דוחות פנימיים

האם יש למישהוא הנחיות ברורות איך ממלאים דוחות פנימיים, ומאיפה אני לוקח את סמל הסעיף של העבירה? וגם מה אני עושה אם העתקים איזה אני מאביר לתנועה ומה עושים עם העותק הצהוב?
nimi.jpg

אתה ממלא כמו דו"ח רגיל (סעיפים -מהחנ"א )למעט הקנס הכספי כמדומני ומעביר למב"ס שלך

אני מעביר לו את שני העותקים או שאחד אני נותן לנהג?

הסבר לגבי דו"חות פנימיים על פי נוהל משטרה

למתנדב מחיפה אני מבקש לצטט לך מנוהל המשטרה לגבי דו"חות לבנים: הדו"חות הלבנים משמים כבסיס לדו"חות המשוחזרים אשר על פיהם מופקים דו"חות התנועה הנשלחים לנהגים. "דו"ח פנימי" מוגדר בסעיף 1(4) לפקודת המטה הארצי (מספר 13.02.01) העוסקת בטיפול המשטרה בעבירות תנועה, כלהלן: "דו"ח שנרשם במעמד הנהג, אך אינו נמסר לו, הדו"ח מועבר ליחידת התנועה, שבאזורה נעברה העבירה, ואם גילתה היחידה שאכן נעברה עבירה, תגיש, על סמך פרטי הדו"ח הזמנה לדין כנגד הנהג, או שתעביר את הדו"ח הפנימי למענ"א (המרכז לעיבוד נתונים אוטומטי), להפקת תשלום קנס לנהג ולשליחתה אליו". סעיף 1(ג) לנוהל פנימי של המשטרה (מספר 02.231.22), הנקרא "דו"חות פנימיים והטיפול בהם" (להלן: הנוהל הפנימי) קובע מהם המקרים בהם ייעשה שימוש באותם דו"חות פנימיים. נקבע בו כלהלן: שימוש בדו"ח פנימי ייעשה במקרים הבאים: 1) הנאשם הינו חייל הנוהג ברכב צבאי. 2) הנאשם הינו איש משטרה והנוהג ברכב משטרתי. 3) הנאשם נהנה מחסינות ... 4) רושם הדו"ח אינו ממערך התנועה או הסיור ואינו מחזיק בדרך כלל פנקסי דו"חות (כולל קציני מטה ושוטרי מג"ב). 5) אין בידי רושם הדו"ח פנקס דו"חות מתאים (למשל במקרים בהם השוטר נמצא בתחום מרחב או מחוז אחר או כשאינו בתפקיד). 6) העבירה שנעברה אינה נכללת בחוברת נוסחי האישום". על פי הנוהל הפנימי, מועברים הדו"חות הפנימיים ליחידות התנועה. שם נבדקים הדו"חות על ידי אנשי משטרה הבקיאים בנושא עבירות תנועה. אנשי משטרה אלה מכונים בנוהל "מטפלים". המטפלים בודקים את הדו"חות הפנימיים ומקום שהם סוברים כי הדו"ח הפנימי מצביע על כך שיש יסוד סביר להניח שנעברה עבירה, הם דואגים כי ישלח דו"ח תעבורה מסוג ברירת משפט או מסוג הזמנה לדין, לפי העניין. עוד אוסיף כי ניתן למלא דו"ח לבן על עברה שראית, שלא במעמד הנהג שעבר את העברה. שני ההעתקים נמסרים למשרד התנועה. בברכה

תודה יעקבי על ההסבר המפורט

דוחות פנימיים

האם יש למישהוא הנחיות ברורות איך ממלאים דוחות פנימיים, ומאיפה אני לוקח את סמל הסעיף של העבירה? וגם מה אני עושה אם העתקים איזה אני מאביר לתנועה ומה עושים עם העותק הצהוב?

דוח פנימי

היי שלום אם תרצה הסבר אני אשמח להסביר לך תרשום את מס הטל שלך ואני יחזור איליך
עבור לעמוד
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
מתנדבי המשמר האזרחי
בחר
בחר