לדעתי הפורום הולך ונעשה יותר פוליטי ופחות מגדיר את מטרתו

emo_63.png

הנה שאלה לא פוליטית, אם הוא נמצא מדוע לא מוצאים אותו?

אם אלוהים הוא 'יש' וכל מה שיש נברא אז אלוהים הוא לא 'יש'. ואם הוא לא 'יש' אז הוא לא נמצא.

מוצאים אותו בכל מקום, אלא שאינך יודע מה למצוא.

אולי אתה זה שלא יודע מה בדיוק צריך למצוא. אולי ההבנה שלך במושג אלוקים היא מוטעית. אלוקים אינו איזה זקן עצבני שיושב על עננים בשמים, נראה שאלה הם המושגים שלך בהבנתך כיצד חושבים המאמינים על אלוקים, הבנה מאד ילדותית, אם כאלה הם המושגים, אחד כזה לא ימצא לעולם. אם תתחיל קלונימוט לחשוב גם במושגים שכליים רוחניים, ולהבין שמלבד הגשמי שניתן לראות להרגיש ולמשש, יש גם מושגים רוחניים שמעל לגשמי, אם תתחיל להבין את זאת, אז זו תהיה התחלה טובה עבורך להבין מהות אלוקים.

הגרועים ביותר הם אלה שאינם מודעים לחסרונותיהם, מודעות לחסרון היא 90% מפתרון הבעיה.

לדעתי הפורום הולך ונעשה יותר פוליטי ופחות מגדיר את מטרתו


אכן, כדאי בהזדמנות זו לרענן את הוראות תקנון הפורום

לאחרונה נאלצתי למחוק הודעות רבות בנושאים פוליטיים, או השמצות לשם ניגוח. הגיע הזמן להזכיר מחדש לכל המשתתפים היקרים את עיקרי תקנון הפורום. הפורום מיועד לדיונים ושיחות אידאולוגיות בענייני דתיים וחילונים, ולא לויכוחים והצהרות בנושאים פוליטיים, לשם כך קיים פורום אקטואליה. וכן הפורום אינו מיועד להיות זירת קטטות והשלכת רפש בין דתיים לחילונים או ההפך, אלא לשיחות ודיונים בין שני הצדדים תוך כבוד הדדי. אם כולנו נתאים את עצמינו לכללים אלו, הפורום יהפך למקום הרבה יותר נעים ומועיל.
מנהל הפורום
1000+

מוצאים אותו בכל מקום, אלא שאינך יודע מה למצוא.

אולי אתה זה שלא יודע מה בדיוק צריך למצוא. אולי ההבנה שלך במושג אלוקים היא מוטעית. אלוקים אינו איזה זקן עצבני שיושב על עננים בשמים, נראה שאלה הם המושגים שלך בהבנתך כיצד חושבים המאמינים על אלוקים, הבנה מאד ילדותית, אם כאלה הם המושגים, אחד כזה לא ימצא לעולם. אם תתחיל קלונימוט לחשוב גם במושגים שכליים רוחניים, ולהבין שמלבד הגשמי שניתן לראות להרגיש ולמשש, יש גם מושגים רוחניים שמעל לגשמי, אם תתחיל להבין את זאת, אז זו תהיה התחלה טובה עבורך להבין מהות אלוקים.

אולי תספר לכולנו בפורום, מה מצאת בכל מקום?

תתפלא, אבל אני מוכן לשמוע ממך מה זה אלוהים? אני לא מתאר לי שום זקן עצבני. השאלה היא בהיגיון בסיסי: אם אלוהים הוא 'יש' וכל מה שיש נברא אז אלוהים הוא לא 'יש'. ואם הוא לא 'יש' אז על מה אתה מדבר? במה אתה מאמין?

לדעתי הפורום הולך ונעשה יותר פוליטי ופחות מגדיר את מטרתו


במדינה בה אין דת בלי פוליטיקה ( 31/2 מפלגות דתיות) זה טבעי והכרחי.

אחרי ההפרדה בין הדת והפוליטיקה ( ביטול המפלגות הדתיות והפרדה של הממסד הדתי מהמדינה ) בדרך הטבע יתקיים דיון על יחסי אנוש בין מאמין לכופר, בין דתי לחילוני. כל עוד כל דבר דתי הוא גם פוליטי אין לכך סיכוי ולא צריך לפסול את זה, אלא לקבל את זה כדבר מובן מאליו.

