יש לי שאלה בנושא תואר שני או תואר ראשון נוסף

אני בעלת תואר ראשון מהאוניברסיטה הפתוחה במדעי החברה והרוח עם התמקדות בתקשורת הייתי מעוניינת לברר על תואר שני בתקשורת פוליטית איפה אפשר ללמוד ומהם תנאי הקבלה, האם התואר שלי הוא בסיס לתואר שני שכזה. כמו כן הייתי רוצה לדעת איפה אפשר ללמוד גישור ומה הם תנאי הקבלה? תודה מראש אורנה

מכון הדסה: תקשורת פוליטית באוניברסיטה העברית

מכון הדסה ליעוץ בבחירת מקצוע ת"ד 1406 ירושלים 91013 רח שטראוס 24 טלפון 6244344 02 פקס 6221287 02 תקשורת/קומוניקציה אונ' עברית, פקולטה למדעי החברה, י"ם כתובת: הר הצופים ירושלים 91905 טלפון:02/5882882 מועד הרשמה: 7.1.01 - 29.6.01 (למעט חוגים בהם צויין אחרת) מועד תחילת הלימודים: 21.10.01 גובה שכר לימוד: 10,785 ש"ח צמוד נכון ל- תשס"א משך הלימודים: שנתיים שעות לימוד: בשעות היום דרישות מוקדמות: תואר ראשון תעודה בסיום: תואר שני - M.A תנאי קבלה: תנאי קבלה ללימודי תואר שני בפקולטה למדעי החברה באונ' העברית: א. יתקבלו מועמדים שציונם הסופי בתואר בוגר יעבור את סף הקבלה הנדרש בחוג המבוקש, ובתנאי שיעמדו בדרישות הקבלה של הפקולטה. ב. הפקולטה דנה בכל בקשה בהתאם לכישורי המועמד, ובהתאם ליכולת הקליטה של החוגים. ג. תלמידים שלמדו לימודים קודמים בחו"ל, יידרשו להמציא אישור על סיום רמה ג' בעברית כתנאי לקבלה לפקולטה למדעי החברה. ד. מידע נוסף ראו בחוברת מדריך לנרשם ובשנתון הפקולטה למדעי החברה. תנאי קבלה נוספים: ציון ממוצע 85 לפחות בלימודי הבוגר. מועמדים בעלי תואר בוגר שציונם בין 80 ל-85 והם בעלי נסיון מוכח בתחומי התקשורת יידונו בוועדת קבלה. מספר המקומות בתוכנית המוסמך מוגבל. אם יוותרו מקומות פנויים, תידון ועדת ההוראה בבקשות של מועמדים אשר ציונם נמוך מהנדרש. תוכנית לימודים: שם החוג: תקשורת ועתונאות - תואר שני. מטרת הלימודים היא להקנות לתלמידים ידע והבנה בתהליכים ובמוסדות בתקשורת, תוך התבוננות ביקורתית במימושי התקשורת בזירה הציבורית (כגון בעתונות הכתובה והמשודרת) ובתקשורת בזירה האישית (כגון בתקשורת פנים אל פנים בין יחידים ובין קבוצות). לימודי התואר השני מרחיבים את היריעה בשלושה תחומים: א. תרבות ותקשורת חזותית. ב. תקשורת פוליטית, דעת קהל ושכנוע. ג. עתונות כתובה ומשודרת. סטאז' בתרגום: תלמידים המעוניינים בסטאז' בתרגום יכללו בתוכנית הלימודים שלהם את המרכיבים הבאים: שיעורים בחוג לשוני מחוץ לחוג. קורס בתיאוריה של תרגום. סדנה בתרגום וסדנה בעריכה. פרטים נוספים בשנתון הפקולטה למדעי החברה. מידע נוסף (מלגות, מעונות וכו'): מלגות - פרטים במזכירות הפקולטה . ################ אתר באינטרנט: info.huji.ac.il או אתר הרשמה www.huji.ac.il אתר כללי נכון ל- תשס"ב

