נשק בהתנדבות

שלום רב! האם מתנדב שמתחת לגיל 18 או בן 18 ועדיין בכיתה י"ב נושא איתו נשק (נגיד M16) בזמן פעילות של המשא"ז? תודה מראש

נשיאת נשק

ככל דבר במשטרת ישראל נשיאת נשק בזמן משמרת גם היא נעשיית על פי נוהל ידוע וקבוע מראש, ככל הידוע מתנדבי נוער מש"ז מורשים לשאת נשק מסוג קרבין בלבד וגם זאת רק לאחר בערו מטווח ירי בכלי זה בהצלחה. לידיעתך.

מתנדבים בפעילות מבצעית - נשק

מאת: פורסם: 05/06/2005 עדכון אחרון: 05/06/2005 1. כללי הנוהל בא להגדיר את מכלול הנושאים הקשורים להוצאת מתנדבים לפעילות מבצעית. 2. מטרה קביעת מסגרת ותוכן אחידים להוצאת מתנדבים לפעילות משא"ז. 3. השיטה הטיפול במתנדב בעת שיגורו לפעילות מבצעית יכלול: א. קליטה ורישום. ב. הצטיידות. ג. תדרוך. ד. סייגים בפעילות מבצעית ה. סיום משמרת. ו. פריקת נשק בתחילת פעילות מבצעית ובסיומה (נספח א`) 4. פרוט השיטה א. קליטה ורישום 1) רישום ביומן 6001 כולל רישום מדוייק של ת.ז, פריטי ציוד שקיבל, פרוט צל"ם, חתימת מתנדב וחתימת המפעיל המאשרת סיום פעילות המתנדב. מתנדב המקבל נשק בתחנה יחתום ביומן מ-6001 שיוצב אצל יומנאי התחנה. 2) מפעיל הבסיס יוודא, בטרם צאתו של המתנדב לפעילות, המצאות תעודת מנוי, פנקס כיס למתנדב, לנהגים – רשיון נהיגה אזרחי ומשטרתי בר-תוקף, לנושאים נשק פרטי-אישור נשיאת נשק כמפורט בנוהל 70.402. 3) הוצאת מתנדבים לפעילות מבצעית מבסיס ההפעלה תבוצע ע"י: א. שוטר בשכר (מב"ס, שוטר מש"ק וכדומה) או סק"מ בבסיס או מתנדב יח"מ. ב. הוצאת מתנדב לפעילות מבצעית לא תבוצע ע"י מתנדב שטרם מלאו לו 21 שנים. 4) אין להוציא לפעילות מבצעית (עצמאית): א. מתנדבים, שטרם סיימו הליכי גיוס בשלמותם. ב. מתנדבים שאין ברשותם תעודות מינוי קבועות או זמניות, נוער שטרם סיים את תקופת ההתנסות, נוער עובד שטרם מלאו לו 17 שנים, שתי בנות (או נשים) ללא ליווי של מבוגר או תלמידי י"ב. ג. מתנדב אשר לא עבר אימון ומטווח בנשק במסגרת האק"מ. ב. הצטיידות 1) יש לצייד את המתנדב באמצעי זיהוי אק"מ, נשק (רק אם טווח בתדירות הנדרשת), 2 מחסניות עם 10 כדורים למחסנית, מכשיר קשר כולל מרשם קריאה, פנקס כיס, תיק סיור ממונע ודף סיור (ממולא עם הנחיות מבצעיות). * בכל סיור ממונע יהיו לפחות 2 נושאי נשק ארוך קנה. 2) מתנדב יוכל לבצע מטווח ולקבל נשק לפעילות רק לאחר שעברו לפחות חודש וחצי מיום הזנת פרטיו באק"מ 1, ובתנאי שלא עומדים כנגדו מידע, חקירה וכו` (נספח ב`). ג. נושאים לתדרוך 1) ידיעות אובייקטים חיוניים לבדיקה, ידיעות והתרעות פח"ע, עדכון על כוחות נוספים הפועלים בשטח, ידיעות פליליות, הסוואת מטעני חבלה. 2) שיטת ביצוע המשימה הדגשת איזור סיור, מקומות ואנשים לביקורת תוך עיון במפה, תצפיות, משימות ברזל. 3) הוראות הפעלה נוהל חיפושים ומעצרים, הוראות פתיחה באש, הוראות טיפול בחפץ חשוד, זירת עבירה והתנהגות מבצעית במהלך טיפול באדם או רכב חשודים. 4) קשר קוד סיור בקשר, מוקד דיווח, מכשיר קריאה, דיווח מדוייק ללא פרשנות ותוספות בצורה ברורה ומתן מענה קצר לשאלות המוקד (נדב"ר). 