אכן, כדאי בהזדמנות זו לרענן את הוראות תקנון הפורום

לאחרונה נאלצתי למחוק הודעות רבות בנושאים פוליטיים, או השמצות לשם ניגוח. הגיע הזמן להזכיר מחדש לכל המשתתפים היקרים את עיקרי תקנון הפורום. הפורום מיועד לדיונים ושיחות אידאולוגיות בענייני דתיים וחילונים, ולא לויכוחים והצהרות בנושאים פוליטיים, לשם כך קיים פורום אקטואליה. וכן הפורום אינו מיועד להיות זירת קטטות והשלכת רפש בין דתיים לחילונים או ההפך, אלא לשיחות ודיונים בין שני הצדדים תוך כבוד הדדי. אם כולנו נתאים את עצמינו לכללים אלו, הפורום יהפך למקום הרבה יותר נעים ומועיל.

פורום דתיים/חילוניים לא צריך להיות מיסיון, ולא בית מדרש. אתה מודע לתפקידך?

יש דברים שמובנים מאליהם. אחד מהם שאם דרים בכפיפה אחת שני ניגודים, יהיה ביניהם חיכוך, אבל כאשר המטרה המוצהרת היא להבהיר שעצם הדיור בכפיפה אחת מחייב להגדיר את גבולות הזכויות של כל צד, כדי לאפשר חים ביחד, זה מחייב, מצד אחד, לתת לשניהם חופש ביטוי, ומצד שני לדאוג למידה ראויה של כבוד הדדי. הבסיס כדי לאפשר הנ"ל הוא להכיר בעובדה ש"היהדות" אינה נחלתו של צד אחד בלבד, שההלכה הנה דבר חי שמחייב עדכון תמידי, שהעם שלנו, בעת זאת, מורכב משבטים אחדים, אורתודוקסים, מסורתיים, מאמינים ללא מחויבות למצוות, וחילוניים/כופרים בעיקר. רק כאשר מאמצים בסיס כזה לדיון בשאלה איך לקרב את השבטים מבלי שאחד יתנשא מעל האחרים, איך להגדיר את הבסיס סביבו נתאחד בלי שאחד ישלול את השני, יש טעם לקיומו של פורום כזה. מי שלוקח על עצמו המשימה לנהל את הפורום יכול להעלות את הדיון בו לרמה אינטלקטואלית ראויה, או, להבדיל, להשפיל אותו לבמה של התנצחות, החב"תיות והחב"שיות. שבת שלום.

אולי תספר לכולנו בפורום, מה מצאת בכל מקום?

תתפלא, אבל אני מוכן לשמוע ממך מה זה אלוהים? אני לא מתאר לי שום זקן עצבני. השאלה היא בהיגיון בסיסי: אם אלוהים הוא 'יש' וכל מה שיש נברא אז אלוהים הוא לא 'יש'. ואם הוא לא 'יש' אז על מה אתה מדבר? במה אתה מאמין?

הוא מאמין כי, יש לו צורך באמונה. ולנושא היש אין עבורו כל ממשות.

עצם האמונה אינה הבעיה, ואין גם סיכוי להגיע בנושא שלה להבנה. מה שרלוונטי הוא התועלת או הנזק שהאדם המאמין עושה בשם האמונה. הצרה היא שבימינו האמונה משבשת את החשיבה ההגיונית בנושא החשוב - איך להבטיח את שרידותו של עם ישראל בארץ ישראל. בדיוק כמו שהיא שיבשה את החשיבה ההיגיונית של הקנאים שגרמו את חורבן הבי.

