תקראו סיפור מופלא שקרה לי- על הקשר עם איגרות הקודש והרבי

קיראו סיפור מדהים, על הקשר שלי לרבי מלובאביץ קשר היסטורי וגם סיפור על קשר ישיר. ערב בנושא יתקיים ביום רביעי 20.6 בתל-אביב, שזה ראש חודש תמוז וגם תחילת מזל סרטן. בחיפה ב-ה' בתמוז 24.6 ביום הולדתי העברי!!! פרטים יובאו בהמשך. http://www.oryada.com/the-rabi.htm

 


גילה בויום


אסטרולוגית, נומרולוגית, מתקשרת ופותחת בטארוט.


www.oryada.com/kartis.htm

אריאל- אני מבינה את הנושא של המלך אחרת

משום מה המילה מלך. הופכת לי לראשי תבות של מאוחדים לך כולנו והכוונה לאלוהים. אני לא מסוגלת לראות לזה משמעות אחרת. כאשר אתם אומרים יחי מלך המשיח. למה אתם מתכוונים? מה פירוש הדבר שהרבי הוא המלך המשיח? באיזה מובן הוא כזה. הבה וננסה לפתור סוגיה זו, כדי שאולי לא נבין זאת בפשטנות רבה מדי, ואז נחטא לאמת. מה אתה אומר? בברכה גילה

 


גילה בויום


אסטרולוגית, נומרולוגית, מתקשרת ופותחת בטארוט.


www.oryada.com/kartis.htm

מלך=מוח, לב, כבד

בס"ד קודם כל צריך להדגיש שבחסידות כל אדם יכול להיות מלך. ראשי תיבות של מוח, לב, כבד. למה הכוונה. יש באדם שלוש כוחות עיקריים, כוח המחשבה והרצון שמקורם בנשמה האלוקית שלו, כוח הרגש והתחושה שמקורה ברוח שלו ונמצאת בלב, וכוח המוסר והמצפון של הנפש האלוקית שלו הנמצא בכבד. כאשר אדם מכוון את כוח המחשבה שלו דרך שליט על הלב והרגש שלו ובעזרת המצפון והמוסר האלוקי שבו, הוא יכול להיות מלך על עצמו ועל חייו. לצורך הבנה עמוקה יותר של הדברים צריך ללמוד את ספר "התניא" ספר היסוד של החסידות, אשר נכתב על ידי מיסד חסידות חב"ד האדמו"ר הזקן, רבי שניאור זלמן מלאדי. לגבי הרבי שליט"א מלך המשיח, מהות המשיח הוא הבאת הגאולה לעם ישראל והעולם והנהגת העולם בגאולה הסופית הזו. כדי שתהיה גאולה צריך להתאחד סביב דמות המשיח, כי אחרת אם אין אחדות סביב דמות זו, אין המשיח יכול להתגלות, כפי שהרבי אמר בעצמו: "אין מלך ממליך את עצמו, העם ממליך את המלך". לכן כדי שיהיה התאחדות סביב מלך המשיח, צריך לדעת מיהו מלך המשיח, ורק אז אפשר להתאחד סביבו. כאשר אנשים מאמנים סתם בביאת המשיח אבל אומרים שאין להם מושג מי הוא, אז אין נוצרת אחדות סביב דמות אחת ובפועל לא ניתן להמליך את המשיח על עם ישראל ולהביא את הגאולה. לכן חשוב לדעת מיהו המשיח ולהתאחד סביב דמותו. כאשר אנו מכריזים על הרבי שליט"א "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד". אנו למעשה קוראים לכל עם ישראל וכל העולם כולו להתרכז ולהתאחד סביב דמותו של הרבי שליט"א, ולהמליך אותו עלינו ועל כל עם ישראל כמלך המשיח. רק כך יוכל המשיח להתגלות בעולם ולהביא בעז"ה את הגאולה הסופית לעולם כולו. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.

אריאל תיקון קטנטן מל"ך= מוח לב כליות כפי שנאמר בוחן כליות ולב....

את יתר הדברים ...חבל על הויכוח ...

