*Boeing

Ein Volk, ein Reich, ein Führer

אגב, צפיתי שתשאל "אילו מצאת שעון - האם היית טוען כי נוצר מעצמו?", אולם נראה כי יש לך טיעונים אחרים.

מכל מקום, התחייבותי להפריך כל טיעון של מחזירים בתשובה - בעינה עומדת.

נסה אותי!

Ein Volk, ein Reich, ein Führer

אה, ענין נוסף - ההתמודדות חייבת להיות פומבית, מעל דפי פורום זה, לא בפגישה פרטית, ובכל פעם עליך להציג טיעון אחד בודד, לא גבוב של חלקי טיעונים מטיעונים שונים שלוקטו מן הגורן או מן היקב...

Ein Volk, ein Reich, ein Führer

בעזרת ה' יתברך

יום ראשון, י"ז אב ה'תשע"ט, פרשת השבוע: עקב 

שלום וברכה אחים יקרים ואהובים

 

הדיבור שלנו משפיע על צומח ואפילו על דומם , לא מאמינים? כנסו  מדהים!

 https://www.youtube.com/watch?v=bEipT5hJeNc

 

 

 

 

 

 

 

הגמרא לומדת שברית כרותה לשפתיים מאברהם שכאשר הלך לעקוד את יצחק אמר "ונשתחווה ונשובה אליכם" ופעל שאכן שבו שניהם".


עוד מספרת הגמרא במסכת כתובות[12]שהגיעו שבויות יהודיות לנהרדעא והציב עליהם אביו של שמואל שומרים שלא יפגעו בהם השובים, ואמר שמואל לאביו מה יועיל לשמור עליהם כעת וכי יועיל שלא יאסרו לכוהנים הרי כבר נשבו? ואמר אבוא דשמואל ואם היו נשבות בנותיך לא היית שומר עליהם והוי כשגגה היוצאת מפי השליט ונשבו בנותיו של שמואל.


עוד אומרת הגמרא במסכת סנהדרין על יהוא המלך שרצה להרוג את כל עובדי הבעל, ע"כ רקם מזימה ואמר לכולם "אחאב עבד את הבעל מעט יהוא יעבדנו הרבה" כדי שיגיעו כל העובדים למקום אחד כדי להורגם. וכך אכן הרג את כל עובדי הבעל אך כיון שאמר שיעבוד את הבעל פיו החטיאו ובסופו של דבר נפל בעבודת הבעל.


אם כן למדנו מהסיפורים הנ"ל כי אסור לאדם לפתוח את פיו לרעה.


הזוהר אומר שבשעה שמשה רבנו אמר "אם כך את עושיה הרגני נא הרוג ואל אראה ברעתי", הקב"ה אמר לו למנות את שבעים הזקנים ולמנות את יהושע שיכניס את ישראל לארץ, ע"כ אומר הזוהר שאסור לאדם לקלל עצמו בשעת כעסו, שכן הדיבור משפיע.


רואים מדברי הזוהר המילים משפיעות ואף יכולות להרוג, היום ישנה אמירה כי מילים יכולות להרוג, המקור לכך הינו בזוהר.

באדיבות והתודה 

שיעורי המדיה באתר מוקדשים על ידי משפחת גרין לעילוי נשמות יקיריהם
בית המדרש  משנה וגמרא  נדרsave_alt
 *******************************************************************************************************************************************************************

למענכם ולטובתכם שימו לב! והיזהרו! ישנו איש מתחזה ושקרן המרבה להשתמש באלימות מילולית

בעל אישיות לא בריאה ולא חיובית כלל

אין לקרוא או להתייחס כלל להודעותיו

פורסם ע"י מנהל האתר ב  

למניינם7-5-19 09:44

 הנהלת הפורומים

 

הודעה חשובה למשתמשים standoff}-pussy-galore 

 

שלום לכם,

זו לא הפעם הראשונה שאני נאלץ לפנות לשניכם. אני מבקש להפסיק להתווכח אחד עם השני ולדבר בשפה בוטה שעוברת על חוקי הפורום. זה לא משנה מי התחיל מה. אני מבקש להתעלם אחד מהשניה ובמידה ואחד מכם מדבר רע על השני - לפנות אליי ואדאג למחוק ולחסום אותו. הנושא הועבר להנהלת וואלה. במידה והשיח ביניכם ימשיך כך, שניכם תמחקו ותחסמו מהפורום לצמיתות. נא לשמור על תרבות דיון.

