מי סוחט את מי????

מדברים על הסחטנות של ש"ס. אך מי שבודק את העניין מגלה בארץ יש מי ששויים יותר ויש מי ששווים פחות. פירוט הסעיפים הרלוונטיים הם כדלהלן: 1. אגף החינוך הדתי - 12.9 מיליון ש"ח 2. הוראת המקצועות תוכניות לימודים ויוזמות 141.894 3. שרות פסיכולוגי 99.8 מיליון ש"ח 4. חינוך לא פורמלי 131.256 מיליון ש"ח 5. מנהל לחינוך ערכי 28.801 מיליון ש"ח 6. חינוך קדם יסודי 1,346.799 מיליוני ש"ח 7. חינוך יסודי 5,985.736 מיליוני ש"ח 8. חינוך על יסודי 5,762,138 מיליוני ש"ח 9. חינוך התישבותי – 1.301.092 מיליוני ש"ח עבור 63,732 תלמיד, 20,415 ש"ח פר תלמיד לשנה. שהוא הסכום הגבוה ביותר במערכת החינוך. 10. חינוך עצמאי ומוכר 795,930 11. מתוך זה: 12. חינוך עצמאי + פעולות 515,969 13. חינוך מוכר יהודי 67 מיליון ש"ח 14. חינוך מוכר לא יהודי 75.5 מיליון ש"ח 15. מעיין החינוך התורני 137,332 מיליון ש"ח 16. אגף החינוך הדתי 12,908 מיליון ש"ח 17. חינוך לא פורמלי 131,256 מיליון ש"ח 18. חינוך ערכי 28,801 מיליון ש"ח 19. פיתוח לטלוויזיה לימודית 3,254 מיליון ש"ח 20. מענקים לפיתוח מבני תרבות וספורט 13,668 מיליון ש"ח חלוקת שעות הוראה לסוגי החינוך חינוך יסודי רגיל 861,402 חטיבות הביניים 350,219 חינוך על יסודי 638,439 ס"ה 1,850,060 שעות הוראה לחינוך עצמאי ומעיין החינוך התורני 107,245 רשות הספורט - 81,231 טלוויזיה חינוכית - 101,983 תרבות ס"ה 689,587 מתוך זה 37,274 לחרדים ו652.313 לשאר ובאחוזים 5.3% לחרדים ו94.7 לציבור הכללי. לסיכום: א. 15,910.4 מיליארד ש"ח הקצבה סקטוריאלית לציבור הלא חרדי. ב. 0.757.4 מיליארד ש"ח הקצבה סקטוריאלית לציבור החרדי. באחוזים: א. 95.5% מהתקציב לציבור הלא חרדי עבור 90% מהתלמידים. ב. 4.5% מהתקציב לציבור החרדי עבור 10% מהתלמידים. למעיין החינוך התורני 28,400 תלמידים %2 מהתלמידים במערכת החינוך בישראל %2 מתקציב משרד החינוך הם כ-400 מיליון שקל (התקציב השוטף של משרד החינוך הוא 21 מיליארד שקל) תלמידי המערכת החרדית אינם משתמשים בשירותי משרד החינוך הכל לפי הקריטריונים. השאלה היא מי קובע את הקריטריונים. רשתות החינוך של ש"ס ואגודת ישראל יקבלו פחות, הרבה פחות, מהחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי. תקציב החינוך ההתיישבותי (בתי הספר של הקיבוצים) תחת הסעיף הזה מוציא המשרד כמיליארד וחצי שקל שמיועדים ל-63 אלף תלמידים. משרד החינוך מתקצב תלמיד ממוצע בחינוך ההתיישבותי בסכום גדול פי ארבעה מתלמיד ממוצע של ש"ס. כאשר מחשבים במשרדי החינוך והאוצר את הסכום המגיע למעיין החינוך התורני מתעלמים מאינסוף התוכניות המיוחדות של משרד החינוך וממחיר הניהול והפיקוח. ספר התקציב משרד החינוך קובע שילד ממוצע בגן ילדים עולה 5,000 שקל. בפועל מוציא המשרד 5,500 שקל לילד. אבל זה רק חלק מההוצאה. משרד החינוך אינו מביא בחשבון את הוצאות המנהלה של המשרד ופרויקטים מיוחדים של מערכת החינוך שמוסיפים לעלות של כל ילד אלפי שקלים. ילדי ש"ס לא נהנים ממרבית התוכניות של משרד החינוך. רשת החינוך שלהם לא שותפה בהשתלמויות המורים של המשרד, לא נהנית משירותיו הפדגוגיים, לא משתמשת בטלוויזיה החינוכית, ולא במגוון עצום של שירותי המשרד האחרים. הדרך היחידה לפצות אותם על כך היא לתת להם את חלקם היחסי. אין אפשרות לחשב בצורה אובייקטיווית מה מגיע לילדי ש"ס. כתוצאה מכך, תקציב מעיין החינוך התורני מוכרח להיקבע בהליך של משא ומתן. קנה המידה האובייקטיווי היחיד הוא מספר הילדים. לילדי ש"ס אין דריסת רגל לפחות בשלושה רבעים מהשירותים שמשרד החינוך מספק לשאר אוכלוסיית הילדים. לכן סביר שיקבלו את החלק היחסי מסכום של שלושה רבעים מתקציב המשרד - 15 מיליארד שקל. שני אחוז מהסכום הזה שווים ל-300 מיליון שקל. ש"ס קיבלה אחרי משא ומתן מייגע 162.5 מיליון שקל. כמחצית הסכום. סחטנים שכמותם. ש"ס קיבלה גם תוספת חד פעמית של 51 מיליון שקל לכיסוי מרבית גירעונות העבר של הרשת. בהשוואה לסכומים שמשרד החינוך מנע מהם בעבר זה סכום מבוטל. בניגוד למה שהתפרסם בעקבות אישור התקציב שריד ניצח לא רק בעימות העקרוני, אלא גם בנושא הכספי. בהסכם עם מעיין החינוך התורני הכפיפה ש"ס את הרשת לביקורת קפדנית של משרד החינוך, ואפשר לסמוך על שריד שייכנס להם לוורידים. יש להניח ששריד וברק איפשרו לאלי ישי להפגין לפני בוחריו והרב עובדיה הצלחה כספית מדומה, כדי שיסייע בידם באותם העניינים שבעטיים מבלה ברק כל כך הרבה זמן בארצות הברית. הנסיך תקציב משרד החינוך, 1998: כל בתי הספר מקבלים למעלה מ15- מיליארד בעוד שהחינוך העצמאי מקבל במקביל 713 מיליון בלבד, שזה 4.5% בלבד מהסכום הכולל, בעוד שהחינוך החרדי עומד על כ- 10%. יו"ר ועדת הכספים, ח"כ אברהם רביץ: תלמידים במוסדות חינוך חרדיים ובתלמודי תורה נהנים רק מ- 50% מהקופה הציבורית, לעומת כל תלמיד אחר הלומד במוסדות החינוך הממלכתי, ואת היתרה משלמים ההורים מכיסם הדל... ילדים חרדים אינם מקבלים לעתים אפילו כיתות לימוד, לוח, גיר כיסא ושולחן לימודים...

