הפריצות בימים אלה

אוי הפריצות.זה פשוט איום ונורא איך מתלבשות היום חלק לא קטן מבנות ישראל.איך מתלבשים חלק מבני ישראל.לאן התדרדרנו? פעם הייתה צניעות,ענווה,ביישנות ועוד ועוד מידות משובחות.אי אפשר להבדיל היום בין בת ישראל לגויה רחמנא ליצלן.אם בנות ישראל ימשיכו לא להתלבש בצניעות חלק קטן מעם ישראל פשוט יתבולל ויעלם וזאת הסכנה הכי גדולה.הרבה אנשים לא מבינים שאם אין עם ישראל,אם עם ישראל לא ממלכת כוהנים וגוי קדוש,כלומר נפרד,ייחודי מופרש משאר העולם (בדרכיו,מחשבותיו ומעשיו) אז אין עולם,אין חיים,אין בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ.מתקיים רק החלק הראשון של הפסוק השני:"והארץ תוהו ובוהו וחושך על פני תהום.." אין רוח אלוקים מרחפת על פני המים.זה איום ונורא מה שקורה היום:העזות,החוצפה השחיתות שקיימת בתוכנו ואנחנו אפילו לא מנסים להיטהר להתנקות.נשארים בלבושים המלוכלכים של מעשינו,מחשבותינו הלא נקיות מזימה ומכעסים ומכל מיני אבקת רוכל למיניהם וחושבים לתומנו שזה נורמלי שזה בסדר,אבוי לך ישראל.המילים הלא נקיות שיוצאות מפינו זה פשוט נורא.ריבונו של עולם ברא את העולם בשלמות ואנחנו משחיתים והורסים במעשינו ובמחשבותינו ובדיבורנו את הכל.על עם ישראל לחזור לשורשים שלו כדי שנוכל לרפא את העולם זאת הדרך היחידה אין דרך אחרת.מי שלא יודע העולם חולה והמציאות של עולמנו משקפת באיזה הרס הוא נמצא והגויים יודעים את זה.הם יודעים שיש אסונות טבע וכל מיני פשעים נתעבים שאני לא אעלה כאן בכתוב שבין אדם לחברו.וכל זה בגלל שעם ישראל לא מבין את התפקיד שלו.לא מבין את הייעוד,המטרה שלשמה הוא נמצא כאן.הוא רק סובב סביב עצמו בחוסר אונים ובחוסר יכולת להושיע ולתקן כפי שהוא יועד.כמו שכתוב בספר בראשית פרק ב פסוק טו:"ויקח ה' אלוהים את האדם ויניחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה".שיגיע משיח צדקנו כמאמר הרבי מלובביץ' - ממש מיד!

יש לך ראש כחול

אם לא מוצאות חן בעיניך בנות ישראל תשב בבית.

נשים לא צנועות

אני לא יודע מה זה אומר ראש כחול כשאתה אומר את זה אבל אני נגעל מבנות ישראל שלבושות לא לפי כללי הצניעות של השולחן ערוך שהוא אם אתה לא יודע הפוסק ההלכה של עם ישראל לכל הדורות מאז שהוא פסק עד ימינו אנו וגם הפוסקים האשכנזים מהראשונים והאחרונים התבססו בפסיקות הדין שלהם על חיבורו שולחן ערוך ששם הוא קובע ע"פי התורה מה נחשב בגדר צניעות ומה לא.

לבקשתך הסבר מה זה ראש כחול

אלה הן המחשבות שלך שמתרוצצות אצלך בראש כאשר אתה רואה אישה לבושה שלא לפי שולחן ערוך, מיד אתה חושב איך היא במיטה ונעמד לך הזין. הפוסקים האשכנזים כנראה לוקים גם כן בראש כחול.

תשמור על שפה נקיה

אז רואים שאתה פשוט לא יודע כלום.זה פשוט מגעיל אותי נטו בלי שזה מריץ או משהו בסגנון הזה,מחשבות למיניהן.אני נגעל מלבוש לא צנוע זה הופך את בנות ישראל עד כמה שזה מצער לשמוע למשהו כמו בהמות או חיות חסרות אינטיליגנציה אנושית מינימלית.

