הייתה כאן שאלה מה היה לא הלכנו אחרי ישוע. יש לפחות עוד שתי שאלות כאלה.

1. מה היה לו היינו הולכים אחרי הקראים? 2. מה יהיה אם נלך אחרי האורתודוקסים? מי מתנדב לענות ?

צ"ל לו הלכנו אחרי...

חייבים ללכת אחרי ובעקבות האורתודוקסים. הם מבינים הכי נכון את...

הקב"ה את כוונותיו ואת תוכניותיו, הם שמפרשים הכי נכון את התתורה, שהיא עקומה מים, ולא קל לפשוטי העם להבינה ולרדת לעומקה, רק הליכה בעקבות ולאורם של האורתודוקסים יביא לנו סוף סוף והכי בהקדם את משיח צדקנו ואת הגאולה השלמה. וכולנו הרי רואים שהוא ממש ממש (ממש = מנחם מנדל שניאורסון) קרוב, והארועים בטולוז וברחובות מוכיחים זאת מעבר לכל ספק, זה מדעי ממש. מכאן אפשר להסיק גם מה דעתי על הליכה אחר הקראים.

סליחה, עקומה = עמוקה.

הייתה כאן שאלה מה היה לא הלכנו אחרי ישוע. יש לפחות עוד שתי שאלות כאלה.

1. מה היה לו היינו הולכים אחרי הקראים? 2. מה יהיה אם נלך אחרי האורתודוקסים? מי מתנדב לענות ?

דבר אחד ברור מה יקרה אם נלך אחרי קלונימוט.

לא שהעלוב קלונימוט כל כך חשוב ששוה מחשבה כזאת, אבל חדלי אישים כמו קלונימוט היו לנו תמיד בכל הדורות של עם ישראל, ותמיד לא נותר מהם זכר. זו הסלקציה הטבעית של עם ישראל, רק החזקים הטובים והאיכותיים שורדים וממשיכים את שרשרת הדורות, וכל הנמושות כגון קלונימוט, כמו כמה ענפים קמושים על עץ מפואר, את הענפים הקמושים כורתים וזורקים לזבל, והעץ המפואר ממשיך לגדול.

הגרועים ביותר הם אלה שאינם מודעים לחסרונותיהם, מודעות לחסרון היא 90% מפתרון הבעיה.

חייבים ללכת אחרי ובעקבות האורתודוקסים. הם מבינים הכי נכון את...

הקב"ה את כוונותיו ואת תוכניותיו, הם שמפרשים הכי נכון את התתורה, שהיא עקומה מים, ולא קל לפשוטי העם להבינה ולרדת לעומקה, רק הליכה בעקבות ולאורם של האורתודוקסים יביא לנו סוף סוף והכי בהקדם את משיח צדקנו ואת הגאולה השלמה. וכולנו הרי רואים שהוא ממש ממש (ממש = מנחם מנדל שניאורסון) קרוב, והארועים בטולוז וברחובות מוכיחים זאת מעבר לכל ספק, זה מדעי ממש. מכאן אפשר להסיק גם מה דעתי על הליכה אחר הקראים.

מה ערכם של דברי של חז"ל?

מה ערכם של דברי של חז"ל? רבים מקבלים דברי חכמים או כתב קדוש כתשובה ללא עוררין, יש השואלים מניין לנו הביטחון שהם יודעים את אשר הם אומרים? כאשר חז"ל מדברים על ערכים ומוסר יש לדבריהם משקל סגולי מיוחד, כאשר חז"ל מביעים את דעתם בנוגע לעובדות, עולה השאלה האם מקורותיהם טובים מאלה המצויים בידינו היום, לכן צריך לאשש את דבריהם ולבחון גם את הנתונים עליהם חז"ל מתבססים.

הייתה כאן שאלה מה היה לא הלכנו אחרי ישוע. יש לפחות עוד שתי שאלות כאלה.

1. מה היה לו היינו הולכים אחרי הקראים? 2. מה יהיה אם נלך אחרי האורתודוקסים? מי מתנדב לענות ?

אלה שאלות שאיו עליהן תשובה

ואין זה פלא לרוב השאלות אין תשובה. יש להניח שבאם משנים תנאים התחליים קורים דברים שאין יודעים אותם.

דבר אחד ברור מה יקרה אם נלך אחרי קלונימוט.

