תגובה להודעה למטה על דמוקרטיה בכיכר

יום הזיכרון לרצח יצחק רבין הוא יום זיכרון סקטוריאלי אני מוכן להזדהות רק עם דבר אחד להפוך יום זה לדיון בדמוקרטיה והתנגדות לרצח פוליטי אלא שהצד השני מנסה לקשור בין דתו הפוליטית של רבין לרצח ולגרום למי שמתנגד לרצח גם להאמין בדרכו הפוליטית אתם עושים את הקישור וזו חרב פפיות כי אחרי שלמדתם את האנשים גם הם עושים קישור רק אחר ממה שרציתם דרכו של רבין נתגלה כטעות (לדעתם) אז גם אינם מזדהים עם הגינוי לרצח. אני בימין והשאר בימין ולא יגאל עמיר יקבע לי נגמרו הימים של מדינה אחת עם מפלגה אחת בה בעזרת 'טרור' כגון חלוקת זכויות לעבוד ולפרנס את משפחתך שלטו באנשים זאת ועוד מרבי העם לא אוהב את האיש ולראיה כמות האנשים שהגיע כיכר לו נערך סקר אין לי ספק בתוצאות. לדידי עד כמה שזה מכוער לאמר זאת הרצח הציל את האיש מדין הבוחר והפכו אחת למושלם . מצחיק לראות את השמאל הקיצוני סוגד לו הזרם הבייליני נהג להתעלל בו כל השנים. ועוד אני מדבר והינה מצאתי בתיבת הדואר שלי מכתב מהנוער העובד והלומד....עכשיו יש קישור בין הרצח והכלכלה... שוב אתם עושים קישור בין הרצח (דבר שרבים מתנגדים לו) לנסיון להעביר אנשי על דתם הפוליטית. לא רוצה! מתנגד לרצח פוליטי! מתנגד לדרכו שלר רבין! בעיניי היה כישלון הרצח לא משנה זאת .ועוד להאשים אותנו (אותי) ברצח לרצח קשור רק איש אחד ושמו יגאל עמיר ועם בהסתות עסיקנן....לא רק הוסיטו נגדו גם הוא הסיט נמושות פרופלורים הליכוד סייען של החמ"ס פודל בלי בג"ץ ובצלם ברכותי המשיכו לנהל טקסים פרטיים אין לי ספק שיש כאן מי שינצלו הודעה זו (ולא צריך לפרט מי) לקטטה המונית אך אם איש אמת אתה אתה צריך לשמוחשכותבים לך את האמת ולהסיק מסקנות אנחנו לא מזדהים עם דרכו הפוליטית להפך ארור היום בו נשק לערפאת בבית הלבן . אצלי רבין רשום כאיש שהביא את ערפאת והטרור לכאן לא בזדון כמובן אבל האשמה על הכישלון היא שלו כל זמן שתסיתו נגדנו אין לנו חלק ונחלה ביום הזה לא משתתפים לא מעניין אותנו תמשיכו לנהל טקסים פרטיים שתפנימו שרק הרצח הוא הנושא נשתתף כל נסיון לקשר בין הרצח לדתו הפוליטית הוא בזוי בעיניי יאללה לכו להדליק עוד נר לא משתתף!!! ועוד המלצה אתם עורכים טקס לפי תאריך עברי וגרגוריאני מדוע לא יפקד גם התאריך לפי הלוח הסיני ההיג'רה וכו' ככה תוכלו לקיים את יום ההסתה שלכם 15 פעמים בשנה. וזה ממש מתאים הוא הסיט ואתם ממלאים אחרי המורשת שלו. הסתה נעימה .

יש לציין שאני מסכים עם חלק מדבריך. אך רבין לא נרצח רק ע"י יגאל עמיר, אבל גם לא עלידך

מאחורי יגאל עמיר עמדה קבוצת רבנים שהסיטה דרך קבע לרצח ראש ממשלה. זו לא היתה רק דעה אישית היו אלה כיתבי הלכה. ומשמעותם של כתבי הלכה הם אישור מנציגו של אלוהים עלי-אדמות לעשות מעשה. זוהי מצווה שיש עליה גמול בשמים. בוא לא נשכח את ההפגנות בהם התנוססה הסיסמה רבין בוגד ותמונתו של רבין בבגדי אס.אס התנוססה על פני עמודים. האם כל אלה לא נראים לך כמו גב חזק ותומך לרוצח פוליטי? אם לא אז אתה מזמין את הרצח הבא. לא עלידי מעשה אלא ע"י אדישות והכחשה. על כל השאר אפשר להתווכח על זה לא!

זה שטויות! לא ניתן לנפנף בטענות אלו בכל פעם שרצח רבין עולה לדיון!

