חברה המינוס 30 שם עושה כזה גל על ירושלים רק בשביל לבאס אותנו... ממזרח לירושלים מינוס 30 ממערב לה מינוס 30 ובירושלים 29...