שבוע טוב ומועדים לשמחה.

אתה יודע מה...עיתון התעופף ברוח והונחת בביתו של לאון..ובו היו סודות שמורים.. את מי זה מעניין איך הסודות הגיעו..העיקר התוכן....

אם אני הולך בדרך ומוצא סט תוכניות לבניית מטוס קרב.

איכפת לי מי כתב.. מי איבד מניין הגיע.. 

העיקר הוא האם עפ התוכניות הנל המטוס ימריא או לא.

יפה, אם כן, לא רשב"י הוא המקור.

אשר לתכולה - ר' ברל ווין מ"אש התורה" מסביר לך דעת אחדים מגדולי ישראל, כי נפחו של הזהר של היום גדול ביותר, מכיוון שהועתק מכלי לכלי לאורך שנות פרסומו, תוך הוספת רעיונות מיסטיים בכל פעם שהועתק, ומה שיפה ברעיונות מיסטיים הוא שניתן לפרשם באופן שרירותי, שהרי מי יבוא ויערער על פרשנות זו או אחרת.

 

הזהר הוא ספר שנכתב בתקופת גלות קשה ליהדות, וניכר בו רצון "לדחוק קץ" ולמצא רמזים לקץ היסורים ולביאת משיח.

מכל מקום - אין שום חידוש כלשהו בעניני טבע בזהר, בנגוד לטענת פותח הדיון.

כל טענה בו בעניני טבע - או שהיא מוטעית ומשקפת דעות מקובלות לסוף המאה ה-13, או שמציינת מידע שהיה ידוע לחוקרי טבע (לא לאדם הפשוט) זמן רב לפני כן.

 

Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis...


יש בורא לאלהים - האדם!

אני בכלל לא נכנס לסודות של הזוהר.. ויש בו.

הקבלה המעשית..כפי שציינתי נתנה לאדם הראשון...

קרא את הספר רזיאל המלאך...

הסודות.. נמסרו ונלמדו בישיבת שם ועבר...

חכמת בני קדם ידוע..שהיא מעל הטבע...

אולם אחרי שקבלנו את התורה..מתברר שהיא ללא ניקוד ללא סוף פסוק..הכל סתום וניתן לקרוא ולפרש בהרבה פנים...70 פנים לתורה.

בבריאת העולם..שהתורה קדמה לה..היה האור הגנוז.. שהרי כתוב..ויאמר אלוהים יהי אור...לא נאמר כי טוב אלה ביום השלישי.. והאור של היום נברא ביום רביעי...

כלומר האור הגנוז ממנו נברא העולם נגנז והוא נמצא בתורה.

כך שכל תלמיד חכם שיעמיק וילמד תורה הוא יגלה חלק מאותו אור גנוז...

כך רבי שמעון בר יוחאי שהיה תנא גדול.. ישב והעמיק בתורה ונגלו לו סודות...אולם לא היה מי שיכול להכיל אותם...

ורק בודגים נחשפו להם..

הרמב"ן. האר"י.  הם רק דוגמא למקובלים.

זה הנושא וזה הדיון..הקבלה ותוכנה..

הספר העיקרי הוא מעשה מרכבה.

וספר היצירה...

גש תעיין שם.. ותבין על מה מדובר

טוב, הבה נשים קץ להבלים!

העגל החוזר בתשובה ומתחזק, כותב בהודעתו הפותחת דיון זה, כהאי לישנא:

"'ויש מקום שמואר תמיד ולא יימצא בו לילה למעט זמן קצר מאוד'

[8. בקוטב הצפוני מואר במשך חצי שנה וחשוך בחצי השני, כשבתקופה המוארת מחשיך למשך כשעה במהלך כל יום. אף אדם לא יכול היה להעלות זאת על דעתו מאחר ולא זאת בלבד שלא היתה כל דרך להגיע לקוטב הצפוני אלא שהאנושות לא ידעה כלל על קיומו, כאשר רק בשנת 1908 למנינם (לפני כ-100 שנים) הגיע לשם האדם הראשון, מה שמוכיח שהדברים האלה לא יכלו להיכתב ע"י בשר ודם אלא הוכתבו לו ע"י מקור החכמה ומקור הכל שיודע הכל וברא את העולם על כל פרטיו וחלקיו, כשחלק מסודות הבריאה האלה שהיהדות קיבלה לפני כ-2000 שנים בספר הזהר הקדוש המדע גילה רק לפני כ-500 שנים]".