הטענות אותם העלית בהודעתך, בהם מדובר על רבנים שהורו להתיר לרצוח את רבין מוכרות וידועות. לא רק שהם נתגלו כשקר מוחלט, אלא שהמצב היה הפוך- רבנים רבים חזרו והדגישו שחל איסור מוחלט לפגוע בראש הממשלה, הן באזני יגאל עמיר והן באזני הציבור כולו. ידיעות אמיתיות ונכונות אלו מחזקות את העובדה שיגאל עמיר לא היה נציג של איזה ציבור, אלא רוצח מטורף שהינו היחיד שאחראי למעשיו. ובדבר התמונות של רבין במדי אס.אס, ראינו כבר ביטויים דומים והשמצות חמורות יותר כלפי אנשי ימין, ואף אחד לא טען שהם הסתה לרצח. בקרב הציבור מובן שלצורך תעמולה משתמשים לעתים בהשוואות קשות, אך לא מתכוונים להוציא איזה הוראה מעשית מהדברים. יגאל עמיר עצמו לא נימק את מעשהו בשל ה"הסתה" אלא הסתמך על פסק הלכה מעוות שהמציא לעצמו. לא ניתן לנפנף בכל פעם בטענות אלו, שהתגלו כבר מזמן כשיקריות. וככלל, לא ניתן לנפנף בכל פעם ב"רצח רבין" כדי לקדם את מטרותיו הפוליטיות של השמאל, ולסתום את פיות הימין. צריך להשיב לרבין את הכבוד שלו ולהפסיק לנצל ניצול ציני את חייו ואת מותו.

שכחת לציין שהשלט היה של אבישי רביב וכן גם ההסתה ולא של הרבנים מוזר שמזה אתם מתעלמים

תשובה

פסיקות הלכה של רבנים לא מעניינים אותי ואיני קשור אליהם לא השתתפתי באף הפגנה לגבי ההפגנה עם המדים לא הקהל נשא את התמונות אלא קומץ בצד ואחר ך התברר שמדובר בסוכן השב"כ שמפניה ומרגע שזה המצב איש לא יודע האם השב"כ לא מעורב בפרובוקציה (וכבר היו מעולם דברים כאלו בישראל) אבא חושי בחיפה שתל מתסיסים פרובוקטיבים כדי להשחיר את פני המפגינים בוואדי סאליב ולהכשיר את דעת הקהל ל"פוגרום" יו"ר הכנסת הילל בספרו 'רוח קדים' מספר שהתחזה מול התקשורת העולמית לעולה שעונה בעירק עסק הביש, פרשת לבון, השתקת קבוצת גולדה את הפרשה ועוד

תגובה להודעה למטה על דמוקרטיה בכיכר

יום הזיכרון לרצח יצחק רבין הוא יום זיכרון סקטוריאלי אני מוכן להזדהות רק עם דבר אחד להפוך יום זה לדיון בדמוקרטיה והתנגדות לרצח פוליטי אלא שהצד השני מנסה לקשור בין דתו הפוליטית של רבין לרצח ולגרום למי שמתנגד לרצח גם להאמין בדרכו הפוליטית אתם עושים את הקישור וזו חרב פפיות כי אחרי שלמדתם את האנשים גם הם עושים קישור רק אחר ממה שרציתם דרכו של רבין נתגלה כטעות (לדעתם) אז גם אינם מזדהים עם הגינוי לרצח. אני בימין והשאר בימין ולא יגאל עמיר יקבע לי נגמרו הימים של מדינה אחת עם מפלגה אחת בה בעזרת 'טרור' כגון חלוקת זכויות לעבוד ולפרנס את משפחתך שלטו באנשים זאת ועוד מרבי העם לא אוהב את האיש ולראיה כמות האנשים שהגיע כיכר לו נערך סקר אין לי ספק בתוצאות. לדידי עד כמה שזה מכוער לאמר זאת הרצח הציל את האיש מדין הבוחר והפכו אחת למושלם . מצחיק לראות את השמאל הקיצוני סוגד לו הזרם הבייליני נהג להתעלל בו כל השנים. ועוד אני מדבר והינה מצאתי בתיבת הדואר שלי מכתב מהנוער העובד והלומד....עכשיו יש קישור בין הרצח והכלכלה... שוב אתם עושים קישור בין הרצח (דבר שרבים מתנגדים לו) לנסיון להעביר אנשי על דתם הפוליטית. לא רוצה! מתנגד לרצח פוליטי! מתנגד לדרכו שלר רבין! בעיניי היה כישלון הרצח לא משנה זאת .ועוד להאשים אותנו (אותי) ברצח לרצח קשור רק איש אחד ושמו יגאל עמיר ועם בהסתות עסיקנן....לא רק הוסיטו נגדו גם הוא הסיט נמושות פרופלורים הליכוד סייען של החמ"ס פודל בלי בג"ץ ובצלם ברכותי המשיכו לנהל טקסים פרטיים אין לי ספק שיש כאן מי שינצלו הודעה זו (ולא צריך לפרט מי) לקטטה המונית אך אם איש אמת אתה אתה צריך לשמוחשכותבים לך את האמת ולהסיק מסקנות אנחנו לא מזדהים עם דרכו הפוליטית להפך ארור היום בו נשק לערפאת בבית הלבן . אצלי רבין רשום כאיש שהביא את ערפאת והטרור לכאן לא בזדון כמובן אבל האשמה על הכישלון היא שלו כל זמן שתסיתו נגדנו אין לנו חלק ונחלה ביום הזה לא משתתפים לא מעניין אותנו תמשיכו לנהל טקסים פרטיים שתפנימו שרק הרצח הוא הנושא נשתתף כל נסיון לקשר בין הרצח לדתו הפוליטית הוא בזוי בעיניי יאללה לכו להדליק עוד נר לא משתתף!!! ועוד המלצה אתם עורכים טקס לפי תאריך עברי וגרגוריאני מדוע לא יפקד גם התאריך לפי הלוח הסיני ההיג'רה וכו' ככה תוכלו לקיים את יום ההסתה שלכם 15 פעמים בשנה. וזה ממש מתאים הוא הסיט ואתם ממלאים אחרי המורשת שלו. הסתה נעימה .