standoff אינו מחובר
הצטרף אל וואלה! פורומים ב-13-07-2019 11:56

 

הנהלת הפורומים
 
539 הודעות
 
8-5-19 01:51

נמשיך לחסום את המשתמשים הבעייתיים גם אחרי שיחזרו בתור משתמשים חדשים. אנו מאפשרים לשניהם הזדמנות נוספת לשמור על תרבות דיון. במידה וזה לא יקרה גם נבצע חסימה וגם נפנה להנהלה וננקוט בצעדים חמורים יותר.

 

 

 
  

צונזר על ידי ההנהלה. בבקשה לשמור על לשון נקיה. זוהי אזהרה!!!

 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

צונזר על ידי ההנהלה

 

להבא ימחקו הודעות מלאות

 

לשון הרע כלל י - שבעה תנאים להיתר

א. אם אדם ראה אחר שעשה נזק כלשהו לחברו (אפילו שהוא בודד ראה ואין שני עדים) מותר לו לספר, אך בתנאי שיתקיימו 7 תנאים.         
ב. שבעת התנאים: 
1. צריך לראות בעצמו ולא לשמוע מאחרים. 
2. צריך לעיין היטב במקרה, לראות אם הוא אכן נחשב לנזק אמיתי ולא סתם נראה כך. 
3. צריך לנסות להוכיח את המזיק, אולי יחזור בו וישיב את הנזק. 
4. הסיפור צריך להיות מדויק ללא שום תוספות של המספר, אשר מוסיפות לעוולה שנעשתה. 
5. צריך שכוונת המספר תהיה לתועלת. אם יש למספר הנאה כלשהי מן הסיפור אזי אסור לו לספר למרות שכל התנאים מתקיימים. 
6. אם יש אפשרות לפתור הבעיה ללא סיפור לשון הרע, אזי אסור לספר לשון הרע. 
7. אם כתוצאה מהסיפור יגרם למזיק נזק רב יותר מאשר אילו בית דין היה פוסק לרעתו, גם אז אסור לספר.
       
ג. החפץ חיים מוסיף שגם אם מתקיימים כל הכללים לעיל, אבל המספר חוטא כמו המסופר, אזי עדיין יש לתהות אם הכללים אכן מתקיימים, ולא מדובר כאן פשוט בשמחה לאיד של המספר.        
ד. התועלת המוזכרת בסעיף ב' 5. מתייחסת לסוגי תועלת שונים: 
- החזר נזק, 
- החזרת אנשים מדרך רעה. 
אבל אם לא תבוא שום תועלת. 
למשל: לשומעים לא אכפת מרעיון דומה שיעשה, אזי אסור לספר כיוון, שהם עוד עלולים להגדיל מחלוקת בנושא זה.
       
ה. אם אדם רואה אחר, אשר מספר לשון הרע, מותר לספר זאת אם יש בזה תועלת. אבל אם האדם המסופר עדיין לא שמע את הסיפור אודותיו, אזי אסור לספר כיוון שכך זה יגיע לאוזניו.        
דוגמא: ראובן סיפר לשון הרע על לוי. 
שמעון רוצה להודיע זאת ברבים כדי להפסיק את ראובן מלדבר לשון הרע (נניח שזה לשם תועלת) 
אסור לשמעון לספר זאת אם לוי עדיין לא שמע את שראובן סיפר עליו.
       
