תגובה מפרופסור מאירה וייס:

האם קיימים קשיים במיקומו הקוגניטיבי של ילד חריג? מה החשיבות שמייחסים הורים להופעתו החיצונית של ילדם? כיצד מצטייר הילד הפגוע בזדני הוריו? מה הדימוי שהוא מעורר? למי מותר להיות בטריטוריה המשפחתית? באילו דרכים מבודדים את הילד הפגוע מהטריטוריה המשפחתית, ובאילו מקרבים אותו אליה? האם לילדים חריגים יש חדרים או מימות מיוחדים נפרדים בבית? מהם סוגי האחריות שנוטלים הורים על דצמב לגבי ילדיהם החריגים? האם אפשר לדחות את הילד מהבית ובכל זאת להביע אחריות כלפיו?

אנו מגיעים כאן לשאלות המרכזיות על מהות הקשר האנושי הבסיסי ביותר בחיי אנוש ונוכחים עד כמה שהוא יכול להיות רעוע בתנאים מסוימים.
פרופסור מאירה וייס, אמריטוס באוניברסיטה העברית/ כיהנה כראש הקתדרה לסוציולוגיה של הרפואה, כיושבת ראש לימודי המגדר באונ' תל אביב וכיושבת ראש האגודה האנתרופולוגית הישראלית.
 

תגובה מפרופסור מאירה וייס:

האם קיימים קשיים במיקומו הקוגניטיבי של ילד חריג? מה החשיבות שמייחסים הורים להופעתו החיצונית של ילדם? כיצד מצטייר הילד הפגוע בזדני הוריו? מה הדימוי שהוא מעורר? למי מותר להיות בטריטוריה המשפחתית? באילו דרכים מבודדים את הילד הפגוע מהטריטוריה המשפחתית, ובאילו מקרבים אותו אליה? האם לילדים חריגים יש חדרים או מימות מיוחדים נפרדים בבית? מהם סוגי האחריות שנוטלים הורים על דצמב לגבי ילדיהם החריגים? האם אפשר לדחות את הילד מהבית ובכל זאת להביע אחריות כלפיו?

אנו מגיעים כאן לשאלות המרכזיות על מהות הקשר האנושי הבסיסי ביותר בחיי אנוש ונוכחים עד כמה שהוא יכול להיות רעוע בתנאים מסוימים.
פרופסור מאירה וייס, אמריטוס באוניברסיטה העברית/ כיהנה כראש הקתדרה לסוציולוגיה של הרפואה, כיושבת ראש לימודי המגדר באונ' תל אביב וכיושבת ראש האגודה האנתרופולוגית הישראלית.
 

תגובה מפרופסור מאירה וייס:

האם קיימים קשיים במיקומו הקוגניטיבי של ילד חריג? מה החשיבות שמייחסים הורים להופעתו החיצונית של ילדם? כיצד מצטייר הילד הפגוע בזדני הוריו? מה הדימוי שהוא מעורר? למי מותר להיות בטריטוריה המשפחתית? באילו דרכים מבודדים את הילד הפגוע מהטריטוריה המשפחתית, ובאילו מקרבים אותו אליה? האם לילדים חריגים יש חדרים או מימות מיוחדים נפרדים בבית? מהם סוגי האחריות שנוטלים הורים על דצמב לגבי ילדיהם החריגים? האם אפשר לדחות את הילד מהבית ובכל זאת להביע אחריות כלפיו?

אנו מגיעים כאן לשאלות המרכזיות על מהות הקשר האנושי הבסיסי ביותר בחיי אנוש ונוכחים עד כמה שהוא יכול להיות רעוע בתנאים מסוימים.
פרופסור מאירה וייס, אמריטוס באוניברסיטה העברית/ כיהנה כראש הקתדרה לסוציולוגיה של הרפואה, כיושבת ראש לימודי המגדר באונ' תל אביב וכיושבת ראש האגודה האנתרופולוגית הישראלית.
 

תגובה מפרופסור מאירה וייס:

האם קיימים קשיים במיקומו הקוגניטיבי של ילד חריג? מה החשיבות שמייחסים הורים להופעתו החיצונית של ילדם? כיצד מצטייר הילד הפגוע בזדני הוריו? מה הדימוי שהוא מעורר? למי מותר להיות בטריטוריה המשפחתית? באילו דרכים מבודדים את הילד הפגוע מהטריטוריה המשפחתית, ובאילו מקרבים אותו אליה? האם לילדים חריגים יש חדרים או מימות מיוחדים נפרדים בבית? מהם סוגי האחריות שנוטלים הורים על דצמב לגבי ילדיהם החריגים? האם אפשר לדחות את הילד מהבית ובכל זאת להביע אחריות כלפיו?

