כך מתגמלים מתנדבים ??? חשוב !!

בין כל המטלות המוטלות על מתנדבי משטרת התנועה הארצית מצוייה מטלה מרכזית וחשובה- נהיגת ניידת משטרה. נזכיר כי מתנדב אינו עובר את תנאי הסף לגיוסו אם אין ברשותו רשיון נהיגה. לאחרונה מצאנו עצמינו מאבדים מתנדבים מהשורה הראשונה עקב היותם מעורבים ולא תמיד באשמתם בתאונות נזק תוך שהם נוהגים ברכב משטרת ישראל, מצא מי שמצא דרך להכות במתנדבים בכך שכל מתנדב המעורב בתאונת נזק יושהה מיידית ממסגרת התנדבותו, האם זו הדרך לאמר תודה לכל אלו שסחבו לילות כימים בהכוונה, בטיפול בתאונות, בסיורים מתישים בצירי תנועה עמוסים בימי קיץ לוהטים או בימי חורף גשומים ורטובים ?? האם כך גומלים למתנדבים שעשו מלאכתם נאמנה ורק בגלל נזק שולי בפח הניידת נגזר דינם להישלח הביתה בלא שניתנה להם האפשרות לערער בפני סמכות כל שהיא, התנהגות לא הולמת כנגד ציבור של "מלאכים" אשר מוכנים לכל קריאה (טלפונית) לבוא ולסגור חור בשיבוץ שנגרם ממחלה של שוטר. אנא הרימו קולכם ציבור המתנדבים על מנת לשנות את דרך הפעולה של אלו המובילים לגריעתם של מתנדבים מחוד החנית של כוחותינו, לא זו הדרך לגמול לאנשים טובים הרי כולנו יודעים שמחוסר ברירה המשטרה זקוקה היום למתנדבים יותר מאשר המתנדבים זקוקים למשטרה,

קרא לזה צדק פואטי...

"איך שגלגל מסתובב לו..." כן, מי שמתיימר להיות מלך הכביש מי שבטוח שהוא נוהג הכי טוב, מי שלא מהסס לשלוף פנקס דוחות ולהתעמר בכל מי שלא נראה לו. אל יילך ויבכה שכשאר הוא גרם נזק - הוא הולך הביתה. אין דין תאונת דרכים עם רכב משטרתי (ועל אחת כמה וכמה עם ניידת תנועה) כדין רכב רגיל. ראשית התדמית נפגעת. שנית הנזק הכספי שלישית הפגיעה במבצעיות יישב נא אותו מתנדב בבית ויעשה חושבים. ושיגידו תודה שהם רק יושבים בבית ולא מקבלים דוחות ובתי משפט על הנהיגה שלהם שבגינה נגרמה תאונת דרכים.

לא כך הדבר ידידי האלמוני....

משום מה בחרת לכתוב תוך התתרות אחר אלמוניות, נכבד את רצונך, אך רצוני להעמידך על טעותך, מתנדב הנוהג בניידת משטרה מחוייב ככל נהג לנהוג על פי חוק ותקנות התעבורה, ויותר מזה, ינהג בשמנה זהירות ויקפיד שבעתיים למען ישמש דוגמא לשאר משתמשי הדרך. מי שאינו נוהג כך ליבי שלם עם דברייך. לתשומת לבך , בכל מקרה בו מעורב רכב משטרת ישראל בתאונה (אפילו נ.ב) יגיע למקום חוקר תאונות ויפתח תיק תאונה, אם בסיכומו של התיק יימצא כי המתנדב אשם יועמד זה למשפט תעבורה כמו כל נהג במדינת ישראל, החוק אחד הוא , לזה וגם לזה. כיוונתי בדבריי במצב בו מתנדב נהג בניידת ותוך כדי עבודתו למען מילוי מטרות משטרת חשראל ומשימותיה נגרם נזק לניידת, ייגרע אותו מתנדב מרשימת המתנדבים ויושהה לאלתר מפעילותו במשא"ז (יח"מ), וכאן מתבטא חוסר הרגישות כלפי מתנדבים שנותנים מעצמם ללא כחל וסרק, אנשים טובים וישרי דרך אשר באו לתרום מזמנם ומרצם על מנת למלא את השורות, האם כך יש לנהוג בהם, גם אם עלות תיקון הניידת יעלה במספר שקלים (לא מדוד לעומת תרומתו של אותו מתנדב במשך שנים). לא זו הדרך שהייתי רוצה שינהגו במתנדבים אלו, קצת כבוד לא יזיק .

