רציתי לדעת מהו הגיל החוקי לשכב עם בחורה בהסכמה?

ואם צריך להיות איזה הפרש מסוים בין הגילאים

גיל 17 בהסכמה,אבל ההפרש לא יותר מ 3 שנים

שלילי גדול!!!

בתור מתנדב במשטרה ובתור אחד שנשאל המון פעמים את השאלה ובהתחלה אפילו הטעה אנשים כמוך... הגיל הוא 16. וזה סופי. מתחת לגיל 16 יחסי מין בהסכמה דינם עבירה פלילית הם "בעילת קטינה" מעל גיל 16 ללא הסכמה = אונס (וכל מני סעיפים שבתי המשפט המציאו ).

רציתי לדעת מהו הגיל החוקי לשכב עם בחורה בהסכמה?

ואם צריך להיות איזה הפרש מסוים בין הגילאים

ואני אצטט מהחוק במדינת ישראל כחיזוק לתגובתי הקודמת :

מותר לקיים מעל גיל 16 בכל מקרה , כמובן בהסכמה ובסעיפים המפורטים בחוק (מכות פגיעה וכו'). בין 14 ל16 בתנאי שהגבר הוא 3 שנים ומטה מגילה של הנערה. קודם כל נתחיל בכמה מושגים: גיל ההסכמה הוא הגיל שבו אדם נחשב לבוגר דיו מבחינה משפטית על מנת לתת הסכמה משפטית לקיום יחסי מין עם אדם אחר. אדם המקיים יחסי מין עם אדם שגילו קטן מזו של גיל הההסכמה מבצע בזאת עבירה, הנקראת אינוס קטינה, מעשה סדום, בעילה אסורה בהסכמה ו/או מעשה מגונה. בישראל : ישראל, אם הפרש הגילאים בין בני הזוג הוא בתחום מסוים, אזי מבוצעת בזאת עבירה חמורה פחות (או אף עבירה כלל). אין להתבלבל בין גיל ההסכמה לגיל הבגירות או לגיל אחריות פלילית, או, בתחומי שיפוט מסוימים, לגיל נישואין. החוקים הנוגעים בחוק ההסכמה בישראל בחוק העונשין, התשל"ז-1977, תחת הסעיפים אינוס (סעיף 345): (שימו לב העתקתי רק את הנוגע במקרה זה, ישנם מספיק סעיפי אונס מעשים מגונים סדום וכדומה). (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), דין האונס – מאסר עשרים שנים אם האינוס נעשה באחת מנסיבות אלה: (1) בקטינה שטרם **מלאו לה שש עשרה שנים** ובנסיבות האמורות בסעיף קטן (א)(1), (2), (4) או (5); (2) באיום בנשק חם או קר; (3) תוך גרימת חבלה גופנית או נפשית או הריון; (4) תוך התעללות באשה, לפני המעשה, בזמן המעשה או אחריו; (5) בנוכחות אחר או אחרים שחברו יחד עמו לביצוע האינוס בידי אחד או אחדים מהם. כמו שנאמר פה אם טווח הגילאים של הקטין נמצא בין גיל 14 ל-16, ואם הפרש הגילאים בין הנאשם לקטין אינו עולה על שלוש שנים, ואם הקטין הסכים למעשה, ואם המעשה נעשה במהלך יחסי ריעות רגילים וללא ניצול מעמדו של הנאשם, אזי היחסים חוקיים. כלומר, לדוגמה, מותר לנער בן 17.5 לקיים יחסי מין עם נערה בגיל 14.5. (א) הבועל אשה – (1) שלא בהסכמתה החופשית, גרימת סבל גופני, הפעלת אמצעי לחץ אחרים או איום באחד מאלה, ואחת היא אם נעשו אלה כלפי האשה או כלפי זולתה; (2) בהסכמת האשה, שהושגה במרמה לגבי מיהות העושה או מהות המעשה; (3) כשהאשה היא קטינה שטרם מלאו לה ארבע עשרה שנים, אף בהסכמתה; או (4) תוך ניצול מצב של חוסר הכרה בו שרויה האשה, או מצב אחר המונע ממנה לתת הסכמה חופשית; (5) תוך ניצול היותה חולת נפש או לקויה בשכלה, אם בשל מחלתה או בשל הליקוי בשכלה לא היתה הסכמתה לבעילה הסכמה חופשית; <PARAGRAPH*> הרי הוא אונס ודינו – מאסר שש עשרה שנים. (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), דין האונס – מאסר עשרים שנים אם האינוס נעשה באחת מנסיבות אלה: (1) בקטינה שטרם מלאו לה שש עשרה שנים ובנסיבות האמורות בסעיף קטן (א)(1), (2), (4) או (5); (2) באיום בנשק חם או קר; (3) תוך גרימת חבלה גופנית או נפשית או הריון; (4) תוך התעללות באשה, לפני המעשה, בזמן המעשה או אחריו; (5) בנוכחות אחר או אחרים שחברו יחד עמו לביצוע האינוס בידי אחד או אחדים מהם. (ג) בסימן זה – "בועל" – המחדיר איבר מאיברי הגוף או חפץ לאיבר המין של האישה; אני מניח שזה מסכם הכל. עוד שאלות אני נמצא פה.

