חמסות יהודיות כשרות למהדרין

בס"ד במהשך לכל השואלים הינה צירפתי שתי חמסות יהודיות כשרות למהדרין, על פי הקבלה. אחד מספר רזיאל המלאך ואחד מספר רפאל המלאך. האחרון מיוחס לר' חיים ויטל התלמיד של האר"י. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.

האם הרבי מילובביץ לא נפטר? אתה רושם שאתה שליח שלו, האם נפגשת איתו כשהיה בחיים?

הרבי מלובביץ' שליט"א מלך המשיח חי וקיים והוא מנהיג אותנו תמיד בכל יום ויום

בס"ד כנס לבלוג שלי ותלמד איך להתקשר להרבי מלך המשיח. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.

האם הרבי מילובביץ לא נפטר? אתה רושם שאתה שליח שלו, האם נפגשת איתו כשהיה בחיים?


לא רק שהוא לא נפטר, הוא אלהים בכבודו ובעצמו ! ראה - פורסם בעיתון !

האם הצטרפת להכרזתו של ניטשה כי אלהים מת ?!

מנסה לצרף התמונה פעם נוספת

מנסה לצרף קישור

הנה - http://www.tarot.org.il/Images/God.png
16:58 23-10-2007|%%posterlink.10290700%%

מה דעתך על המאמינים בישו והבודהה?

שניהם גם שליחים שהביאו תורות מאוד מועילות. ישו הביא את התורה של האחדות, שהכל עם האחד והאחד עם הכל בתוך השלם. ובודהה הביא את התורה שהכל נמצא בתוך אלוהים ואלוהים נמצא בכל. מדוע שאלך לפי דרך של הרבי מילובביץ כאשר זרם מסויים ביהדות החליט להמליך אותו למלך? מדוע לא ללכת לפי אברהם אבינו שהיא לנו את ספר היצירה? ספר מודעות נעלה מאוד! האם לדתות לא נמאס מהמלחמות שרק דרכה היא הנכונה, ומסרבת לראות את התמונה הרחבה יותר, שהכל הוא אחד וכולם שליחים ולא אחד שהוא פסול ואילו השני הוא ראוי? האם הצמצום הזה שהדתות חיות בו לא מעיד אי רצון לראות תמונה רחבה ולהיות פתוחים יותר, שיש מעבר להסתכלות על שליח אחד? סתם כמה נקודות למחשבה. את השאלות האלה שאלתי גם מאמינים משיחיים, וגם רבנים...השאלות שאני נכנס איתם מותירים אותי ללא תשובות.

הסבר על החב"דניקים..

חב"ד זהו זרם חסידי ביהדות עם דגש על המילה חסידי..! הזרם הדומיננטי הזה מתחלק לשתי קבוצות.. משיחיסטים ולא משיחיסטים.. למשיחיסטים יש את האימרה הידועה..יחי אדונינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד....עם דגש על המילה יחי.. וזוהי הפרובלמה עם הזרם הזה.. בעוד שהמאמרים וליקוטי השיחות של האדמורים של הזרם הזה וביחוד של הרבי מלובביץ ז"ל (!) הם נפלאים ומעוררים (אפשר לכתוב גם ב-א') הם די מסתגרים בתוך עצמם וחיים אך ורק ע"פ המינהגים שמנהיגהם הורישו להם.. לצערי למרות הגדולה והגבורה והתפארת הם חיים בבועה..חבל.
18:01 23-10-2007|%%posterlink.10290700%%

אורי, זו היתה הלצה או פרסום של מאמיניו והולכי דרכו?


פרסום של מי ממאמיניו והולכי דרכו

16:58 23-10-2007|%%posterlink.10290700%%

מה דעתך על המאמינים בישו והבודהה?

שניהם גם שליחים שהביאו תורות מאוד מועילות. ישו הביא את התורה של האחדות, שהכל עם האחד והאחד עם הכל בתוך השלם. ובודהה הביא את התורה שהכל נמצא בתוך אלוהים ואלוהים נמצא בכל. מדוע שאלך לפי דרך של הרבי מילובביץ כאשר זרם מסויים ביהדות החליט להמליך אותו למלך? מדוע לא ללכת לפי אברהם אבינו שהיא לנו את ספר היצירה? ספר מודעות נעלה מאוד! האם לדתות לא נמאס מהמלחמות שרק דרכה היא הנכונה, ומסרבת לראות את התמונה הרחבה יותר, שהכל הוא אחד וכולם שליחים ולא אחד שהוא פסול ואילו השני הוא ראוי? האם הצמצום הזה שהדתות חיות בו לא מעיד אי רצון לראות תמונה רחבה ולהיות פתוחים יותר, שיש מעבר להסתכלות על שליח אחד? סתם כמה נקודות למחשבה. את השאלות האלה שאלתי גם מאמינים משיחיים, וגם רבנים...השאלות שאני נכנס איתם מותירים אותי ללא תשובות.