לא בטוח שרק למתנדבים

נזכר במשמרת בלילה עמוס ארועים (כולל שוד, הצתה וכו'), ואז, אחד משוטרי הסיור הנמרצים במשמרת, מדווח שביציאה מחניה, באחת הקריאות, פגע ברכב חונה. אז כבר ירד ממצבת הסיור, עד להגעת הבוחן. ואז דיווח נןסף: "הבוחן לקח לו את רשיון הנהיגה". אני זוכר את תגובת ראש המשמרת, בקשר, כשבשיא העומס ירדה לו ניידת סיור, בשל כך. הפתרון שנמצא היה להחליף בין אותו שוטר, לשוטר אחר, במוקד, שהחזיק ברשיון נהיגה. מכאן שההבדל- למתנדבים זה אינו "מקום עבודה". פרנסתם לא תפגע, כתוצאה מהשעיה (שהיא, בעצם, "אי קריאה לתפקיד", עד לברור). לאיש קבע השעיה היא פגיעה בפרנסה (ולא בטוח שתעמוד בבחינה משפטית). אז "רק" העברה [זמנית] לתפקיד אחר.

אין דינו של מתנדב כדינו של שוטר

נכון, שוטר זהו מקום עבודתו ופרנסתו, אך שוטר שנמנע ממנו לנהוג ניידת יועסק בתפקידים אחרים , אין משהים מעבודה שוטר שהיה מעורב בתאונה עם ניידת, גם אם יושהה לצורך העניין ימשיך לקבל משכורתו אלא אם יפוטר מעבודתו, הרחקתי לכת. מתנדב שבא מתוך כוונה ורצון לתת כתף אינו מקבל שכר, יתרה מזו, אם מצא אותו בוחן התאונות כאשם בגרימת אותה תאונה, יואשם אותו מתנדב כחוק ויועמד לדין, משטרת ישראל לא תעמיד לרשותו עו"ד, בנושא זה הוא ישא בכל העלויות מכיסו, זאת על אף שהיה בפעילות כחוק על פי נהלי המשטרה. לדעתי כל עוד מדובר בגרימת נזק בלבד שלא נבעה עקב נהיגה פרועה ו/או רשלנית יש מקום להביא חשבון את תרומתו של המתנדב אל מול עלות הנזק אותו גרם, אנו גאים באותם מתנדבים כמו שהזכרתי בדבריי שנמצאים בחוד החנית, מהטובים שיש לנו שתורמים כבר שנים ממרצם וזמנם ולא אגזים אם אומר שלעיתים עבודתם פוריה יותר משוטר המקבל שכר עבור עמלו.

כך מתגמלים מתנדבים ??? חשוב !!

בין כל המטלות המוטלות על מתנדבי משטרת התנועה הארצית מצוייה מטלה מרכזית וחשובה- נהיגת ניידת משטרה. נזכיר כי מתנדב אינו עובר את תנאי הסף לגיוסו אם אין ברשותו רשיון נהיגה. לאחרונה מצאנו עצמינו מאבדים מתנדבים מהשורה הראשונה עקב היותם מעורבים ולא תמיד באשמתם בתאונות נזק תוך שהם נוהגים ברכב משטרת ישראל, מצא מי שמצא דרך להכות במתנדבים בכך שכל מתנדב המעורב בתאונת נזק יושהה מיידית ממסגרת התנדבותו, האם זו הדרך לאמר תודה לכל אלו שסחבו לילות כימים בהכוונה, בטיפול בתאונות, בסיורים מתישים בצירי תנועה עמוסים בימי קיץ לוהטים או בימי חורף גשומים ורטובים ?? האם כך גומלים למתנדבים שעשו מלאכתם נאמנה ורק בגלל נזק שולי בפח הניידת נגזר דינם להישלח הביתה בלא שניתנה להם האפשרות לערער בפני סמכות כל שהיא, התנהגות לא הולמת כנגד ציבור של "מלאכים" אשר מוכנים לכל קריאה (טלפונית) לבוא ולסגור חור בשיבוץ שנגרם ממחלה של שוטר. אנא הרימו קולכם ציבור המתנדבים על מנת לשנות את דרך הפעולה של אלו המובילים לגריעתם של מתנדבים מחוד החנית של כוחותינו, לא זו הדרך לגמול לאנשים טובים הרי כולנו יודעים שמחוסר ברירה המשטרה זקוקה היום למתנדבים יותר מאשר המתנדבים זקוקים למשטרה,