תתבייש

ואתה צריך להתבייש על השפה שלך כלפי חכמינו זכרונם לברכה שכל העשייה והמחשבה שלהם הייתה מתוך יראת שמיים ומתוך רצון להתקדש ולקדש את עם ישראל לפני ריבונו של עולם דבר שמשמח אותו מאוד.

שהם התביישו, מדוע אני צריך להתבייש?

מי שמכסה נערות עם בורקה כמו באיראן, שהוא התבייש. מי שמגלח נשים לאחר החתונה, שהוא התבייש. מה רע במודעות ליופי שבגוף האדם? אגב, תכניס לך לראש, לעולם אין ריבון, אילו היה ריבון לא הייתה שואה ולא היו נטבחים מיליון עוללים יהודים שלא חטאו. כאשר אתה סובל זה לא משמח אף אחד לא בשמיים ולא בארץ. מי שאומר שטויות כנראה שהוא לא חכם אפילו אם הוא זכרונו לברכה

תשמור על שפה נקיה

אז רואים שאתה פשוט לא יודע כלום.זה פשוט מגעיל אותי נטו בלי שזה מריץ או משהו בסגנון הזה,מחשבות למיניהן.אני נגעל מלבוש לא צנוע זה הופך את בנות ישראל עד כמה שזה מצער לשמוע למשהו כמו בהמות או חיות חסרות אינטיליגנציה אנושית מינימלית.

מי מדבר כמו בהמה?

זה שרואה בנשים אוביקט מיני ולא בני אדם עם כבוד. מקומך באיראן של החיטולות, שם מכסים נשים בבורקה.

אתה עכשיו מאשים אחרים בדיוק במומים של החברה שלך

מי רואה בנשים אובייקט מיני, החברה הדתית והחרדית? או החברה החילונית שלך, בחברה שלך אין לאשה מקום אלא רק אם היא אובייקט מיני, ומתלבשת באופן חשוף, מדוע בכל הפרסומות המסחריות אצלכם משתמשים בנשים כאובייקט מיני כדי למשוך צפיה. בחברה הדתית יש לאשה ערך מכובד בפני עצמו בתור אדם, ולא בתור אובייקט מיני, אשה דתית אינה צריכה להתלבש באופן חשוף ומגרה כדי לזכות להערכת סביבתה. שלמה יוסי, כל הפוסל במומו פוסל, אתה פוסל את האחרים בדיוק במומים של החברה שלך, אינך מסוגל אפילו להבין ולקלוט זאת, אצלכם כל כך הורגלתם שהאשה היא לא יותר מאשר אובייקט מיני, כל האופנה והפרסומות מוכיחים זאת, עד שמוחך אינו מסוגל להבין כלל שיש חברות אחרות המתייחסות לאשה באופן מכובד אחר ולא רק כאובייקט מיני.

הגרועים ביותר הם אלה שאינם מודעים לחסרונותיהם, מודעות לחסרון היא 90% מפתרון הבעיה.

לידיעתך אני לא חברה, אני אדם פרטי שמייצג את עצמי

הגבתי לדברים שהאדון הנכבד אמר בנוגע לנשים, ואלה היו דברים שמתאימים לארצות כמו איראן, תן לו את השלטון והוא יכסה את הנשים עם בורקה.

תעזוב, יהדות אינה איסלאם.

וביהדות מעולם נשים לא הלכו מכוסות בבורקות. אמנם לאחרונה קמת איזו קבוצה קטנה מטורפת שולית וקיצונית של בעלי תשובה של נשים ההולכות בבורקות, דווקא ביוזמת הנשים, אבל כלל היהדות אפילו החרדית ביותר מוקיעה אותם. יש האוהבים להפחיד אתכם, אבל אפילו אם יהיה פה ראש ממשלה חרדי נשים לא תלכנה בבורקות, זו אינה דרך היהדות.

הגרועים ביותר הם אלה שאינם מודעים לחסרונותיהם, מודעות לחסרון היא 90% מפתרון הבעיה.

