מי היטעה את הערבים להאמין שירושלים קדושה והר הבית קדוש?

תשובה:אנחנו.

והאמת?

תשובה: האמת היא שאין ירושליים בספר התורה,ואין בתורה קדושה של עיר,או קיר.

ומה התוצאה של הטעיה זו?

תשובה: דאעש.

צבי הורוביץ, אז מה אם אין ירושלים בספר התורה, בנביאים יש, אה.. שחכתי, אתה רק מאמין בספר התורה ולא בנביאים, וגם זה לא בדיוק, כי רק בהודעה קודמת שלך ליגלגת על יעקב אבינו שבחר לקבור את רחל בבית לחם במקום במערת המכפלה.

 

כלומר מר הורביץ אתה נשארת תקוע לפני 3,300 שנה עם חתימת ספר התורה, כאילו שמאז אין לעם ישראל שום היסטוריה ודברים לא התרחשו מאז, אולי גם אל תחגוג את יום העצמאות "כי זה לא כתוב בתורה".

 

הורוביץ אתה דוגמא נפלאה למה שמכנים ביידיש "אוֹיבֶּר חוּכֶם" (אין לביטוי הזה מקבילה מדוייקת בעברית) אחד שחושב את עצמו לחכם גדול אבל הוא בעצם שוטה גדול, כולם כל חכמי ישראל בכל הדורות לא יודעים מה שהם מדברים חוץ ממך החכם הגדול, וזה כבר הרבה יותר ממגוחך.

 

 

הגרועים ביותר הם אלה שאינם מודעים לחסרונותיהם, מודעות לחסרון היא 90% מפתרון הבעיה.

צבי הורוביץ, אז מה אם אין ירושלים בספר התורה, בנביאים יש, אה.. שחכתי, אתה רק מאמין בספר התורה ולא בנביאים, וגם זה לא בדיוק, כי רק בהודעה קודמת שלך ליגלגת על יעקב אבינו שבחר לקבור את רחל בבית לחם במקום במערת המכפלה.

 

כלומר מר הורביץ אתה נשארת תקוע לפני 3,300 שנה עם חתימת ספר התורה, כאילו שמאז אין לעם ישראל שום היסטוריה ודברים לא התרחשו מאז, אולי גם אל תחגוג את יום העצמאות "כי זה לא כתוב בתורה".

 

הורוביץ אתה דוגמא נפלאה למה שמכנים ביידיש "אוֹיבֶּר חוּכֶם" (אין לביטוי הזה מקבילה מדוייקת בעברית) אחד שחושב את עצמו לחכם גדול אבל הוא בעצם שוטה גדול, כולם כל חכמי ישראל בכל הדורות לא יודעים מה שהם מדברים חוץ ממך החכם הגדול, וזה כבר הרבה יותר ממגוחך.

 

 

לא הבנת את עניין קבורת רחל.

אני טוען שרחל לא נקברה במערת המכפלה בניגוד לרצונו של יעקב.

מה שקרה בין בני יעקב שאינם בני רחל ובין יוסף בן רחל הם נדבך הבנה עיקרי לתולדות וקורות עם ישראל.

לא כתוב גם שיעקב קבר את רחל אלא "ותקבר שם"...ואז בא יעקב להניח מצבה על קיברה.

 

אם הבדיה החז"לית שיעקב ראה ברוח הקודש את הגלות ושבני ישראל יצאו לגלות דרך אפרתה ולכן שם קבר אותה כדי שתקבל פניהם שם,ולא במערת המכפלה (קילומטרים ספורים משם),אם הבדיה הזאת היא עבורך אמת מסיני אז מה אשמתי אני כי הנך מתנדב לתואר טימ-טומאטו?

הורוביץ, אתה לא הבנת, התורה אומרת אמת ולא מסתירה דברים, אילו בני יעקב היו קוברים את רחל בניגוד לרצונו של אביהם, התורה היתה כותבת זאת מפורשות, שכן התורה לא הסתירה את שנאת האחים ליוסף, ואת מכירת יוסף, או את מעשה שמעון ולוי בשכם שהיה בניגוד לרצונו של יעקב, את מעשה יהודה ותמר ועוד, גם אם הדברים לא מחמיאים לבני יעקב.

 

ובקשר לדברי חז"ל, אין שום סיבה לא להאמין לדברי חז"ל הקדושים שקדמו לך באלפיים שנה, ולהעדיף על פניהם את הסברות העקומות מדמיונך שהנך מתיימר לדעת  יותר טוב מהם אלפיים שנה אחריהם, זה שאתה אוֹיבֶּר חוּכֶם שחושב את עצמך לחכם יותר מכולם, אפילו יותר מהנביאים בנ"ך, כבר נכתב פה, וזה לא סימן לפיקחות גדולה. 

