אתגר רוחני למאמינים

אם אתה יוצא מתוך הנחה שהעולם נברא דבר שצריך הוכחה, כי הרי ישנה גם אפשרות שהעולם במובן של חומר, קיים מאז ותמיד. גם אם נקבל את הטענה שהיקום והחיים נבראו, מה זה אומר על אלוהים? שום דבר. הרי לא שאלתי מי ברא את היקום? שאלתי מה זה אלוהים? גם לא שאלתי מי כתב את התורה? אגב, תחזור ותקרא את סיפורי בראשית בתורה, מי שכתב את התורה חשב שאלוהים הוא מישהו שמעדיף לאכול קרבנות בשר של הבל על אלה הצמחוניים של קין, שם הוא גם מדבר ושומע, זועם ומתחרט. אולי אתה לא מסוגל להבין את השאלה, שאלתי הייתה מה זה אלוהים? לא מה עשה או למי התגלה או למי נתן חוקים נא זכור שאתה לא מדבר אל המשוכנעים

אלוהים היא ישות מהקטגוריה בה שוכנים המזל, המקרה, הואקום, וההסתברות.

המזל, עליו מסתמכים ההרפתקנים. המקרה, שאין לו ישות עצמאית ומתיחס להתרחשות לא מתוכננת בו השתתפו ישויות ממשיות. הואקום. דהיינו ריק, או העדר. ההסתברות, דהיינו חישוב לקיום של התרחשות המתבסס על נתונים מדידים של התרחשויות ממשיות במציאות. ויש שיאמרו לך כי, אלוהים הוא מושא לארגה של יצור חסר ביטחון קיומי למשענת זמינה בעולם חסר.

ויש מחקר במדעי ההתנהגות שמצביע על צורך תורשתי באמונה. אני מקבל אותו.

מאחר והאמונה אינה נחלתם של חסרי השכלה מדעית בלבד, ומאחר שבניגוד לכל היגיון פשוט וישר אלה בוודאי שלא היו צריכים להאמין, ומאמינים בכל זאת, או לכל הפחות טוענים שהם מאמינים, המחקר נראה אמין.

המקרה הוא שכנו של "המזל" -המלביש את המושג המיסטי "מזל" בכסות אנושית

ולעיתים משלה את האדם לחשוב שיש לו שליטה עליו,-הווקם וההעדר הם שתי מושגים שונים אך מתקיימת בניהם סמביוזה מותנית-העדר הוא מושג סטטי יציב-בניגוד לתפיסה עממית החיים הם היוצא מהכלל בעוד המוות הוא הכלל-שכן אלה זמניים וזה קבוע. הסתברות הינו מושא הנתון למימצאים סטטיסטיים ומקצוע זה אף נילמד באוניבריסאות-ערכו נאמד במידת הדיוק של תחזיותיו. יחס האדם למושג שאתה קורא "אלוהים" הוא עניין בעל אין ספור שניונים ולעיתים מתקיימת דואליות בתוך אותו אדם עצמו ביחסו למושג "אלוהים" כשמדען דוגמת איינשטיין מדבר על "אלוהים" ופילוסוף דוגמת ש פינוזה מדבר על "אלוהים-והרמבם מדבר על ה' יתברך--קיימת תהום ביחס שכל אחד מהם מייחס למושג-ואין בדבריהם אלא שיתוף שמי בלבד.

emo_63.png

ויש מחקר במדעי ההתנהגות שמצביע על צורך תורשתי באמונה. אני מקבל אותו.

מאחר והאמונה אינה נחלתם של חסרי השכלה מדעית בלבד, ומאחר שבניגוד לכל היגיון פשוט וישר אלה בוודאי שלא היו צריכים להאמין, ומאמינים בכל זאת, או לכל הפחות טוענים שהם מאמינים, המחקר נראה אמין.

כפי שאמרתי-השוני הוא ביחס לאל---

emo_63.png

אתגר רוחני למאמינים

אם אתה יוצא מתוך הנחה שהעולם נברא דבר שצריך הוכחה, כי הרי ישנה גם אפשרות שהעולם במובן של חומר, קיים מאז ותמיד. גם אם נקבל את הטענה שהיקום והחיים נבראו, מה זה אומר על אלוהים? שום דבר. הרי לא שאלתי מי ברא את היקום? שאלתי מה זה אלוהים? גם לא שאלתי מי כתב את התורה? אגב, תחזור ותקרא את סיפורי בראשית בתורה, מי שכתב את התורה חשב שאלוהים הוא מישהו שמעדיף לאכול קרבנות בשר של הבל על אלה הצמחוניים של קין, שם הוא גם מדבר ושומע, זועם ומתחרט. אולי אתה לא מסוגל להבין את השאלה, שאלתי הייתה מה זה אלוהים? לא מה עשה או למי התגלה או למי נתן חוקים נא זכור שאתה לא מדבר אל המשוכנעים

בוא נתחיל בנקודה הראשונה.