מצפון לקו רוחב צפוני 66.5 (תחום הכולל את הקוטב הצפוני) ומדרום לקו רוחב דרומי 66.5 (תחום הכולל את הקוטב הדרומי) שורר יום רצוף של חצי שנה ולילה רצוף של חצי שנה, חליפות.

לא נכונה כלל הטענה "כשבתקופה המוארת מחשיך למשך כשעה במהלך כל יום".

נגמר הדיון, ונותר לי רק לקוות כי אינך זקוק להסבר מיוחד ממני על המתרחש בקטבים.

בורא עולמו של העגל החוזר בתשובה המתחזק - לא ידע דבר על הגיאוגרפיה של כדה"א...

Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis...


יש בורא לאלהים - האדם!

אוקיי

בוא תסביר לנו הכיצד משה רבנו ידע את כל החיות הטמאות והטהורות..האם הוא היה זאולוג..אנטרופולוג...

בדיוק החיות שאמר שהם אסורות באכילה הן אותן חיות..זקיימות בכל העולם.. ועד היום לא נמצאה עוד חיה עוד בהמה...נוספת על מה שנכתב בתורה.

חוץ מהארנבת שהזאולוגים ניסו לחלוק... יש לי מאמר עם 10 עמודים העונה בצורה מפורטת על כך.

בוא תסביר לנו איך בן תמותה לפני 3300 שנה ידע את כל החיות הנמצאות בעולם...וקבע חד משמעית רק את אלה היוצאים מן הכלל.

ואגב

בטוטרדהם.אם איני טועה..זה נמצא בצפון נורבגיה.

יש שם שמש חצות...שם השמש שוקעת ומיד שבה ועולה...

אני אישית הייתי שם.. 

לא קראתי בדיוק את מה שהבאת...צריך לקרוא להעמיק.

ולראות למה התכוונו שם.

ואגב

בטוטרדהם.אם איני טועה..זה נמצא בצפון נורבגיה.

יש שם שמש חצות...שם השמש שוקעת ומיד שבה ועולה...

אני אישית הייתי שם.. 

לא קראתי בדיוק את מה שהבאת...צריך לקרוא להעמיק.

ולראות למה התכוונו שם.

אורות הצפון באזור טרומסו

מאחר ומרבית התיירים מגיעים לנורווגיה בקיץ ולא בחורף, רבים יותר הסיכויים לצפות דווקא בשמש חצות במהלך הביקור בנורווגיה. שמש חצות הינה תופעת טבע המתרחשת בחודשי הקיץ בקווי רוחב בסביבת החוג הארקטי וצפונה לו ובה השמש נראית בחצות הליל. התופעה מתרחשת ברחבי נורווגיה מאמצע אפריל ועד אמצע אוגוסט, כאשר באזור החוג הארקטי ניתן לצפות בה מה-12 ביוני ועד ה-1 ביולי, ואילו בכף הצפוני השמש לא שוקעת כלל מה-14 במאי ועד ה-29 ביולי.

זה נלקח ממסע אחר

דוגמה טובה עם העיתון. אתה בחרת. לא אני.

מחר יתעופף לפתח ביתך עיתון ובוא תהיה כתבה נתגלה האל זאוס ליד אתונה. אז אתה תאמין שהאל זאוס קיים? תמיר את דתך? או שתשאל מי כתב? למה כתב? מה זה העיתון הזה? וכו׳...

ההיגיון מכתחב שאפילו אתה לא מבין את עצמך באמת.

"בעניינים של דת, האמת היא פשוט הדעה שהצליחה לשרוד". (אוסקר ויילד)


 

אתה שוב מתקשה לרדת לסוף דעתי...

אני אומר שמי שכתב שהשמש שוקעת לזמן מה ומיד עולה.. הוא אכן דובר אמת שאכן בנורבגיה שמש חצות היא אכן נוהגת כך.

אוקיי

בוא תסביר לנו הכיצד משה רבנו ידע את כל החיות הטמאות והטהורות..האם הוא היה זאולוג..אנטרופולוג...

בדיוק החיות שאמר שהם אסורות באכילה הן אותן חיות..זקיימות בכל העולם.. ועד היום לא נמצאה עוד חיה עוד בהמה...נוספת על מה שנכתב בתורה.

חוץ מהארנבת שהזאולוגים ניסו לחלוק... יש לי מאמר עם 10 עמודים העונה בצורה מפורטת על כך.