מנהל הפורום
1000+

הורוביץ, אתה לא הבנת, התורה אומרת אמת ולא מסתירה דברים, אילו בני יעקב היו קוברים את רחל בניגוד לרצונו של אביהם, התורה היתה כותבת זאת מפורשות, שכן התורה לא הסתירה את שנאת האחים ליוסף, ואת מכירת יוסף, או את מעשה שמעון ולוי בשכם שהיה בניגוד לרצונו של יעקב, את מעשה יהודה ותמר ועוד, גם אם הדברים לא מחמיאים לבני יעקב.

 

ובקשר לדברי חז"ל, אין שום סיבה לא להאמין לדברי חז"ל הקדושים שקדמו לך באלפיים שנה, ולהעדיף על פניהם את הסברות העקומות מדמיונך שהנך מתיימר לדעת  יותר טוב מהם אלפיים שנה אחריהם, זה שאתה אוֹיבֶּר חוּכֶם שחושב את עצמך לחכם יותר מכולם, אפילו יותר מהנביאים בנ"ך, כבר נכתב פה, וזה לא סימן לפיקחות גדולה. 

זאת הבנתי מחקירה בתורה במשך עשרות שנים.

הראה נא לי מקום אחד שבו טענתי שאני חכם.

אבל ברור שאסור לי להבין את התורה בדרכי ---הרי מפתח האלוהים נמצא בכיס של שרלטני חז"ל שהובילו אותנו לשואה לחורבנות ולאסונות.

רק דברי חז"ל הורוביץ.

אין לך סיכוי להגיע לרמתם לניתוח והבנת הדברים.

אין לך סיכוי לראות התגלות כמו אליעזר הגדול, בתנורו של עכנאי.

אז קצת צניעות לא תזיק.

אגב.

אני גם יכול לומר ששר  הבטחון, מפרש את המציאות בטמטום, שהוא הביא אסון למדינה.

האם אני מצוי בסוד הנתונים שלפניו? כך שאוכל לטעון שהוא מדבר שטויות??

זאת הבנתי מחקירה בתורה במשך עשרות שנים.

הראה נא לי מקום אחד שבו טענתי שאני חכם.

אבל ברור שאסור לי להבין את התורה בדרכי ---הרי מפתח האלוהים נמצא בכיס של שרלטני חז"ל שהובילו אותנו לשואה לחורבנות ולאסונות.

זאת הבנת "מחקירתך בתורה במשך עשרות שנים" תאמר לי הורוביץ, האם רק אתה היחידי בעולם "שחקר את התורה במשך עשרות שנים?", אין עוד תלמידי חכמים שחקרו את התורה? חז"ל לא חקרו את התורה? רק אתה? אין צורך שתכריז על עצמך שאתה "חכם" כל ההתנהלות הזאת מוכיחה עד כמה אתה חושב את עצמך לחכם יותר מכולם, מי שפה שרלטן זה אתה הורוביץ, אדם שבונה מגדלים פורחים באויר על סמך דמיונות וסברות שוא, כדי להבין ולפרש את התורה צריך קודם כל ללמוד לשמוע ולקבל גם דברי אחרים, ואז ניתן לפרש את התורה על דרך אמת, אדם שחושב וסומך רק על דעת עצמו הוא טועה ומטעה.

 

על כך אמרו חכמינו על אחד שלומד את התורה בדרך עקומה,  "זכה – נעשית לו סם חיים, לא זכה – נעשית לו סם המוות". 

מִי חָכָם וְיָבֵן אֵלֶּה, נָבוֹן וְיֵדָעֵם כִּי יְשָׁרִים דַּרְכֵי ה', וְצַדִּקִים יֵלְכוּ בָם, וּפֹשְׁעִים יִכָּשְׁלוּ בָם (הושע י"ד י')

 

 

 

מנהל הפורום
1000+

זאת הבנתי מחקירה בתורה במשך עשרות שנים.

הראה נא לי מקום אחד שבו טענתי שאני חכם.

אבל ברור שאסור לי להבין את התורה בדרכי ---הרי מפתח האלוהים נמצא בכיס של שרלטני חז"ל שהובילו אותנו לשואה לחורבנות ולאסונות.

זאת הבנת "מחקירתך בתורה במשך עשרות שנים" תאמר לי הורוביץ, האם רק אתה היחידי בעולם "שחקר את התורה במשך עשרות שנים?", אין עוד תלמידי חכמים שחקרו את התורה? חז"ל לא חקרו את התורה? רק אתה? אין צורך שתכריז על עצמך שאתה "חכם" כל ההתנהלות הזאת מוכיחה עד כמה אתה חושב את עצמך לחכם יותר מכולם, מי שפה שרלטן זה אתה הורוביץ, אדם שבונה מגדלים פורחים באויר על סמך דמיונות וסברות שוא, כדי להבין ולפרש את התורה צריך קודם כל ללמוד לשמוע ולקבל גם דברי אחרים, ואז ניתן לפרש את התורה על דרך אמת, אדם שחושב וסומך רק על דעת עצמו הוא טועה ומטעה.