תגובה

אל תשכח כי באת להתנדב מרצונך הטוב והחופשי, איש לא הכריח אותך לעשות זאת, מכיוון שאתה באת אל המערכת ולא המערכת באה אלייך, חובה עלייך לנהוג על פי התנאים שהמערכת מכתיבה , אם הדבר אינו עולה בקנה אחד עם ציפיותייך, הינך מוזמן לפרוש כל עוד הינך בשיא ויפה שעה אחת קודם. בברכה

אין דינו של מתנדב כדינו של שוטר

נכון, שוטר זהו מקום עבודתו ופרנסתו, אך שוטר שנמנע ממנו לנהוג ניידת יועסק בתפקידים אחרים , אין משהים מעבודה שוטר שהיה מעורב בתאונה עם ניידת, גם אם יושהה לצורך העניין ימשיך לקבל משכורתו אלא אם יפוטר מעבודתו, הרחקתי לכת. מתנדב שבא מתוך כוונה ורצון לתת כתף אינו מקבל שכר, יתרה מזו, אם מצא אותו בוחן התאונות כאשם בגרימת אותה תאונה, יואשם אותו מתנדב כחוק ויועמד לדין, משטרת ישראל לא תעמיד לרשותו עו"ד, בנושא זה הוא ישא בכל העלויות מכיסו, זאת על אף שהיה בפעילות כחוק על פי נהלי המשטרה. לדעתי כל עוד מדובר בגרימת נזק בלבד שלא נבעה עקב נהיגה פרועה ו/או רשלנית יש מקום להביא חשבון את תרומתו של המתנדב אל מול עלות הנזק אותו גרם, אנו גאים באותם מתנדבים כמו שהזכרתי בדבריי שנמצאים בחוד החנית, מהטובים שיש לנו שתורמים כבר שנים ממרצם וזמנם ולא אגזים אם אומר שלעיתים עבודתם פוריה יותר משוטר המקבל שכר עבור עמלו.

פראיירים לא מתים, הם רק מתחלפים.

אבשלום, אתה באמת חושב שלמשטרה 'איכפת' מהמתנדבים? אולי בהיבט הכמותי של כמות מתנדבים ואחוזי הפעלה או כל נתון אחר אשר אפשר להכניס לסטטיסטיקה איכפת לה קצת, ברמה האישית מהמתנדב משה או יעקב ממש לא. יש לא מעט מתנדבים טובים, אבל הרוב 'פחות' טוב משוטר רגיל והתוצאה היא שהאזרח מקבל שרות 'פחות' טוב... מאז ומעולם כל טעות של מתנדב נופחה מעבר לכל פרופורציה, פעם זה היה מכשיר קשר שנשכח על גג ניידת - הפסיקו לתת מכשירי קשר למתנדבים עד יעבור זעם, אח"כ זה היה עם פליטת כדור בנשק, מספרי ת.ז בדוחות וגם בנהיגה. ברור שאיכפת לך מהתמתנדבים ברמה האישית אבל עבור המשטרה מעניין הרבה יותר 'כמה' מתנדבים יש ולא מי הם ומה איכותם. אם לבצע הכללה גסה לכל מתנדב יש או אג'נדה או שריטה או שניהם.

כך מתגמלים מתנדבים ??? חשוב !!