נצרות ובודהיזם הם דתות אליליות המאמינים בהשתחוות לפסלים - זה לא הדרך של היהדות או של חב"ד

בס"ד בכל דבר שבקדושה יש מקביל לו בטומאה, שנראה טוב מרחוק אבל כאשר בוחנים אותו בקרוב הוא נוגד את הציווי האלוקי, וביחוד של לא תעשה לך כל פסל, ולא תשתחווה לו. זה ההבדל וזו הסיבה שעליך לבחור ביהדות וברבי מלך המשיח ולא בדתות אחרות. אברהם אבינו היה אב של המון גויים, אבל הוא נתן לכל בניו רק מתנות, את הדרך האמיתי שלו הוא הוריש רק לבנו יצחק, ולכן אם אתה רוצה לקבל את כל הירושה של אברהם, אז עליך ללכת בדרכו של בניו יצחק ויעקב, ולא בדרך הילדים האחרים שלו שקיבלו רק ניצוצות. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.

הסבר על החב"דניקים..

חב"ד זהו זרם חסידי ביהדות עם דגש על המילה חסידי..! הזרם הדומיננטי הזה מתחלק לשתי קבוצות.. משיחיסטים ולא משיחיסטים.. למשיחיסטים יש את האימרה הידועה..יחי אדונינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד....עם דגש על המילה יחי.. וזוהי הפרובלמה עם הזרם הזה.. בעוד שהמאמרים וליקוטי השיחות של האדמורים של הזרם הזה וביחוד של הרבי מלובביץ ז"ל (!) הם נפלאים ומעוררים (אפשר לכתוב גם ב-א') הם די מסתגרים בתוך עצמם וחיים אך ורק ע"פ המינהגים שמנהיגהם הורישו להם.. לצערי למרות הגדולה והגבורה והתפארת הם חיים בבועה..חבל.

אנחנו סבורים שאלו המכחישים שהרבי שליט"א הוא מלך המשיח הם אלו החיים בבוע - יחי המלך

לא רק שהוא לא נפטר, הוא אלהים בכבודו ובעצמו ! ראה - פורסם בעיתון !

האם הצטרפת להכרזתו של ניטשה כי אלהים מת ?!

הרבי מלובביץ - הוא אלוהים בכבודו ובעצמו ? !

שלום אורי, נראה לי שאתה מכיר "קצת" את המקורות, לכן אני מרשה לעצמי לפנות אליך. כתוב "לא תעשו אלוהים אחרים על פני", והטעם הוא שהאדם צריך להאמין כי "אין עוד מלבדו" - פרושו, שאין שום כח אחר בעולם, שיהיה לו יכולת לעשות משהוא נגדו יתברך. כמו שנאמר - מי שאומר שיש כח אחר בעולם, האדם הזה נמצא בבחינת "ועבדתם אלוהים אחרים" - אם הוא חושב, שיש רשות וכח חוץ מה'.

מסתבר שאכן יש מי שחושבים שהרבי מלובביץ' הוא אלהים וגו'

שהרבי מלובביץ' הוא האלהים ש"אין עוד מלבדו" (כך בגזיר העתון !) ושאין לעשות אלהים אחרים על פניו. בצורה בוטה, אני חושב שאנשים שחושבים שאדם בשר ודם (במקרה זה, אחד שהתולעים כבר קיימו עליו מצוות 'ואכלת, ושבעת, וברכת') הוא אלהים צריכים לקבל עזרה מקצועית. [ואם בביבליומנסיה עסקנו, אני מעדיף - בלי שמץ זלזול - להשאר קרוב יותר למקור מכתבי הרבי מלובביץ'.]
08:19 24-10-2007|%%posterlink.10290700%%

