מזמור לישועה מהאל (האל אוהב את כולם:)

קמו גויים כבעבר קבעו חוקי עולם אין אלוקים בקרבם, הפעם מתוחכמים הם יותר מקדם, יותר מכל זמן עבר. אז הטילו מס וכפו עבדות, אז נזפו פנים ולעגו, השליכו שוט וחרב על ישראל. היום התחכמו שוב, חלקם שונאים בגלוי ורצונם ירושת ישראל,מסתירים זממם ומחייכים, מראים חיבה ואט אט מכים בעם האל.
חלקם בלי חרב ובלי ירי, מצאו הם דרך מרשעת לקלקל בני אדם. צעדות זימה ומסיבות טומאה, צמצמו מלבוש בנותיהם וחשפו את שאין לראות. יצרו מסך להראות מעלליהם, אלימות וקלס, אימה ופחד, זימה ותועבה. שכחו מי אמר והייה, מי נתן מי ייקח, הכול מותר ואין מעצור. אנא מימך אלוקים בוא להציל עולם, חיש נא למען יחיו בריותיך, למען ידעו אותך. פתח שערי שלום ואהבה, דלתות אמת וצדק, האר שבילי גן עדן. שלח רפואת נפש לכל גוי וזאת למען ידעו כי לא נהגת כמותם ואין דרכם ישרה ומובילה מטה מבלי מציל אלא רק אתה. למען יראו כי לא חפץ רוע אתה ובדרכם לא תלך, חכמת אדם אינה מספקת אך לך חכמת אל ומידך שלום. הגיע עת משיח זמנך להושיע אלוקים את עמך וכל חי צומח ודומם. מהר מקול מהר כאור כי לך באמת איכפת, עשה נא חסד של אמת עם עולמך. לא כסף תרצה ולא זהב, לא רכוש ולא מאכל, כל רצונך שלום וטוב, אמת ואור. כל זמן שחולף יקר מאוד, ערך המצוות גדול מערכו של יהלום משובח ותורתך גדולה מכתרה והונה של כל מלכות בשר ודם. אנחנו היודעים אותך כנועים לך ויודעים שאפשר להעניש והמחיר יהיה גדול מנשוא, לכן מבקשים שתמלוך עלינו מכיסא רחמים, שאהבתך תכסה על כל פשעים. שלך אישך ובשימך יגאלנו, תורת משה תורתך, בני ישראל עמך, ברית נח מימך וברית אברהם בריתך היא. אלוקי הראשונים והאחרונים הינך, נאמן ישראל שימך. אלוקי התנאים והאמוראים אתה, מגן דויד וזרעו הינך.
מנהיג עולמך בחסד ורחמים, בצדק ואמת. טוב חסדך מיד אדם הטובה ביותר וטובים הם רחמיך מכל לב וחי. נכון צדקך מכל חוק וסדר ואין עוררין לאמתך. אם חוקיך היו נגזרים ממלך בשר ודם גדול הייה עונשי כי לא  יבין הוא למעשיי, כי לא ידע את ליבי ולא יביט לסוף דבר בקדמותו.אם תורתך הייתה מפי איש אז הייתה היא עוברת תהפוכות רבות, כי לא יראה אדם מכוחו כל דור ודור ולא ימשול בכל ממשלה ולא ימלוך על כל מלוכה ולא תחזיק ידו לעד כי בשר אשר בוא רוח האלוקים. כל כוחו ועוצמתו מימך, כל הדרו ותפארתו כי שמע לקולך, כל בושתו וכלימתו כי המרה פיך. אנא אלוקיי תבל ומלואה, אם תחפוץ בנו ותשיבנו אליך ונשובה, אם תאהב אותנו ותעורר אהבתנו, אם תראה את קולות עמך את קולות בריותיך, אז תדע כי אין מזיד רק שוגג, כי אין מרד רק קלקול. לא חשכו עיננו מימך ולא עזבנו בריתך אלא רק רחק אורך מאיתנו וכוח חזק מימנו שם ידו להרע לנו. אנא מימך אלוקינו ומשיחנו תביא נא ביתך לנו ובוא שכון בנו, תביא נא צניעות לעולם והבנה, תביא נא מלוכתך ונקה מנהיגנו משחיתותם למען ייטב לנו למען ייטב לך. לא נפסיק להודות לך אבינו ובכל דור אליך נשובה ובכל עת אותך נדרוש, ובכל זמן אתה הוא האלוקים וטוב אתה לנו מאלפי שרים ומנהיגים, מאלפי ממשלות ושלטונות, מאלף אלפי אלפים של מלכים לא יקום כמותך, אתה הוא האלוקים.

עבור לעמוד
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
לימודים בחו"ל