5) בטחון ובטיחות הוראות ביטחון לשימוש בטיפול בנשק ושמירה על הציוד. הנחיות למעורבות באירוע פלילי בדגש לאזעקת כוחות, דיווח מפורט על הימצאות אמצעי זיהוי כל זמן שנמצא בפעילות. בטיחות אישית – מפני חטיפת אנשי מערכת הביטחון. 6) מנהלה הנחיות למקרה של פגיעה גופנית וקבלת טיפול רפואי, הנחיות במקרה של אובדן או פגיעה בציוד פרטי או משטרתי. ד. סייגים בפעילות מבצעית: במהלך הפעילות המבצעית מתרחשים אירועים לגביהם נידרש המשך טיפול מיידי. מטרת פרק זה הינה, להנחות ולהבהיר את הסייגים בטיפול מתנדבים באירועים המתגלגלים: 1) ליווי עצורים - באירוע בו נדרשת העברת עצורים, המתנדבים ישמשו רק כנהגי הרכב המסיע העצורים. בכל מקרה, לא תהיה כל קרבה פיזית בין המתנדבים לעצורים. * בכל מקרה לא תוקם יחידת מתנדבים לצד יחידות ליווי עצורים, שייעודן ליווי עצורים. 2) העברת ראיות ע"י מתנדבים - מתנדבים לא יעסקו בהעברת ראיות. העברת ראיות הינה עיסוק בתחום החקירות. בתחום זה נדרשים לא פעם שוטרים להעיד בבימ"ש. עקב הרגישות הנדרשת בטיפול בחומר הראיות, וכן האיסור על מתנדבים לעסוק בכל נושא הקשור בתחום החקירות - לא יעסקו המתנדבים בהעברת ראיות, או מוצגים מכל סוג שהוא. 3) פעילות תישאול וחקירה - כאמור, פעולות בתחום החקירות לא ייעשו ע"י מתנדבים ולכן יש להנחות מתנדבים שלא לבצע חקירה, חקירה תחת אזהרה, גביית הודאה רגילה ותחת אזהרה או כל מילוי הצהרה בהליך חקירה וכו`. הדבר היחיד אותו יוכל מתנדב לבצע הינו תשאול עד או חשוד, לצורך איסוף נתונים ראשוני בזירת אירוע. את הנתונים יש להעביר לראש המשמרת להמשך טיפולו. 4) ביצוע מחסומים ע"י מתנדבים - א. מחסום יבוצע בדרך עירונית בלבד. ב. מפקד המחסום יהיה איש במדים (סגל או מתנדב יח"מ) אשר עבר הדרכה ספציפית בנושא הצבות מחסום. ג. הצוות לא יבצע מחסום אלא אם תודרך לגבי: אופן הצבתו, הגדרת התפקידים במחסום ויעוד המחסום. 5) מתנדב משא"ז אבטחה כשלישי בניידת סיור/תנועה - ניתן לאפשר למתנדב משא"ז אבטחה להצטרף כשלישי בניידת סיור/תנועה (של מתנדבי יח"מ או שוטרים). בתפקידו ישמש כמאבטח צוות השוטרים/מתנדבי היח"מ. ה. סיום משמרת בדיקת החזרת הציוד, רישום ההחזרה ביומן 6001, ובמקרה של אובדן או נזק לציין ביומן בחלק מבצעים ומילוי טופס 6002. למקרה ונשק וציוד נשאר למשמרת ב`, ג` והבסיס יהיה סגור – יש לקבוע סידרי החזרת הציוד ולראות ההנחיות ביומן 6001. סגירת משמרת ביומן יעשה רק לאחר החזרת הציוד והנשק בפועל, כולל תאריך ההחזרה. 5. לחבר המשמר האזרחי במילוי תפקידו, יהיו סמכויות כמפורט בתקנות המשטרה (המשמר האזרחי) התשנ"ז – 1996 סעיף 6. 6. "בעת מילוי תפקידו" – מרגע יציאתו מהבית, התייצבותו לפעילות, רישומו ביומן הפעלה וקבלת תידרוך, ועד לסיום הפעילות וחזרה לביתו בדרך הקצרה ביותר ובלבד שהמתנדב זומן לפעילות. בשום מקרה, אין המתנדב יכול להכניס עצמו לתפקיד. 7. המתנדב יהיה מבוטח מצאתו מביתו לפעילות ועד לחזרתו הביתה מפעילות, בדרך הקצרה ביותר, כולל פעילות מבצעית/מנהלתית/הדרכתית או חברתית, למעט פעילות ספורטיבית. 