נכון,העיסוק כולו הינו

בחיי האדם ובמה שיעשה בשבעים שנים עלובות שניתנו לו-אין אנחנו יודעים שום דבר שהוא מעבר למציאותינו הקיימת-אך אנו יכולים רק לנסות לשאוף לדעת,לא בהכרח שנדע בסוף--ומסיים קוהלת \יב,-פסוקים יג יד--"סוף דבר הכל נשמע את האלוהים ירא,ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם (מה שמבדיל אותו מבהמה)"כי את כל מעשי האלוהים יבוא במשפט אם טוב ואם רע" (משמע יש שקלול לכל מעשה ולא ע"פ קני מידה המוכרים לנו)

אלה הם שבעים השנה שיש לנו

וראיתי כי אין טוב מאשר ישמח האדם במעשיו כי הוא חלקו כי מי יביאנו לראות במה שיהיה אחריו.

הפריצות בימים אלה

אוי הפריצות.זה פשוט איום ונורא איך מתלבשות היום חלק לא קטן מבנות ישראל.איך מתלבשים חלק מבני ישראל.לאן התדרדרנו? פעם הייתה צניעות,ענווה,ביישנות ועוד ועוד מידות משובחות.אי אפשר להבדיל היום בין בת ישראל לגויה רחמנא ליצלן.אם בנות ישראל ימשיכו לא להתלבש בצניעות חלק קטן מעם ישראל פשוט יתבולל ויעלם וזאת הסכנה הכי גדולה.הרבה אנשים לא מבינים שאם אין עם ישראל,אם עם ישראל לא ממלכת כוהנים וגוי קדוש,כלומר נפרד,ייחודי מופרש משאר העולם (בדרכיו,מחשבותיו ומעשיו) אז אין עולם,אין חיים,אין בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ.מתקיים רק החלק הראשון של הפסוק השני:"והארץ תוהו ובוהו וחושך על פני תהום.." אין רוח אלוקים מרחפת על פני המים.זה איום ונורא מה שקורה היום:העזות,החוצפה השחיתות שקיימת בתוכנו ואנחנו אפילו לא מנסים להיטהר להתנקות.נשארים בלבושים המלוכלכים של מעשינו,מחשבותינו הלא נקיות מזימה ומכעסים ומכל מיני אבקת רוכל למיניהם וחושבים לתומנו שזה נורמלי שזה בסדר,אבוי לך ישראל.המילים הלא נקיות שיוצאות מפינו זה פשוט נורא.ריבונו של עולם ברא את העולם בשלמות ואנחנו משחיתים והורסים במעשינו ובמחשבותינו ובדיבורנו את הכל.על עם ישראל לחזור לשורשים שלו כדי שנוכל לרפא את העולם זאת הדרך היחידה אין דרך אחרת.מי שלא יודע העולם חולה והמציאות של עולמנו משקפת באיזה הרס הוא נמצא והגויים יודעים את זה.הם יודעים שיש אסונות טבע וכל מיני פשעים נתעבים שאני לא אעלה כאן בכתוב שבין אדם לחברו.וכל זה בגלל שעם ישראל לא מבין את התפקיד שלו.לא מבין את הייעוד,המטרה שלשמה הוא נמצא כאן.הוא רק סובב סביב עצמו בחוסר אונים ובחוסר יכולת להושיע ולתקן כפי שהוא יועד.כמו שכתוב בספר בראשית פרק ב פסוק טו:"ויקח ה' אלוהים את האדם ויניחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה".שיגיע משיח צדקנו כמאמר הרבי מלובביץ' - ממש מיד!

תגובה של בחורה בעם ישראל

חברים יקרים, אין כאן צודק או לא צודק נכון או לא נכון, אני בעלת תשובה ואני יודעת מקרוב מה זה עניין הצניעות. נשים הן אובייקט מיני בחברה החילונית כשם שהן אותו דבר בחברת הגויים.לאדון שהתחיל את השרשור- אתה לא יכול להטיף מוסר ברמה כל כך גבוהה לחברה שאפילו לא יודעת מה זאת אמונה, ואני מסכימה איתך שעם ישראל צריך להתעורר אבל בדרך הזאת אנשים פשוט ימשיכו להתרחק. ולאדון ראש כחול- גם אתה לא לגמרי טועה, אם כולם היו שומרים על העיניים שלהם הם היו מדברים בראש ובראשונה על עניין האמונה ולא על עניין הצניעות, שהוא חשוב לכשעצמו אך צריך להגיע ממעמקי הנשמה והלב.