בקבלת האר"י, הכ' היא אכן כבד

עיין בעץ חיים למהרח"ו בשער הצלם אם זיכרוני אינו מטעני, ואני מצטט כרגע מהזיכרון כך ששווה לבדוק את הציטוט המדוייק: "הנר"ן הם כמו גוף האדם והם שלושה בחינות- חיצון, אמצעי ופנימי- והם מוח, לב וכבד. והמוח מתפשט בבחינת גידים ועליו מלביש הלב ומתפשט בבחינת העורקים ועליו מלביש הכבד ומתפשט בבחינת ורידים של דם". ומכאן, מוח (ן' דנר"ן, היינו נשמה) לב (ר' דנר"ן, היינו רוח) וכבד (נ' דנר"ן, היינו נפש). ומצאנו גם בכתובים רמז להיות הכבד מיוחס לנפש, שהרי הכבד הוא 'מרכז הדם' בגוף, והרי "כי הדם הוא הנפש", ודו"ק. שבת שלום!

מלך=מוח, לב, כבד

בס"ד קודם כל צריך להדגיש שבחסידות כל אדם יכול להיות מלך. ראשי תיבות של מוח, לב, כבד. למה הכוונה. יש באדם שלוש כוחות עיקריים, כוח המחשבה והרצון שמקורם בנשמה האלוקית שלו, כוח הרגש והתחושה שמקורה ברוח שלו ונמצאת בלב, וכוח המוסר והמצפון של הנפש האלוקית שלו הנמצא בכבד. כאשר אדם מכוון את כוח המחשבה שלו דרך שליט על הלב והרגש שלו ובעזרת המצפון והמוסר האלוקי שבו, הוא יכול להיות מלך על עצמו ועל חייו. לצורך הבנה עמוקה יותר של הדברים צריך ללמוד את ספר "התניא" ספר היסוד של החסידות, אשר נכתב על ידי מיסד חסידות חב"ד האדמו"ר הזקן, רבי שניאור זלמן מלאדי. לגבי הרבי שליט"א מלך המשיח, מהות המשיח הוא הבאת הגאולה לעם ישראל והעולם והנהגת העולם בגאולה הסופית הזו. כדי שתהיה גאולה צריך להתאחד סביב דמות המשיח, כי אחרת אם אין אחדות סביב דמות זו, אין המשיח יכול להתגלות, כפי שהרבי אמר בעצמו: "אין מלך ממליך את עצמו, העם ממליך את המלך". לכן כדי שיהיה התאחדות סביב מלך המשיח, צריך לדעת מיהו מלך המשיח, ורק אז אפשר להתאחד סביבו. כאשר אנשים מאמנים סתם בביאת המשיח אבל אומרים שאין להם מושג מי הוא, אז אין נוצרת אחדות סביב דמות אחת ובפועל לא ניתן להמליך את המשיח על עם ישראל ולהביא את הגאולה. לכן חשוב לדעת מיהו המשיח ולהתאחד סביב דמותו. כאשר אנו מכריזים על הרבי שליט"א "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד". אנו למעשה קוראים לכל עם ישראל וכל העולם כולו להתרכז ולהתאחד סביב דמותו של הרבי שליט"א, ולהמליך אותו עלינו ועל כל עם ישראל כמלך המשיח. רק כך יוכל המשיח להתגלות בעולם ולהביא בעז"ה את הגאולה הסופית לעולם כולו. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.

הנוצרים אמרו דברים דומים על ישו אחרי מותו

זה לא מפריע לך? יהודים צריכים להתאחד סביב תורת ישראל ואלוקי ישראל, לא סביב דמותו של הרבי מליובאוויטש.

בלי לקרוא את מה שאריאל כתב

ב"ה כי לא הספקתי, אוכל לומר שהנקודה היא שיש"ו (ראשי תיבות, ימח שמו וזכרו)לא עמד בקריטריונים שהציב הרמב"ם להיות משיח. יעמוד מלך מבית דוד.. ילחום מלחמות ישראל.. ועוד. עצם העובדה שנהרג בצליבה מראה שלא יתכן שיהיה משיח. בוודאי שכאשר מחפשים דמות שתהיה משיח יתכן ואומרים דברים דומים. השאלה אם מדובר באמת או בשקר? משיחי שקר היו לצערנו רבים. לכן כל כך חשוב לבדוק לפי הקריטריונים שהציב הרמב"ם לבדוק זאת, האם מדובר במשיח אמיתי. יחי המלך המשיח שבת שלום יעל