ו. בהמשך לסעיף הקודם, קורה ששמעון יכול למנוע נזק מלוי אם יקדים לספר, במקרה כזה מותר לספר למרות שעדיין לוי לא שמע על כך.        
ז. התנאי השלישי דורש שנוכיח את המסופר לפני שמספרים עליו לשון הרע לתועלת. תנאי זה קיים רק במקרה שיש סיכוי לתוכחה, אבל אם לא אזי ניתן לספר. החפץ חיים מציע לספר זאת לפני שלושה (להם אסור לקבל זאת כאמת) כדי שלא יראה שהוא פוחד שהעניין יגיע למסופר.        
ח. הצורך להוכיח לפני שמספרים לשון הרע (תנאי 3), קיים אם אין חשש או פחד מפני האדם אותו רוצים להוכיח. אם מדובר באדם אלים אזי כנראה שלא צריך להוכיח.        
ט. אם המספר הוא אדם הגון, אזי הוא יכול לספר לפני פחות משלושה כיוון שלא נחשוד שהוא משקר.        
י. דיני סיפור לשון הרע שווים במצוות שבין אדם למקום למצוות שבין אדם לחברו. אבל במצוות שבין אדם למקום אסור לספר מיד בפעם הראשונה שרואים את המסופר עובר עליהן, אפילו לשם תועלת, אלא צריך לראות שהמסופר עובר עליהן מספר פעמים ולא באופן מקרי.        
יא. אסור לספר על שותפות שהתפרקה, ותוך כדיי הסיפור להשמיץ את השותף (למרות שהמספר יודע שאיננו משקר), כיוון שאין שום תועלת מכך ואפילו יש למספר הנאה מכך (תנאי 5). 
החפץ חיים מדגיש שגם אם תהיה תועלת לאחרים מסיפור זה עדיין אסור לספר בגלל הנאת המספר.
       
יב. אסור לספר על אחד שלא הסכים לעשות עמו טובה כמו: הלוואה, צדקה או הכנסת אורחים.        
יג. אם המספר מניח שתצא לו טובה אם יספר על נזק שנעשה לו על ידי המסופר, אזי מותר לספר. למשל: המסופר יחזיר גזלה שלקח מן המספר או נזק אחר שעשה לו.        
יד. בהמשך לסעיף הקודם, המתיר לאדם לספר לשון הרע כדי שתצמח לו טובה מן העניין, חוזר החפץ חיים על 7 התנאים להיתר, כיוון שהמספר עלול לעבור על אחד מהם, כאשר הוא מספר לטובת עצמו ואלו הם (כולל ראשי תיבות "שתיקה יפה"):        
ראשי תיבות     התנאי    
י 1.   יראה בעצמו ולא מאחרים.    
ש 2.   יתבונן אם באמת יש כאן עברה.    
פה 3.   ינסה להתווכח עמו תחילה.    
ק 4.   הסיפור יהיה אמת ללא שום עיוות.    
ת 5.   הסיפור יהיה לתועלת.    
י 6.   יבדוק אם יכול לסובב את העניין כך שייפתר ללא לשון הרע.    
ה 7.   שהמסופר לא יינזק יותר מאשר אם זה היה מגיע לבית דין.    

טו. לאור האמור בסעיף הקודם, צריך מאד להיזהר בעת דיבור לשון הרע, כיוון שיש קושי עצום לשמור על התנאים הנ"ל. במיוחד קיימת בעיה כאשר המספר כועס, אז יש קושי בשליטה העצמית וודאי קשה לשמור על התנאים.        
טז. לעיתים אנשים מגיבים על ההערה: " אתה מדבר לשון הרע ! " 
בתגובה: " גם הוא דיבר עלי ". 
זו טעות גדולה, כיוון ש: 
א. אסור היה לך להאמין שהוא דיבר עליך 
ב. עדיין אין לך היתר לדבר לשון הרע אם לא מתקיימים 7 התנאים.
       
יז.

אם נעשה לראובן דבר נזק והוא בא לברר אצל שמעון מי עשה זאת, אפילו ששמעון מרגיש שראובן חושד בו ואפילו שמעון ראה מי עשה זאת, אסור לו לומר זאת. אלא אם כן התקיימו 7 התנאים של ההיתר. 
החפץ חיים מביא גמרא מסנהדרין דף י"א ממנה לומד שלפעמים, לפנים משורת הדין, יש מקום לומר: " אני חטאתי " על אף שלא חטא.