אנו מגיעים כאן לשאלות המרכזיות על מהות הקשר האנושי הבסיסי ביותר בחיי אנוש ונוכחים עד כמה שהוא יכול להיות רעוע בתנאים מסוימים.
פרופסור מאירה וייס, אמריטוס באוניברסיטה העברית/ כיהנה כראש הקתדרה לסוציולוגיה של הרפואה, כיושבת ראש לימודי המגדר באונ' תל אביב וכיושבת ראש האגודה האנתרופולוגית הישראלית.
 

תגובה מפרופסור מאירה וייס:

האם קיימים קשיים במיקומו הקוגניטיבי של ילד חריג? מה החשיבות שמייחסים הורים להופעתו החיצונית של ילדם? כיצד מצטייר הילד הפגוע בזדני הוריו? מה הדימוי שהוא מעורר? למי מותר להיות בטריטוריה המשפחתית? באילו דרכים מבודדים את הילד הפגוע מהטריטוריה המשפחתית, ובאילו מקרבים אותו אליה? האם לילדים חריגים יש חדרים או מימות מיוחדים נפרדים בבית? מהם סוגי האחריות שנוטלים הורים על דצמב לגבי ילדיהם החריגים? האם אפשר לדחות את הילד מהבית ובכל זאת להביע אחריות כלפיו?

אנו מגיעים כאן לשאלות המרכזיות על מהות הקשר האנושי הבסיסי ביותר בחיי אנוש ונוכחים עד כמה שהוא יכול להיות רעוע בתנאים מסוימים.
פרופסור מאירה וייס, אמריטוס באוניברסיטה העברית/ כיהנה כראש הקתדרה לסוציולוגיה של הרפואה, כיושבת ראש לימודי המגדר באונ' תל אביב וכיושבת ראש האגודה האנתרופולוגית הישראלית.
 

תגובה מפרופסור מאירה וייס:

האם קיימים קשיים במיקומו הקוגניטיבי של ילד חריג? מה החשיבות שמייחסים הורים להופעתו החיצונית של ילדם? כיצד מצטייר הילד הפגוע בזדני הוריו? מה הדימוי שהוא מעורר? למי מותר להיות בטריטוריה המשפחתית? באילו דרכים מבודדים את הילד הפגוע מהטריטוריה המשפחתית, ובאילו מקרבים אותו אליה? האם לילדים חריגים יש חדרים או מימות מיוחדים נפרדים בבית? מהם סוגי האחריות שנוטלים הורים על דצמב לגבי ילדיהם החריגים? האם אפשר לדחות את הילד מהבית ובכל זאת להביע אחריות כלפיו?

אנו מגיעים כאן לשאלות המרכזיות על מהות הקשר האנושי הבסיסי ביותר בחיי אנוש ונוכחים עד כמה שהוא יכול להיות רעוע בתנאים מסוימים.
פרופסור מאירה וייס, אמריטוס באוניברסיטה העברית/ כיהנה כראש הקתדרה לסוציולוגיה של הרפואה, כיושבת ראש לימודי המגדר באונ' תל אביב וכיושבת ראש האגודה האנתרופולוגית הישראלית.
 

תגובה מפרופסור מאירה וייס:

האם קיימים קשיים במיקומו הקוגניטיבי של ילד חריג? מה החשיבות שמייחסים הורים להופעתו החיצונית של ילדם? כיצד מצטייר הילד הפגוע בזדני הוריו? מה הדימוי שהוא מעורר? למי מותר להיות בטריטוריה המשפחתית? באילו דרכים מבודדים את הילד הפגוע מהטריטוריה המשפחתית, ובאילו מקרבים אותו אליה? האם לילדים חריגים יש חדרים או מימות מיוחדים נפרדים בבית? מהם סוגי האחריות שנוטלים הורים על דצמב לגבי ילדיהם החריגים? האם אפשר לדחות את הילד מהבית ובכל זאת להביע אחריות כלפיו?

אנו מגיעים כאן לשאלות המרכזיות על מהות הקשר האנושי הבסיסי ביותר בחיי אנוש ונוכחים עד כמה שהוא יכול להיות רעוע בתנאים מסוימים.
פרופסור מאירה וייס, אמריטוס באוניברסיטה העברית/ כיהנה כראש הקתדרה לסוציולוגיה של הרפואה, כיושבת ראש לימודי המגדר באונ' תל אביב וכיושבת ראש האגודה האנתרופולוגית הישראלית.
 