8. בארועים בהם נאסף המתנדב מביתו או הוזעק לארוע מיידי יירשם ע"י המזעיק/המפעיל לאחר שתודרך בטרם צאתו לפעילות. הרישום ביומן 6001 ייעשה ע"י סימון כוכבית במקום חתימתו של המתנדב והערת המפעיל בשולי היומן כי המתנדב יצא לפעילות באישור טלפוני. נספח א` קבלת נשק והחזרתו מפעילות מבצעית 1. כללי: א. במ"י קיים "נוהל נשיאת נשק" המתייחס לכלל ההיבטים שבשימוש בו, בדיקתו, פריקתו וכו`. ב. מבנה היחידות באק"מ ואילוצי השטח, מחייבים הנחיות ברורות ואחידות לנושא קבלת נשק והחזרתו למתנדבים, בתחילת פעילות מבצעית ובסיומה. ג. חוסר האחידות הקיים היום בנושא, נובע מכך שכל יחידת מתנדבים פועלת בשעות שונות, במקומות שונים ובאופן שונה. כמו-כן, מפעילי המתנדבים משתנים, בהתאם ליחידה, ולא בכל המקומות נמצא מפעיל קבוע הפועל בשעות בהם המתנדבים מתחילים או מסיימים את פעילותם. 2. מטרה: נספח זה בא להנחות הטיפול בנושא בדיקת נשקי מתנדבים לפני יציאה לפעילות מבצעית, פריקת נשקי מתנדבים בסיום פעילותם, ויצירת אחידות מירבית בנושא, בכלל יחידות האק"מ. 3. פירוט השיטה: א. ביחידות בהן קיימת אפשרות לביצוע בדיקה ופריקה מבוקרת ע"י קצין / מפקד תורן בתחילת המשמרת ובסיומה - תבוצע על ידו. ב. ביחידות בהן פועלים המתנדבים ביחד עם איש סגל בשכר (שוטר/קצין) – תבוצע בדיקת ופריקת הנשק בתחילת המשמרת המשותפת ובסיומה על ידו. ג. ביחידות בהן המתנדבים פועלים באופן עצמאי תבוצע בדיקת הנשק ופריקתו כדלקמן: 1. בתחילת משמרת תבוצע הבדיקה ע"י מפעיל המתנדבים. באם נמצא מפעיל המתנדבים בזמן סיום המשמרת תבוצע פריקה על ידו. 2. באם אין מפעיל בזמן תחילת המשמרת ובסיומה – תבוצע פריקה ע"י מתנדב המשמש כמפקד הצוות, ובלבד שעבר הכשרה מתאימה לבדיקת ופריקת נשק בהשתלמות שלב ב`, הדרכה תוך תפקידית או הדרכה אישית בנושא. 4. דגשים: א. בכל מקרה לא תבוצע פריקה עצמאית ולא מבוקרת של מתנדבים על נשקם. ב. מפעיל המתנדבים יתדרך המתנדבים בנושא פריקת הנשקים בהתאם לאפשרויות שהוצגו בסעיף 3 (פירוט השיטה), טרם יציאתם לפעילות. נספח ב` נשיאת נשק משטרתי ע"י מתנדב בזמן פעילות 1. ככלל, כל מתנדב יקבל נשק משטרתי (ארוך, קצר) במהלך פעילותו ולצורך ביצוע פעילותו, ובלבד שעומד בקריטריונים הנדרשים להתנדבות למשא"ז (בהתאם לסוג היחידה) ועבר מטווח כנדרש בנוהל 70.018 ("אימון ירי למתנדבים והקצאת תחמושת"). 2. במקרים בהם לגבי מתנדב עולה כי: א. נתקבל מידע המעלה חשש למסוכנות בריאותית בנשיאת נשק (ע"פ הבדיקות השגרתיות של קב"ט מול משרד הבריאות) –יש לגרוע המתנדב לאלתר. ב. בהיבט הפלילי אינו מאושר אק"מ או בספק - יש לפעול ע"פ נוהל אק"מ 70.029 ("הליכי בדיקת הרישום הפלילי מועמדים לחברות במשא"ז"). ג. קיימת מניעה או הגבלות בנשיאת נשק אגב חקירה - הודעה, כאמור, תתוייק בתיקו האישי של המתנדב ובאק"מ 1, והוא יושעה מכל פעילות עד לסיום החקירה וסגירת התיק: ג (1)- במידה והממונה על החקירה סבור כי קיימת מניעה לנשיאת נשק - יגרע המתנדב. ג (2)- במידה והממונה על החקירה סבור כי אין מניעה לנשיאת נשק ע"י המתנדב, תאושר הפעלת המתנדב עם נשק רק לאחר קבלת אישור קב"ט אק"מ.