 

* באדיבות והתודה https://www.maxsoftweb.co.il/hh/showpage.aspx?pageid=hh

ספר החפץ חיים

 ***************************************************************

***************************************************************

 
 

 

 

- תורה ומדע - הסרט השלם! ®

 

 https://www.youtube.com/watch?v=_s0XacfkarQ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הרב ינון קלזאן - אסטרולוגיה ויהדות

https://www.youtube.com/watch?v=fC8PRtE2dpU

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

יְהִי שֵׁם ה' מְבֹרָךְ, מֵעַתָּה וְעַד־עוֹלָם        דְּרָכֶיהָ דַרְכֵי נֹעַם וְכָל נְתִיבוֹתֶיהָ שָׁלוֹם


סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו                  "וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ"

  ה' אוהב אותך 

"החוקר היפני", Masaru Emoto, לא גילה דבר, אלא בדה מלבו את הטענה כי מלים משפיעות על חמרים:

https://en.wikipedia.org/wiki/Massru_Emoto

Ein Volk, ein Reich, ein Führer

תקון טעות בקישור:

https://en.wikipedia.org/wiki/Masaru_Emoto

 

 

 

Ein Volk, ein Reich, ein Führer

Boring, Airbus, או כל יצרן מטוסים.

כל מטוס נושא חותם יצרנו חרוט על גבי חלקיו השונים וגם טבוע על גופו המורכב. זהות היצרן מוטבעת בסמלים מסחריים רשומים מוגנים מפני חיקוי ובאלף-בית של שפה כתובה, על פי רוב שפה בינלאומית נפוצה.

המטוס מורכב בכל פעם מאוסף חלקים נדרש, בפס יצור סדרתי של מפעל בעל מוניטין, אולם לא מן הנמנע כי אבטיפוס של כלי טיס נסיוני יורכב ב"חצר אחורית" או ב"מוסך" של חובב טיסה...

בס"ד

ואתה בטוח בזה במאת האחוזים? איך אתה יודע שזה מה שקרה עם המטוס אותו אתה טסתה עליו. אולי הוא בכלל היה חיקוי וניבנה על ידי חברה הודית לא ידוע שזיפה את החותמות? אולי בכלל הוא נוצר במשך מליוני שנים כתוצאה משנויים גאולוגיים ומזג אוויר ושינוי בלחצים או פגיע של מטאורים בכדור הארץ וכך לאחר מליוני שנים נוצר מטוס מוכן לפועולה שרק צריך להיכנס ולשבת בו והוא כבר טס ליעדו? אתה בדקתה את המטוס עליו טסתה שיש לו את כל החותמות והאישורים, ויש לך עדים מבואינג שמוכנים להעיד שהם הם הרכיבו את המטוס הספציפי עליו טסתה, ואולי בכלל זה היה מטוס ישן שאלו שהרכיבו אותו  כבר לא בחיים ואין יותר עדים להרכבתו אז מה? אחרת אין לך שום הוכחה אמיתית שאכן זה קרה על המטוס עליו טסתה. אתה טוען טענה ולכן לפי דברך בעל הטענה חייב גם להביא הוכחות, אז תוכיח לי שהמטוס עליו אתה טסתה אכן נוצר במפעל למטוסים ולא בצורה אבולוציונית גיאולוגית וכד' במשך מליוני שנים? והטענה שחברת בואינג מיצרת כיום מטוסים דומים איננה הוכחה לכלום. אם אני ייצור העתק של מגדל פיזה זה לא אומר שאני יצרתי את המקור, אם אני אצור העתק של מגדל אייפל זה אומר שיצרתי את המקור, אז זה שבואינג מיצרת מטוסים שדומים למטוס עליו טסתה לא הכוחה לכלום. אני דורש ממך הוכחה חד משמעית ובלתי ניתנת למחלוקת שהמטוס עליו אתה טסתה יוצר בחברת מטוסים!

FAA הוא הגוף הבוחן מטוסים ומאשר כשירותם לשימוש מסחרי להובלת נוסעים ומטענים. מטוסים עשויים להיות מאושרים לשימוש לעתים חרף אי-כשירותם, כמו מטוסי הבואינג החדישים 737 מסדרת Max 8 אשר מערכת נהול אגרסיבית מדי שלהם למניעת הזדקרות הפילה שנים מהם וה- FAA השבית את כולם.

אישורם הראשוני לשימוש מעיד כי ה- FAA התרשל.