אתה טוען שיתכן שהעולם במובן של חומר, קיים מאז ותמיד. טענה זו סותרת אפילו את המדע, מכיוון שעל פי מה שידוע למדע היום, החומר נוצר במפץ הגדול, לפני כן היה משהו קדום שאינו מוגדר אפילו כחומר, גם מושג של זמן לא היה קיים עד אז, בנקודה זאת יש התאמה מוחלטת בין המדע לקבלה, גם על פי הקבלה לפני שנוצר חומר היה משהו קדום שאינו מוגדר כחומר, ונוצר בשלב מסויים, בתהליך מסויים שמוגדר באריכות ובאופן מפורט, הקבלה מסבירה בעצם גם את התהליכים שקדמו למה שמוגדר המפץ הגדול. תיאור בריאת העולם בבראשית, (מבלי להכנס להסבר יותר עמוק) מתקופה הרבה יותר מאוחרת, מכיון שכבר היה חומר מתקופה הרבה יותר קדומה. עכשיו לנקודה העיקרית שמכאן הייתי רוצה להמשיך אתך את הדיון, האם אתה מסכים, על קיומו של טרום חומר, שממנו נוצר החומר, בתהליך המכונה על ידי המדע המפץ הגדול, ואותו טרום חומר קדום, היה קיים תמיד ומעולם, אם אתה מסכים אתי בנקודה הזאת, ואין מחלוקת בינינו, אני יכול להמשיך אתך הלאה. (ואל תקפוץ לי עכשיו עדיין בנקודה זאת בשאלות על אלוקים)

הגרועים ביותר הם אלה שאינם מודעים לחסרונותיהם, מודעות לחסרון היא 90% מפתרון הבעיה.

המקרה הוא שכנו של "המזל" -המלביש את המושג המיסטי "מזל" בכסות אנושית

ולעיתים משלה את האדם לחשוב שיש לו שליטה עליו,-הווקם וההעדר הם שתי מושגים שונים אך מתקיימת בניהם סמביוזה מותנית-העדר הוא מושג סטטי יציב-בניגוד לתפיסה עממית החיים הם היוצא מהכלל בעוד המוות הוא הכלל-שכן אלה זמניים וזה קבוע. הסתברות הינו מושא הנתון למימצאים סטטיסטיים ומקצוע זה אף נילמד באוניבריסאות-ערכו נאמד במידת הדיוק של תחזיותיו. יחס האדם למושג שאתה קורא "אלוהים" הוא עניין בעל אין ספור שניונים ולעיתים מתקיימת דואליות בתוך אותו אדם עצמו ביחסו למושג "אלוהים" כשמדען דוגמת איינשטיין מדבר על "אלוהים" ופילוסוף דוגמת ש פינוזה מדבר על "אלוהים-והרמבם מדבר על ה' יתברך--קיימת תהום ביחס שכל אחד מהם מייחס למושג-ואין בדבריהם אלא שיתוף שמי בלבד.

הרמ"בם, אינשטיין, ושפינוזה דיברו על אותו אלוהים. רק יחסם למונח או מושג היה שונה.

היה שונה.כל אחד מהם יחס לו תכונות, או העדרן, שונות.

כל דיבור על אלוהים הוא חסר שחר, בלי קשר מי המדבר.

ןהלא זה מה שאמרתי

emo_63.png

בוא נתחיל בנקודה הראשונה.

אתה טוען שיתכן שהעולם במובן של חומר, קיים מאז ותמיד. טענה זו סותרת אפילו את המדע, מכיוון שעל פי מה שידוע למדע היום, החומר נוצר במפץ הגדול, לפני כן היה משהו קדום שאינו מוגדר אפילו כחומר, גם מושג של זמן לא היה קיים עד אז, בנקודה זאת יש התאמה מוחלטת בין המדע לקבלה, גם על פי הקבלה לפני שנוצר חומר היה משהו קדום שאינו מוגדר כחומר, ונוצר בשלב מסויים, בתהליך מסויים שמוגדר באריכות ובאופן מפורט, הקבלה מסבירה בעצם גם את התהליכים שקדמו למה שמוגדר המפץ הגדול. תיאור בריאת העולם בבראשית, (מבלי להכנס להסבר יותר עמוק) מתקופה הרבה יותר מאוחרת, מכיון שכבר היה חומר מתקופה הרבה יותר קדומה. עכשיו לנקודה העיקרית שמכאן הייתי רוצה להמשיך אתך את הדיון, האם אתה מסכים, על קיומו של טרום חומר, שממנו נוצר החומר, בתהליך המכונה על ידי המדע המפץ הגדול, ואותו טרום חומר קדום, היה קיים תמיד ומעולם, אם אתה מסכים אתי בנקודה הזאת, ואין מחלוקת בינינו, אני יכול להמשיך אתך הלאה. (ואל תקפוץ לי עכשיו עדיין בנקודה זאת בשאלות על אלוקים)

