לפי התלמוד,אלוהים מבקש מהרבנים שיברכו אותו...

זאת ההיררכיה התלמודית...

מאיפה הבדיחה הזו...

קראת את שמך בראשית ברא, הנה היום קראנו פרשה זו.

ויש הרבה תמיהות, מה זה נחמתי כי עשיתי ?? מזה ויתעצב אל ליבו, האם לאלוהים לב ???

ב"ה

אכן, הקשר בינינו לבורא העולם הוא הדדי ולא חד סטרי כמו שנהוג לחשוב. די להסתכל בברכת המזון ולראות את הברכה, ''ממרום יברכו אותו'' ולהבין שמדובר שמברכים את הקב"ה. (יש שטועים לחשוב שמדובר בהמשך הברכה לבעל הבית אבל זאת טעות. כיון שבעוד הברכה היא לאבי ואמי ברבים, פתאום ביחיד ממרום יברכו אותו. וזאת לא טעות כתיב). בראש השנה עם ישראל ממליך את הקב"ה למלך, ובכך מעורר את הרצון למלוך עלינו מחדש אצל בורא עולם. שנה טובה לכולם.

יהודה,למה בדיחה?

זהמופיע בתלמוד...

וגם יעלי מסכימה עם זאת...

אדרבא, תביא את הקטע מהתלמוד,

ונבחן אם הבנת אותו כראוי, או סילפת אותו כדרכך...

תלמוד בבלי,מסכת ברכות ז...

רבי ישמעאל בן אלישה כמדומני...

מספר (בברייתא) שנכנס לחדר ,קודש הקודשים, וראה שם את אלוהנו יושב על כסא רם ונישא...וביקש מאיסמעיל ברכה...

בדוק,ומצא...

תלמוד בבלי,מסכת ברכות ז...

רבי ישמעאל בן אלישה כמדומני...

מספר (בברייתא) שנכנס לחדר ,קודש הקודשים, וראה שם את אלוהנו יושב על כסא רם ונישא...וביקש מאיסמעיל ברכה...

בדוק,ומצא...

בראשית היקר

כרגיל זייפת

הבאת לפה את המקרה של ישמעאל כהן גדול , שנכנס להקטיר קטורת , וראה את השכינה , והשכינה אמרה לו ברכני בני.

ואז רבי ישמעאל כביכול ברך אותו.

אבל הסיפור הזה מתחיל עוד אצל אמא של ישמעאל כהן גדול שהלכה לטבול בשלג

וכשיצאה מהטבילה זימן לה הקב"ה חיה טמאה

והיא לא התעצלה ונכנסה חמש פעמים לשלג על מנת שהטבילה שלה תהיה כשרה

ואז פסק הקב"ה ואמר למלאכים שברבות הימים הבן שיוולד ממנה מערב הטבילות שלה, יזכה לברך את הקב"ה

איך זה מתקשר לעניין שלך?

שבוע טוב

מלי

מעניין מאוד מלי מה שכתתבת, אני זוכרת שסיפרת את הסיפור הזה.

 

אני דווא אוהבת את מה שיעל כתבה, ואני כן ממאינה ביחסי גומלין, וכאשר מברכים את אלוקים, אז מברכים בעצם את אותו הניצוץ שלו בתוכנו, ואז אנו  בעצם מברכים את עצמנו.

 

אני מאמינה שישי אלוהים בגדול שזה = הטבע, וזה משהו כללי.

 

ויש את הצד האישי, שזה מה שנמצא בתוכנו, ואני חושבת שזה גם מתיישב עם גישת הקבלה, אשר מדברת על השתלשלות בתוך עולמות, עד לעולם שלנו.

 

מה דעתך?

 

 


גילה בויום


אסטרולוגית, נומרולוגית, מתקשרת ופותחת בטארוט.


www.oryada.com/kartis.htm

תלמוד בבלי,מסכת ברכות ז...

רבי ישמעאל בן אלישה כמדומני...

מספר (בברייתא) שנכנס לחדר ,קודש הקודשים, וראה שם את אלוהנו יושב על כסא רם ונישא...וביקש מאיסמעיל ברכה...

בדוק,ומצא...

בראשית היקר

כרגיל זייפת

הבאת לפה את המקרה של ישמעאל כהן גדול , שנכנס להקטיר קטורת , וראה את השכינה , והשכינה אמרה לו ברכני בני.

ואז רבי ישמעאל כביכול ברך אותו.

אבל הסיפור הזה מתחיל עוד אצל אמא של ישמעאל כהן גדול שהלכה לטבול בשלג

וכשיצאה מהטבילה זימן לה הקב"ה חיה טמאה

והיא לא התעצלה ונכנסה חמש פעמים לשלג על מנת שהטבילה שלה תהיה כשרה

ואז פסק הקב"ה ואמר למלאכים שברבות הימים הבן שיוולד ממנה מערב הטבילות שלה, יזכה לברך את הקב"ה

איך זה מתקשר לעניין שלך?

שבוע טוב

מלי


חן חן לך מלי.

כל התפילות שלנו, מתחילות ברוך אתה ה'. אנו מברכים את ה' על כל צעד ושעל,

כל המברך את חבירו מענה תחילה על אחת כמה וכמה את בורא העולם.

כל המברך את חבירו נענה תחילה על אחת כמה וכמה את בורא העולם.

ב"ה

תודה גילה. באיזה שהוא מקום 'ברכה' זה גם 'המשכה'. כמו שה'ברך' שבגוף האדם יכולה להוריד אותו מלמעלה למטה לדוגמא. או כמו 'להבריך' את הגמלים שזה אומר להושיב אותם. אז גם ברכה זה המשכה, כלומר, להמשיך לתוך העולם שלנו את מה שעד עכשיו היה מעבר לעולם. דהיינו הקב"ה לא בשם 'אלוקים' שזה כמו שגילה אמרה, הטבע, אלא את מה שמעל הטבע, שם 'הויה'. בגלל זה אומרים ברוך אתה הויה ולא ברוך אתה אלוקים. ועל ידי כך בעצם גם הקדוש ברוך הוא מתעלה, כלומר האדם במעשיו שיכן את הקב"ה בעולם. כי עד עכשיו הוא היה בעיקר בעולמות העליונים ולכאן הגיעה רק הארה מאד מצומצמת שלו, ועל ידי ה'ברכה' של היהודי, המצב הזה השתנה, ובתוך הטבע נכנס מה שמעבר לטבע. זה בתמצות רב מה שלמדתי משיעורים ושיחות של הרבי מלובביץ' מלך המשיח שליט"א.

אלוקים, זה מידת הדין .

שם הויה הוא רחמים,

עבור לעמוד
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: גילה בויום
עבור לפורום:
מיסטיקה ואסטרולוגיה
בחר
בחר