מכון הדסה: תקשורת פוליטית בבר-אילן

מכון הדסה ליעוץ בבחירת מקצוע ת"ד 1406 ירושלים 91013 רח שטראוס 24 טלפון 6244344 02 פקס 6221287 02 תקשורת/קומוניקציה אונ' בר אילן, פקולטה למדעי החברה, רמת גן כתובת: רמת גן 52900 טלפון:03/5318520 מועד הרשמה: 7.1.01 - 31.5.01 מועד תחילת הלימודים: 21.10.01 גובה שכר לימוד: 10,785 ש"ח צמוד נכון ל- תשס"א משך הלימודים: שנתיים שעות לימוד: בשעות היום. חלק ניכר מהשיעורים ניתן בשעות הערב וביום שישי. דרישות מוקדמות: תואר ראשון תעודה בסיום: תואר שני - M.A במדע המדינה מסלול תקשורת ציבורית. תנאי קבלה: סטודנט המעונין להמשיך את לימודיו לקראת תואר שני במסלול תקשורת ציבורית, יפנה למחלקה למדע המדינה. התואר השני מוענק מטעם המחלקה למדע המדינה. רשאים להגיש מועמדותם ללימודי תואר שני הממלאים אחר שני התנאים הבאים: א. מי שעומד לסיים את כל המטלות בסוף שנת הלימודים ויהיה זכאי לקבל תעודה מהיחידה ללימודי עיתונאות ותקשורת. ב. למסלול א' עם תיזה, בעלי ממוצע משוקלל של 85 לפחות (ציוני ב.א. ולימודי התעודה-ביחידה לעיתונאות ותקשורת). למסלול ב' בלי תיזה, בעלי ממוצע משוקלל של 82 לפחות (ציוני ב.א. ולימודי התעודה-ביחידה לעיתונאות ותקשורת). מספר המקומות במגמת תקשורת ציבורית מוגבל, והמחלקה למדע המדינה שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל מועמדים, גם אם הם עומדים בדרישות שצוינו לעיל. תוכנית לימודים: מדע המדינה מסלול תקשורת ציבורית - תואר שני. קיימים שני מסלולים: מסלול א' עם תיזה. מסלול ב' ללא תיזה. קורסי חובה: הלשון ככלי תקשורת. תקשורת המונים. סוגיות נבחרות בעולם התקשורת. יסודות הכתיבה העיתונאית. הופעה בפני קהל. תקשורת פוליטיקה וחברה בישראל. חוק ואתיקה בכלי התקשורת. סטאז'. סדנת קולנוע וטלוויזיה. תקשורת ופסיכולוגיה. קורסי בחירה: תחום השיווק והפרסום. על תחומי ועוד. קורסי בחירה מקצועיים: כלכלה לאנשי שיווק. סקרים ומשאלי דעת-קהל. הוראת תקשורת וקולנוע. קולנוע וטלוויזיה. יישומי מחשב לאנשי תקשורת. יסודות הכתיבה היצירתית. סדנה לדוברות. סדנה לרדיו. עקרונות השיווק והפרסום ועוד. אחדים מהקורסים המקצועיים הם בעלי אופי מעשי -סדנאי, ואחדים נושאים אופי של הרצאה. כל הקורסים מעניקים ידע טכני. קורסי בחירה עיוניים: פיתוח מסעות פרסום. סמינריון. תקשורת ומדיניות חוץ. מפת התקשורת העולמית. המוסיקה ככלי תקשורת. תקשורת ותרבות ועוד. אתר באינטרנט: www.biu.ac.il/info נכון ל- תשס"ב

יש לי שאלה בנושא תואר שני או תואר ראשון נוסף

אני בעלת תואר ראשון מהאוניברסיטה הפתוחה במדעי החברה והרוח עם התמקדות בתקשורת הייתי מעוניינת לברר על תואר שני בתקשורת פוליטית איפה אפשר ללמוד ומהם תנאי הקבלה, האם התואר שלי הוא בסיס לתואר שני שכזה. כמו כן הייתי רוצה לדעת איפה אפשר ללמוד גישור ומה הם תנאי הקבלה? תודה מראש אורנה

מכון הדסה: תקשורת פוליטית , תואר שני

תוכניות לתואר שני קיימות באוניברסיטה העברית, בר-אילן, חיפה ובן-גוריון 0חדש, עדין בתהליך הכרה של המל"ג). השאלה היא כמה קורסים לקחת בתחום התקשורת בלימודיך בפתוחה. הסביר הוא שתוכלי להתקבל לתואר שני (אם את עומדת בשאר דרישות הקבלה), ומקסימים תחויבי במספר קורסי השלמה. בכל מקרה, כדאי לך להפגש עם יועץ החוג שמוסד שבו תרצי ללמוד, כדי לקבל תשובה מוסמכת. אגב, לא בהכרח תהייה אותה תשובה בכל מוסד.