אלה הם שבעים השנה שיש לנו

וראיתי כי אין טוב מאשר ישמח האדם במעשיו כי הוא חלקו כי מי יביאנו לראות במה שיהיה אחריו.

נכון מאוד ומה שהוא עושה -נתון לבחירתו

emo_63.png

תגובה של בחורה בעם ישראל

חברים יקרים, אין כאן צודק או לא צודק נכון או לא נכון, אני בעלת תשובה ואני יודעת מקרוב מה זה עניין הצניעות. נשים הן אובייקט מיני בחברה החילונית כשם שהן אותו דבר בחברת הגויים.לאדון שהתחיל את השרשור- אתה לא יכול להטיף מוסר ברמה כל כך גבוהה לחברה שאפילו לא יודעת מה זאת אמונה, ואני מסכימה איתך שעם ישראל צריך להתעורר אבל בדרך הזאת אנשים פשוט ימשיכו להתרחק. ולאדון ראש כחול- גם אתה לא לגמרי טועה, אם כולם היו שומרים על העיניים שלהם הם היו מדברים בראש ובראשונה על עניין האמונה ולא על עניין הצניעות, שהוא חשוב לכשעצמו אך צריך להגיע ממעמקי הנשמה והלב.

גם גברים הם אוביקט מיני

זו לא שאלה של צדק אלא עובדה ביולוגית. מה דעתך בעלת תשובה (מה זה), אני מעדיף לדבר על בחורה יפה ולא על אמונות הבל. ולידיעתך כל האמונות הן הבל הבלים הכל הבל.

נכון מאוד ומה שהוא עושה -נתון לבחירתו


מוסכם

בני אדם לא צצו מעצמם, הם ישנם.

כמו שלמעגל אין קצה כך גם חיי בני אדם הם מחזוריים, לכל אדם יש הורים וככל שידיעתנו משגת זה המצב לאורך הדורות. לא ידוע ולו מקרה אחד שבו אדם נולד ללא הורים או אם תרצה זרע וביצית. לרוב הדברים בטבע אין מטרות, לשטפונות ובצורת, לרעידות אדמה למחלות אין מטרות הם חלק מהמציאות של העולם. מטרות זה משהו שבני אדם נותנים, מכונת תפירה משמשת לתפירה ואם היא יפה ואולי ישנה היא משמשת לקישוט, בגד משמש למלבוש ויום אחד הוא משמש סמרטוט ויותר מאוחר עושים ממנו נייר שמשמש לכתיבה ואולי מאוחר יותר לנגב את האחוריים. לעצים אין מטרה להפוך לכיסאות יותר מאשר להיות למאכולת אש בל"ג בעומר. אולי זו עובדה לא נעימה לך, עדיין זו המציאות שבהמות מולידות כמו בני אדם, אילולא נולדו לא היו קיימים בני אדם כולל המחשבות המגוחכות שהם מעלים מדי פעם כולל אלה שלי. וזה לא עניין של היגיון, אתה חב את חייך להוריך, מה שתעשה עם חייך והתכלית והמשמעות שתיתן לחייך נתון במידה רבה לרצון והאפשרויות שיש או אין לך.