בוא תסביר לנו איך בן תמותה לפני 3300 שנה ידע את כל החיות הנמצאות בעולם...וקבע חד משמעית רק את אלה היוצאים מן הכלל.

נגיע אי"ה גם לטהורות ולטמאות אולם תחילה עלינו לסיים בהכרעה את ענין הקטבים.

עקב היות ציר הסבוב העצמי של כדה"א נטוי בזוית של כ- 23.5 מעלות למשור הקפת הארץ את השמש, אזי מצפון לקו הרוחב הצפוני 66.5, ומדרום לקו הרוחב הדרומי 66.5 - שורר יום מלא של חצי שנה ולילה מלא של חצי שנה, חליפות, בלא שום "שעה אחת של חשיכה". במשך היום של ששה חודשים, השמש "סובבת" את הצופה בגבהים משתנים, אולם מבלי לשקוע לרגע, ולאחר שהיא שוקעת - לא תיראה לצופה משך ששה חודשים, עד ה"יום" הבא.

העגל טעה ועליך להודות בכך, ולא אכפת לי היכן ביקרת אישית, והיכן מצויים "טרומסו" או "טוטרדהם".

 

גם ענין הגזעים השונים כבר היה ידוע, שכן מסעות מרקו פולו מוונציה עד לסין וחזרה התרחשו לפני 1286, והחדשות נפוצו.

 

יהודים בספרד עמדו בקשרי התכתבות עם יהודים בצפון אירופה ויכלו ללמוד מהם על השפעת הרוחב הגיאוגרפי על אורך היום והלילה.

אין בכך שום רבותה.

 

וכמובן שאין לי התנגדות כי עגלים חילוניים יתחזקו ויחזרו בתשובה ויתקבצו תחת דגלך.

כל עגל חילוני המתחזק וחוזר בתשובה - מעלה את ה- .I.Q הממוצע בשני המחנות...

Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis...


יש בורא לאלהים - האדם!

אוקיי

בוא תסביר לנו הכיצד משה רבנו ידע את כל החיות הטמאות והטהורות..האם הוא היה זאולוג..אנטרופולוג...

בדיוק החיות שאמר שהם אסורות באכילה הן אותן חיות..זקיימות בכל העולם.. ועד היום לא נמצאה עוד חיה עוד בהמה...נוספת על מה שנכתב בתורה.

חוץ מהארנבת שהזאולוגים ניסו לחלוק... יש לי מאמר עם 10 עמודים העונה בצורה מפורטת על כך.

בוא תסביר לנו איך בן תמותה לפני 3300 שנה ידע את כל החיות הנמצאות בעולם...וקבע חד משמעית רק את אלה היוצאים מן הכלל.

משה רבך לא הצהיר שהוא מוסר לנו "מופת". אתה ושכמותך טוענים כי יש בכך "מופת", כדי לצוד נפשות עגלים.

הוא פשוט ציין את סמני הכשרות תוך מניית מספר בעלי חיים שאינם כשרים.

אגב, בענין הדגים - טעה משה רבך וציין תנאי מיותר. מי שיש לו קשקשת - יש לו גם סנפיר (ההפך - אינו נכון).

 

כמו שכבר ציינתי - כל עגל חילוני המתחזק וחוזר בתשובה - מיטיב עם שני המחנות כאחד ומעלה את ה- .I.Q הממוצע בשניהם...

Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis...


יש בורא לאלהים - האדם!

התורה לא טועה.

יש רק חיה אחת חזירא דימא שהוא יוצא מן הכלל והוא מופיע בכתובים... שלמה המלך מנה 5 דברים שנסתרו ממנו...אחד מהם הוא חזירה דימא.

לגבי חיות כשרות...מנין היה לו לדעת שלא ימצאו עוד חיות 

שאינו כשרות..כמה שנות חיים צריך לאדם לדעת את כל השרצים החיות הבהמות...

התורה לא טועה.

יש רק חיה אחת חזירא דימא שהוא יוצא מן הכלל והוא מופיע בכתובים... שלמה המלך מנה 5 דברים שנסתרו ממנו...אחד מהם הוא חזירה דימא.

לגבי חיות כשרות...מנין היה לו לדעת שלא ימצאו עוד חיות 

שאינו כשרות..כמה שנות חיים צריך לאדם לדעת את כל השרצים החיות הבהמות...