שכחת ....מה עם הקצבה כל חודש לחרא-די שמדבר עם אלוהים...

שכחתי גם את עלות בתי הסוהר, ועלות ריםוי מחלות מין ועוד כמה סעיפים. תודה שהזכרת לי

מחלות מין

אוי כמה את/ה יכולה להיות פאטתית? 90% מפוקדי הזונות מהרמות הנמוכות ביותר הם חרדים. מדובר בסקציה שלמה של טפילים מתנשאים שהביאו עלינו את שנאת העולם כולו. נראה לי לפעמים שרק ציניות אדירה של הקב"ה הראתה לנו שאפילו ישראלים/יהודים ילמדו לתעב את היהודי החרדי הטפיל. איך אפשר לבוא בטענות לגויים? אם כך אתם מתנהגים במדינת היהודים אני פוחד לחשוב לאילו רמות טפילות הגיע היהודי החרד באירופה. מזל שיש לעבריין החרדי בארצות העולם לאן לברוח עכשיו ומפלגות חרדיות שיחוקקו לו מדינת מפלט.

אתמול במקרה עברתי באזור הבורסה בלילה ברמת גן ועל 90 אחוז מהמכוניות ההיו סטיקרים של ברק שרון הגולן ומכוניות של אנשי הייטק-

מי סוחט את מי????

מדברים על הסחטנות של ש"ס. אך מי שבודק את העניין מגלה בארץ יש מי ששויים יותר ויש מי ששווים פחות. פירוט הסעיפים הרלוונטיים הם כדלהלן: 1. אגף החינוך הדתי - 12.9 מיליון ש"ח 2. הוראת המקצועות תוכניות לימודים ויוזמות 141.894 3. שרות פסיכולוגי 99.8 מיליון ש"ח 4. חינוך לא פורמלי 131.256 מיליון ש"ח 5. מנהל לחינוך ערכי 28.801 מיליון ש"ח 6. חינוך קדם יסודי 1,346.799 מיליוני ש"ח 7. חינוך יסודי 5,985.736 מיליוני ש"ח 8. חינוך על יסודי 5,762,138 מיליוני ש"ח 9. חינוך התישבותי – 1.301.092 מיליוני ש"ח עבור 63,732 תלמיד, 20,415 ש"ח פר תלמיד לשנה. שהוא הסכום הגבוה ביותר במערכת החינוך. 10. חינוך עצמאי ומוכר 795,930 11. מתוך זה: 12. חינוך עצמאי + פעולות 515,969 13. חינוך מוכר יהודי 67 מיליון ש"ח 14. חינוך מוכר לא יהודי 75.5 מיליון ש"ח 15. מעיין החינוך התורני 137,332 מיליון ש"ח 16. אגף החינוך הדתי 12,908 מיליון ש"ח 17. חינוך לא פורמלי 131,256 מיליון ש"ח 18. חינוך ערכי 28,801 מיליון ש"ח 19. פיתוח לטלוויזיה לימודית 3,254 מיליון ש"ח 20. מענקים לפיתוח מבני תרבות וספורט 13,668 מיליון ש"ח חלוקת שעות הוראה לסוגי החינוך חינוך יסודי רגיל 861,402 חטיבות הביניים 350,219 חינוך על יסודי 638,439 ס"ה 1,850,060 שעות הוראה לחינוך עצמאי ומעיין החינוך התורני 107,245 רשות הספורט - 81,231 טלוויזיה חינוכית - 101,983 תרבות ס"ה 689,587 מתוך זה 37,274 לחרדים ו652.313 לשאר ובאחוזים 5.3% לחרדים ו94.7 לציבור הכללי. לסיכום: א. 15,910.4 מיליארד ש"ח הקצבה סקטוריאלית לציבור הלא חרדי. ב. 0.757.4 מיליארד ש"ח הקצבה סקטוריאלית לציבור החרדי. באחוזים: א. 95.5% מהתקציב לציבור הלא חרדי עבור 90% מהתלמידים. ב. 4.5% מהתקציב לציבור החרדי עבור 10% מהתלמידים. למעיין החינוך התורני 28,400 תלמידים %2 מהתלמידים במערכת החינוך בישראל %2 מתקציב משרד החינוך הם כ-400 מיליון שקל (התקציב השוטף של משרד החינוך הוא 21 מיליארד שקל) תלמידי המערכת החרדית אינם משתמשים