תכלית

אז לטענתך לבני האדם אין מטרה בעצם? הם במקרה נמצאים כאן וכל אחד ומטרותיו החומריות בחיים.אם כך יוצא מדבריך שאדם מסויים שבחר להקדיש את חייו להצלחה בקריירה למשל להגיע הכי רחוק בפיסגת שאיפותיו האנוחיות בעצם בעקיף לקריירה שלו בעבודה היה אינטרס שהוא יהיה כאן כדי שיגיע הכי רחוק שהוא יכול וזהו.או למשל אם אדם שם לעצמו מטרה להקים משפחה מאוד גדולה וזאת המטרה הכי חשובה בחייו בעצם בעקיף להקמת המשפחה היה אינטרס שהוא יהיה כאן כדי לממש את המטרה הזאת בחיים.או שאם בן אדם שאין לו שום מטרה בחיים בעצם לשום דבר היה רצון שאותו אדם יהיה כאן כדי לממש את זה שהוא יממש את המטרה שלו לא לעשות שום דבר בחיים.משפטים מעט לא הגיוניים,אתה לא חושב? הדוגמאות שהבאמת של דברים שאין להם מטרות זה לא מדוייק זה למיטב הידע שלך אין להם מטרות ותכלית אבל ברור שיש להם כמו שלכל דבר יש.

ההכללות שלך טומטו היקר פשוט מגוחכות

האם יוסף לא הורחק? היו תקופות מפוארות באיסלם לפי כל קנה מידה תרבותי מקובל. לא כל הערבים עוסקים בטרור ולא כל היהודים הם אוהבי שלום. שנים רבות חיו יהודים בארצות ערב בשלום ובשלווה. אבל כל אלה לא שייכים לנושא, היהדות והאיסלם מאמינים באל אחד בנביאים בספר אחד בבריאה, לכן אלה דתות אחיות. אני גם לא מבין את הבעיה שלך להודות בכך, זה הרי לא מחייב אותך במאומה, אתה מתפלל לאלוהים המוסלמי מתפלל לאללה ושתי האמונות האלה הן אמונות הבל.

אינך מחדש לי כלום אני יודע את העובדות בדיוק כמוך

אבל בכל זאת תודה לי שהערבים אינם בדיוק נורווגים בלונדינים וכחולי עיניים גם באירופה התנהלו מלחמות מרות, אבל ידעו גם לסיים ולהשלים, למרות שטריטוריות הרבה יותר גדולות נלקחו ועברו ידיים. אבל עם הטמפרמנט המזרחי תודה שיש בעיה, הנה תראה למשל את ארדואן הטורקי, מוכן להכנס כמעט למצב של מלחמה עם ישראל, רק בשביל משחקי כבוד. עפ שום עם מערב ארופאי לא היה מגיע סיכסוך דומה למצב הזה.

הגרועים ביותר הם אלה שאינם מודעים לחסרונותיהם, מודעות לחסרון היא 90% מפתרון הבעיה.

תכלית

אז לטענתך לבני האדם אין מטרה בעצם? הם במקרה נמצאים כאן וכל אחד ומטרותיו החומריות בחיים.אם כך יוצא מדבריך שאדם מסויים שבחר להקדיש את חייו להצלחה בקריירה למשל להגיע הכי רחוק בפיסגת שאיפותיו האנוחיות בעצם בעקיף לקריירה שלו בעבודה היה אינטרס שהוא יהיה כאן כדי שיגיע הכי רחוק שהוא יכול וזהו.או למשל אם אדם שם לעצמו מטרה להקים משפחה מאוד גדולה וזאת המטרה הכי חשובה בחייו בעצם בעקיף להקמת המשפחה היה אינטרס שהוא יהיה כאן כדי לממש את המטרה הזאת בחיים.או שאם בן אדם שאין לו שום מטרה בחיים בעצם לשום דבר היה רצון שאותו אדם יהיה כאן כדי לממש את זה שהוא יממש את המטרה שלו לא לעשות שום דבר בחיים.משפטים מעט לא הגיוניים,אתה לא חושב? הדוגמאות שהבאמת של דברים שאין להם מטרות זה לא מדוייק זה למיטב הידע שלך אין להם מטרות ותכלית אבל ברור שיש להם כמו שלכל דבר יש.

זו לא טענתי להיגיון אלא למציאות

כל בעל חי על פני האדמה וזה כולל את בני האדם, יש לו 'מטרה' ביאולוגית להביא צאצאים. לבני אדם יש יכולת נוספת והיא להציב לעצמם מטרות/תכליות. איך אפשר לדרג מבחינת החשיבות בין הבאת צאצאים לבין תכליות אחרות, זה פשוט, בלי להביא צאצאים לא יהיו בני אדם, ובלי תכליות אחרות יכולים בני אדם להתקיים.