בין כל המטלות המוטלות על מתנדבי משטרת התנועה הארצית מצוייה מטלה מרכזית וחשובה- נהיגת ניידת משטרה. נזכיר כי מתנדב אינו עובר את תנאי הסף לגיוסו אם אין ברשותו רשיון נהיגה. לאחרונה מצאנו עצמינו מאבדים מתנדבים מהשורה הראשונה עקב היותם מעורבים ולא תמיד באשמתם בתאונות נזק תוך שהם נוהגים ברכב משטרת ישראל, מצא מי שמצא דרך להכות במתנדבים בכך שכל מתנדב המעורב בתאונת נזק יושהה מיידית ממסגרת התנדבותו, האם זו הדרך לאמר תודה לכל אלו שסחבו לילות כימים בהכוונה, בטיפול בתאונות, בסיורים מתישים בצירי תנועה עמוסים בימי קיץ לוהטים או בימי חורף גשומים ורטובים ?? האם כך גומלים למתנדבים שעשו מלאכתם נאמנה ורק בגלל נזק שולי בפח הניידת נגזר דינם להישלח הביתה בלא שניתנה להם האפשרות לערער בפני סמכות כל שהיא, התנהגות לא הולמת כנגד ציבור של "מלאכים" אשר מוכנים לכל קריאה (טלפונית) לבוא ולסגור חור בשיבוץ שנגרם ממחלה של שוטר. אנא הרימו קולכם ציבור המתנדבים על מנת לשנות את דרך הפעולה של אלו המובילים לגריעתם של מתנדבים מחוד החנית של כוחותינו, לא זו הדרך לגמול לאנשים טובים הרי כולנו יודעים שמחוסר ברירה המשטרה זקוקה היום למתנדבים יותר מאשר המתנדבים זקוקים למשטרה,

הפסקת פעילות בשל תאונת נ.ב ברכב משטרה.

נוהל 70.020 של האק"מ סעיף 33 מגדיר בפרוש מה דינו של מתנדב שהיה מעורב בתאונת דרכים וכו.אין שם איזכור על השחיה על מקרה כפי שתואר על ידך.באם מה שקרה הוא אכן כמופרט על ידך, אזי מי שפעל כך נגד אותם מתנדבים פועל שלא כשורה בהמעטה . לכן יש לפנות בצינורות המקובלים לקצין בקרה ותלונות מתנדבים שיבדוק הארוע והפעולה. בדרך יש גם את קציני האק"מ המרחביים והמחוזיים. ככלל אני ממליץ לכולם להכיר את נוהלי האק"מ גם , ידע זה עיניין חשוב בכל תחום בחיים בפרט במערכות מורכבות כמו המשטרה. שבת שלום.

תיקון טעות כתיב

במקום השחייה צ"ל השהייה. קורה.

כך מתגמלים מתנדבים ??? חשוב !!

בין כל המטלות המוטלות על מתנדבי משטרת התנועה הארצית מצוייה מטלה מרכזית וחשובה- נהיגת ניידת משטרה. נזכיר כי מתנדב אינו עובר את תנאי הסף לגיוסו אם אין ברשותו רשיון נהיגה. לאחרונה מצאנו עצמינו מאבדים מתנדבים מהשורה הראשונה עקב היותם מעורבים ולא תמיד באשמתם בתאונות נזק תוך שהם נוהגים ברכב משטרת ישראל, מצא מי שמצא דרך להכות במתנדבים בכך שכל מתנדב המעורב בתאונת נזק יושהה מיידית ממסגרת התנדבותו, האם זו הדרך לאמר תודה לכל אלו שסחבו לילות כימים בהכוונה, בטיפול בתאונות, בסיורים מתישים בצירי תנועה עמוסים בימי קיץ לוהטים או בימי חורף גשומים ורטובים ?? האם כך גומלים למתנדבים שעשו מלאכתם נאמנה ורק בגלל נזק שולי בפח הניידת נגזר דינם להישלח הביתה בלא שניתנה להם האפשרות לערער בפני סמכות כל שהיא, התנהגות לא הולמת כנגד ציבור של "מלאכים" אשר מוכנים לכל קריאה (טלפונית) לבוא ולסגור חור בשיבוץ שנגרם ממחלה של שוטר. אנא הרימו קולכם ציבור המתנדבים על מנת לשנות את דרך הפעולה של אלו המובילים לגריעתם של מתנדבים מחוד החנית של כוחותינו, לא זו הדרך לגמול לאנשים טובים הרי כולנו יודעים שמחוסר ברירה המשטרה זקוקה היום למתנדבים יותר מאשר המתנדבים זקוקים למשטרה,