בשירותי משרד החינוך הכל לפי הקריטריונים. השאלה היא מי קובע את הקריטריונים. רשתות החינוך של ש"ס ואגודת ישראל יקבלו פחות, הרבה פחות, מהחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי. תקציב החינוך ההתיישבותי (בתי הספר של הקיבוצים) תחת הסעיף הזה מוציא המשרד כמיליארד וחצי שקל שמיועדים ל-63 אלף תלמידים. משרד החינוך מתקצב תלמיד ממוצע בחינוך ההתיישבותי בסכום גדול פי ארבעה מתלמיד ממוצע של ש"ס. כאשר מחשבים במשרדי החינוך והאוצר את הסכום המגיע למעיין החינוך התורני מתעלמים מאינסוף התוכניות המיוחדות של משרד החינוך וממחיר הניהול והפיקוח. ספר התקציב משרד החינוך קובע שילד ממוצע בגן ילדים עולה 5,000 שקל. בפועל מוציא המשרד 5,500 שקל לילד. אבל זה רק חלק מההוצאה. משרד החינוך אינו מביא בחשבון את הוצאות המנהלה של המשרד ופרויקטים מיוחדים של מערכת החינוך שמוסיפים לעלות של כל ילד אלפי שקלים. ילדי ש"ס לא נהנים ממרבית התוכניות של משרד החינוך. רשת החינוך שלהם לא שותפה בהשתלמויות המורים של המשרד, לא נהנית משירותיו הפדגוגיים, לא משתמשת בטלוויזיה החינוכית, ולא במגוון עצום של שירותי המשרד האחרים. הדרך היחידה לפצות אותם על כך היא לתת להם את חלקם היחסי. אין אפשרות לחשב בצורה אובייקטיווית מה מגיע לילדי ש"ס. כתוצאה מכך, תקציב מעיין החינוך התורני מוכרח להיקבע בהליך של משא ומתן. קנה המידה האובייקטיווי היחיד הוא מספר הילדים. לילדי ש"ס אין דריסת רגל לפחות בשלושה רבעים מהשירותים שמשרד החינוך מספק לשאר אוכלוסיית הילדים. לכן סביר שיקבלו את החלק היחסי מסכום של שלושה רבעים מתקציב המשרד - 15 מיליארד שקל. שני אחוז מהסכום הזה שווים ל-300 מיליון שקל. ש"ס קיבלה אחרי משא ומתן מייגע 162.5 מיליון שקל. כמחצית הסכום. סחטנים שכמותם. ש"ס קיבלה גם תוספת חד פעמית של 51 מיליון שקל לכיסוי מרבית גירעונות העבר של הרשת. בהשוואה לסכומים שמשרד החינוך מנע מהם בעבר זה סכום מבוטל. בניגוד למה שהתפרסם בעקבות אישור התקציב שריד ניצח לא רק בעימות העקרוני, אלא גם בנושא הכספי. בהסכם עם מעיין החינוך התורני הכפיפה ש"ס את הרשת לביקורת קפדנית של משרד החינוך, ואפשר לסמוך על שריד שייכנס להם לוורידים. יש להניח ששריד וברק איפשרו לאלי ישי להפגין לפני בוחריו והרב עובדיה הצלחה כספית מדומה, כדי שיסייע בידם באותם העניינים שבעטיים מבלה ברק כל כך הרבה זמן בארצות הברית. הנסיך תקציב משרד החינוך, 1998: כל בתי הספר מקבלים למעלה מ15- מיליארד בעוד שהחינוך העצמאי מקבל במקביל 713 מיליון בלבד, שזה 4.5% בלבד מהסכום הכולל, בעוד שהחינוך החרדי עומד על כ- 10%. יו"ר ועדת הכספים, ח"כ אברהם רביץ: תלמידים במוסדות חינוך חרדיים ובתלמודי תורה נהנים רק מ- 50% מהקופה הציבורית, לעומת כל תלמיד אחר הלומד במוסדות החינוך הממלכתי, ואת היתרה משלמים ההורים מכיסם הדל... ילדים חרדים אינם מקבלים לעתים אפילו כיתות לימוד, לוח, גיר כיסא ושולחן לימודים...