מכון הדסה: תקשורת פוליטית בבר-אילן

מכון הדסה ליעוץ בבחירת מקצוע ת"ד 1406 ירושלים 91013 רח שטראוס 24 טלפון 6244344 02 פקס 6221287 02 תקשורת/קומוניקציה אונ' בר אילן, פקולטה למדעי החברה, רמת גן כתובת: רמת גן 52900 טלפון:03/5318520 מועד הרשמה: 7.1.01 - 31.5.01 מועד תחילת הלימודים: 21.10.01 גובה שכר לימוד: 10,785 ש"ח צמוד נכון ל- תשס"א משך הלימודים: שנתיים שעות לימוד: בשעות היום. חלק ניכר מהשיעורים ניתן בשעות הערב וביום שישי. דרישות מוקדמות: תואר ראשון תעודה בסיום: תואר שני - M.A במדע המדינה מסלול תקשורת ציבורית. תנאי קבלה: סטודנט המעונין להמשיך את לימודיו לקראת תואר שני במסלול תקשורת ציבורית, יפנה למחלקה למדע המדינה. התואר השני מוענק מטעם המחלקה למדע המדינה. רשאים להגיש מועמדותם ללימודי תואר שני הממלאים אחר שני התנאים הבאים: א. מי שעומד לסיים את כל המטלות בסוף שנת הלימודים ויהיה זכאי לקבל תעודה מהיחידה ללימודי עיתונאות ותקשורת. ב. למסלול א' עם תיזה, בעלי ממוצע משוקלל של 85 לפחות (ציוני ב.א. ולימודי התעודה-ביחידה לעיתונאות ותקשורת). למסלול ב' בלי תיזה, בעלי ממוצע משוקלל של 82 לפחות (ציוני ב.א. ולימודי התעודה-ביחידה לעיתונאות ותקשורת). מספר המקומות במגמת תקשורת ציבורית מוגבל, והמחלקה למדע המדינה שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל מועמדים, גם אם הם עומדים בדרישות שצוינו לעיל. תוכנית לימודים: מדע המדינה מסלול תקשורת ציבורית - תואר שני. קיימים שני מסלולים: מסלול א' עם תיזה. מסלול ב' ללא תיזה. קורסי חובה: הלשון ככלי תקשורת. תקשורת המונים. סוגיות נבחרות בעולם התקשורת. יסודות הכתיבה העיתונאית. הופעה בפני קהל. תקשורת פוליטיקה וחברה בישראל. חוק ואתיקה בכלי התקשורת. סטאז'. סדנת קולנוע וטלוויזיה. תקשורת ופסיכולוגיה. קורסי בחירה: תחום השיווק והפרסום. על תחומי ועוד. קורסי בחירה מקצועיים: כלכלה לאנשי שיווק. סקרים ומשאלי דעת-קהל. הוראת תקשורת וקולנוע. קולנוע וטלוויזיה. יישומי מחשב לאנשי תקשורת. יסודות הכתיבה היצירתית. סדנה לדוברות. סדנה לרדיו. עקרונות השיווק והפרסום ועוד. אחדים מהקורסים המקצועיים הם בעלי אופי מעשי -סדנאי, ואחדים נושאים אופי של הרצאה. כל הקורסים מעניקים ידע טכני. קורסי בחירה עיוניים: פיתוח מסעות פרסום. סמינריון. תקשורת ומדיניות חוץ. מפת התקשורת העולמית. המוסיקה ככלי תקשורת. תקשורת ותרבות ועוד. אתר באינטרנט: www.biu.ac.il/info נכון ל- תשס"ב

מכון הדסה: גישור

גישור ניתן ללמוד במספר גדול של מסגרות ולא נוכל להביא כאן את הרשימה כולה. כתבי לנו באיזה אזור בארץ את רוצה ללמוד ונפרט לגביו.

גישור

הייתי מעוניינת ללמוד גישור באיזור השרון או באיזור גוש דן
עבור לעמוד
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
יעוץ ללימודים וקריירה
בחר
בחר