תראה יוסי

המקום הראשון בו נכתב המילה אלהים זה בספר התורה רק שמה אתה יכול לדעת מה זה , אז תקרה את התורה ותדע הכל אבל אם אתה שולל את ספר התורה שהוא הספר של אלהים לעולם אינך יכול לדעת מה זה האל אז תחליט או שאתה קורא ויודע או שאתה שולל ולא יודע אני מבטיח לך שאם תקרא אתה תדע לבד בלי שיצטרכו להגיד לך

תראה נפתלי יקירי

נכון שבתורה מופיעה המילה אלוהים פעם ראשונה. שם גם כתוב שאלוהים מעדיף קרבן בשר של הבל על קרבן צמחוני של קין. בראשית ו' 6 "וינחם יהוה כי עשה את האדם בארץ ויתעצב אל ליבו, ויאמר יהוה אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה מאדם עד בהמה עד רמש ועד עוף השמים כי ניחמתי כי עשיתם" האם אלוהים יכול להתחרט, להינחם, כלומר מסוגל לטעות. האם אתה מקבל אלוהים כזה כפי שמופיע בסיפורי בראשית?

במדינה בה אין דת בלי פוליטיקה ( 31/2 מפלגות דתיות) זה טבעי והכרחי.

אחרי ההפרדה בין הדת והפוליטיקה ( ביטול המפלגות הדתיות והפרדה של הממסד הדתי מהמדינה ) בדרך הטבע יתקיים דיון על יחסי אנוש בין מאמין לכופר, בין דתי לחילוני. כל עוד כל דבר דתי הוא גם פוליטי אין לכך סיכוי ולא צריך לפסול את זה, אלא לקבל את זה כדבר מובן מאליו.

דת אינה פוליטיקה כשם שחילוניות אינה פוליטיקה

פוליטיקה היא פוליטיקה בלי קשר לחילוניות או דתיות. נכון יש מפלגות דתיות בכנסת, אז מה? יש יותר מפלגות חילוניות בכנסת, אז מדוע לא נאמר שמכיון שיש מפלגות חילוניות בכנסת אז חילוניות זו פוליטיקה. לכל קבוצת אוכלוסיה יש את הזכות לייצג את עצמה בכנסת, גם אם זה לא מוצא חן בעיניך קלונימוט. רת אינה פוליטיקה, אך אם לא היו נציגים דתיים בכנסת מי היה מגן למשל על זכויות עובדים דתיים שלא יאולצו לעבוד בשבת, מי היה מגן על זכותם של הורים דתיים לחנך את ילדיהם בדרך שנראית להם ועוד ועוד. לכל קבוצה בעלת השקפת עולם יש זכות לנציגות בכנסת לפי גודלה היחסי באוכלוסיה, גם המפלגות החילוניות הוקמו בדיוק לשם אותה מטרה כדי לייצג את קבוצות האוכלוסיה שבחרו בהן. אחר כך יש את המשחק הפוליטי בין המפלגות השונות, זו דרך החיים בכל במדינה שקיים בה פרלמנט, אך פוליטיקה היא עניין של מפלגות, ולא עניין של דת או חילוניות.

הגרועים ביותר הם אלה שאינם מודעים לחסרונותיהם, מודעות לחסרון היא 90% מפתרון הבעיה.

פורום דתיים/חילוניים לא צריך להיות מיסיון, ולא בית מדרש. אתה מודע לתפקידך?

יש דברים שמובנים מאליהם. אחד מהם שאם דרים בכפיפה אחת שני ניגודים, יהיה ביניהם חיכוך, אבל כאשר המטרה המוצהרת היא להבהיר שעצם הדיור בכפיפה אחת מחייב להגדיר את גבולות הזכויות של כל צד, כדי לאפשר חים ביחד, זה מחייב, מצד אחד, לתת לשניהם חופש ביטוי, ומצד שני לדאוג למידה ראויה של כבוד הדדי. הבסיס כדי לאפשר הנ"ל הוא להכיר בעובדה ש"היהדות" אינה נחלתו של צד אחד בלבד, שההלכה הנה דבר חי שמחייב עדכון תמידי, שהעם שלנו, בעת זאת, מורכב משבטים אחדים, אורתודוקסים, מסורתיים, מאמינים ללא מחויבות למצוות, וחילוניים/כופרים בעיקר. רק כאשר מאמצים בסיס כזה לדיון בשאלה איך לקרב את השבטים מבלי שאחד יתנשא מעל האחרים, איך להגדיר את הבסיס סביבו נתאחד בלי שאחד ישלול את השני, יש טעם לקיומו של פורום כזה. מי שלוקח על עצמו המשימה לנהל את הפורום יכול להעלות את הדיון בו לרמה אינטלקטואלית ראויה, או, להבדיל, להשפיל אותו לבמה של התנצחות, החב"תיות והחב"שיות. שבת שלום.

