצוע מעצר שהוא מוסמך לבצעו. (ג) לענין כניסה וחיפוש – לא ייכנס חבר המשמר לבית או למקום ולא יחפש בו, אלא אם כן הכניסה או החיפוש נחוצים לצורך ביצוע המעצר ואין אפשרות להשיג את מטרת המעצר בדרך אחרת. (ב) לחבר המשמר המועסק בפעולות הנוספות המפורטות בפרטים 10, 11 ו-12 בתוספת הראשונה לא יהיו סמכויות של שוטר. 7. (א) לחבר המשמר תימסר תעודת מינוי לצורך זיהויו כחבר המשמר. (ב) לא יעשה חבר המשמר כל שימוש בתעודת המינוי אלא בשעת מילוי תפקידו. (ג) חבר המשמר יחזיר את תעודת המינוי למפקדו עם הפסקת חברותו במשמר. 8. (א) חבר המשמר יענוד, בעת מילוי תפקידו, את התגים והסמלים שנקבעו למשמר או ילבש מדי משטרת ישראל בתוספת תג מתנדב המשמר האזרחי, הכל כפי שייקבע בפקודות המטה הארצי (להלן - פקודות המטה). (ב) סמכויות המוענקות על פי דין לשוטר בשל דרגה מסוימת במשטרה, לא תהיינה מסורות לחבר המשמר גם אם הוא זכאי לענוד סימני דרגה כאמור, לפי פקודות המטה. (ג) מתנדב הממלא תפקידו ללא מדים וללא התגים והסמלים של המשמר, לא יעשה שימוש בסמכויותיו כלפי אדם אחר, אלא לאחר שהזדהה לפניו באמצעות תעודת מינוי.

עם כל הכבוד, אתה לא סמכות בעניין

התעודה היא בפרוש תעודה מזהה, תעודה רשמית של מדינת ישראל. אתה כלל לא סמכות לקבוע אם המציג לך יכול להזדהות איתה בפניך או לא. זה שהדבר פסול בעיניך - זה טוב ויפה. הדו"ח צריך להירשם ואף יש מקום לציין שמקבל הדו"ח הזדהה באמצעות תעודת מנוי משטרתית, לצרף מזכר ובכל מקרה להציף את הנושא. אבל עדיין, אין לך סמכות להחליט שהתעודה הנ"ל "לא מוצאת חן בעיניך". וד"א, כשאתה מזדהה כ-"קצין מתנדבים" מן הראוי שתזדהה כמתנדב ולא תיצור רושם מוטעה שמא אתה קצין משטרה. זה פסול בעיניי. לגבי הסיפא של דבריך - אני בהחלט מסכים איתך.

אם רק היית קורא את הסעיף הבא

לא היית כותב את שכתבת. עפ"י נוהל משטרת ישראל- חד משמעית - חל איסור לעשות שימוש בתעודת מנוי מתנדב- כל עוד המתנדב אינו מצוי במשמרת בפועל. צר לי ידידי אך אילו הנחיות מחייבות, שלא יתקבל מדריי שאני מצודד באנשי בטחון של הרכבת בהקשר לתקיפת הבחור, אך אינני חושב שהאמת כולה נפרשה לפנינו לצורך מתן דעתינו בנדון. יום טוב לך.

כפי שצוטט נוהל העסקת מתנדבים במשטרת ישראל:- (סעיף 7 (ב))