לא שהעלוב קלונימוט כל כך חשוב ששוה מחשבה כזאת, אבל חדלי אישים כמו קלונימוט היו לנו תמיד בכל הדורות של עם ישראל, ותמיד לא נותר מהם זכר. זו הסלקציה הטבעית של עם ישראל, רק החזקים הטובים והאיכותיים שורדים וממשיכים את שרשרת הדורות, וכל הנמושות כגון קלונימוט, כמו כמה ענפים קמושים על עץ מפואר, את הענפים הקמושים כורתים וזורקים לזבל, והעץ המפואר ממשיך לגדול.

£59 £ והשואה ורצח שישה מיליון יהודים זו ההוכחה לצדקתך

ואולי לצדקנותך.

מה הקשר? השואה לא הבדילה בין דתי חילוני או מתבולל

לא ראינו שחילוני אירופה ניצלו עקב חילוניותם, יתר על כן אפילו כאלה שהתבוללו והמירו את דתם 3 דורות לא ניצלו. אם כך בדיוק ההפך דווקא השואה הוכחה חותכת שעזיבת הדת והתבוללות אינה עיצה שעוזרת ליהודי להנצל מפני השמדה ממניעים אנטישמיים

הגרועים ביותר הם אלה שאינם מודעים לחסרונותיהם, מודעות לחסרון היא 90% מפתרון הבעיה.

מה לא ברור לך בקשר לשש מליוני היהודים ? בקשר לשואה. הרי ברור...

שמאסון לאסון אנחנו רק מתחזקים ומצבנו משתפר פלאים, באמונה, במצוות, באהבת הקב"ה אותנו, ואנחנו אותו, וכמו כן כל אסון אצל היהודים, מבטל גזירות קשות : http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4208852,00.html

מה ערכם של דברי של חז"ל?

מה ערכם של דברי של חז"ל? רבים מקבלים דברי חכמים או כתב קדוש כתשובה ללא עוררין, יש השואלים מניין לנו הביטחון שהם יודעים את אשר הם אומרים? כאשר חז"ל מדברים על ערכים ומוסר יש לדבריהם משקל סגולי מיוחד, כאשר חז"ל מביעים את דעתם בנוגע לעובדות, עולה השאלה האם מקורותיהם טובים מאלה המצויים בידינו היום, לכן צריך לאשש את דבריהם ולבחון גם את הנתונים עליהם חז"ל מתבססים.

שלמה יוסי , ערכם רב ביותר , שהרי הם חז"ל, ואגב , הם לא "יודעים",...

אם כבר הם "ידעו", או "היו יודעים", שהרי מדובר בזמן עבר, מאד מאד עבר, והם כבר נפטרו ונלקחו לבית עולמם. וה"מקורות" עליהם אתה מדבר, איזה "מקורות" טובים אתה מכיר היום ? את המדענים ? שהיום אומרים ככה ומחר יגידו דבר הפוך, בעוד שבתורה ובכתבי הקודש הכל ברור וידוע ונצחי ולא משנים דבר ואות ופסיק לדורי דורות, שהרי חז"ל היו מחוברים לעולמות העליונים ושאבו את הידע והחוכמה שלהם ישירות משם. וכדאי לך להפסיק מהרהורי הכפירה האלה, כי זה לא מוביל למקומות ולדברים טובים.

אני לא הסתמכתי על מדענים הרי הכל כתוב בתורה

המסרים המרכזיים המוקנים על ידי התורה הם גזענות, חוסר סובלנות, התרת דם, רצח והשמדה של אוכלוסיות בני אדם ללא הבחנה בין אשמים לחפים כולל עוללים, כל זאת במו ידיו או במצוותו של אלוהים. כבר במעמד הר סיני, עם קבלתה של התורה, מומתים אלפי בני אדם באופן אקראי, על כך שרקדו סביב עגל, שארגן אהרן אחיו של משה. שמות לב 27" ויאמר(משה רבנו) להם כה אמר יהוה אלוהי ישראל שימו איש חרבו על ירכו עברו ושובו משער לשער במחנה והירגו איש את אחיו ואיש את רעהו ואיש את קרובו: 28 ויפל מהעם ביום ההוא כשלשת אלפי איש:". מסקנות: 1. ההרג בוצע מתוך חוסר סובלנות לאמונה אחרת ובניגוד לדיבר 'לא תרצח', הדיבר 'לא תרצח' מופר מיד עם ההכרזה על ידי משה במצוותו של אלוהים. 2. ההרג בוצע סתמית ואקראית ללא בדיקה מי באמת רקד. 3. מארגן האירוע אהרן אחיו של משה, מקבל פרס ומתמנה לכהן גדול. הדרך הנכונה להעריך את המעשה הנפשע הוא באמות המידה של התורה עצמה, הרצח בוצע בסמוך לקבלת עשרת הדיברות, החשובה שבהן היא הציווי 'לא תרצח', אז כבר במעמד הר סיני עובר אלוהים ומשה את הדיבר 'לא תרצח'. והדוגמה מזמננו הוא טבח של שישה מיליון יהודים ובהם יותר ממיליון פעוטות שלא הספיקו לחטוא.

