כל אלה כאן שמתגאים ומתפארים

בזה שהם מאמינים,ודתיים,ומקלים בי ראש.... הביאו איזו שאלה מהתורה להתמודד עימה.. קדימה....הבה ונראה מי כאן יכול להגות בתורה... קדימה שאלות.... חידושים... ממריבות אין פרנסה בשמיים....

חובה לציין כי עם ישראל

כנתון היסטורי אמפירי מעולם לא חי מפי המיקרא אלא מפי ההלכה,דווקא אנטישמיים נוצרים לאורך הדורות השתמשו בספר התורה כדי לנגח אותנו. אכן בדבריך יש מן האמת כשאתה אומר שספר בראשית הוא ספר "פילוסופיה"(נותן התורה איננו פילוסוף ולא אסטרונום ואין אנו רשאים לחלק לו תארים ארציים אלא לומר ה' יתברך בלבד) זה לא פילוסופיה אלא אליגוריות-משלים שמעוררים אדם לחשוב. אם תקח את ספר בראשית כמכלול תמצא שאינו אלא אפוס המכין את האדם לעבודת ה',כל המסקנה המתבקשת מכל סיפור וסיפור מובילה לאותה נקודה. למן התמורות המתחוללות בנפשו של אברהם המאמין הראשון,לסיפור העקדה,המכוון לסוג האמונה אליה יש לשאוף,ומשם לסיפור גן עדן,(טוב ורע,אמת ושקר)החרב המתהפכת,עץ הדעת,וכו' שכל אחד מהם ראוי לדיון נרחב,וכולם יחד מהווים פסיפס מבנה המכין את האדם לעבודת ה'. 35 פסוקי הבריאה(בריאה באמירה,מושג הזמן,וכו') בבראשית הסותרים את עצמם כבר בתחילתם,ואשר אינם מובנים כלל אינם אלא כעין רקע למהות האמיתית של הספר,משמע עבודת ה',ארצית ריאלית,שכן לעומת אותם 35 פסוקי בריאה ,יש כ450 פסןקים הדנים בבניית המשכן,שם ההוראות מאוד מפורטות לגבי הגודל והחומרים שייש להשתמש בהם,ומהו המשכן אם לא עבודת ה' זהו עיקרו של הספר.

emo_63.png

בבקשה צבי, הנה שאלה, שניווכח שאתה באמת ידען שאפשר לסמוך עליו ביהדות,...

תן את פסיקתך, וגם נמק : ידועה המחלוקת, שכבר מספר שנים מעסיקה רבנים גדולים (למשל שני בניו של המרן, עובדיה יוסף) ומפלגת את עם ישראל - איזו ברכה מברכין על חטיף ה"במבה" הנה יש לך הזדמנות, להוכיח כישוריך וידענותך, וגם להגביר אחדות בעם ישראל.

אני? הייתי מברך ברכת הגומל...

שהיצילני מלהאמין בהלכות שאין להן סימן וזכר בתורה,והעושות את ההגייה בתורה ללעג ולקלס....

חובה לציין כי עם ישראל

כנתון היסטורי אמפירי מעולם לא חי מפי המיקרא אלא מפי ההלכה,דווקא אנטישמיים נוצרים לאורך הדורות השתמשו בספר התורה כדי לנגח אותנו. אכן בדבריך יש מן האמת כשאתה אומר שספר בראשית הוא ספר "פילוסופיה"(נותן התורה איננו פילוסוף ולא אסטרונום ואין אנו רשאים לחלק לו תארים ארציים אלא לומר ה' יתברך בלבד) זה לא פילוסופיה אלא אליגוריות-משלים שמעוררים אדם לחשוב. אם תקח את ספר בראשית כמכלול תמצא שאינו אלא אפוס המכין את האדם לעבודת ה',כל המסקנה המתבקשת מכל סיפור וסיפור מובילה לאותה נקודה. למן התמורות המתחוללות בנפשו של אברהם המאמין הראשון,לסיפור העקדה,המכוון לסוג האמונה אליה יש לשאוף,ומשם לסיפור גן עדן,(טוב ורע,אמת ושקר)החרב המתהפכת,עץ הדעת,וכו' שכל אחד מהם ראוי לדיון נרחב,וכולם יחד מהווים פסיפס מבנה המכין את האדם לעבודת ה'. 35 פסוקי הבריאה(בריאה באמירה,מושג הזמן,וכו') בבראשית הסותרים את עצמם כבר בתחילתם,ואשר אינם מובנים כלל אינם אלא כעין רקע למהות האמיתית של הספר,משמע עבודת ה',ארצית ריאלית,שכן לעומת אותם 35 פסוקי בריאה ,יש כ450 פסןקים הדנים בבניית המשכן,שם ההוראות מאוד מפורטות לגבי הגודל והחומרים שייש להשתמש בהם,ומהו המשכן אם לא עבודת ה' זהו עיקרו של הספר.