מספר שאלות מפרופסור מאירה וייס:

מה פירושו של דבר להיות לא יפה? מה צריך להיות לקוי בהופעתך החיצונית? האם איבר מסוים? האם תבנית (גשטלט) של איברים? איזו תבנית חשובה? הפנים? הפנים עם השיער? אם תשנה את מה שמכוער האם תהיה יפה?

מצב הלב או מצב השיער – מה חשוב יותר? כשאתה רוצה ליצור יחסים חברתיים עם הזולת, למה אתה שם לב במיוחד? לידע על פנים גופו, הכולל איברים חיוניים כמו לב וכבד, או לשיער, שאינו חיוני לחיים? האם אותו סדר עדיפויות קיים גם לגבי החלטתך לנתק את היחסים? כלומר, מה המשמעות החברתית של ההופעה החיצונית בהשוואה לפנים הגוף?

מה יותר חשוב – ההופעה החיצונית או תכונות אופי? איך אני נראה או האישיות שלי וההישגים שלי? האם אותו סדר של גורמים חשוב גם ליצירת קשר וגם להמשכו? כלומר, מה חשיבות היופי וההופעה החיצונית ביחס למסרים אחרים כמו הישגים, תכונות אופי?

מהי המשמעות התרבותית של היופי? האם עצם נתינת משמעות ליופי היא עניין תרבותי? האם בכל תרבות חשוב באותה מידה להיות יפה, או ׳לא מכוער׳? האם בכל תרבות מייחסים חשיבות דומה להופעה החיצונית? האם בכל התרבויות פועלים אותם קריטריונים של יופי? האם בכל התרבויות מייחסים משמעות חברתית דומה לשיער או להיעדרו כבסיס ליופי? מה ניתן להסיק על החברה ועל התרבות מן החשיבות שאנו נותנים לאסתטיקה?
פרופסור מאירה וייס, אמריטוס באוניברסיטה העברית/ כיהנה כראש הקתדרה לסוציולוגיה של הרפואה, כיושבת ראש לימודי המגדר באונ' תל אביב וכיושבת ראש האגודה האנתרופולוגית הישראלית.
 

פרופסור מאירה וייס על גוף והורות

השאלות הכלליות שהוצגו קודם נבדקות, בספר הנוכחי, ביחסים בין הורים לילדיהם. אנו משלבים כאן שאלות כלליות על הופעה חיצונית ואסתטיקה עם שאלות כלליות על הורות. המדובר בשאלות כמו: כיצר משפיעה ההופעה החיצונית של ילדנו על האינטראקציה שלנו עמו, על החלטותינו לגביו? האם קיימות ציפיית שונות מילד יפה ומילד שאינו יפה? האם קיימת התנהגות שונה כלפי ילד יפה וכלפי ילד שאינו יפה? כיצד נוצר הקשר ההורי? האם הוא מיידי? האם הוא מתפתח בתהליך מדורג? האם הוא אוטומטי, או שמא מותנה בבדיקת גופו ומראהו של היילוד? מה לגבי המשך הקשר? האם הוא בדור מאליו? האם הוא מותנה בבדיקה חדשה? האם עלול הקשר להנתק בתוצאה מבדיקה חדשה שהיילוד ׳נכשל׳ בה כביכול? מה תפקידה של ההופעה החיצונית בבדיקה זו? מה תפקידו של הגוף? מה משמעות המידע שנמסר להורה על פנים הגוף של היילוד?

ננסה לענות על שאלות אלו בפרק זה ובאלה שאחריו.
פרופסור מאירה וייס, אמריטוס באוניברסיטה העברית/ כיהנה כראש הקתדרה לסוציולוגיה של הרפואה, כיושבת ראש לימודי המגדר באונ' תל אביב וכיושבת ראש האגודה האנתרופולוגית הישראלית.
 

פרופסור מאירה וייס - חשיבותה של הופעה חיצונית של ילד

האם ניתן להגיע להסכמה לגבי מיהו ילד יפה ומיהו ילד שאינו יפה?

חוקרים שבדקו שאלה זו התייחסו בנפרד לפנים ולגוף ומצאו שמבוגרים וילדים מסכימים בדרך-כלל זה עם זה על מידת האטרקטיביות של הפנים וטיפוס הגוף של ילדים.