דבריך כלבבי....ואפשר להוסיף לכך את הראיונות המיוחדים של מנהיגי האזור

המקפידים לצרף את דבריהם ליום הזיכרון. מנהיגים אלה אשר שולטים ביד קשה על עמם ואינם עושים כלום לקידום השלום באיזור. פתאום מתחסדים ותולים את כל הבעיות כאן ברציחתו של רבין. כל כך אופייני להלוצינציות המזרחיות.

שכחת לציין שהשלט היה של אבישי רביב וכן גם ההסתה ולא של הרבנים מוזר שמזה אתם מתעלמים


זה לא מוזר זה מגמתי רצח רבין מהווה עילה לסתימת פיות והשתקה אנטי דמוקרטית

ממתי אסור להפגין בכיכר ציון וממתי אסור לעשות פעולות בהפגנות המדמות את מצבנו. וכי לא השמאל הם שהחלו בקריאות משוללות רסן כמו שרון רוצח וכו' אז הטיעון היה שהשמאל לא אלים ולכן מותר להם להתבטא כך. אולי השמאל היהודי לא אלים אך דיברי ההסתה מעוררים את הערבים סביבנו והם אלימים הרבה יותר מיונה אברושמי ויגאל עמיר. חכו חכו עוד מעט יפתח סגור פיהם גם של אנשי השמאל המתון לנוכח היציאה מהממשלה. והחרמות והגידופים ידעו שיא חדש.

