לכל מי שרוצה לדעת על מוצא האדם

לפני שבוע העברתי הרצאה אודות האבולוציה של האדם, בערב 'חכמים בלילה' במוזיאון מדעטק. לאחר שסיימתי ויצאתי מהאולם, ניגש אלי אחד מהמאזינים בארשת פנים זעופה, והטיח בי כי- "אולי אבא שלך היה שימפנזה, אבל אני יודע מי אבא שלי והוא חובש כיפה." לא אכחיש כי התחלחלתי קשות למשמע אוזניי. אותו אדם משקף טעות נפוצה בציבור, והיא האמונה כי אנו צאצאי הקופים והשימפנזות. האמת שונה בעליל: אנו בני-דודם הרחוקים של השימפנזות. לפני תקופת זמן לא ידועה, המוערכת ב- 4-8 מיליוני שנים התפצלו השימפנזות והגורילות מאבותינו הקדמוניים. מכיוון שכך, איננו יכולים לדעת בוודאות כיצד נראו אותם אבות קדמוניים. עד עתה היינו סבורים כי הוא היה מקורב במראהו ובתכונותיו לשימפנזות ולגורילות, ומרוחק ממראהו הנוכחי של המין האנושי. אך בימים אלו נמצא רמז חדש שעשוי לשפוך אור על התעלומה: התגלו ונותחו שרידיו של המאובן העתיק ביותר בקו האבולוציה האנושי, הנמצא כפסע בלבד מאבותינו הקדמוניים, מהם התפצלו גם השימפנזים והגורילות. היצור חי כמיליון שנים לפני לוסי המפורסמת, ומתואר כבר עתה כ- 'ממצא המאה'. ולא, הוא לא חבש כיפה. עצמותיה המאובנות של נקבת הארדיטיפיטקוס המכונה ארדי, התגלו כבר ב- 1994 באתיופיה, אך השלד כולו היה שבור ומרוסק ליותר ממאה חתיכות ורסיסים. צוות בינלאומי של ארבעים ושבעה מדענים טרח על השרידים במשך 17 שנים, עד שהצליחו לאחות ולשחזר את רובם. כיום נחשפת הקהילה המדעית לראשונה לדיווחי הקבוצות שעבדו על שרידיה של ארדי ובדקו ותיארכו אותם בפרוטרוט. מתוך השלד המאוחה, הצליחו החוקרים להפיק מספר רב של עדויות לאורח חייה של ארדי. בדיקה וניתוח של זגוגית השן המחפה את שיניה מעידות כי היא העדיפה את הגישה הירוקה לחיים: רוב מזונה התבסס על עלים ופירות. כעדות נוספת, ניביה העליונים קטנים וכהים, בדומה לניבים שאנו מתהדרים בהם כיום, אך בשונה מניביהם החדים והארוכים של השימפנזות. מסתבר, אם כך, שאבותינו הקדמוניים לא ניחנו בעצמם בניבים ארוכים שכאלו, וכי השימפנזות עברו אבולוציה שהביאה ליצירת הניבים. השימפנזים והגורילות נוהגים ללכת על רגליהם האחוריות, ומשעינים את משקל פלג הגוף העליון על ידיהם. התיאוריה המדעית הקודמת סברה כי אבותינו הקדומים נהגו גם הם להשתמש בידיהם להליכה, וכי בני האדם המודרניים עברו אבולוציה ורכשו את יכולת ההליכה הזקופה. שלדה של ארדי חושף סיפור שונה. היא היתה מסוגלת לטפס על עצים באמצעות כל ארבע הגפיים, אך מבנה האגן, הירך וסימני השרירים מרמזים שהיא יכלה ללכת על שתי רגליה מבלי להישען על הגפיים הקדמיות. ייתכן לפיכך שהשימפנזות והגורילות פיתחו את דרך הליכתן לאחר ההפרדות מאבותיהם הקדומים של האדם, ושאותם אבות קדומים היו שונים מאד מקופי האדם הקיימים כיום. למרות קרבתה המופגנת למין האנושי, ארדי מייצגת שלב ביניים בדרך לאדם. קרוב לוודאי שהיא העבירה את מרבית זמנה ביער, מכיוון שכפות רגליה ניחנו באגודל גדול ונגדי, שהקנה לה את היכולת לאחוז בענפים באמצעות רגליה. ארדי בוודאי ניצלה את העצים כמקור מזון וכמקום לשינה ולמפלט מטורפים, אך בילתה בנעימים גם על הקרקע, כשהיא הולכת על שתי רגליה ומלקטת מזון מן האדמה בידיה. ארדי אינה לבדה במערכה. מאז נחשף שלדה באתיופיה, התגלו לפחות עוד 35 שרידי מאובנים אותם ניתן לשייך לבני משפחתה – הארדיפיתקוס. צאצאיה הקרובים ביותר, האוסטרלופיתקוסים הכוללים את לוסי, חיו מליון שנים מאוחר יותר באפריקה. שלדים אלו ואחרים מתארים את שלבי המעבר שבין אבותינו הקדמוניים, דמויי הקוף, ועד לצורתנו הנוכחית. כל אחד מאותם שרידים עתיקים מלמד אודות התקופה בה חי, אהב ואולי גם חשב. ביחד, הם מגוללים את סיפורה הארוך של האבולוציה של האדם, שנמשך עד ימינו אנו.