יש צד שני למטבע

אי אפשר להתעלם מהעובדה שפיקוד מתנא שמקבל דיווח על תאונה ועוד תאונה, וכן, חלקן הגדול הוא של מתנדבים, צריך לעשות משהו. בימתא עמקים, בתקופה קצרה, ארעו 4 תאונות, אחת עם נפגע, מהן שתי תאונות של שוטרים ושתיים של מתנדבים. אחד המתנדבים הושעה והוחזר ללא אישור לנהיגה ואחד עדיין מושעה. בקצב כזה של תאונות אין ברירה אלא לנקוט אמצעים. כן, צריך שכל בבחירת האמצעים וזה קצת חסר בפיקוד שלנו לפעמים, אך מצד שני, כאשר יש רבוי תאונות אין ברירה אלא להכות עם מה שיש.

המטרה אינה ....

כל הכבוד, אבל כולם יפעלו לפי הנוהלים.אחרת כל מרחב או תחנה תעשה עם מתנדביה כרצונה. וזה לא יכול לקרות.

פראיירים לא מתים, הם רק מתחלפים.

אבשלום, אתה באמת חושב שלמשטרה 'איכפת' מהמתנדבים? אולי בהיבט הכמותי של כמות מתנדבים ואחוזי הפעלה או כל נתון אחר אשר אפשר להכניס לסטטיסטיקה איכפת לה קצת, ברמה האישית מהמתנדב משה או יעקב ממש לא. יש לא מעט מתנדבים טובים, אבל הרוב 'פחות' טוב משוטר רגיל והתוצאה היא שהאזרח מקבל שרות 'פחות' טוב... מאז ומעולם כל טעות של מתנדב נופחה מעבר לכל פרופורציה, פעם זה היה מכשיר קשר שנשכח על גג ניידת - הפסיקו לתת מכשירי קשר למתנדבים עד יעבור זעם, אח"כ זה היה עם פליטת כדור בנשק, מספרי ת.ז בדוחות וגם בנהיגה. ברור שאיכפת לך מהתמתנדבים ברמה האישית אבל עבור המשטרה מעניין הרבה יותר 'כמה' מתנדבים יש ולא מי הם ומה איכותם. אם לבצע הכללה גסה לכל מתנדב יש או אג'נדה או שריטה או שניהם.

לעורר דעת קהל - פולמוס ציבורי

בראש הרשימה דבריי באו קודם כל על מנת לעורר דעת קהל מבין המתנדבים על נוא כל כך כאוב, מנגד, ישנם גם אנשי משטרה המעיינים מפעם לפעם בפורום זה , שידעו ויבינו את הלכי הרוח של המתנדבים על נושאים כאובים, אולי יפנימו. שבוע טוב.

אני מכיר שוטר שאיבד מכשיר קשר , הוא קיבל שבוע עבודה קנס והערה בתיק האישי.

מה קיבל המתנדב ???? זה ההבדל הקטן....... מי שלא מתאים לו ומצפה לקבל תודה , אותות וכל מיני מתנות , עדיף שלא ייתנדב ולא משנה כמה הוא "מצויין" , " תורם מזמנו " והיה מפקד בצבא , זה לא מעניין את אף אחד.

לא הגזמת קצת?

אמנם מתנדב אינו אמור לצפות לקבל שכר של מפכ"ל, אך יחס סביר מהמערכת תמורת שירות איכותי ומתמיד אינו בחזקת הגזמה לדעתי.

ממש לא , אני אומר כל פעם תודה בסוף המשמרת גם אם הייתי בתחנה כל הלילה ולא יצאתי אפילו לשנייה.

עבור לעמוד
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
מתנדבי המשמר האזרחי
בחר
בחר