נשיאת נשק

ככל דבר במשטרת ישראל נשיאת נשק בזמן משמרת גם היא נעשיית על פי נוהל ידוע וקבוע מראש, ככל הידוע מתנדבי נוער מש"ז מורשים לשאת נשק מסוג קרבין בלבד וגם זאת רק לאחר בערו מטווח ירי בכלי זה בהצלחה. לידיעתך.

-נשיאת נשק באק"מ-תקציר רלוונטי לשאלה:

1. מתנדב בפעילות מבצעית חייב לשאת נשק ארוך קנה (ע"פ נוהל אק"מ 2 כלי נשק בכל רכב בפעילות מבצעית. ע"פ הנחיות מס"ר-נשק אחד, במחוזות- פועל ע"פ החלטת ממ"ז בין שתי ההנחיות) 2. מתנדב-נער במשא"ז אם מלאו לו 17 או שהוא בי"א ועבר 3 חודשי התנסות- יכול לטווח בנשק ארוך קנה ולשאתו בפעילות. 3. סוג הנשק ארוך הקנה בו טווחים ואותו נושאים(רלוונטי לכלל המתנדבים)- תלוי איזה נשק קיים ביחידה ומנופק לפעילות- ברור הוא, שאם טווחים בקרבין-לא נושאים M16 ולהיפך. רק סוג הנשק בו טווחים יהיה הנשק אותו נושאים.
מנהל הפורום
1000+
עבור לעמוד
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
מתנדבי המשמר האזרחי
בחר
בחר