תגובה להודעה למטה על דמוקרטיה בכיכר

יום הזיכרון לרצח יצחק רבין הוא יום זיכרון סקטוריאלי אני מוכן להזדהות רק עם דבר אחד להפוך יום זה לדיון בדמוקרטיה והתנגדות לרצח פוליטי אלא שהצד השני מנסה לקשור בין דתו הפוליטית של רבין לרצח ולגרום למי שמתנגד לרצח גם להאמין בדרכו הפוליטית אתם עושים את הקישור וזו חרב פפיות כי אחרי שלמדתם את האנשים גם הם עושים קישור רק אחר ממה שרציתם דרכו של רבין נתגלה כטעות (לדעתם) אז גם אינם מזדהים עם הגינוי לרצח. אני בימין והשאר בימין ולא יגאל עמיר יקבע לי נגמרו הימים של מדינה אחת עם מפלגה אחת בה בעזרת 'טרור' כגון חלוקת זכויות לעבוד ולפרנס את משפחתך שלטו באנשים זאת ועוד מרבי העם לא אוהב את האיש ולראיה כמות האנשים שהגיע כיכר לו נערך סקר אין לי ספק בתוצאות. לדידי עד כמה שזה מכוער לאמר זאת הרצח הציל את האיש מדין הבוחר והפכו אחת למושלם . מצחיק לראות את השמאל הקיצוני סוגד לו הזרם הבייליני נהג להתעלל בו כל השנים. ועוד אני מדבר והינה מצאתי בתיבת הדואר שלי מכתב מהנוער העובד והלומד....עכשיו יש קישור בין הרצח והכלכלה... שוב אתם עושים קישור בין הרצח (דבר שרבים מתנגדים לו) לנסיון להעביר אנשי על דתם הפוליטית. לא רוצה! מתנגד לרצח פוליטי! מתנגד לדרכו שלר רבין! בעיניי היה כישלון הרצח לא משנה זאת .ועוד להאשים אותנו (אותי) ברצח לרצח קשור רק איש אחד ושמו יגאל עמיר ועם בהסתות עסיקנן....לא רק הוסיטו נגדו גם הוא הסיט נמושות פרופלורים הליכוד סייען של החמ"ס פודל בלי בג"ץ ובצלם ברכותי המשיכו לנהל טקסים פרטיים אין לי ספק שיש כאן מי שינצלו הודעה זו (ולא צריך לפרט מי) לקטטה המונית אך אם איש אמת אתה אתה צריך לשמוחשכותבים לך את האמת ולהסיק מסקנות אנחנו לא מזדהים עם דרכו הפוליטית להפך ארור היום בו נשק לערפאת בבית הלבן . אצלי רבין רשום כאיש שהביא את ערפאת והטרור לכאן לא בזדון כמובן אבל האשמה על הכישלון היא שלו כל זמן שתסיתו נגדנו אין לנו חלק ונחלה ביום הזה לא משתתפים לא מעניין אותנו תמשיכו לנהל טקסים פרטיים שתפנימו שרק הרצח הוא הנושא נשתתף כל נסיון לקשר בין הרצח לדתו הפוליטית הוא בזוי בעיניי יאללה לכו להדליק עוד נר לא משתתף!!! ועוד המלצה אתם עורכים טקס לפי תאריך עברי וגרגוריאני מדוע לא יפקד גם התאריך לפי הלוח הסיני ההיג'רה וכו' ככה תוכלו לקיים את יום ההסתה שלכם 15 פעמים בשנה. וזה ממש מתאים הוא הסיט ואתם ממלאים אחרי המורשת שלו. הסתה נעימה .

רבין היה ראש ממשלת ישראל שנבחר בצורה דמוקרטית - ונרצח ע"י איש ימין דתי בגלל דרכו הפוליטית

וכמה שלא תתפתל ותקשקש לא תצליח לשנות את זה. כראש ממשלה אין כל סיבה שלא יערכו עצרת זכרון ממלכתית לזכרו. כחצי חהאוכלוסיה בארץ מעונינת להצטרף - ומבטיחה לך שלא תחסר לאיש אם לא תקח חלק בזה. ואם מדברים בהסתות ושקרים - מי כמוך הפך זאת למומחיות ? (וידוע למה...)

מה עם החצי השני?

אין לי מושג על איזה חצי אתה מקשקש - לעומת זאת

>>נגמרו הימים של מדינה אחת עם מפלגה אחת בה בעזרת 'טרור' כגון חלוקת זכויות לעבוד ולפרנס את משפחתך שלטו באנשים >>הנה שקר והכפשה מגמתיים....אגב,למי יש עבודה היום כשממשלת הכישלון מנהיגה :) :) ? ומה צריך לעשות בכדי לזכות בעבודה? (מבינה שהנושא איננו קרוב במיוחד ללבך:) >>>>זאת ועוד מרבי העם לא אוהב את האיש ולראיה כמות האנשים שהגיע כיכר לו נערך סקר אין לי ספק בתוצאות. כמות האנשים שהגיעה כיכר??? מספר מכובד לכל הדעות אם ניקח בחשבון שזה היה טקס עממי. עד שלא תערוך סקר דבריך שקר, או סתם הסתה....כרגיל. יש לשער שבעוד כמה שעות תביא את המלל הזה כקישור עובדתי וגם זה איננו חדש.

לא סוד הוא

שהיו פנקסי 'משלנו' ולא סוד הוא ששלטו באנשים באמצעות עבודה מגורים וכו'

מוכן להגדיר מהו "פנקס משלנו"? ושמועות או "לא סודות" אינן עובדות

אתה ודאי מתכוון לפנקס חבר הסתדרות. בהסתדרות היו חברי מפם, אחדות העבודה, מפאי, וכל עובד שרצה להיות חבר בקופת חולים של ההסתדרות שהיתה היחידה. אולי תספר לנו איך משיגים עבודה היום? די לשקר וללכלך.

שקשוקה

אם כולם יכלו להיות בעלי פנקס "משלנו" לא היה צורך בפנקס כזה. שאלי את הדור הקשיש

שקשוקה - הברבורים שלך. מהו פנקס "משלנו"?

די להתפתל . מבינה את הארס הנשפרץ לך.... תן עובדות לשם שינוי.

מתחמק? אזלו המילים?

עבור לעמוד
,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
דתיים-חילוניים
בחר
בחר