דבר פצפון - מה המקור שלך?

בדיקה

בדקתי בנתוני תקציב הממשלה לשנת 2001 וגיליתי אי דיוקים בחלק מהדברים. לא אטרח לבדוק את הכל, אבל את מוזמנת לבדוק בעצמך (ולא להסתמך על המקורות *שלך*) ולהווכח בטעויות. להלן: תקציב המדינה, ותקציב משרד החינוך. מכיוון שהנתונים של התקציב מעט (או הרבה - שוב, לא בדקתי את הכל) מוטים, אקיש זאת גם לגבי הנתונים של מספרי התלמידים. בברכה, J-Bar

אופס, שכחתי

1. תקציב המדינה 2. תקציב משרד החינוך בברכה, J-Bar

מי סוחט את מי????

מדברים על הסחטנות של ש"ס. אך מי שבודק את העניין מגלה בארץ יש מי ששויים יותר ויש מי ששווים פחות. פירוט הסעיפים הרלוונטיים הם כדלהלן: 1. אגף החינוך הדתי - 12.9 מיליון ש"ח 2. הוראת המקצועות תוכניות לימודים ויוזמות 141.894 3. שרות פסיכולוגי 99.8 מיליון ש"ח 4. חינוך לא פורמלי 131.256 מיליון ש"ח 5. מנהל לחינוך ערכי 28.801 מיליון ש"ח 6. חינוך קדם יסודי 1,346.799 מיליוני ש"ח 7. חינוך יסודי 5,985.736 מיליוני ש"ח 8. חינוך על יסודי 5,762,138 מיליוני ש"ח 9. חינוך התישבותי – 1.301.092 מיליוני ש"ח עבור 63,732 תלמיד, 20,415 ש"ח פר תלמיד לשנה. שהוא הסכום הגבוה ביותר במערכת החינוך. 10. חינוך עצמאי ומוכר 795,930 11. מתוך זה: 12. חינוך עצמאי + פעולות 515,969 13. חינוך מוכר יהודי 67 מיליון ש"ח 14. חינוך מוכר לא יהודי 75.5 מיליון ש"ח 15. מעיין החינוך התורני 137,332 מיליון ש"ח 16. אגף החינוך הדתי 12,908 מיליון ש"ח 17. חינוך לא פורמלי 131,256 מיליון ש"ח 18. חינוך ערכי 28,801 מיליון ש"ח 19. פיתוח לטלוויזיה לימודית 3,254 מיליון ש"ח 20. מענקים לפיתוח מבני תרבות וספורט 13,668 מיליון ש"ח חלוקת שעות הוראה לסוגי החינוך חינוך יסודי רגיל 861,402 חטיבות הביניים 350,219 חינוך על יסודי 638,439 ס"ה 1,850,060 שעות הוראה לחינוך עצמאי ומעיין החינוך התורני 107,245 רשות הספורט - 81,231 טלוויזיה חינוכית - 101,983 תרבות ס"ה 689,587 מתוך זה 37,274 לחרדים ו652.313 לשאר ובאחוזים 5.3% לחרדים ו94.7 לציבור הכללי. לסיכום: א. 15,910.4 מיליארד ש"ח הקצבה סקטוריאלית לציבור הלא חרדי. ב. 0.757.4 מיליארד ש"ח הקצבה סקטוריאלית לציבור החרדי. באחוזים: א. 95.5% מהתקציב לציבור הלא חרדי עבור 90% מהתלמידים. ב. 4.5% מהתקציב לציבור החרדי עבור 10% מהתלמידים. למעיין החינוך התורני 28,400 תלמידים %2 מהתלמידים במערכת החינוך בישראל %2 מתקציב משרד החינוך הם כ-400 מיליון שקל (התקציב השוטף של משרד החינוך הוא 21 מיליארד שקל) תלמידי המערכת החרדית אינם משתמשים בשירותי משרד החינוך הכל לפי הקריטריונים. השאלה היא מי קובע את הקריטריונים. רשתות החינוך של ש"ס ואגודת ישראל יקבלו פחות, הרבה פחות, מהחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי. תקציב