 

התעבורה האווירית היא הבטוחה ביותר מכל במונחים של מספר התאונות לכל מליון קילומטרים.

 

כאמור, מטוסים אינם נוצרים מעצמם בתהליך טבעי, אלא מיוצרים במפעל בעל מוניטין, ובכל מקרה - עומדים למבחן כשירות לפני אישורם לשימוש.

חברות תעופה הרוכשות מטוסים מיצרניהם מחויבות גם לרכוש חלפים ממקור מאושר ולא לתור אחר חלפים OEM ממקור מפוקפק.

 

בתהיות נוספות - פנה אל ה- FAA...

Ein Volk, ein Reich, ein Führer

בס"ד

 

1. אתה שם את בטחונך ואמונך באיזה גוף איזוטרי שאתה קורא לו FAA שאני אמור להאמין ממך שהוא בלתי ניתן לשיחוד והוא טהור לחלוטין והוא מגן עלי ב-100 אחוז, ואני צריך להאמין בו באמונה עיוורת רק בגלל שאתה אומר כך? מצטער אני רואה בערוץ נשנול ג'אוגרפי תוכנית שנקראת "תעופה בחקירה" וזה לא מסתדר לי בכלל גם אם האימרה שלך שלטוס במטוס זה הדרך הבטוחה ביותר, אחרת איך יש לתוכנית הזאת כל כך הרבה מקרים להציג בהם מטוסים התרסקו? אני ראיתי גם מלא סירטונים ביו-טיוב שבהם רואים מטסים שכמעט התרסקו, ובנס הצליחו לנחות בשלום. אז למה שאני יאמין ב-FFA שלך. לי זה נראה כמו סתם דמיון שלך שאתה רוצה לאמין בו, וזה נמצא בין אוזנך בלבד. אותי זה לא שכנע ולא מהווה כל הוכחה מוחלטת שהמטוס עליו אתה טסטה בכלל נוצר במפעל כל שהו ולא באבולוציה של מליוני שנים. זה שאתה מצתת לי שם של איזה סוכנות כללית שאני אפנה אליו? איזה מי הוכחה זו?

 

2. והינה עוד אמונה עיוורת שלך שאין כל דרך להוכיח אותה:

מטוסים אינם נוצרים מעצמם בתהליך טבעי, אלא מיוצרים במפעל בעל מוניטין

זה אומנם יכולה להיות אקסיומה יפה מאוד, אבל איפה הוכחה לכך ואיך אתה יכול להיות בטוח שגם בצורה טבעית במשך מליוני שנים אי אפשר ליצור מטוסים מעצמם. למה מה ההבדל? מה מיוחד בכך שמטוס חייב להיות לפי דברך מיוצר במפעל בעל מוניטין ולא על ידי אבולוציה טבעית של מליוני שנים?

 

הלהג שלך מסתיר העדר טיעונים.

אין "אבולוציה טבעית" למטוסים. יש אבולוציה מטאפורית מן הבחינה שכלי טיס משתכללים ומתיעלים הודות למחקר אנושי מתמשך.

 

תאונות אויר מתרחשות עקב כשל חמרים או שגיאות טייסים או תנאי מזג אויר חריגים אליהם נקלעה טיסה.

 

למרות הבטיחות הסטטיסטית מתרחשות תאונות ויש אנשים שהבטיחות הסטטיסטית הגבוהה אינה מרגיעה אותם ומעדיפים להגיע ליעדם בנסיעה יבשתית ככל שניתן, או בספינה, אך רוב מוחלט של הנוסעים סומכים על אוירודינמיקה (הצד הפיסיקלי התאורטי של תנועה באויר), על מטוסים (ישום מעשי טכנולוגי של ידע תנועה באויר), על טייסים ("נהגים" מיומנים בשמוש בישומים המעשיים הנ"ל) ומשתמשים בהם בתדירות ובתכיפות גבוהים, כאשר הנזק היחיד שהם נאלצים להשלים עימו הוא jet lag, אתו ניתן להתמודד בשעור מסוים בעזרת מלטונין.

 

כעת, חוס על זמנם היקר של צאן הקדושים הצופה בנו והסבר נא מה מטרת להגך? לאן אתה חותר?