דתות אלילות זו השקפת עולם שנגזרה מדתות אחרות

השתחוות לאלילים רחוקה מאוד ממה שאמרת בנצרות. אני מכיר את האמונה של היהודים המשיחיים מקרוב שהם זרם מהנצרות לא מוכר עדיין מן הנצרות, והם רחוקים מלהשתחוות לפסלים, וכך כל דתות הנצרות!!! הבודהיסטים מדמים את הפסל לאלוהים, כדי שיהיה להם יותר קל, זה כמו שאת המשתחווה בפני הסידור. אני מניח כי חקרת את הכל דרך עיני הדת היהודית. כאשר באים לבדוק דתות אחרות, אי אפשר לבדוק דרך האמונה בה אדם מאמין משום שכל דת אבל כל דת ללא יוצאת מין הכלל מחזיקה בארסנל שלה כביכול הוכחות מדוע היא הדת הנכונה, לכן הדרך הנכונה ביותר היא או להתנסות או פשוט לצאת מנקודה נייטרלית שלא מושכת לשום אמונה ולחקור את שאר הדתות, ואז בעצם מגלים שכל הדתות רק מצמצמות את האמת המופלאה שאלוהים הוא אחד לכולנו וכולנו שליחים, במיוחד השליחים המוכרים לאורך ההסטוריה. הקטע הוא לא לחשוש שאם נחקור דתות אחרות, דרכינו תשתנה. למה אתה חושב שזה נחשב לאפיקורסיות גמורה אם אדם חוקר דתות אחרות??? כדי שלא ילך לדת אחרת, הפחד של הדתות פשוט מעוור אנשים. לעניין שאלותי, לא התייחס ברצינות: מאיפה לך לדעת שישו או הבודהה הם סתם אלילים שלא הביאו תורות נפלאות לעולם? חקרת ובדקת, או שרק קראת כל מיני מאמרים המסתירים את האמת? כל אחד יכול לקחת אמונה ולהפוך אותה לאמת מוחלטת, רק כי הוא מאמין בה. לעניין הרבי מילובביץ...יש לך הוכחות לכך שהוא מלך המשיח?

תורה יש רק אחת והיא ניתנה בהר סיני

בס"ד התורה היא האור האלוקי היחיד כל השאר הם צללים, ושום התנסות לא תשנה את זה, הנוצרים משתחווים לפסילים של ישו ומריה הקדושה, והבודהיסטים לפסלים של בודהה, אנחנו משתחווים רק לקב"ה ולא לסידרים. התורה היא האור וכל חקירה של דתות אחרות הוא ביזבוז זמן כי זה מרחיק אותך מהאור לא מקרב אותך. אם הייתה שייך לעם אחר יתכן שזו היתה דרך נכונה ללכת בה. אבל מי ששיך לעם היהודי הדרך שלו היא רק דרך התורה, כל דבר אחר הוא ביזבוז כוחות וזמן. עדיף להתעסק באור ולא בצללים, אמרתי לך כבר כי אברהם נתן ליתר הילדים שלו מתנות (צללים) וליצחק נתן את כלל הירושה שלו (האור). לגבי הרבי מלך המשיח, צריך לדעת ולהבין מה זה משיח ומה תפקידו, את זה קשה מאוד להעביר על דפי פורם זה, באופן כללי בבלוג שלי יש את פסק הדין שבו מכריזים מאות רבנים כי הרבי עומד בכל הקרטריונים שהציב הרבמ"ם בהילכות מלכים ומלחמותיהם, לגבי זהותו של המשיח. אבל זה כמובן לא מספיק צריך ללמוד ולהבין מה זה משיח ומה זה גאולה, בשביל זה חייבים ללמוד את הכתבים של הרבי, וזה לא ניתן לעשות כאן בפורם. יש אתרים ברשת שם ניתן למצוא דברים אלו, חפש בגוגל. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.

אנחנו סבורים שאלו המכחישים שהרבי שליט"א הוא מלך המשיח הם אלו החיים בבוע - יחי המלך


זה מזכיר לי שהיו בישראל אחרים .....

שהיו טוענים כי הם המשיח ..... מוזר הוא בעיניי שכולם נעלמו מהעולם כדרך כל בשר ומבעוד מועד נפטרו מהחמור ..... בעיניי הם כולם באותה מדרגה של שבתאי צבי.
16:31 24-10-2007|%%posterlink.5657333%%

כן אני מבין שאתה קובע עובדה, אך קביעת עובדה לא מעידה על כלום

מדוע זה בזבוז של זמן לחקור דתות אחרות? איך תדע מהיא האמת אם לא תצא ותחקור? תחקור קצת את הברית החדשה ותראה איזה הוכחות יש לקיום המשיח שזהוא ישו, ולאלוהים שישו הוא בנו יחידו שהקריב למען העם היהודי בפרט. מי שלומד את הברית החדשה לא צריך להעזר במפרשים, הם לוקחים פסוקים ומשווים לפסוקים אחרים. ולא אני לא הולך לפי אף דרך שציינתי, רק פשוט להראות לך שיש עוד דרכים שאינם מבוטלים. אמרתי לך...הנוצרים לא משתחווים לאף פסל, הבודהיסטים עושים זאת כדי להזכר באלוהים טוב יותר. בדת היהודית יש ועוד איך יש סגידה!!! קמיעות, מים קדושים, כל מיני השתטחויות על קבר, אם זה לא גורואיזם אז מה זה? כל הרבנים הקבורים כבר הספיקו להתגלגל, מדוע להשתטח על קבר אני לא מבין. תמיד אפשר לחפש סיבות להצדיק דרך מסויימת, החוכמה היא לחקור את הכל מנקודה נייטרלית, ולא להנעל על דרך ודרכה לפסול הכל. הרי בכל הדתות קיימות סיבות מדוע היא הנכונה ביותר. לגבי הרב מילובביץ...גם את ישוע המליכו, אם כך זה מוצדק ללמוד את כתביו החכמים והיפים, וגם להתפלל דרכו. המליכו אותו מזמן למשיח, תביא לי הוכחות מין התנך שהרבי מילובביץ הוא מלך המשיח, ואני מביא לך הוכחות שישוע הוא המשיחממש מהכתוב...אוכל לבקש את זה דרך אותו החבר!!! המסקנה היא: לא צריך דתות כדי להתחבר לאלוהים. אלוהים שלם ומושלם ואינו צריך תפילות, לא חסר לו כלום