שלילי גדול!!!

בתור מתנדב במשטרה ובתור אחד שנשאל המון פעמים את השאלה ובהתחלה אפילו הטעה אנשים כמוך... הגיל הוא 16. וזה סופי. מתחת לגיל 16 יחסי מין בהסכמה דינם עבירה פלילית הם "בעילת קטינה" מעל גיל 16 ללא הסכמה = אונס (וכל מני סעיפים שבתי המשפט המציאו ).

יופי לך

ואני הייתי שם,עוד לפני שנולדת. והבירור האחרון שעשיתי עם חבריי במשטרה,היה לפני חודש. והאמירה שלך,לגבי גיל 16 ויחסים שלא מרצון= אונס,לא נכונה !! כל מצב של קיום יחסים ללא הסכמה הוא א--ו--נ--ס

כל הכבוד שאתה מתנדב במשטרה אך זה לא עושה אותך מבין בתחום

החוק היבש אומר את הדברים הבאים: אינוס בעילת קטינה מתחת לגיל 14 לא משנה אם בהסכמתה או לא. בעילה אסורה בהסכמה - יחסיי מין עם מישהי בגיל 14-18. כאשר באישום בעבירה כזו תהיה זו הגנה לנאשם שהבדל הגילים בינו לבין הקטינה אינו עולה על שלוש שנים, בתנאי שהקטינה הסכימה למעשה והוא נעשה במהלך יחסי רעות רגילים וללא ניצול מעמדו של הנאשם כלפיה. כל מצב אחר זו עברה

שלומלום


מייל  shlomloms@walla.com 


 

מנהל הפורום
10,000+

ואני אצטט מהחוק במדינת ישראל כחיזוק לתגובתי הקודמת :

מותר לקיים מעל גיל 16 בכל מקרה , כמובן בהסכמה ובסעיפים המפורטים בחוק (מכות פגיעה וכו'). בין 14 ל16 בתנאי שהגבר הוא 3 שנים ומטה מגילה של הנערה. קודם כל נתחיל בכמה מושגים: גיל ההסכמה הוא הגיל שבו אדם נחשב לבוגר דיו מבחינה משפטית על מנת לתת הסכמה משפטית לקיום יחסי מין עם אדם אחר. אדם המקיים יחסי מין עם אדם שגילו קטן מזו של גיל הההסכמה מבצע בזאת עבירה, הנקראת אינוס קטינה, מעשה סדום, בעילה אסורה בהסכמה ו/או מעשה מגונה. בישראל : ישראל, אם הפרש הגילאים בין בני הזוג הוא בתחום מסוים, אזי מבוצעת בזאת עבירה חמורה פחות (או אף עבירה כלל). אין להתבלבל בין גיל ההסכמה לגיל הבגירות או לגיל אחריות פלילית, או, בתחומי שיפוט מסוימים, לגיל נישואין. החוקים הנוגעים בחוק ההסכמה בישראל בחוק העונשין, התשל"ז-1977, תחת הסעיפים אינוס (סעיף 345): (שימו לב העתקתי רק את הנוגע במקרה זה, ישנם מספיק סעיפי אונס מעשים מגונים סדום וכדומה). (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), דין האונס – מאסר עשרים שנים אם האינוס נעשה באחת מנסיבות אלה: (1) בקטינה שטרם **מלאו לה שש עשרה שנים** ובנסיבות האמורות בסעיף קטן (א)(1), (2), (4) או (5); (2) באיום בנשק חם או קר; (3) תוך גרימת חבלה גופנית או נפשית או הריון; (4) תוך התעללות באשה, לפני המעשה, בזמן המעשה או אחריו; (5) בנוכחות אחר או אחרים שחברו יחד עמו לביצוע האינוס בידי אחד או אחדים מהם. כמו שנאמר פה אם טווח הגילאים של הקטין נמצא בין גיל 14 ל-16, ואם הפרש הגילאים בין הנאשם לקטין אינו עולה על שלוש שנים, ואם הקטין הסכים למעשה, ואם המעשה נעשה במהלך יחסי ריעות רגילים וללא ניצול מעמדו של הנאשם, אזי היחסים חוקיים. כלומר, לדוגמה, מותר לנער בן 17.5 לקיים יחסי מין עם נערה בגיל 14.5. (א) הבועל אשה – (1) שלא בהסכמתה החופשית, גרימת סבל גופני, הפעלת אמצעי לחץ אחרים או איום באחד מאלה, ואחת היא אם נעשו אלה כלפי האשה או כלפי זולתה; (2) בהסכמת האשה, שהושגה במרמה לגבי מיהות העושה או מהות המעשה; (3) כשהאשה היא קטינה שטרם מלאו לה ארבע עשרה שנים, אף בהסכמתה; או (4) תוך ניצול מצב של חוסר הכרה בו שרויה האשה, או מצב אחר המונע ממנה לתת הסכמה חופשית; (5) תוך ניצול היותה חולת נפש או לקויה בשכלה, אם בשל מחלתה או בשל הליקוי בשכלה לא היתה הסכמתה לבעילה הסכמה חופשית; <PARAGRAPH*> הרי הוא אונס ודינו – מאסר שש עשרה שנים. (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), דין האונס – מאסר עשרים שנים אם האינוס נעשה באחת מנסיבות אלה: (1) בקטינה שטרם מלאו לה שש עשרה שנים ובנסיבות האמורות בסעיף קטן (א)(1), (2), (4) או (5); (2) באיום בנשק חם או קר; (3) תוך גרימת חבלה גופנית או נפשית או הריון; (4) תוך התעללות באשה, לפני המעשה, בזמן המעשה או אחריו; (5) בנוכחות אחר או אחרים שחברו יחד עמו לביצוע האינוס בידי אחד או אחדים מהם. (ג) בסימן זה – "בועל" – המחדיר איבר מאיברי הגוף או חפץ לאיבר המין של האישה; אני מניח שזה מסכם הכל. עוד שאלות אני נמצא פה.