בני האדם

אני אשאל אותך אחרת:משחר ההיסטוריה ועד ימינו האם בני האדם המציאו המצאה שלא הייתה לה מטרה? אם כן אז תן דוגמא אבל אם לא אז זה מצביע על דבר אחד.יצור לא יכול לייצר משהו שהוא לא בטבע שלו ובוודאי לא כנגד הטבע שלו.בני האדם מעידים על עצמם שהם יצורים תכליתיים מכאן שגם להם יש תכלית כלשהי בעולם הזה.הדוגמאות שהבאת של דברים שלכאורה שאין להם מטרה או תכלית הם לא דברים שהאדם יצר או המציא ולכן אתה לא יכול להשיג ולהגיד מה המטרה שלהם אבל מי שיצר אותם או המציא אותם כן יודע מה מטרתם.

אינך מחדש לי כלום אני יודע את העובדות בדיוק כמוך

אבל בכל זאת תודה לי שהערבים אינם בדיוק נורווגים בלונדינים וכחולי עיניים גם באירופה התנהלו מלחמות מרות, אבל ידעו גם לסיים ולהשלים, למרות שטריטוריות הרבה יותר גדולות נלקחו ועברו ידיים. אבל עם הטמפרמנט המזרחי תודה שיש בעיה, הנה תראה למשל את ארדואן הטורקי, מוכן להכנס כמעט למצב של מלחמה עם ישראל, רק בשביל משחקי כבוד. עפ שום עם מערב ארופאי לא היה מגיע סיכסוך דומה למצב הזה.

ישנם נורבגים שאינם בלונדינים כחולי עיניים

מלחמות באירופה היו לא מזמן בין סרביה קרואטיה ובוסניה. כמה עשרות שנים נהנינו מהכנסת אורחים בטורקיה, כרגע יש שינוי לרעה נקוה לטובה. מזלה של אירופה שההומניזם ניצח בה את כוחות הדת וכך יכלה צכוסלובקיה להתחלק לשתי מדינות לשני עמים בלי מלחמה.

בני האדם

אני אשאל אותך אחרת:משחר ההיסטוריה ועד ימינו האם בני האדם המציאו המצאה שלא הייתה לה מטרה? אם כן אז תן דוגמא אבל אם לא אז זה מצביע על דבר אחד.יצור לא יכול לייצר משהו שהוא לא בטבע שלו ובוודאי לא כנגד הטבע שלו.בני האדם מעידים על עצמם שהם יצורים תכליתיים מכאן שגם להם יש תכלית כלשהי בעולם הזה.הדוגמאות שהבאת של דברים שלכאורה שאין להם מטרה או תכלית הם לא דברים שהאדם יצר או המציא ולכן אתה לא יכול להשיג ולהגיד מה המטרה שלהם אבל מי שיצר אותם או המציא אותם כן יודע מה מטרתם.

תנסה לחדש במקום למחזר

בני אדם מציבים לעצמם מטרות שונות ומנסים להגשימן בין השאר גם בעזרת המצאות, רוב בני האדם הולכים בתלם שחרשו אחרים. אז מה זה אומר? בני אדם שלא מציבים לעצמם תכלית הם לא בני אדם? עדיין אתה לא קולט את העיקר, בני אדם נוצרים אך ורק מהזדווגות של זכר עם נקבה, או בימינו גם ביצית עם זרע במעבדה. ולא רק בני אדם, בכל העולם אין בנמצא פרט אחד של בעל חי או צומח שאין לו הורים שהביאו אותו לעולם.