ואולי נאמר שאתה "מסיון"

מי שמביע את דעתו בנושא דתי זה לדעתך "מסיון" אם כך אתה שמביע את דעתך ומטיף את השקפתך החילונית גם "מסיון", מסיון חילוני. קלונימוט תתחיל להתרגל שיש גם שונים ממך, וזה בהחלט לגיטימי לא לחשוב כמוך, ולא רק מי שחושב כמוך הוא הלגיטימי והאחרים "מסיון" ואגב מסיון, פירושו קבוצה שפועלת בקרב אוכלוסיה מדת שונה אחרת ומנסה להמיר את דתם, פעילות הסברה בקרב בני אותה דת אינה מסיון. ולכן חב"ד למשל שמבצעים פעילות הסברה ביהדות בקרב יהודים אפילו אם זה לא מוצא חן בעיניך קלונימוט, זה עדיין לא מסיון.

הגרועים ביותר הם אלה שאינם מודעים לחסרונותיהם, מודעות לחסרון היא 90% מפתרון הבעיה.

כל צד משתדל ללמד סניגוריה מנומקת על דרכו-והשקת עולמו

לעיתים סניגוריה מנומקת פוגעת באותם ערכי יסוד של הצד האחר וההיפך.יחד עם זאת אין כאן שום כפיה ,למשל מי שאינו רוצה להיות מושפע מאנשי חב"ד לא מושפע-מי שמרגיש צורך להניח תפילין מניח. דרך אגב מיסיוניריות הינה ניסיון של שליחי דת אחת להנחיל את דתם למי שאינם משתייכים אליה.

emo_63.png

דת אינה פוליטיקה כשם שחילוניות אינה פוליטיקה

פוליטיקה היא פוליטיקה בלי קשר לחילוניות או דתיות. נכון יש מפלגות דתיות בכנסת, אז מה? יש יותר מפלגות חילוניות בכנסת, אז מדוע לא נאמר שמכיון שיש מפלגות חילוניות בכנסת אז חילוניות זו פוליטיקה. לכל קבוצת אוכלוסיה יש את הזכות לייצג את עצמה בכנסת, גם אם זה לא מוצא חן בעיניך קלונימוט. רת אינה פוליטיקה, אך אם לא היו נציגים דתיים בכנסת מי היה מגן למשל על זכויות עובדים דתיים שלא יאולצו לעבוד בשבת, מי היה מגן על זכותם של הורים דתיים לחנך את ילדיהם בדרך שנראית להם ועוד ועוד. לכל קבוצה בעלת השקפת עולם יש זכות לנציגות בכנסת לפי גודלה היחסי באוכלוסיה, גם המפלגות החילוניות הוקמו בדיוק לשם אותה מטרה כדי לייצג את קבוצות האוכלוסיה שבחרו בהן. אחר כך יש את המשחק הפוליטי בין המפלגות השונות, זו דרך החיים בכל במדינה שקיים בה פרלמנט, אך פוליטיקה היא עניין של מפלגות, ולא עניין של דת או חילוניות.

דת משרתת את הרבנים, חילוניות משרתת את המדינה

כל צד משתדל ללמד סניגוריה מנומקת על דרכו-והשקת עולמו

לעיתים סניגוריה מנומקת פוגעת באותם ערכי יסוד של הצד האחר וההיפך.יחד עם זאת אין כאן שום כפיה ,למשל מי שאינו רוצה להיות מושפע מאנשי חב"ד לא מושפע-מי שמרגיש צורך להניח תפילין מניח. דרך אגב מיסיוניריות הינה ניסיון של שליחי דת אחת להנחיל את דתם למי שאינם משתייכים אליה.

למה אתה לא מלמד סניגוריה מנומקת

אם אלוהים הוא 'יש' וכל מה שיש נברא אז אלוהים הוא לא 'יש'. ואם הוא לא 'יש' אז הוא לא נמצא. כי אין לך תשובה מנומקת. זו הסיבה שהמאמינים מחזיקים באמונת הבל ומנוצלים על ידי המפלגות הדתיות לתועלת העסקנים.
עבור לעמוד
, , ,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
דתיים-חילוניים
בחר
בחר