החינוך ההתיישבותי (בתי הספר של הקיבוצים) תחת הסעיף הזה מוציא המשרד כמיליארד וחצי שקל שמיועדים ל-63 אלף תלמידים. משרד החינוך מתקצב תלמיד ממוצע בחינוך ההתיישבותי בסכום גדול פי ארבעה מתלמיד ממוצע של ש"ס. כאשר מחשבים במשרדי החינוך והאוצר את הסכום המגיע למעיין החינוך התורני מתעלמים מאינסוף התוכניות המיוחדות של משרד החינוך וממחיר הניהול והפיקוח. ספר התקציב משרד החינוך קובע שילד ממוצע בגן ילדים עולה 5,000 שקל. בפועל מוציא המשרד 5,500 שקל לילד. אבל זה רק חלק מההוצאה. משרד החינוך אינו מביא בחשבון את הוצאות המנהלה של המשרד ופרויקטים מיוחדים של מערכת החינוך שמוסיפים לעלות של כל ילד אלפי שקלים. ילדי ש"ס לא נהנים ממרבית התוכניות של משרד החינוך. רשת החינוך שלהם לא שותפה בהשתלמויות המורים של המשרד, לא נהנית משירותיו הפדגוגיים, לא משתמשת בטלוויזיה החינוכית, ולא במגוון עצום של שירותי המשרד האחרים. הדרך היחידה לפצות אותם על כך היא לתת להם את חלקם היחסי. אין אפשרות לחשב בצורה אובייקטיווית מה מגיע לילדי ש"ס. כתוצאה מכך, תקציב מעיין החינוך התורני מוכרח להיקבע בהליך של משא ומתן. קנה המידה האובייקטיווי היחיד הוא מספר הילדים. לילדי ש"ס אין דריסת רגל לפחות בשלושה רבעים מהשירותים שמשרד החינוך מספק לשאר אוכלוסיית הילדים. לכן סביר שיקבלו את החלק היחסי מסכום של שלושה רבעים מתקציב המשרד - 15 מיליארד שקל. שני אחוז מהסכום הזה שווים ל-300 מיליון שקל. ש"ס קיבלה אחרי משא ומתן מייגע 162.5 מיליון שקל. כמחצית הסכום. סחטנים שכמותם. ש"ס קיבלה גם תוספת חד פעמית של 51 מיליון שקל לכיסוי מרבית גירעונות העבר של הרשת. בהשוואה לסכומים שמשרד החינוך מנע מהם בעבר זה סכום מבוטל. בניגוד למה שהתפרסם בעקבות אישור התקציב שריד ניצח לא רק בעימות העקרוני, אלא גם בנושא הכספי. בהסכם עם מעיין החינוך התורני הכפיפה ש"ס את הרשת לביקורת קפדנית של משרד החינוך, ואפשר לסמוך על שריד שייכנס להם לוורידים. יש להניח ששריד וברק איפשרו לאלי ישי להפגין לפני בוחריו והרב עובדיה הצלחה כספית מדומה, כדי שיסייע בידם באותם העניינים שבעטיים מבלה ברק כל כך הרבה זמן בארצות הברית. הנסיך תקציב משרד החינוך, 1998: כל בתי הספר מקבלים למעלה מ15- מיליארד בעוד שהחינוך העצמאי מקבל במקביל 713 מיליון בלבד, שזה 4.5% בלבד מהסכום הכולל, בעוד שהחינוך החרדי עומד על כ- 10%. יו"ר ועדת הכספים, ח"כ אברהם רביץ: תלמידים במוסדות חינוך חרדיים ובתלמודי תורה נהנים רק מ- 50% מהקופה הציבורית, לעומת כל תלמיד אחר הלומד במוסדות החינוך הממלכתי, ואת היתרה משלמים ההורים מכיסם הדל... ילדים חרדים אינם מקבלים לעתים אפילו כיתות לימוד, לוח, גיר כיסא ושולחן לימודים...