כרגיל פספסת

אתה טוען כנגד טענות שלא טענתי. זה שהעולם או החומר קימים מאז ומתמיד זו אפשרות סבירה המוכרת לבני האדם עד שלא יוכח אחרת. מפץ גדול זו השערה מדעית, השערה זו לא עובדה מוכחת. גם השערת המפץ הגדול לא מניחה התחלת חומר יש מאין, אין שום דוגמה בניסיון האנושי ליצירה של יש מאין במובן של בריאה. מכאן גם התשובה לקביעה שלך לגבי "טרום חומר", למדע לא ידוע על שום מושג כזה, לי הקטן בודאי שלא ידוע. קבלה היא לא מדע ואינה מקור לעובדות כי אינה עוסקת בעובדות. כל הדיון הזה אינו ממין השאלה ששאלתי אותך, כי אפילו תניח 'טרום חומר', מה זה אומר על אלוהים? שום דבר. הרי לא שאלתי אותך מה עשה או לא עשה.

המקרה הוא שכנו של "המזל" -המלביש את המושג המיסטי "מזל" בכסות אנושית

ולעיתים משלה את האדם לחשוב שיש לו שליטה עליו,-הווקם וההעדר הם שתי מושגים שונים אך מתקיימת בניהם סמביוזה מותנית-העדר הוא מושג סטטי יציב-בניגוד לתפיסה עממית החיים הם היוצא מהכלל בעוד המוות הוא הכלל-שכן אלה זמניים וזה קבוע. הסתברות הינו מושא הנתון למימצאים סטטיסטיים ומקצוע זה אף נילמד באוניבריסאות-ערכו נאמד במידת הדיוק של תחזיותיו. יחס האדם למושג שאתה קורא "אלוהים" הוא עניין בעל אין ספור שניונים ולעיתים מתקיימת דואליות בתוך אותו אדם עצמו ביחסו למושג "אלוהים" כשמדען דוגמת איינשטיין מדבר על "אלוהים" ופילוסוף דוגמת ש פינוזה מדבר על "אלוהים-והרמבם מדבר על ה' יתברך--קיימת תהום ביחס שכל אחד מהם מייחס למושג-ואין בדבריהם אלא שיתוף שמי בלבד.

ליונרדו יקירי, קצת התבלבלת 'מקרה' אינו שכן של כלום

הסתברות היא מושג סטאטיסטי, עם כל הכבוד סטאטיסטיקה עושים על עובדות, עובדות הן לא סטאטיסטיקה. במילים אחרות תשע נשים שאחת מהן נמצאת בחודש התשיעי זה לא אומר שכל אחת מהן בחודש הראשון. סטאטיסטיקה היא כלי בעבור חברות ביטוח לחישוב פרמיה, גם במערכת בחירות היא לא קובעת למי אני מצביע.

ויש מחקר במדעי ההתנהגות שמצביע על צורך תורשתי באמונה. אני מקבל אותו.

מאחר והאמונה אינה נחלתם של חסרי השכלה מדעית בלבד, ומאחר שבניגוד לכל היגיון פשוט וישר אלה בוודאי שלא היו צריכים להאמין, ומאמינים בכל זאת, או לכל הפחות טוענים שהם מאמינים, המחקר נראה אמין.

מחקר מדעי? תמהני

כידוע תיאוריה מדעית ניתנת להפרכה, העובדה שיש כאלה שאינם מאמינים מפריכה את ההשערה הזו.

נכון שרבים מאמינים זה לא הכרח,

לא חיבים להיות פתאים, כידוע יש יותר פתאים מנוכלים, גם זו עובדה סטטיסטית התנהגותית.

ליונרדו יקירי, קצת התבלבלת 'מקרה' אינו שכן של כלום

הסתברות היא מושג סטאטיסטי, עם כל הכבוד סטאטיסטיקה עושים על עובדות, עובדות הן לא סטאטיסטיקה. במילים אחרות תשע נשים שאחת מהן נמצאת בחודש התשיעי זה לא אומר שכל אחת מהן בחודש הראשון. סטאטיסטיקה היא כלי בעבור חברות ביטוח לחישוב פרמיה, גם במערכת בחירות היא לא קובעת למי אני מצביע.

כנה פעמים אמרתה "איזה מזל שזה קרה ככה" זה הקשר

בין המושג המיסטי "מזל" למקרה--סטטיסטיקה היא הקש של ההסתברות כמה פעמים שמעתה את ההיגד-- "בניגוד לכל התחזיות הסטטיסטיות-היה כך ולא אחרת"

emo_63.png

עבור לעמוד
, ,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
דתיים-חילוניים
בחר
בחר