לימודי המשך בפסיכולוגיה

אני מסיים בעוד כשנה תואר ראשון במדעי התנהגות באוניברסיטה, ומעוניין באחד מתחומי הפסיכולוגיה או תחומים קרובים ללימודי תואר שני. המגוון גדול מאוד ושונה ממוסד למוסד. רציתי לשאול איפה ניתן למצוא מקור מידע מקיף ללימודי המשך בתחומי הפסיכולוגיה השונים שמסכם תנאי קבלה, מסלולי לימודים בארץ ובחו"ל, חומר רקע על ההתמחויות השונות ואופציות תעסוקה בהמשך. תודה רבה מראש לכל מי שיעזור לי. ביי.

תואר שני בפסיכולוגיה

אין אתר אחד המרכז את כל המידע שבקשת. אנסה לענות על מירב הבקשות. ראשית, בעמוד הפתיחה של הקהילה יש לחצן קבצים לחיצה עליו תוביל אותך לקובץ מפורט על קבלה לתואר שני באוניברסיטת חיפה. באשר לשאר: תל-אביב תנאי קבלה: תנאי קבלה לתואר שני בפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת תל אביב: א. הלימודים בפקולטה מכוונים בעיקר לבוגרי מדעי החברה וההתנהגות, אך הם פתוחים גם בפני בוגרי תחומים אחרים. ב. ועדת הקבלה של כל חוג רשאית לדרוש ציון גמר גבוה בתואר הראשון בהתאם לדרישות החוג. ג. מועמדים מחוגים אחרים יחוייבו בלימודי השלמות. תנאי קבלה נוספים: ההרשמה ללימודי התואר השני בפסיכולוגיה מסתיימת ב - 28.2.01. א. כל המועמדים נדרשים להשתתף בבחינת המיון לפסיכולוגיה "מתאם" הנערכת ב - 14/10/2001. פרטים במרכז הארצי לבחינות ולהערכה בירושלים, או במזכירות החוג לפסיכולוגיה. ב. הליכי מיון לכל מגמה - ראו בתוכנית הלימודים. ג. מספר המתקבלים מצומצם. הקבלה מותנית הן בהישגים בלימודים והן בהתאמת המועמד ללימודי התואר השני בפסיכולוגיה שתיקבע על סמך ראיון אישי. הזימון לראיון אישי הוא על פי שיקולי כל מגמה, בהתאם לנתוני המועמד. תוכנית לימודים: פסיכולוגיה - תואר שני. המגמות הקיימות: א. פסיכולוגיה קלינית. ב. פסיכולוגיה קלינית של הילד. למגמות א' ב' רשאים להרשם בעלי תואר ראשון בפסיכולוגיה בציון סופי 90 לפחות. ג. פסיכולוגיה חברתית . ד. פסיכולוגיה קוגניטיבית . למגמות ג' ד' רשאים להרשם בעלי תואר ראשון בפסיכולוגיה בציון סופי 85 לפחות. ה. פסיכוביולוגיה. רשאים להרשם בעלי תואר ראשון בפסיכולוגיה בציון 80 לפחות. חשוב: תלמידים במגמות: פסיכולוגיה קלינית, פסיכולוגיה קלינית של הילד, חייבים לסיים את חובות השמיעה - כולל פרקטיקום, עד תום השנה השנייה ללימודים. במגמות אלה לא ניתן ללמוד בתוכנית לימודים חלקית. רק עמידה בחובות אלה במועד, תקנה את הזכאות להמשך הלימודים לצורך השלמת עבודות הגמר וסיום הלימודים. האוניברסיטה העברית: תנאי קבלה: תנאי קבלה ללימודי תואר שני בפקולטה למדעי החברה באונ' העברית: א. יתקבלו מועמדים שציונם הסופי בתואר בוגר יעבור את סף הקבלה הנדרש בחוג המבוקש, ובתנאי שיעמדו בדרישות הקבלה של הפקולטה. ב. הפקולטה דנה בכל בקשה בהתאם לכישורי המועמד, ובהתאם ליכולת הקליטה של החוגים. ג. תלמידים שלמדו לימודים קודמים בחו"ל, יידרשו להמציא אישור על סיום רמה ג' בעברית כתנאי לקבלה לפקולטה למדעי החברה. ד. מידע נוסף ראו בחוברת מדריך לנרשם ובשנתון הפקולטה למדעי החברה. תנאי קבלה נוספים: ההרשמה לתואר שני בפסיכולוגיה מסתיימת ב - 28.2.2001 . א. כל המועמדים נדרשים להשתתף בבחינת המיון לפסיכולוגיה "מתאם" הנערכת ב - 14/10/2001. פרטים במרכז הארצי לבחינות ולהערכה בירושלים 02/6759555 . ב. בעלי בוגר בפסיכולוגיה בציון 85 לפחות. ג. בעלי תואר בוגר או מוסמך בחוג שאינו פסיכולוגיה שסיימו לימודי הכנה (השלמה) לפסיכולוגיה בציון 85 לפחות. תנאי הקבלה ללימודי ההכנה (השלמה) זהים לתנאי הקבלה לשנה א' לבוגר. כללים אלה חלים גם על בוגרי החוג לחינוך המעוניינים במגמה החינוכית-קלינית של הילד. ד. לתשומת לב: על סמך נסיון השנים האחרונות סיכויי הקבלה למועמדים בעלי ציון בוגר בפסיכולוגיה הנמוך מ - 90 אינם גבוהים. ה. מועמדים שלמדו בחו"ל - קבלתם תתבסס על הישגיהם הלימודיים בתחום. הם ידרשו להמציא אישור על סיום רמה ג' בעברית ואנגלית