אם כך, אז למה שס לא מעיפה את חברי הכנסת הבטלנים שלה ? זה תפקידם לדאוג לתקציבים , במיוחד שהקופה אצלם.

אולי הם לוקחים כסף למטרות אחרות על חשבון החינוך שלהם ? חשבת על זה ? בוקונון.

שכחתי גם את עלות בתי הסוהר, ועלות ריםוי מחלות מין ועוד כמה סעיפים. תודה שהזכרת לי


שכמובן - מאוכלסים רק בחילוניים - במחשבתה המעוותת של אדומת השיער (מיהו האסיר המפורסם ביותר? או שמא חזר בשאלה(: )

אתמול במקרה עברתי באזור הבורסה בלילה ברמת גן ועל 90 אחוז מהמכוניות ההיו סטיקרים של ברק שרון הגולן ומכוניות של אנשי הייטק-


אלה שלא רצית לראות באים ברגל.....בהמוניהם!

מי סוחט את מי????

מדברים על הסחטנות של ש"ס. אך מי שבודק את העניין מגלה בארץ יש מי ששויים יותר ויש מי ששווים פחות. פירוט הסעיפים הרלוונטיים הם כדלהלן: 1. אגף החינוך הדתי - 12.9 מיליון ש"ח 2. הוראת המקצועות תוכניות לימודים ויוזמות 141.894 3. שרות פסיכולוגי 99.8 מיליון ש"ח 4. חינוך לא פורמלי 131.256 מיליון ש"ח 5. מנהל לחינוך ערכי 28.801 מיליון ש"ח 6. חינוך קדם יסודי 1,346.799 מיליוני ש"ח 7. חינוך יסודי 5,985.736 מיליוני ש"ח 8. חינוך על יסודי 5,762,138 מיליוני ש"ח 9. חינוך התישבותי – 1.301.092 מיליוני ש"ח עבור 63,732 תלמיד, 20,415 ש"ח פר תלמיד לשנה. שהוא הסכום הגבוה ביותר במערכת החינוך. 10. חינוך עצמאי ומוכר 795,930 11. מתוך זה: 12. חינוך עצמאי + פעולות 515,969 13. חינוך מוכר יהודי 67 מיליון ש"ח 14. חינוך מוכר לא יהודי 75.5 מיליון ש"ח 15. מעיין החינוך התורני 137,332 מיליון ש"ח 16. אגף החינוך הדתי 12,908 מיליון ש"ח 17. חינוך לא פורמלי 131,256 מיליון ש"ח 18. חינוך ערכי 28,801 מיליון ש"ח 19. פיתוח לטלוויזיה לימודית 3,254 מיליון ש"ח 20. מענקים לפיתוח מבני תרבות וספורט 13,668 מיליון ש"ח חלוקת שעות הוראה לסוגי החינוך חינוך יסודי רגיל 861,402 חטיבות הביניים 350,219 חינוך על יסודי 638,439 ס"ה 1,850,060 שעות הוראה לחינוך עצמאי ומעיין החינוך התורני 107,245 רשות הספורט - 81,231 טלוויזיה חינוכית - 101,983 תרבות ס"ה 689,587 מתוך זה 37,274 לחרדים ו652.313 לשאר ובאחוזים 5.3% לחרדים ו94.7 לציבור הכללי. לסיכום: א. 15,910.4 מיליארד ש"ח הקצבה סקטוריאלית לציבור הלא חרדי. ב. 0.757.4 מיליארד ש"ח הקצבה סקטוריאלית לציבור החרדי. באחוזים: א. 95.5% מהתקציב לציבור הלא חרדי עבור 90% מהתלמידים. ב. 4.5% מהתקציב לציבור החרדי עבור 10% מהתלמידים. למעיין החינוך התורני 28,400 תלמידים %2 מהתלמידים במערכת החינוך בישראל %2 מתקציב משרד החינוך הם כ-400 מיליון שקל (התקציב השוטף של משרד החינוך הוא 21 מיליארד שקל) תלמידי המערכת החרדית אינם משתמשים בשירותי משרד החינוך הכל לפי הקריטריונים. השאלה היא מי קובע את הקריטריונים. רשתות החינוך של ש"ס ואגודת