כרונולוגיה, יעל, כרונולוגיה

זאת פעם שנייה. הרמב"ם ושיטתו הייתה מאוחרת בהרבה לקיום ישו (כאלף שנה, למעשה). מלבד זאת, העובדה היא פשוטה- חב"ד זה זרם ביהדות שהוא אומנם גדול, אבל לא מספיק גדול כדי שיהיה ראוי להתייחס לשיטה המשיחיסטית הזאת ברצינות יתרה. כבר ראיתי חסידי חב"ד (למזלנו בודדים) שהכריזו על הרבי כאלוהים. הם לא שונים בהרבה מכת "עדי יהו-ה". את מוזמנת לשמוע את הדברים שאמר פרופ' לייבוביץ' (גם הוא דמות שנויה במחלוקת, כמובן) בנושא. אני סובר ששיטתו של הפרופ' קרובה יותר לשיטתו של הרמב"ם, ועל כן מניח כי הרמב"ם היה עשוי להגיב באופן דומה (והסיבה שהרבי ציווה ללמוד את תורת הרמב"ם, בעיניי, היא מאותה סיבה שרבי אברהם אבולעפיה בחר לכתוב פרשנות על דרך הסוד למורה-נבוכים). שבת שלום

הנוצרים אמרו דברים דומים על ישו אחרי מותו

זה לא מפריע לך? יהודים צריכים להתאחד סביב תורת ישראל ואלוקי ישראל, לא סביב דמותו של הרבי מליובאוויטש.

לא מעניין אותי עובדי עבודה זרה ומעשיהם

בס"ד כל מה שעם ישראל עשה או יצר פיזית או רוחנית, הגויים מחכים אותו ומנסים לעשות כמוהו, אז מה. זה לא מעניין אותי אני מתעסק בקדושה ולא בטומאה של הגויים. ותפסיק לנסות להשוות בין הקדושה לטומאה כי אין השוואה כלל. !!!!!! שבת שלום יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.

בלי לקרוא את מה שאריאל כתב

ב"ה כי לא הספקתי, אוכל לומר שהנקודה היא שיש"ו (ראשי תיבות, ימח שמו וזכרו)לא עמד בקריטריונים שהציב הרמב"ם להיות משיח. יעמוד מלך מבית דוד.. ילחום מלחמות ישראל.. ועוד. עצם העובדה שנהרג בצליבה מראה שלא יתכן שיהיה משיח. בוודאי שכאשר מחפשים דמות שתהיה משיח יתכן ואומרים דברים דומים. השאלה אם מדובר באמת או בשקר? משיחי שקר היו לצערנו רבים. לכן כל כך חשוב לבדוק לפי הקריטריונים שהציב הרמב"ם לבדוק זאת, האם מדובר במשיח אמיתי. יחי המלך המשיח שבת שלום יעל

שבת שלום ומבורך - יחי המלך המשיח

אריאל תיקון קטנטן מל"ך= מוח לב כליות כפי שנאמר בוחן כליות ולב....

את יתר הדברים ...חבל על הויכוח ...

לא כליות אלא כבד

בס"ד כי יש שני כליות, מה שמצביע על מוסר כפול (אמת ושקר), אבל יש רק כבד אחד מה שמצביע על מוסר אלוקי אחד בלבד. נא ללמוד את הדברים לפני שמעירים הערות. שבת שלום יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.

בקבלת האר"י, הכ' היא אכן כבד

עיין בעץ חיים למהרח"ו בשער הצלם אם זיכרוני אינו מטעני, ואני מצטט כרגע מהזיכרון כך ששווה לבדוק את הציטוט המדוייק: "הנר"ן הם כמו גוף האדם והם שלושה בחינות- חיצון, אמצעי ופנימי- והם מוח, לב וכבד. והמוח מתפשט בבחינת גידים ועליו מלביש הלב ומתפשט בבחינת העורקים ועליו מלביש הכבד ומתפשט בבחינת ורידים של דם". ומכאן, מוח (ן' דנר"ן, היינו נשמה) לב (ר' דנר"ן, היינו רוח) וכבד (נ' דנר"ן, היינו נפש). ומצאנו גם בכתובים רמז להיות הכבד מיוחס לנפש, שהרי הכבד הוא 'מרכז הדם' בגוף, והרי "כי הדם הוא הנפש", ודו"ק. שבת שלום!