איך נוצרים יכולים "להשתמש בספר התורה נגדנו"

אם הנצרות בנויה על ספר התורה,ובלעדיו אין לה קיום כלל.

אם לא אמרת שצריך להבין את התורה לעומק, לא יצאת לידי חובתך...

לדעתו של רבי דוד יש לאגנוסטים יתרון על המאמינים בכל הנוגע להבנת הכתוב. מי שעוסק בהוראות איך לבנות את המשכן עוסק בעבודה זרה. כל התורה לא נכתבה אלה כדי לאפשר לחברה האנושית להתנהל על דרך ההיגיון והמוסר. לו הכתוב סבב רק בסוגיות פילוסופיות, העיון היה משעמם עד מות. גדולתם של סופרי התורה הנה בעיקר ביכולתם לתת להגות הפילוסופית והחברתית לבוש של סיפור אנושי אוניברסאלי רב רבדים שמאפשר לראות את המורכבות של ההווייה. היתרון של האגנוסטיקאנים על המאמינים בכך שהעיון שלהם משוחרר מקיבעון האמונה. הרמב"ם קובע שלקיומו של האלוהים אין הוכחה מופטית, דהיינו שגם בתורה אין הוכחה לקיומו, וכל אחד שרוצה "לדעת" חייב לעשות את המאמץ ההגותי המוביל למילוי המצוות, שקיומן הוא הביטוי היחידי לאמונה.( ראה לייבוביץ' ). רבי דוד מוסיף שתחת 'מצוות' יש להבין מצוות שבין האדם לחברו, עליהן יום כיפור מכפר רק אם ירצה. כאשר רוצים להתחמק ממילוי מצוות אלה מתחילים לברבר על הצורך להבין 'לעומק'.

איך נוצרים יכולים "להשתמש בספר התורה נגדנו"

אם הנצרות בנויה על ספר התורה,ובלעדיו אין לה קיום כלל.

כנאמר : " הפוך בה כי, הכל בה..." גם האורתודוקסים עושים מלאכה כזו.

העניין הוא שאם אין לך בסיס מוסרי מוצק, תוכל לנצל את הכתוב לכל מטרה, טובה כמו בזויה. אגב, לומר ש(כל) הנוצרים מנצלים את הכתוב להפצת האנטישמיות זה כמו לומר שכל היהודים חתמו על הספר האנטישמי 'תורת המלך' של ה"רב" שפירא.

אם כבודו לא בעד למחוק את הקטעים

הגזעניים מהתלמוד---אזי אתה שותף...

אם לא אמרת שצריך להבין את התורה לעומק, לא יצאת לידי חובתך...

לדעתו של רבי דוד יש לאגנוסטים יתרון על המאמינים בכל הנוגע להבנת הכתוב. מי שעוסק בהוראות איך לבנות את המשכן עוסק בעבודה זרה. כל התורה לא נכתבה אלה כדי לאפשר לחברה האנושית להתנהל על דרך ההיגיון והמוסר. לו הכתוב סבב רק בסוגיות פילוסופיות, העיון היה משעמם עד מות. גדולתם של סופרי התורה הנה בעיקר ביכולתם לתת להגות הפילוסופית והחברתית לבוש של סיפור אנושי אוניברסאלי רב רבדים שמאפשר לראות את המורכבות של ההווייה. היתרון של האגנוסטיקאנים על המאמינים בכך שהעיון שלהם משוחרר מקיבעון האמונה. הרמב"ם קובע שלקיומו של האלוהים אין הוכחה מופטית, דהיינו שגם בתורה אין הוכחה לקיומו, וכל אחד שרוצה "לדעת" חייב לעשות את המאמץ ההגותי המוביל למילוי המצוות, שקיומן הוא הביטוי היחידי לאמונה.( ראה לייבוביץ' ). רבי דוד מוסיף שתחת 'מצוות' יש להבין מצוות שבין האדם לחברו, עליהן יום כיפור מכפר רק אם ירצה. כאשר רוצים להתחמק ממילוי מצוות אלה מתחילים לברבר על הצורך להבין 'לעומק'.