העובדות נקבעו כבר מזמן הרבה לפני שאני או אתה נולדנו

בס"ד העובדות נקבעו בתורה שניתנה בהר סיני ע"י הקב"ה, לכל עם ישראל, אותו קב"ה שברא את העולם וכתב את התורה, הוא שקובע את העובדות לא אני. הוא גם זה שקבע לתת את התורה כולה רק לעם ישראל, שאר העמים לא קיבלו את התורה, יתכן שהיו להם פה ושם מספר אנשים מוארים (גם זה בספק), אבל הם לא קיבלו את התורה, רק עם ישראל קיבל את התורה, כי כך קבע הקב"ה. אתה מנסה כמה שיותר לבטל את משמעות התורה והיהדות, לטובת כל מני דתות אחרות אליליות, אבל לדתות אלו אין שום דבר מקורי, בטח לא לנצרות שלקחה הכל מהתורה ועוותה אותו לצרכיה. בתלמוד יש גם מקורות המדברים על מיסדי הנצרות והם מצירים תמונה שונה לחלוטין ממה שמופיע בכתבי הנוצרים (למרות שרוב הדברים צונזרו משך השנים מפחד הגלות והגויים) אבל יש במסכת סנהדרין ובמסכת חגיגה תיאורים על חלק ממיסדי הנצרות המתארים סיפור לגמרה שונה ממה שמתואר בברית החדשה, ולכן מבחינתי הברית החדשה הוא שקר וכזב, ומלא העתקות וסילופים. לגבי מאמיני בודהה למינהם, מקורם במזרח הרחוק, ושוב על פי התורה מקורם בחם בנו השלישי של נוח, שהיה עובד אלילים וממנו יצאו כל התרבויות הגדולות כגון בבל, מצרים וכד', כולם עובדי אלילים, ולכן אין שוני בצאצאים שלהם כיום, הם עדיין עובדי אלילים. ולגבי דברי הקדושה שמשתשים בהם ביהדות, לא ידיד אף אחד לא סוגד להם או משתחווה להם, הם רק משמשים לאשים מסוימים אמצעי עזר להתברות עם הקב"ה.אשר רק אותו אני עובדים ורק בדרך תורתו אנו הולכים, כי זו האמת היחידה, שהוא קבע לנו ולעולם כולו. אני יודע שהיהדות דורשת הרבה מאוד עבודה עצמית לשם זיכוך הנפש והגוף והתחברות עם הקב"ה, לאומת זאת דתות כמו נצרות ובודהיזם לא דורשים מאמץ מיוחד ולכן הם ניראים קלות יותר ונוחות יותר, אבל הם שקר ובלוף, לכן הם גם ניראים לך נוחים יותר, או אולי לומר שאין צורך בשום דת, שוב כדי לא להתמודד עם העבודה הקשה יותר בלהיות יהודי, אבל זו דרך האמת, דרך שמובילה לחיבור אמיתי עם הקב"ה. בשביל לקבל תוצאות חייבים להתאמץ, חז"ל כבר אמרו: "לא יגעתה ומצאתה אל תאמין, יגעתה ומצאתה תאמין". בספר שמות מתואר המפגש הראשון בין משה רבינו לפרעו מלך מצרים שהיה עובד אלילים גדול. משה מניח את המטה שלו על הארץ והוא נהפך לתנין (יש גוסים נחש), פרעו גם הוא קורא לחרטומים שלו והם מנחים את המטות שלהם על הארץ ונהפכים לתנינים. לכאורה בשלב זה ניתן לומר שהכל שווה אין הבדל בין משה ההולך בדרך התורה לחרטומי מצרים האלילים. אבל מדי חל שינוי, כי התנין של משה בולע את שאר הנתנים וחוזר להיות מטה שלם, כי רק הוא היה אמיתי כל השאר היו אשליה ועבודה בעינים. זה ההבדל בין היהדות לשאר הדתות, וזה הסיבה למה אני הולך רק עם היהדות. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
עבור לעמוד
,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
מיסטיקה ואסטרולוגיה
בחר
בחר