כפארות.... תעזבו את התרנגולים

כמדי שנה יוצאות מחאות נגד המנהג הפרימיטיבי הזה של כפרות ליום כיפור
הסיבוב המגוחך הזה של תרנוגולת מעל ראש של מישהו בכדי שיכופרו לו עוונותיו לא רק שהוא התעללות בבעל החיים, אלא מנהג מיושן שלא באמת יועיל במשהו למישהו.
קבוצה חדשה שקמה בפייסבוק בשם כפרה לחיים ולא למוות כותבת בפייסבוק שלה:
לפי היהדות, רק תשובה שלמה מכפרת. 'פדיון כפרות' אינו מצווה מדאורייתא.
הוא מנהג סמלי שקיים שנים רבות, וניתן לקיימו גם בעזרת מטבעות. אז למה לא לחסוך את הסבל המיותר?
.
פייר צודקים! למה להתעלל בחיה חסרת ישע?

 

שחיטת תרנגול והתעללות בו זה לא חטא שצריך לכפר עליו?

את כל כך צודקת.....

קודם תפסיקי לאכול בשר של בעלי חיים, לא תרנגולות ולא בשר של בעלי חיים אחרים, ואחר כך נדבר.

הגרועים ביותר הם אלה שאינם מודעים לחסרונותיהם, מודעות לחסרון היא 90% מפתרון הבעיה.

באמת צריך לעזוב את התרנגולים emo_97.png זה לא יפה מה שעושים

וגם התעללות . צריך לעשות הפגנה נגד זה . תפסיקו לקחת תרנגולים ביום כיפור

צימחונית emo_03.png

emo_91.png   shirly  

שנה טובה

ובכן צדיקים גמורים, האם אתם חושבים שקורבנות של בעלי חיים הוא דבר רצוי ?? ובכן אתם טועים.

מדוע התורה מצווה להביא קרבן ??  הבאת הקרבן היא לא כפרה אלא הוידוי על הקרבן,  הטקס הוא שמביא הקרבן מניח את ידיו

(וסמך שתי ידיו עליו והתוודה... וכך היה אומר חטאתי עויתי...) על הקרבן כך שירגיש את הדופק שלו, ויצטער ויאמר מה חטאה בהמה זו שצריכה להיות קרבן במקומי ?

וכך הוא מתחייב לא לשוב ולחטוא,  ובזמנו אכן היו מעטים החטאים, ומאידך גם הבאת הקורבנות.

אז בבקשה בואו נהיה טובים יותר, ולא נקריב אחרים על חטאתינו, ואגב ניתן לבצע כפרות גם על כסף, היות שאין לנו לא מקדש ולא כהן שיכפר בעדינו

אז שנה טובה וחתימה טובה לכל בית ישראל

שנה טובה

ובכן צדיקים גמורים, האם אתם חושבים שקורבנות של בעלי חיים הוא דבר רצוי ?? ובכן אתם טועים.

מדוע התורה מצווה להביא קרבן ??  הבאת הקרבן היא לא כפרה אלא הוידוי על הקרבן,  הטקס הוא שמביא הקרבן מניח את ידיו

(וסמך שתי ידיו עליו והתוודה... וכך היה אומר חטאתי עויתי...) על הקרבן כך שירגיש את הדופק שלו, ויצטער ויאמר מה חטאה בהמה זו שצריכה להיות קרבן במקומי ?

וכך הוא מתחייב לא לשוב ולחטוא,  ובזמנו אכן היו מעטים החטאים, ומאידך גם הבאת הקורבנות.

אז בבקשה בואו נהיה טובים יותר, ולא נקריב אחרים על חטאתינו, ואגב ניתן לבצע כפרות גם על כסף, היות שאין לנו לא מקדש ולא כהן שיכפר בעדינו

אז שנה טובה וחתימה טובה לכל בית ישראל

אם זה לא דבר רצוי . אז למה עושים את זה ? שיקחו משהו אחר ויעשו כפרות emo_53.pngלמשל....

emo_91.png   shirly  

תשובה

היום הרוב נותנים פדיון כפרות בכסף, כמו בכל דבר תמיד נשארים עוד כמה פנטים שממשיכים, למעשה הם צודקים מבחינתם, הם טוענים שבלאו הכי שוחטים תרנגולות למאכל, אז מה זה משנה כבר הסיבוב מעל הראש ???

אם כבר תשאל למה מתירים בכלל לשחוט בהמות, הרי במדבר סיני בני ישראל אכלו רק מן, ואחרי טרוניות וקיטורים הותר להם לאכול שלו, ואף על פי כן, כתוב שם " עוד הבשר בין שניהם פרצה בהם מגפה שהרגה נדמה לי 24 אלף איש לכן קרא למקום קברות התאווה"

אז בבקשה יש לאסור שחיטה בכלל

לילה טוב 

נראה לי שרוב הכותבים כאן לא יודעים בדיוק מה נעשה עם התרנגולות של הכפרות.

אני קורא פה על התעללות, רוב הציבור חושבים שלוקחים את התרנגולות ומבצעים בהן עינויים או משהו כזה.