אני לא בטוח שהאגוניסטים הם

פילולוגים יותר טובים-בכל מקרה האמונה איננה רציונלית לעומת הריטואל הדתי של המצוות. ההנחה שעיסוק במשכן הינה עבודה זרה לעומת דבריך כי "התורה נכתבה כדי לאפשר להתנהל על דרך ההיגיון והמוסר...ןגו"-היא דעתך הסובייקטיבית היחס לתורה משנה פניו בהתאם לכיוון ההסתכלות והיחס. אכן במורה נבוכים ושמונה פרקים ,(העוסקים בנבואה שלא במובנה העממי)זוהי קביעת הרמב"ם-והרי זו היא האמונה,שאילו היתה הוכחה לקיום ה'-זה נעשה לעובדה. ואהבתה לרעך כמוך..." ומיד מןפיע "אני ה'"-וזהו ההבדל בין הומניסט לבין מאמין

emo_63.png

איך נוצרים יכולים "להשתמש בספר התורה נגדנו"

אם הנצרות בנויה על ספר התורה,ובלעדיו אין לה קיום כלל.

המושגים "עם נבחר" ועם סגולה"

הם כצנינים בעיני התיאולוגיה הנוצרית

emo_63.png

כנאמר : " הפוך בה כי, הכל בה..." גם האורתודוקסים עושים מלאכה כזו.

העניין הוא שאם אין לך בסיס מוסרי מוצק, תוכל לנצל את הכתוב לכל מטרה, טובה כמו בזויה. אגב, לומר ש(כל) הנוצרים מנצלים את הכתוב להפצת האנטישמיות זה כמו לומר שכל היהודים חתמו על הספר האנטישמי 'תורת המלך' של ה"רב" שפירא.

כל דת וכל אידיאולוגיה

ניתן להסיט לשליליה ואף לזוועה-

emo_63.png

כל אלה כאן שמתגאים ומתפארים

בזה שהם מאמינים,ודתיים,ומקלים בי ראש.... הביאו איזו שאלה מהתורה להתמודד עימה.. קדימה....הבה ונראה מי כאן יכול להגות בתורה... קדימה שאלות.... חידושים... ממריבות אין פרנסה בשמיים....

בבקשה צבי הנה שתי שאלות נראה את בקיאותך בתורה

שאלה ראשונה: האם לקביעה של חז"ל שליהודי יתרון על פני גוי יש בסיס מהתורה או זו המצאה שלהם. שאלה שניה: האם על פי התורה יש לאדם בחירה חופשית לעשות מה שהוא רוצה, להיות טוב או להיות רע.

הגרועים ביותר הם אלה שאינם מודעים לחסרונותיהם, מודעות לחסרון היא 90% מפתרון הבעיה.

אני לא בטוח שהאגוניסטים הם

פילולוגים יותר טובים-בכל מקרה האמונה איננה רציונלית לעומת הריטואל הדתי של המצוות. ההנחה שעיסוק במשכן הינה עבודה זרה לעומת דבריך כי "התורה נכתבה כדי לאפשר להתנהל על דרך ההיגיון והמוסר...ןגו"-היא דעתך הסובייקטיבית היחס לתורה משנה פניו בהתאם לכיוון ההסתכלות והיחס. אכן במורה נבוכים ושמונה פרקים ,(העוסקים בנבואה שלא במובנה העממי)זוהי קביעת הרמב"ם-והרי זו היא האמונה,שאילו היתה הוכחה לקיום ה'-זה נעשה לעובדה. ואהבתה לרעך כמוך..." ומיד מןפיע "אני ה'"-וזהו ההבדל בין הומניסט לבין מאמין

לא בכדי בא אני ה' בעקבות ואהבת... אם לא בגלל לבבך - בגלל החשש...