ישראל יקבלו פחות, הרבה פחות, מהחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי. תקציב החינוך ההתיישבותי (בתי הספר של הקיבוצים) תחת הסעיף הזה מוציא המשרד כמיליארד וחצי שקל שמיועדים ל-63 אלף תלמידים. משרד החינוך מתקצב תלמיד ממוצע בחינוך ההתיישבותי בסכום גדול פי ארבעה מתלמיד ממוצע של ש"ס. כאשר מחשבים במשרדי החינוך והאוצר את הסכום המגיע למעיין החינוך התורני מתעלמים מאינסוף התוכניות המיוחדות של משרד החינוך וממחיר הניהול והפיקוח. ספר התקציב משרד החינוך קובע שילד ממוצע בגן ילדים עולה 5,000 שקל. בפועל מוציא המשרד 5,500 שקל לילד. אבל זה רק חלק מההוצאה. משרד החינוך אינו מביא בחשבון את הוצאות המנהלה של המשרד ופרויקטים מיוחדים של מערכת החינוך שמוסיפים לעלות של כל ילד אלפי שקלים. ילדי ש"ס לא נהנים ממרבית התוכניות של משרד החינוך. רשת החינוך שלהם לא שותפה בהשתלמויות המורים של המשרד, לא נהנית משירותיו הפדגוגיים, לא משתמשת בטלוויזיה החינוכית, ולא במגוון עצום של שירותי המשרד האחרים. הדרך היחידה לפצות אותם על כך היא לתת להם את חלקם היחסי. אין אפשרות לחשב בצורה אובייקטיווית מה מגיע לילדי ש"ס. כתוצאה מכך, תקציב מעיין החינוך התורני מוכרח להיקבע בהליך של משא ומתן. קנה המידה האובייקטיווי היחיד הוא מספר הילדים. לילדי ש"ס אין דריסת רגל לפחות בשלושה רבעים מהשירותים שמשרד החינוך מספק לשאר אוכלוסיית הילדים. לכן סביר שיקבלו את החלק היחסי מסכום של שלושה רבעים מתקציב המשרד - 15 מיליארד שקל. שני אחוז מהסכום הזה שווים ל-300 מיליון שקל. ש"ס קיבלה אחרי משא ומתן מייגע 162.5 מיליון שקל. כמחצית הסכום. סחטנים שכמותם. ש"ס קיבלה גם תוספת חד פעמית של 51 מיליון שקל לכיסוי מרבית גירעונות העבר של הרשת. בהשוואה לסכומים שמשרד החינוך מנע מהם בעבר זה סכום מבוטל. בניגוד למה שהתפרסם בעקבות אישור התקציב שריד ניצח לא רק בעימות העקרוני, אלא גם בנושא הכספי. בהסכם עם מעיין החינוך התורני הכפיפה ש"ס את הרשת לביקורת קפדנית של משרד החינוך, ואפשר לסמוך על שריד שייכנס להם לוורידים. יש להניח ששריד וברק איפשרו לאלי ישי להפגין לפני בוחריו והרב עובדיה הצלחה כספית מדומה, כדי שיסייע בידם באותם העניינים שבעטיים מבלה ברק כל כך הרבה זמן בארצות הברית. הנסיך תקציב משרד החינוך, 1998: כל בתי הספר מקבלים למעלה מ15- מיליארד בעוד שהחינוך העצמאי מקבל במקביל 713 מיליון בלבד, שזה 4.5% בלבד מהסכום הכולל, בעוד שהחינוך החרדי עומד על כ- 10%. יו"ר ועדת הכספים, ח"כ אברהם רביץ: תלמידים במוסדות חינוך חרדיים ובתלמודי תורה נהנים רק מ- 50% מהקופה הציבורית, לעומת כל תלמיד אחר הלומד במוסדות החינוך הממלכתי, ואת היתרה משלמים ההורים מכיסם הדל... ילדים חרדים אינם מקבלים לעתים אפילו כיתות לימוד, לוח, גיר כיסא ושולחן לימודים...