OK, אני רואה כי אתה מתחמק מהמשך הדיון במתרחש בקטבים, ומסיק כי הבנת לבסוף שהעגל טעה, וכי אין שום רבותא בטענות הזהר שם.

 

מה פרוש "מנין היה לו לדעת שלא ימצאו עוד חיות"?

מה פרוש "כמה שנות חיים צריך לאדם לדעת את כל השרצים החיות הבהמות"?

האם משה רבך טען כי הוא מציג "מופת" להגות בו לדורות ולהתפעל ממנו? 

האם טען "אני מתחיב לפניכם, צאן קדושים שלי, כי לא ימצאו עוד חיות"?

לא!

אתה וחבריך המחזירים בתשובה עגלים, הם היחידים הטוענים כי משה רבך נתן "מופת".

משה רבך סך הכל ציין מה מותר ומה אסור, ואפילו לא איטפל לטעותו בענין השפן והארנבת מעלי הגרה כביכול.

 

אגב, היכן קראת כי "שלמה המלך מנה 5 דברים שנסתרו ממנו...אחד מהם הוא חזירה דימא"?

Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis...


יש בורא לאלהים - האדם!

ידעתי שתשאל בעניין הארנבת הקדמתי וכתבתי לך זאת חזור וקרא... כתבתי לך שיש לי כעשרה עמודים המסבירים את עניין הארנבת.

אם היתה לומד היתה יודע

הוא אמר " אמרתי אחכמה והיא נסתרה ממני"

אחכמה הם האותיות של 5 הדברים שנסתרו ממנו.

א- אח...מדוע אח אסור לו לשאת את אשת אחיו.. אבל כיבם מותר לו.

ח- חזירא דימא...הוא המותר היחידי למרות שאין לו סימנים.

כ- כלאיים.. מדוע אסור ללבוש צמר ופשתים יחדיו.

מ- מצורע מדוע אם כולו מצורע טהור.. ואם רק פשה הנגע טמא.

ה- הפר.. מדוע פרה אדומה השורף אותה הנוגע בה טמא ואילו מי שזורק עליו טהור.

ידעתי שתשאל בעניין הארנבת הקדמתי וכתבתי לך זאת חזור וקרא... כתבתי לך שיש לי כעשרה עמודים המסבירים את עניין הארנבת.

אם היתה לומד היתה יודע

הוא אמר " אמרתי אחכמה והיא נסתרה ממני"

אחכמה הם האותיות של 5 הדברים שנסתרו ממנו.

א- אח...מדוע אח אסור לו לשאת את אשת אחיו.. אבל כיבם מותר לו.

ח- חזירא דימא...הוא המותר היחידי למרות שאין לו סימנים.

כ- כלאיים.. מדוע אסור ללבוש צמר ופשתים יחדיו.

מ- מצורע מדוע אם כולו מצורע טהור.. ואם רק פשה הנגע טמא.

ה- הפר.. מדוע פרה אדומה השורף אותה הנוגע בה טמא ואילו מי שזורק עליו טהור.

מה יש לדעת בענין הארנבת?

ויקרא יא ה טוען כי השפן מעלה גרה, ופסוק ו - כי הארנבת מעלה גרה, אולם אינם מעלי גרה, ומשכך - הגיע זמן התירוצים הנכלוליים והפלפולים הנתעבים, כגון, "השפן והארנבת של אז אינם אלה של ימינו", או "הם לועסים מזונם באופן הדומה ללעיסת מעלי הגרה", או "הם בולעים מחדש את גלליהם לצורך סיום העיכול ומיצוי החמרים המזינים בהם", וכיו"ב, במקום לשתוק.

עשרה עמודים של "הסברים" יש לך, מה?!

ברור!

כאשר לעיניך עקרון שרירותי יחיד - "התורה אינה יכולה להימצא טועה", אזי ככל שטענה יותר רופפת כך נדרשים לה יותר "הסברים"!

טענה מוצקה - אין לה צורך בעשרה עמודי "הסבר".

אני חוזר ואומר כי אין כאן "מופת", פשוט מכיוון שמשה רבך לא טען כי יש כאן "מופת".

רק אתה וציידי הנפשות התועות של עגלים טוענים כי יש כאן "מופת".

Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis...


יש בורא לאלהים - האדם!

עבור לעמוד
, ,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: ג'קו .
עבור לפורום:
דתיים-חילוניים
בחר
בחר