Ein Volk, ein Reich, ein Führer

בס"ד

 

עדיין לא השבתה לשאלתי השנייה: למה אתה חושב שמטוסים חייבים להיות מיוצרים במפעל בעל מוניטין ולא באבולוציה טבעית. מה ההבדל? מה מיוחד במפעל בעל מוניטין שאין באבולוציה טבעית?

 

דרך אגב טענותיך האחרים לא משכנעים במיוחד נשמע כמו שאין לך שום הוכחות קונקרטיות ואתה מתעסק בתירוצים בלבד.

אבולוציה אינה קיימת בדומם.

דומם "כפוף" לתהליכים שונים לחלוטין, כגון שחיקה, בליה, חלודה (התחמצנות), רקבון.

אבולוציה קיימת רק באורגניזמים חיים.

שנויים קלים בגנום (מוטאציות) בעת הפריה מתבטאים בשנויים קלים בתכונות הדור הבא וכאשר מדובר בבית גידול עני במשאבים, רבים סכויי הפרטים בעלי התכונות המקנות יתרון קיומי להגיע לבגרות מינית ולהעביר את תכונותיהם לדור הבא וכל זאת על חשבון הפרטים המוצלחים פחות...

Ein Volk, ein Reich, ein Führer

מענין, בכל הנוגע לדבריך "טענותיך לא משכנעות...נשמע כמו שאין לך שום הוכחות קונקרטיות" הרגשתי כאילו חטפת בזריזות מילי מפי והקדמת אותי בהשמעתן.  ממש מדהים כיצד השכלת לתאר עצמך כה בדייקנות...

Ein Volk, ein Reich, ein Führer

בס"ד

 

אני לא דיברתי רק על אבולוציה אלא גם עם פעולות של לחצים, שונויים במזג אוויר, פגיע של מטאורים רעידות אדמה וכד. גם הטענה שלך שאבולוציה לא קיים בדומם גם היא לא נכונה כי המדענים בעצמם טוענים שהתא הראשון נוצר מחומרים דוממים שהתערבבו יחד על לחצים ושינוים אטמוספרים ויצרו תא שממנו נמשיך ונוצר כביכול כל הטבע החי כולו. אז גם לפי המדענים יש אבולוציה בדומם ודומם יכול ליצור חי. המדע טוען שכל היקום וכדור הארץ נוצרו בצורה כזאת של כוחות וחומרים שונים שתנגשו יחד ויצרו כוכבים ומערכות שמש שלמות וכן חיים, אז אני שוב שואל אותך למה אתה כל כך בטוח שמטוס לא יכול להווצר בצורה טבעית בעזרת פעולות וכוחות שונים טבעיים חלקם אבולוציונים וזה חייב להיות במפעל מכובד למטוסים בלבד.

 

אני מבין שאתה לא רוצה או לא יודע מה התשובה לטענתך ולכן אתה מתחמק ומנסה להתקיף אותי. אני בסה"כ משתמש בטרמינולגיה שלך, אז אתה לא אוהב את זה, מה לעשות תתגבר. אם אין לך תשובה לשאלה שלי אז פשוט תומר את זה ואל תנסה להתחמק.

המעבר מ"מרק של חמרים כימיים" אל ,"אורגניזם" פרימיטי קדום (אשר אינו דומה לאורגניזם הפרימיטיבי ביותר הקיים ומוכר כיום) - אינו מוגדר evolution אלא מוגדר abiogenesis ועדיין לוט בערפל.

קיימות מספר הצעות המנסות להסביר תהליך טבעי כזה ועיקרן הסתמכות על ההשפעה הקטליטית של קרינה אולטרא-סגולה של השמש שהיא מאד אנרגטית, אולם ככל הידוע לי אין התקדמות בתחום זה.

 

אשר לשאלתך "למה אתה כל כך בטוח שמטוס לא יכול להתהוות בתהליך טבעי" - אני שמח כי אתה חושף את בורותך ומסגיר אותה בלא שנקפתי אצבע

Ein Volk, ein Reich, ein Führer

עבור לעמוד
, , , , , ,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
מיסטיקה ואסטרולוגיה
בחר
בחר