6. (א) לחבר המשמר, במילוי תפקידו, יהיו סמכויות כמפורט להלן: (1) כשהוא פועל למען שמירת בטחון הנפש והרכוש מפני פעולות איבה - סמכויות של שוטר; (2) כשהוא פועל בנוכחות שוטר ולשם סיוע לו בתחום הפעולות הנוספות - סמכויות של שוטר; (3) כשהוא פועל בתחום הפעולות הנוספות שלא בנסיבות האמורות בפסקה (2) - סמכויות של שוטר בסייגים אלה: (א) לענין מעצר – לא יעצור אדם אלא אם כן עבר לפניו, או זה מקרוב עבירה הכרוכה באלימות, גניבה, התפרצות, או עבירה שתוצאתה נזק של ממש לגוף או לרכוש, או עבירת תעבורה, אם נתקיים האמור בסעיף 28 לפקודת התעבורה; לא יעצור חבר המשמר אדם לפי הוראות פסקת משנה זו אלא אם כן דרש ממנו להמתין לבואו של שוטר, ואם נבצר משוטר להגיע תוך זמן סביר - דרש ממנו להילוות אליו לתחנת המשטרה והאדם שנדרש כך סירב. (ב) לענין שימוש בכוח – לא ישתמש חבר המשמר בכוח אלא לביצוע מעצר שהוא מוסמך לבצעו. (ג) לענין כניסה וחיפוש – לא ייכנס חבר המשמר לבית או למקום ולא יחפש בו, אלא אם כן הכניסה או החיפוש נחוצים לצורך ביצוע המעצר ואין אפשרות להשיג את מטרת המעצר בדרך אחרת. (ב) לחבר המשמר המועסק בפעולות הנוספות המפורטות בפרטים 10, 11 ו-12 בתוספת הראשונה לא יהיו סמכויות של שוטר. 7. (א) לחבר המשמר תימסר תעודת מינוי לצורך זיהויו כחבר המשמר. (ב) לא יעשה חבר המשמר כל שימוש בתעודת המינוי אלא בשעת מילוי תפקידו. (ג) חבר המשמר יחזיר את תעודת המינוי למפקדו עם הפסקת חברותו במשמר. 8. (א) חבר המשמר יענוד, בעת מילוי תפקידו, את התגים והסמלים שנקבעו למשמר או ילבש מדי משטרת ישראל בתוספת תג מתנדב המשמר האזרחי, הכל כפי שייקבע בפקודות המטה הארצי (להלן - פקודות המטה). (ב) סמכויות המוענקות על פי דין לשוטר בשל דרגה מסוימת במשטרה, לא תהיינה מסורות לחבר המשמר גם אם הוא זכאי לענוד סימני דרגה כאמור, לפי פקודות המטה. (ג) מתנדב הממלא תפקידו ללא מדים וללא התגים והסמלים של המשמר, לא יעשה שימוש בסמכויותיו כלפי אדם אחר, אלא לאחר שהזדהה לפניו באמצעות תעודת מינוי.

הצגת תעודה כאשר המתנדב אינו בפעילות היא עבירה פלילית של התחזות לשוטר.

והיו מקרים בעבר של חכמים שקיבלו על כך את הדין.

התחזות לשוטר? רשום בתעודה תעודת שוטר?

בוא תדייק. המקסימום שאתה יכול לקבל על הראש זה ניצול סמכות לרעה. וגם מדובר על עניין אתי כל עוד אתה לא מבצע פעילות פלילית עם התעודה. ההנחיה שהצגת היא תקנה בתקנות משא"ז, אינה חוק, והעובר עליה עובר עבירת משמעת בלבד, עבירה שלא גרמה נזק. ואפשר לפרשן את זה בפרשנות רבה. שורה תחתונה, במקרה זה המתנדב לא גרם נזק לאף אחד, לא התכוון לעשות נזק ובמקרה הכי גרוע היה עם תיקים ורצה לחסוך זמן למאבטח והזדהה באמצעות תעודת מינוי כמו ת.ז לצורך העניין. פרט לכך, ייתכן והאדם הזה קיבל סיווג משטרתי (לא יודע על איזה תעודת מינו מדובר) וסיווג בטחוני וכן אישור לשאת נשק. כך שהעניין יצא מכל פרופורציה שהוא חטף מכות. חוץ מזה שהוא סתום וצריך להנזף קלות על כך, המאבטחים צריכים ללכת הביתה. יש להפעיל שיקול דעת , ובמקום המאבטחים הייתי מכניס הבחור וסוגר עניין. מדובר בתעודה משטרתית לכל דבר, ומי שיכול להוציא ניידת החוצה לסיור ולעכב\לעצור אנשים יכול גם להכנס לתחנת רכבת.

אני שב ואומר, שימוש בתעודה לא בזמן משמרת משול להתחזות לשוטר

כסק"מ בסיס הפעלה אני תמיד אומר למתנדבים שלא יעשו שימוש בתעודה לא בזמן משמרת, לא לשלוף אותה אף פעם אפילו לא כאמצעי זיהוי כי זה יכול לבוא לרעתם. כמובן שזה לא יכול לסנג'ר את התנהגות המאבטחים.. תקרא את הכתבה הבאה: מתנדב ששלף תעודה http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3712568,00.html
עבור לעמוד
,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
מתנדבי המשמר האזרחי
בחר
בחר