מחקרים אחרים התמקדו בציפיות המופנות לילדים בעלי הופעה חיצונית שונה. נמצאה נטייה לאהוד ילדים אטרקטיביים ובעלי מבנה גוף בינוני (מזומורפי) יותר מאשר ילדים לא אטרקטיביים ושמנים מאוד (אנרומורפים) או רזים מאוד (אקטומורפים). כן נמצא שהסטריאוטיפ ש׳מה שיפה הוא טוב׳ אכן פועל. מצפים מילד יפה שיהיה גם טוב; שיהיו לו, גם תכונות חיוביות וגם הישגים לימודיים גבוהים (קליפורד וולסטר, 1973).

לא נמצאו הבדלים תרבותיים בסטריאוטיפים של טיפוס הגוף; הנטייה להפנות ציפיות חיוביות לטיפוס הגוף הבינוני (מזומורפי) נמצאה גם אצל מתבגרים וגם אצל מבוגרים, גם אצל בני המערב וגם אצל יפנים ומקסיקנים.

יש מיעוט מבוטל של מחקרים הבודקים את השוני בהתנהגות כלפי ילדים השונים זה מזה בהופעתם החיצונית. באופן כללי נמצא שילדים ומבוגרים מפנים יותר תשומת לב, ונוהגים יותר קרבה כלפי ילדים אטרקטיביים ולא שמנים. למשל, מבוגרים נהנים יותר להתבונן בצילומים של תינוקות אטרקטיביים מאשר בצילומים של תינוקות פחות אטרקטיביים (הילרברנרט ופיצ׳גרלד, 1978; 1981).
פרופסור מאירה וייס, אמריטוס באוניברסיטה העברית/ כיהנה כראש הקתדרה לסוציולוגיה של הרפואה, כיושבת ראש לימודי המגדר באונ' תל אביב וכיושבת ראש האגודה האנתרופולוגית הישראלית.
 

האם חשוב להיות יפה? מה משיגים בעזרת היופי? באילו תחומים הכי חשוב להיות יפה? מה יקרה אם לא אהיה יפה? האם ימנעו ממני דברים מסוימים שהייתי מקבל אילו הייתי יפה? עד כמה היופי משמעותי בחיינו? מה פירושו של דבר להיות יפה? שיהיה לך גוף יפה? פנים יפות? מה צריך להיות בפנים כדי להיות יפה? מה צריך להיות בגוף?

מאת: מאירה וייס
פרופסור מאירה וייס, אמריטוס באוניברסיטה העברית/ כיהנה כראש הקתדרה לסוציולוגיה של הרפואה, כיושבת ראש לימודי המגדר באונ' תל אביב וכיושבת ראש האגודה האנתרופולוגית הישראלית.
 

לחצו מאירה וייס להמשך קריאה

תהליך טקס המעבר מסתיים בהוצאת היחיד מהתחום האנושי: " ע"פ ההגדרה,אנו סבורים.. כי האדם בעל הסטיגמה אינו אנושי לגמרי" (גופמן, 9:1983).
אנו עלולים לנסות ולפעול כאילו הוא ' שום אדם' ואינו נוכח כלל כמישהו שיש להפנות אליו שימת לב טקטית" (גופמן, 19,1983)
פרופסור מאירה וייס, אמריטוס באוניברסיטה העברית/ כיהנה כראש הקתדרה לסוציולוגיה של הרפואה, כיושבת ראש לימודי המגדר באונ' תל אביב וכיושבת ראש האגודה האנתרופולוגית הישראלית.
 

מאת: מאירה וייס

כיצד אדם מבנה את ביתו? מה המשמעות שהוא מייחס לו? כיצד הוא מחלק את ביתו? מה הקריטריונים שעל פיהם הוא עורך חלוקות כאלה? מה המשמעות שהוא מייחס לחלקים שונים בדירתו?

לחצו מאירה וייס להמשך קריאה
פרופסור מאירה וייס, אמריטוס באוניברסיטה העברית/ כיהנה כראש הקתדרה לסוציולוגיה של הרפואה, כיושבת ראש לימודי המגדר באונ' תל אביב וכיושבת ראש האגודה האנתרופולוגית הישראלית.
 

גישת ההסמלה מסבירה את העמדות כלפי תינוקות הנולדים חריגים. כל חברה מגדירה לעצמה מהו נורמלי וכיצד להתנהג בו..

מאת: פרופ' מאירה וייס
פרופסור מאירה וייס, אמריטוס באוניברסיטה העברית/ כיהנה כראש הקתדרה לסוציולוגיה של הרפואה, כיושבת ראש לימודי המגדר באונ' תל אביב וכיושבת ראש האגודה האנתרופולוגית הישראלית.
 

עבור לעמוד
,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
20 פלוס - סלון שיחות
בחר
בחר