האיסלם והיהדות דתות אחיות כמו יצחק וישמעאל

גם באיסלם לא כל הנשים הולכות עם בורקות. אני התייחסתי לדבריו של חברך והוא קצת יותר קיצוני ממך בעניין לבושן של נשים. גם הטאליבן היו קבוצה קטנה שהצליחה להשתלט על מדינה גדולה כמו אפגניסטן. נא לא לזלזל בקבוצה מטורפת שולית וקיצונית.

שהם התביישו, מדוע אני צריך להתבייש?

מי שמכסה נערות עם בורקה כמו באיראן, שהוא התבייש. מי שמגלח נשים לאחר החתונה, שהוא התבייש. מה רע במודעות ליופי שבגוף האדם? אגב, תכניס לך לראש, לעולם אין ריבון, אילו היה ריבון לא הייתה שואה ולא היו נטבחים מיליון עוללים יהודים שלא חטאו. כאשר אתה סובל זה לא משמח אף אחד לא בשמיים ולא בארץ. מי שאומר שטויות כנראה שהוא לא חכם אפילו אם הוא זכרונו לברכה

תגובה

אני שומע מילים של כעס לגבי השואה.אתה יודע שכל יום שאתה מתעורר,פוקח את העיניים ויכול לראות,לשמוע,לדבר זה בזכותו של ריבון כל העולמים? אתה יודע כמה אנשים כבר הלכו לישון ולא התעוררו? ואני לא מדבר על אנשים חולים,אני מדבר על אנשים צעירים,בריאים שלא היו להם שום בעיות פשוט בבוקר יום אחד לא קמו.אתה יודע כמה תינוקות של בית רבן שלא חטאו היו נולדים עם כל החלקים שצריך:ריאות,לב,מוח הכל פשוט היה אבל לא הייתה בהם רוח חיים? עצם זה שאתה חי,ומסוגל בכלל לחשוב לבד זה הכל בזכות זה שהקדוש ברוך הוא נתן לך אפשרות.כמה ילדים נולדו עם שיתוק מוחין ועוד סוגים רבים של מוגבלויות והם צריכים שאנשים יחשבו בשבילם? אתה חי היום במדינה שקמה לאחר 2000 שנים של פוגרומים,פרעות ועלילות דם שהיו כנגד היהודים ואתה לא יודע להעריך את זה.ולגבי השואה:בהנחה שיש ריבון עולם והוא היה בטרם כל בריאה נבראתה והוא יהיה אחרי שכולנו כבר לא נהיה כאן והוא רואה מראשית הדורות ועד סוף כל הדורות אז אפשר להניח שהוא ראה את כל רצף החיים של כל יהודי מה-6 מיליון האלה ואת אבותיו וראה את כל המעשים שלהם אחד ל-1 כל ה-6 מיליון אז אתה רוצה להניח שאתה יודע יותר טוב ממנו מה היה ראוי שיקרה?? לך יש את הידע הזה שלו יש? אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא שופט הכל בצדק ושאין דבר נעלם ממנו ושאם לא היה צריך זה לא היה קורה.אני עצמי נכד של סבא שנרצח בהפצצה בשואה.לי אין צער שלא יכולתי לראות אותו ולהכיר אותו? אבל אני מקבל את ההנהגה הזאת כי אני יודע שהיא רק לטובתי ולא נגדי.

צדיקותו של האדם איננה מחסום בפני

טרגדיות העשויות לפקוד אותו-אילו כך היה,אזי המצב היה שאדם בעצם עובד את עצמו ולא את ה' יתברך, ראה את משל איוב.

emo_63.png

איוב

זה נכון.אבל בכל זאת אלו היו ייסורים של מבחן של צדיק כדי שהוא יגיע אולי לדרגה יותר גבוה של צדקות בזכות האמונה שלו.העולם הזה נועד למרק אותנו בנסיונות כדי שנהיה ראויים יותר לחיי העולם הבא שבהם אין כל רע.
עבור לעמוד
, , ,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
דתיים-חילוניים
בחר
בחר