 

על כך אמרו חכמינו על אחד שלומד את התורה בדרך עקומה,  "זכה – נעשית לו סם חיים, לא זכה – נעשית לו סם המוות". 

מִי חָכָם וְיָבֵן אֵלֶּה, נָבוֹן וְיֵדָעֵם כִּי יְשָׁרִים דַּרְכֵי ה', וְצַדִּקִים יֵלְכוּ בָם, וּפֹשְׁעִים יִכָּשְׁלוּ בָם (הושע י"ד י')

 

 

 

שמע ידידי הטוב...

עשה משאל בקרב עם ישראל על כל הוגיו וסופריו ומשכיליו ושאל אותם אם הם מאמינים שרוח הקודש סיפרה ליעקב על הגלות ושאר בדיה שכזאת שאין לה סימן וזכר בתורה ,ונראה עד כמה אני בודד...

שמע ידידי הטוב...

עשה משאל בקרב עם ישראל על כל הוגיו וסופריו ומשכיליו ושאל אותם אם הם מאמינים שרוח הקודש סיפרה ליעקב על הגלות ושאר בדיה שכזאת שאין לה סימן וזכר בתורה ,ונראה עד כמה אני בודד...

 

דבר זה לא הולך לפי משאלים, זה לא עניין פוליטי, כפי שאם תערוך משאל בקרב מומחים למתמטיקה בעניין הקשור לפסיכולוגיה, מה שהם יגידו לא יעלה ולא יוריד, גם אם תערוך משאל בקרב הוגים וסופרים, עם כל הכבוד להם, מה שיאמרו לא קובע, המשאל אם כבר צריך להערך בין אנשים תלמידי חכמים לומדי תורה שמבינים ומכירים את התורה על כל צדדיה ויודעים ערכה. 

מנהל הפורום
1000+

הכל הולך לפי משאל,הרי זו תמונה של מחשבות,אמונות,שנאה

הנמצאת אצל אנשים בקהילה

הרי זו הסיבה שכל רב משתדל להגדיל את מספר מאמיניו

הכל הולך לפי משאל,הרי זו תמונה של מחשבות,אמונות,שנאה

הנמצאת אצל אנשים בקהילה

הרי זו הסיבה שכל רב משתדל להגדיל את מספר מאמיניו

 

לא הכך הולך לפי משאל פניני, משאל עורכים בנושאים שהציבור מכיר ובקיא בהם, ולא בנושאים שהציבור לא מבין, אף אחד לא יערוך משאל ציבורי בענייני תורת הקוואנטים ופיסיקה אטומית, כי גם אם יענו על פי המחשבות והאמונות שלהם זה לא ישנה כלום. 

 

"רב משתדל להגדיל את מספר מאמיניו", גם זה קישקוש פניני, כל זה נמצא בראשך, דיעות שוא ודמיונות שצברת לעצמך על יהדות ודת שאינך מכיר, איני חושב שאתה יודע מה זה רב ומה תפקידו, לרב אין "מאמינים" רב תפקידו לשרת את הקהל שלו להדריך ולספק להם תשובות לשאלות בעניינים הלכתיים, ולא צבירת מאמינים, ולכן רב גם לא "משתדל להגדיל את מספר מאמיניו" כי קהל יותר גדול רק יעשה לו יותר עבודה וטרדות.

מנהל הפורום
1000+

כלומר,לפי דעתך משאל צריך להיות על נושאים שאדם מבין בהם,למד אותם

דעה כזו,תמנע כל משאל,ממתי משהו מבין במה שואלים,זה שמור רק לרב הידעוני

כמובן שאנני מבין ברבנות,הרי רק שני דודי,אחי אבי היו רבנים

אוי לצבור המאמין לרבו,הרי רובם נשרפו למוות בשואה,כולל המדריך

בוודאי שמשאל צריך להיות בנושאים שהציבור אמור להבין בהם, שאם לא כן זו בדיחה ולא משאל.

 

גם אם שני דודיך היו רבנים זה אינו אומר שאתה מבין ברבנות, שני דודי הם רופאים בכירים, מנהלי מחלקות בבתי חולים, זאת אומרת שאני מבין ברפואה? סבי ז"ל היה מוהל מומחה זאת אומרת שאני מוסמך לערוך עכשיו בריתות?

 

עזוב בצד את דיעותיך על השואה, השואה לא הבדילה בין דתיים לחילונים ואפילו לא בין יהודים שהמירו את דתם כמה דורות, אז מה תאמר על החילונים שהאמינו למנהיגיהם החילוניים, וחילוניותם לא הועילה להם להצילם מהשואה, בבקשה עזוב את הנושא הטעון הזה ואל תשתמש בו כקרדום לחפור בו לקידום דיעותיך האנטי דתיות, זה לא נכון לא ישר ולא הוגן.

 

מנהל הפורום
1000+

בהתחרות על טמטום נצחת אז שיהיה חל יום יפה,נראה לי שלכל יהיהיום יפה

עבור לעמוד
,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
דתיים-חילוניים
בחר
בחר