את עושה מעצמיך צחוק ..

בתי הספר שלכם ממומנים משלושה משרדי ממשלה שונים דתות חינוך ורווחה ויש גם עמותות, אתם מקבלים יותר שעות לימוד ,יותר כיתות, פחות תלמידים לכיתה ויום לימודים ארוך " בסך הכל מקבלים תלמידי המתיבתות והישיבות הקטנות(מקביל לעל תיכוני) מימון הגדול ב40% ויותר מזה של בתי ספר תיכון וחטיבות ביניים חילוניים. " "בסך הכל, אם כן, מתוקצב תלמיד פנימייה חרדי ב-19.100אלף שקל לשנה בממוצע, קרוב לפי שניים מההקצבה הממוצעת לתלמיד תיכון - כ-10.000שקל."

שכמובן - מאוכלסים רק בחילוניים - במחשבתה המעוותת של אדומת השיער (מיהו האסיר המפורסם ביותר? או שמא חזר בשאלה(: )


יש סיבה טובה לכך שבתי הכלא מאוכלסים בעיקר בחילונים.

במדינה שלנו יש נטיה להמנע מלהעמיד לדין פושעים חרדים (ראי מקרה הרב האנס צברי, החולה המסכן) ואם כבר הם עומדים לדין ומוכנסים בפנים, הנשיא הרחום והחונן שלנו מקצר להם את העונש (זה לא המקרה הראשון, גם את מתנחבלי המחתרת חנן נשיא אחר).
עבור לעמוד
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
דתיים-חילוניים
בחר
בחר