תשובתך לא נכונה

הגילאים שציינת שגויים. וגם שאר הפרטים לא מדויקים למשל לגבר מעל גיל 20 אסור אסור לפי החוק לקיים יחסיי מין עם בת 16 אפילו אם היא מסכימה, זו עבירה פלילית של בעילה אסורה בהסכמה.

שלומלום


מייל  shlomloms@walla.com 


 

מנהל הפורום
10,000+

יופי לך

ואני הייתי שם,עוד לפני שנולדת. והבירור האחרון שעשיתי עם חבריי במשטרה,היה לפני חודש. והאמירה שלך,לגבי גיל 16 ויחסים שלא מרצון= אונס,לא נכונה !! כל מצב של קיום יחסים ללא הסכמה הוא א--ו--נ--ס

שלומלום


מייל  shlomloms@walla.com 


 

מנהל הפורום
10,000+

תשובתך לא נכונה

הגילאים שציינת שגויים. וגם שאר הפרטים לא מדויקים למשל לגבר מעל גיל 20 אסור אסור לפי החוק לקיים יחסיי מין עם בת 16 אפילו אם היא מסכימה, זו עבירה פלילית של בעילה אסורה בהסכמה.

מה!?@?#?#$

אז אם אני בת 17 (עוד מאט 18) ויש לי חבר בן 20+ אז אני עוברת על החוק?!

אז תעשי חשבון פשוט

את עדיין לא בת 17 הוא מעל 20 = בעילת קטינה ! גם בהסכמתך המלאה !

אז ככה

עד שתהיי בת 18 אז כל עוד פער הגילים בינכם לא עולה על 3 שנים אין בעיה. אם פער הגילים עובר 3 שנים אז מבחינת החוק היבש יש בעיה.

שלומלום


מייל  shlomloms@walla.com 


 

מנהל הפורום
10,000+

אז תעשי חשבון פשוט

את עדיין לא בת 17 הוא מעל 20 = בעילת קטינה ! גם בהסכמתך המלאה !

תשובתך שגויה לחלוטין

ראשית מבחינת החוק גיל 17 איננו רלוונטי לכלום, הגיל הזה לא מצוין בכלל בחוק. שנית היא ציינה שהיא עוד מעט בת 18. כל עוד פער הגילאים איננו עובר 3 שנים אין בעיה.

שלומלום


מייל  shlomloms@walla.com 


 

מנהל הפורום
10,000+

שאלה לי אלייך ! בן כמה הבחור במדויק ? מה זה מעל 20? תעני ואתן לך..

תשובה חד משמעית וברורה.וכן,היה נדמה לי שרשמת שאת פחות מ 17.

רציתי לדעת מהו הגיל החוקי לשכב עם בחורה בהסכמה?

ואם צריך להיות איזה הפרש מסוים בין הגילאים

להלן תשובה מדויקת

חמודה מעל 17,את חופשייה לקיים יחסי מין,ואל לחברך לחשוש ! אימתתי זאת בדקות אלו,עם קולגה במשטרה. (אה,עוד דבר...לא לקיים יחסי מין ללא אמצעי מניעה )

תשובתך שגויה לחלוטין

ראשית מבחינת החוק גיל 17 איננו רלוונטי לכלום, הגיל הזה לא מצוין בכלל בחוק. שנית היא ציינה שהיא עוד מעט בת 18. כל עוד פער הגילאים איננו עובר 3 שנים אין בעיה.

אז זהו..

שהוא עובר בגדול...... כאילו הפער עובר את ה3 שנים.. ואולי תהיו החלטיים??? חח שלומלום אומר דבר אחד ופוזיטה אומרת משהו אחר... תחליטו מי צודק! אתם מבלבלים אותי
עבור לעמוד
, ,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
סקסולוגיה
בחר
בחר