הייתה כאן שאלה מה היה לא הלכנו אחרי ישוע. יש לפחות עוד שתי שאלות כאלה.

1. מה היה לו היינו הולכים אחרי הקראים? 2. מה יהיה אם נלך אחרי האורתודוקסים? מי מתנדב לענות ?

אני יודעת מה היה קורה אם כל עם ישראל היה שמאלני עוכר ישראל כמוך

מזמן לא הייתה לנו מדינה.

מה הקשר? השואה לא הבדילה בין דתי חילוני או מתבולל

לא ראינו שחילוני אירופה ניצלו עקב חילוניותם, יתר על כן אפילו כאלה שהתבוללו והמירו את דתם 3 דורות לא ניצלו. אם כך בדיוק ההפך דווקא השואה הוכחה חותכת שעזיבת הדת והתבוללות אינה עיצה שעוזרת ליהודי להנצל מפני השמדה ממניעים אנטישמיים

טומטו, אני ל איעצתי חלילה לאף אחד לעזוב את הדת או להתבולל. בכל...

מקרה, בהתייחס לדבריך, האנטישמים שונאי היהודים כבר לא עושים הבחנה ולא מבדילים בין יהודי דתי ליהודי חילוני, מבחינתם אולי היהודי החילוני גרוע באותה מידה כמו זה הדתי.

אני לא הסתמכתי על מדענים הרי הכל כתוב בתורה

המסרים המרכזיים המוקנים על ידי התורה הם גזענות, חוסר סובלנות, התרת דם, רצח והשמדה של אוכלוסיות בני אדם ללא הבחנה בין אשמים לחפים כולל עוללים, כל זאת במו ידיו או במצוותו של אלוהים. כבר במעמד הר סיני, עם קבלתה של התורה, מומתים אלפי בני אדם באופן אקראי, על כך שרקדו סביב עגל, שארגן אהרן אחיו של משה. שמות לב 27" ויאמר(משה רבנו) להם כה אמר יהוה אלוהי ישראל שימו איש חרבו על ירכו עברו ושובו משער לשער במחנה והירגו איש את אחיו ואיש את רעהו ואיש את קרובו: 28 ויפל מהעם ביום ההוא כשלשת אלפי איש:". מסקנות: 1. ההרג בוצע מתוך חוסר סובלנות לאמונה אחרת ובניגוד לדיבר 'לא תרצח', הדיבר 'לא תרצח' מופר מיד עם ההכרזה על ידי משה במצוותו של אלוהים. 2. ההרג בוצע סתמית ואקראית ללא בדיקה מי באמת רקד. 3. מארגן האירוע אהרן אחיו של משה, מקבל פרס ומתמנה לכהן גדול. הדרך הנכונה להעריך את המעשה הנפשע הוא באמות המידה של התורה עצמה, הרצח בוצע בסמוך לקבלת עשרת הדיברות, החשובה שבהן היא הציווי 'לא תרצח', אז כבר במעמד הר סיני עובר אלוהים ומשה את הדיבר 'לא תרצח'. והדוגמה מזמננו הוא טבח של שישה מיליון יהודים ובהם יותר ממיליון פעוטות שלא הספיקו לחטוא.

שלמה יוסי, בשביל מה ללכלך? למה להתנגח ולחפש בתורה כאילו...

דברים לא טובים? אנחנו צריכים 'אחדות' ואהבת אחים. אתה לא חושב ככה?
עבור לעמוד
,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: ג'קו .
עבור לפורום:
דתיים-חילוניים
בחר
בחר