מדובר בתרנגולות שגודלו למאכל, התרנגולות הללו נשחטות ונאכלות כל ימות השנה על ידי כל הציבור דתיים וחילונים ואף אחד לא מתלונן, אז מה קורה אם לוקחים תרנגולת כזאת שמיועדת ממילא לשחיטה ומסובבים מעל הראש, זה עדיין לא סבל ועינוי לעוף כפי שמנסים להציג זאת, ובקשר לשחיטה, התרנגולות הללו היו נשחטות בכל מקרה.

אלה שמקיימים את מנהג הכפרות לא לוקחים את העוף, אלא בשר העוף נמכר והרווחים הולכים לצדקה, או שניתן לעמותות חסד שמחלקות את הבשר למשפחות נצרכות, כך שגם עניין הצדקה ישנו פה.

מה שכן טעון תיקון במקומות מסויימים צריך שיפור באופן בו מובילים ומאחסנים את העופות עד למקום בו עושים את הכפרות, צריך לדאוג שלא תרעבנה, שלא תהיינה בתנאי חום קיצוני, וזה נכון גם לכל ימות השנה.

 

 

 

 

 

 

 

מנהל הפורום
1000+

תשובה

היום הרוב נותנים פדיון כפרות בכסף, כמו בכל דבר תמיד נשארים עוד כמה פנטים שממשיכים, למעשה הם צודקים מבחינתם, הם טוענים שבלאו הכי שוחטים תרנגולות למאכל, אז מה זה משנה כבר הסיבוב מעל הראש ???

אם כבר תשאל למה מתירים בכלל לשחוט בהמות, הרי במדבר סיני בני ישראל אכלו רק מן, ואחרי טרוניות וקיטורים הותר להם לאכול שלו, ואף על פי כן, כתוב שם " עוד הבשר בין שניהם פרצה בהם מגפה שהרגה נדמה לי 24 אלף איש לכן קרא למקום קברות התאווה"

אז בבקשה יש לאסור שחיטה בכלל

לילה טוב 

יהודה אתה רוצה לתקן את העולם? היום אנכנו לא במדבר ואין לנו מן למאכל, ואכילת בשר נהוגה בכל העולם, גם המסקנה שלך מסיפור השלו במדבר אינה נכונה, התורה בהחלט התירה אכילת בשר, נכון ישנם אנשים שהם צמחונים מטעמים אידאולוגיים, אם הם צודקים בשיטתם או לא, זה כבר דיון אחר בפני עצמו, אבל בינתיים כל העולם אוכל בשר, ואותם שאוכלים בשר, אינם יכולים להמשיך לאכול בשר, ובאותו הזמן לבוא בטענות נגד מנהג הכפרות.

מנהל הפורום
1000+

נראה לי שרוב הכותבים כאן לא יודעים בדיוק מה נעשה עם התרנגולות של הכפרות.

אני קורא פה על התעללות, רוב הציבור חושבים שלוקחים את התרנגולות ומבצעים בהן עינויים או משהו כזה.

מדובר בתרנגולות שגודלו למאכל, התרנגולות הללו נשחטות ונאכלות כל ימות השנה על ידי כל הציבור דתיים וחילונים ואף אחד לא מתלונן, אז מה קורה אם לוקחים תרנגולת כזאת שמיועדת ממילא לשחיטה ומסובבים מעל הראש, זה עדיין לא סבל ועינוי לעוף כפי שמנסים להציג זאת, ובקשר לשחיטה, התרנגולות הללו היו נשחטות בכל מקרה.

אלה שמקיימים את מנהג הכפרות לא לוקחים את העוף, אלא בשר העוף נמכר והרווחים הולכים לצדקה, או שניתן לעמותות חסד שמחלקות את הבשר למשפחות נצרכות, כך שגם עניין הצדקה ישנו פה.

מה שכן טעון תיקון במקומות מסויימים צריך שיפור באופן בו מובילים ומאחסנים את העופות עד למקום בו עושים את הכפרות, צריך לדאוג שלא תרעבנה, שלא תהיינה בתנאי חום קיצוני, וזה נכון גם לכל ימות השנה.

 

 

 

 

 

 

 

אתה טועה ובגדול . כולנו פה מבינים טוב מאוד מה עושים עם התרנגולותemo_97.png אה מה שעושים זה לא התעללות?

ועוד איך התעללות . מה אי אפשר לקחת משהו אחר. במקום תרנגולות . אז אתה אומר שצריך להמשיך אם הכפרות?

תחליט או שאתה בעד החיות או שלא emo_20.png

emo_91.png   shirly  

ג'קו צודק

אין שום התעללות סיבוב העוף מעל הראש אינו התעללות, השחיטה היא בדיוק כמו בבית מטבחיים, לכן לא משנה, כי בלאו הכי אנשים אוכלים בשר,

חתימה טובה

ג'קו צודק

אין שום התעללות סיבוב העוף מעל הראש אינו התעללות, השחיטה היא בדיוק כמו בבית מטבחיים, לכן לא משנה, כי בלאו הכי אנשים אוכלים בשר,

חתימה טובה

ועוד איך יש התעללות. אם היית תרנגול איך היית מרגישemo_97.png אני לא אוכלת בשר. נקודה. זה לא בסדר 

מה שעושים לתרנגולות . אם הייתי יכולה הייתי משנה את העולם ביי emo_21.png

emo_91.png   shirly  

עבור לעמוד
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
דתיים-חילוניים
בחר
בחר