תגובה של בחורה בעם ישראל

חברים יקרים, אין כאן צודק או לא צודק נכון או לא נכון, אני בעלת תשובה ואני יודעת מקרוב מה זה עניין הצניעות. נשים הן אובייקט מיני בחברה החילונית כשם שהן אותו דבר בחברת הגויים.לאדון שהתחיל את השרשור- אתה לא יכול להטיף מוסר ברמה כל כך גבוהה לחברה שאפילו לא יודעת מה זאת אמונה, ואני מסכימה איתך שעם ישראל צריך להתעורר אבל בדרך הזאת אנשים פשוט ימשיכו להתרחק. ולאדון ראש כחול- גם אתה לא לגמרי טועה, אם כולם היו שומרים על העיניים שלהם הם היו מדברים בראש ובראשונה על עניין האמונה ולא על עניין הצניעות, שהוא חשוב לכשעצמו אך צריך להגיע ממעמקי הנשמה והלב.

נשים הם אוביקט מיני גם בחברה החרדית

תעזוב, יהדות אינה איסלאם.

וביהדות מעולם נשים לא הלכו מכוסות בבורקות. אמנם לאחרונה קמת איזו קבוצה קטנה מטורפת שולית וקיצונית של בעלי תשובה של נשים ההולכות בבורקות, דווקא ביוזמת הנשים, אבל כלל היהדות אפילו החרדית ביותר מוקיעה אותם. יש האוהבים להפחיד אתכם, אבל אפילו אם יהיה פה ראש ממשלה חרדי נשים לא תלכנה בבורקות, זו אינה דרך היהדות.

מסכת שבת · פרק ו · משנה ו

יוצאין בסלע שעל הצינית. הבנות (קטנות) יוצאות בחוטין ואפלו בקיסמין שבאזניהן. ערביות יוצאות רעולות, ומדיות פרופות. וכל אדם, אלא שדברו חכמים בהווה. בסלע - מטבע שיש עליו צורה: שעל הצינית - מכה שתחת פרסות הרגל, וקושרים בה מטבע שיש עליו צורה לרפואה: הבנות יוצאות בחוטין - הקטנות מנקבות את אזניהן ואין עושין להן נזמין עד שיגדלו, ונותנין חוטין או קסמים באזניהן שלא יסתמו אזניהן: ואפילו בקסמים - רבותא קאמר, אע"ג דלאו תכשיט של נוי הוא, אורחייהו בהכי ולאו משאוי הוא: ערביות - בנות ישראל שבערביא: יוצאות רעולות - מעוטפות בראשן ופניהן מכוסות חוץ מן העינים, כדרך הערביות: מדיות - בנות ישראל שבמדי: פרופות - שמתעטפות בטלית ותולות רצועה בשפתה אחת כנגד צוארה ובשפתה השנית כורכת אבן או אגוז וקושרת הרצועה בכרך ואין הטלית נופלת מעליה: כנראה שמעולם לא למדת משניות.

תנסה לחדש במקום למחזר

בני אדם מציבים לעצמם מטרות שונות ומנסים להגשימן בין השאר גם בעזרת המצאות, רוב בני האדם הולכים בתלם שחרשו אחרים. אז מה זה אומר? בני אדם שלא מציבים לעצמם תכלית הם לא בני אדם? עדיין אתה לא קולט את העיקר, בני אדם נוצרים אך ורק מהזדווגות של זכר עם נקבה, או בימינו גם ביצית עם זרע במעבדה. ולא רק בני אדם, בכל העולם אין בנמצא פרט אחד של בעל חי או צומח שאין לו הורים שהביאו אותו לעולם.

לי יש שאלה

איך אתה מאמין שהעולם הזה שמורכב מאין סוף של מרכיבים נוצר לבד.יש לך השערה?

מוח בן האדם

ואני מחזיר אותך שוב רק למוח שנמצא בתוך הראש שלך.הדבר הזה נראה לך נהיה מעצמו? בלי כל מחשבה? פשוט ככה הופיע או נוצר או איך שתרצה לקרוא לזה? ואני מדבר לפני שהיה בן האדם הראשון.זה נראה לך הגיוני? דבר כל כך מורכב מבחינה ביולוגית,כימית שחולל מהפכות שלמות לאורך ההיסטוריה האנושית שמייצג את שיא החוכמה נוצר כך לבד ללא שום מחשבה?
עבור לעמוד
, , ,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
דתיים-חילוניים
בחר
בחר