גל שים לב שהוא כתב את הכבד כמקור למוסר .

נאמר שהאל הוא בוחן כליות ולב וכשאנו נבחנים על הנמצא בלבבותינו ועל הנמצא בכליותינו כלומר המוסר. יש הבדל בין העניין של הנפש לעניין של המוסר. האדם אינו נשפט על הרהורי מחשבתו ולא כשהוא למשל ח"ו חולה נפש .הוא נידון על מוסריותו ועל נטיית ליבו ולכן לא נאאמר בוחן כבד ולב ,אלא על האל כבוחן כליות ולב. הדם הוא הנפש ה כבר ידוע וכן גם ידוע שחולה נפש אינו נשפט ,שכן אינו שולט במעשיו וכל שאינו שולט במעשיו אין הקב"ה שופטו לכף חובה. והוא מגיע לגן עדן.

לא מעניין אותי עובדי עבודה זרה ומעשיהם

בס"ד כל מה שעם ישראל עשה או יצר פיזית או רוחנית, הגויים מחכים אותו ומנסים לעשות כמוהו, אז מה. זה לא מעניין אותי אני מתעסק בקדושה ולא בטומאה של הגויים. ותפסיק לנסות להשוות בין הקדושה לטומאה כי אין השוואה כלל. !!!!!! שבת שלום יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.

הכי קל להתעלם, נכון?

במקרה של המשיחיסטים בחב"ד, הרי שהעתקה לא יכולה להיות באופן עליו אתה דיברת, נכון? אני מקווה שברור לך שהנצרות קדמה בהרבה לתנועת חב"ד. בדיוק כמו הטענה שלך לגבי קלפי הטארוט שהיו "כלים של קבלה מעשית שנפלו אצל הגויים".

גל שים לב שהוא כתב את הכבד כמקור למוסר .

נאמר שהאל הוא בוחן כליות ולב וכשאנו נבחנים על הנמצא בלבבותינו ועל הנמצא בכליותינו כלומר המוסר. יש הבדל בין העניין של הנפש לעניין של המוסר. האדם אינו נשפט על הרהורי מחשבתו ולא כשהוא למשל ח"ו חולה נפש .הוא נידון על מוסריותו ועל נטיית ליבו ולכן לא נאאמר בוחן כבד ולב ,אלא על האל כבוחן כליות ולב. הדם הוא הנפש ה כבר ידוע וכן גם ידוע שחולה נפש אינו נשפט ,שכן אינו שולט במעשיו וכל שאינו שולט במעשיו אין הקב"ה שופטו לכף חובה. והוא מגיע לגן עדן.

הצדק עימך

בקבלת האר"י, המושג "נפש" משוייך לחלק הבהמי, הנמוך יותר. אני לא יודע איך שיטת חב"ד מתייחסת לזה, אבל אני ממש בספק לגבי עניין המוסר. עד כמה שידוע לי על שיטת חב"ד (בכל הנוגע לקבלה) הרי שגם הם מייחסים לנפש את התכונה הבהמית (ואילו הנשמה היא בבחינת מותר האדם מן הבהמה). הרב גינזבורג שהוא חסיד חב"ד (הנה, עבור אריאל שכאן) כותב בספרו "מבוא לקבלת האר"י" בעמוד צ"ה את המשפט הבא: "הנפש, דרגת החיות הנמוכה ביותר, המשותפת לאדם ולבהמה כאחד.... הן המידות הטבעיות שבנפש, אלו השייכים לטבע האדם ולאינסטינקטים הטבועים בו. לפיכך היא שוכנת בכבד". היינו, גם הרב גינזבורג (חסיד חב"ד, כידוע) רואה בנפש=כבד=חלק בהמי. המושג "מוסר" הוא כמובן גבוה יותר. אריאל- ממליץ לך לבצע בדיקה יסודית יותר של מקורותיך. אם אתה חסיד חב"ד, ראוי שתכיר את דעתו של אחד מגדולי המקובלים בקרב חב"ד.
עבור לעמוד
, ,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
מיסטיקה ואסטרולוגיה
בחר
בחר