תשובת כ"ק אדמו"ר שליט"א בנושא פשרות בתורה

ב"ה

למדתי היום בבית והשעור היה קשור עם ימי הסליחות (זה מה שמצאתי.. בהשגחה פרטית). לאחר מכן כתבתי לרבי מלובביץ' מלך המשיח והכנסתי את התשובה באגרות קודש.

וזה לשון התשובה- (כרך ט' עמוד שכ"ז מתורגם מאידיש).

"ב"ה ימי הסליחות, התשי"ד

אל אחינו ואחיותינו, בני ובנות ישראל,

אשר בכל מקום ומקום

ה' עליהם יחיו

 

שלום רב וברכה!

בחיים, ובמיוחד בחיים הרוחניים, דורש המעבר משנה אחת לשני' חשבון וסיכום של השנה החולפת, כדי לדעת כיצד צריכה להיות השנה החדשה.

אחת הנקודות החשובות בשנת התשי"ד מנקודת מבט של חשבון נפש יהודי, היא העובדה שבשנה זו הוכחה בצורה בולטת יותר אי נכונותם של ''אידאלים'' מסויימים ותקוות מסויימות, והתברר שאין יהודים יכולים לסמוך עליהם. האידאלים וה"איזמים", והקבוצות המייצגות אותם, הביאו שוב לאכזבה מרה אצל אלה שתלו בהם את תקוותיהם.

שנת תשי"ד חיזקה את ההשתכנעות, אפילו בחוגים מנוכרים, שקיומו של העם היהודי מובטח אך ורק, ובלעדית, על-ידי אחיזה איתנה בתורה ובאורח החיים שהיא מורה. גם באשר לשיטה הפשרנית שיהודים צריכים להתבסס על שנים או שלושה יסודות שווי-ערך שאחד מהם הוא התורה - הוכיחה השנה החולפת פעם נוספת כי הפשרנות משמשת גשר להעברת יהודים מימין לשמאל ולהרחקתם מיהדות אמיתית ומקורית, יהדות של מצוות מעשיות בפועל בחיי יום יום.

והרי רק דבר זה החזיק את העם היהודי מאז היותו לעם בהר סיני, בקבלת התורה.

טעות טפשית היא, ויותר מכך - נוראה, כאילו אפשר להסתפק בדיבורים ו"נאומים"יפים תוך כדי התנהגות ככל הגויים, או כאילו די ב"זריקות" של יהדות בימים מסויימים בשנה או בתאריכים מסויימים בחיים,

שכן יהדות של תורה ומצוות היא דרך חיים שחייבת להקיף ולהחדיר את חיי היום-יום. כשם שלאדם בריא נחשב אדם שהוא בריא תמיד ולא רק מי שהוא בריא מזמן לזמן או מספר ימים בשנה - כך יהודי בריא ברוחניות הוא יהודי שחי חיי תורה ומצוות בכל יום וכל ימי השנה, כל העת.

כשם שאדם אינו מסכים להכנס לפשרות בקשר למצבו הפיזי, להיות במצב בריאות של "חצי-חצי", חצי בריא וחצי לא בריא ח"ו - כך גם בחיים הרוחניים אין יהודי יכול להכנס ליהדות של חצי-חצי.

וכשם שאדם בריא צריך להשתדל להימצא בסביבה בריאה ולעשות כל האפשר שהסביבה תהי' בריאה, כך גם בחיים הרוחניים מוטלת חובה על כל יהודי כלפי עצמו וכלפי משפחתו וכלפי סביבתו - להפיץ אור וחום של תורה ומצוות, ולהבריא את סביבתו.

יתן השם יתברך שחשבון הנפש הנערך בימים אלה, יוביל להחלטה איתנה ולראיית האמת שתורת-חיים שלנו בחיים המעשיים היום-יומיים היא דרך החיים היחידה ליהודים כיחידים וליהודים בכלל, ולא רק בשביל חיי העולם הבא, כי אם, פשוט, גם בשביל חיים מאושרים בעולם הזה.

והחלטה זו וביצועה בחיים תביא ובוודאי תביא לכל אחד ואחת - כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה".

 

עד כאן לשון קודשו. ניצלתי את כישורי כמזכירה בעברי בהדפסה עיוורת. מעדיפה זאת מאשר לסרוק. שנת תשי"ד זה 1954 למניינם כמדומני. חודש טוב.

בס"ד

 

הרבי שליט"א תמיד קרא את המפה הרבה יותר טוב מכל ה"מנהיגים" הפוליטיים למינהם. יכולנו להיות בגאולה עוד בשנת 67 לאחר מלחמת ששת הימים, אבל בגלל שיקולים פולטיים זרים, פספסנו את אותו חלון הזדמנויות. רק כאשר נשמע להוראותיו של מלך המשיח נביא את הגאולה לעולם, בקרוב ממ"ש.

ומישהו / מישהי יודעים מה היתה דעתו של הרב עובדיה יוסף הצדיק שנפטר לאחרונה בנושא זה של ויתורים, הרי היו לו כמעט מליון בהלויה אז בטח זה מעניין רבים וטובים.

עבור לעמוד
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: גילה בויום
עבור לפורום:
מיסטיקה ואסטרולוגיה
בחר
בחר