ברמה 3 לפחות. ראו פרק "רמת עברית" ו"רמת אנגלית". ו. מספר המתקבלים נקבע בהתאם למספר המקומות שבכל מגמה ולפי החלטות ועדות הקבלה. ז. לא יתקיימו ראיונות אישיים - למעט המגמה החינוכית. בר-אילן: תנאי קבלה: לתואר שני רשאים להגיש מועמדותם: א. הישגים לימודיים גבוהים, ציון ממוצע 85 לפחות. ראיון אישי. ב. כל המועמדים נדרשים להשתתף בבחינת המיון לפסיכולוגיה "מתאם" הנערכת ב - 14/10/2001. פרטים במרכז הארצי לבחינות ולהערכה בירושלים, או במזכירות החוג לפסיכולוגיה. ג. המחלקה שומרת לעצמה את הזכות להטיל לימודי השלמה על תלמידים שסיימו תואר ראשון בפסיכולוגיה במוסד אחר, או שסיימו לפני שלוש שנים. ד. במגמות מסוימות עשויה להיות דרישה לממוצע גבוה יותר. המלצות ממרצים ומעבידים היכולים לחוות דעה על המועמד. תוכנית לימודים: פסיכולוגיה - תואר שני. המגמות הקיימות: א. פסיכולוגיה קלינית . ב. פסיכולוגיה קלינית של הילד במשפחה ובמסגרות חינוכיות. ג. פסיכולוגיה שיקומית-קלינית. ד. פסיכולוגיה חברתית-תעשייתית. ה. פסיכולוגיה מחקרית-ניסויית. הערה: המגמות הקלינית, הקלינית של הילד, והשיקומית מתנות את הקבלה גם בכך שהמועמד השתתף בקורסים הבאים בתואר הראשון: פסיכופתולוגיה (אבנורמלית), אישיות והתפתחות. הטכניון: תנאי קבלה: למסלול בפסיכולוגיה תעשייתית יתקבלו בוגרי פסיכולוגיה בלבד ו/או מועמדים אשר השלימו לימודי פסיכולוגיה בתואר ראשון בהישגים גבוהים כמו כן יערכו ראיונות אישיים למועמדים למסלול זה כחלק מתנאי הקבלה. כל המועמדים נדרשים להשתתף בבחינת המיון לפסיכולוגיה "מתאם" הנערכת ב - 14/10/2001. פרטים במרכז הארצי לבחינות ולהערכה בירושלים, או במזכירות החוג לפסיכולוגיה. תוכנית לימודים: בתואר השני בהנדסת תעשיה וניהול, בהתמחות מדעי ההתנהגות והניהול קיים מסלול בפסיכולוגיה תעשייתית (המיועד לבוגרי פסיכולוגיה בלבד). בן-גוריון: תנאי קבלה: ללימודי התואר השני רשאי התלמיד להגיש מועמדות לאחר שהשלים את חובותיו בלימודי התואר הראשון.כדי להגיש את מועמדות חייב התלמיד לעמוד בדרישות הבאות: א. תואר ראשון B.A במדעי ההתנהגות ו/או פסיכולוגיה. ב. סיום תואר ראשון בציון ממוצע של 85 ומעלה. ג. ציון ממוצע של 85 ומעלה בלימודי תואר ראשון בתחום הפסיכולוגיה. (הממוצע מתבסס על ציוני כל הקורסים שנלמדו בתחום). ד. כל המועמדים נדרשים להשתתף בבחינת המיון לפסיכולוגיה "מתאם" הנערכת ב - 14/10/2001. פרטים במרכז הארצי לבחינות ולהערכה בירושלים, או במזכירות החוג לפסיכולוגיה. פרטים נוספים בשנתון הפקולטה למדעי הרוח והחברה. תוכנית לימודים: פסיכולוגיה - תואר שני (בציון התמחות) - נלמד במסגרת החוג למדעי ההתנהגות. הלימודים מתנהלים בשני מסלולים, בתחומי התמחות שונים, מסלולי הלימוד הם: א. פסיכולוגיה. ב. סוציולוגיה-אנתרופולוגיה. המחלקה למדעי ההתנהגות מציעה את מסלולי ההתמחות הבאים: (בזמן ההרשמה יש לציין במפורש את מסלול הלימוד ומסלול ההתמחות.) במסגרת מסלול פסיכולוגיה: פסיכולוגיה כללית; פסיכולוגיה קלינית; פסיכולוגיה קוגניטיבית - מחקרית ויישומית; פסיכולוגיה ארגונית; פסיכולוגיה התפתחותית; פסיכולוגיה חברתית; נוירופסיכולוגיה - מחקרית, שיקומית. במסגרת סוציולוגיה-אנתרופולוגיה: אנתרופולוגיה; סוציולוגיה ארגונית; סוציולוגיה. פסיכולוגיה חינוכית (בשיתוף המחלקה לחינוך, פרטים נוספים ראו חינוך תואר שני). הערה: יש להבחין בין מסלול לימוד ומסלול התמחות: (א) מסלול לימוד מוליך לקראת תואר מאושר על ידי המועצה להשכלה גבוהה. (ב) מסלול התמחות היא תוכנית לימודים מובנית, שהורכבה על ידי המחלקה ואושרה על ידי מוסדותיה ואשר כוללת מערך מוגדר של דרישות לימודים (קורסי חובה, קורסי בחירה, מרכז וכו'). באשר ללימודים בחו"ל בדף הפתיחה יש לחצן קישורים. לחיצה עליו תוביל אותך לקישורים לאתרי מידע על אוניברסיטאות בחו"ל.
עבור לעמוד
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
יעוץ ללימודים וקריירה
בחר
בחר