אין ספק שהתורה, למעשה התנ"ך כולו הנו אזהרה מפני מימוש יצר הרע. תחילה מנסים לשכנע אותך שכדאי להיות אלטרואיסט, ומיד אחר כך מאיימים עליך בסנקציות.

אם כבודו לא בעד למחוק את הקטעים

הגזעניים מהתלמוד---אזי אתה שותף...

לצערנו, גם אחרי השואה יש לו שותפים רבים מדי.

בבקשה צבי הנה שתי שאלות נראה את בקיאותך בתורה

שאלה ראשונה: האם לקביעה של חז"ל שליהודי יתרון על פני גוי יש בסיס מהתורה או זו המצאה שלהם. שאלה שניה: האם על פי התורה יש לאדם בחירה חופשית לעשות מה שהוא רוצה, להיות טוב או להיות רע.

הבה נברר את שאלתך הראשונה...

חז"ל שוללים מהגויים את התואר אדם,ומשווים אותם לבהמות,הרב קוק אברהם אף מגדיל עשות וקובע שההבדל בין ישראל וגוי יותר גדול מההבדל בין אדם ובהמה... בוא ונחסוך כעת את כל התירוצים והחמקמוקים והפתילתולים,ואז לפני 2000 שנה היה משהו אחר,ורדפו את הרמב"ם,והוצאתי דברים מהקשרם,ורק אם אלמד דברים לעומקם אבין שזה לא כך...חסוך נא לי את כל זה.... אני חקלאי,איני חייב לאיש או למערכת ,דמי שתיקה,ואיני מחשבן איש אלא את האמת... אבל אני מבין משאלתך שכוונתך היא ---האם יש בתורה יתרון של עם ישראל על הגויים? ובכן,לדעתי הדלה יש לעם ישראל מיוחדות,ייחוד על כל העמים בזה שיש לו שליחות,גם מחוייבות... לצורך זה הוא הובדל מכל העמים... עם ישראל לא נוצר ככל העמים אלא ב"נטיעה" מכוונת,כמו במשתלה ---לכך נבחרו האבות אברהם יצחק ויעקב ,מצירופם יצא ויגבר העם הזה.... לכאורה יש כאן מוטיב גזעני....עם שנוצר באופן נבחר ע"י אלוהיו...אלא שדווקא על שום כך עליו להיזהר בכל נפשי נפשו מלהתנשא ולהתיהר על העמים...לבטח ולבטח שלא להקים תורת גזע שלפיה העמים אינם אדם... לעם ישראל יש שליחותלהביא ברכה לכל משפחות האדמה,לכל גויי הארצות,זה נאמר על אברהם יצחק ויעקב,כל אחד מהם..ובאמת רואים אנו את תרומתו הייחודית של עם ישראל בהמצאות ותגליות _(פרסי נובל)... עם ישראל משמש גם דוגמא לטוב ולרע לעמים..היות ויש לו נטייה להתקלקל מהר (עקב מורכבותו השבירה משנים-עשר שבטים) ולהיתקן מהר גם כן,אלוהנו "מדגים" עליו מה קורה לעם ההולך בדרך האלוהים ומה קורה אם לאו... ומתוך 2000 שנות יהדות,קרוב ל--2000 שנה אנו מוכים בגלות...והמבין יבין... משה כועס לעיתים על העם ואינו נרתע ל"העכיר את הפורום" ולקרוא לו עם נבל ולא חכם, וגם קשה עורף.... אבל הוא מוכן להקריב את כל זכר קיומו של עצמו (מחנ נא מהספר אשר כתבת) ולהציל את עמו עם ישראל הוא עם של פריצת דרך במדע ברפואה,(כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל),אבל הוא פרץ את האסור לו ,והוסיף על התורה פירוש וקרא לו תורה מסיני וזה אסוננו... עם שמקבל את ספר האמונה הגדול ביקום חייב להיזהר בכבוד העמים ובזה חוטא העם באופן חמור... יש לו יתרון,בה בעת יש בזה גם סכנת חיסרון חמור...
עבור לעמוד
,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
דתיים-חילוניים
בחר
בחר