אז נניח שהיה בעבר איזה יצור המכונה "ארדי"

אתה בעצמך כותב ש-"ארדי" נבנתה "מיותר ממאה חתיכות ורסיסים" בטוח גם שלא נמצאו כל חלקי אותו יצור אלא היה יותר חסר מקיים, ואז עמלו כמה בני אדם והדביקו והוסיפו והשלימו במקומות החסרים כיד הדמיון הפורה שלהם, עד שנבנה כעבור 17 שנה איזה דבר שכינוהו בשם "ארדי" אין כאן שום הוכחה מדעית רצינית, אלא יותר תאוריה המתבססת על אילתורים והשערות כיד הדמיון הטובה של אותם חוקרים, כי אי אפשר לבנות על מקבץ של רסק עצמות תאוריה מדעית רצינית, שאכן כך היה נראה באמת היצור הזה וכך היו תכונותיו. ויתר על כן, אפילו אם נאמר שהיו מוצאים את "ארדי" כשלד של יצור מושלם, אז בסדר, נניח שהיה בעבר יצור כזה, שיש לו דמיון בדברים מסויימים לאדם, (הלא לכל בעלי החיים בעולם יש בתחומים מסויימים דמיון ותכונות הדומות לאדם) אך היכן ההוכחה החותכת שאכן מוצא האדם הוא מאותה "ארדי" המטפסת על העצים. איני רואה פה שום גישה והוכחה מדעית רצינית, זו אינה יותר יותר מאגדה ילדותית דמיונית על סמך יצור דמיוני שכמה חוקרים בנו לעצמם מקובץ של שברי ורסיסי עצמות, במטרה לצבור לעצמם כבוד תהילה וכסף.

הגרועים ביותר הם אלה שאינם מודעים לחסרונותיהם, מודעות לחסרון היא 90% מפתרון הבעיה.

קטונתי

זה לא אני כותב, זו הרצאה מדעית. על מוצא האדם אין ויכוח, האדם נברא בדמותו וצלמו של אלוהים, והאישה נבראה מצלעו של האדם לפני פחות מששת אלפי שנים.

לכל מי שרוצה לדעת על מוצא האדם

לפני שבוע העברתי הרצאה אודות האבולוציה של האדם, בערב 'חכמים בלילה' במוזיאון מדעטק. לאחר שסיימתי ויצאתי מהאולם, ניגש אלי אחד מהמאזינים בארשת פנים זעופה, והטיח בי כי- "אולי אבא שלך היה שימפנזה, אבל אני יודע מי אבא שלי והוא חובש כיפה." לא אכחיש כי התחלחלתי קשות למשמע אוזניי. אותו אדם משקף טעות נפוצה בציבור, והיא האמונה כי אנו צאצאי הקופים והשימפנזות. האמת שונה בעליל: אנו בני-דודם הרחוקים של השימפנזות. לפני תקופת זמן לא ידועה, המוערכת ב- 4-8 מיליוני שנים התפצלו השימפנזות והגורילות מאבותינו הקדמוניים. מכיוון שכך, איננו יכולים לדעת בוודאות כיצד נראו אותם אבות קדמוניים. עד עתה היינו סבורים כי הוא היה מקורב במראהו ובתכונותיו לשימפנזות ולגורילות, ומרוחק ממראהו הנוכחי של המין האנושי. אך בימים אלו נמצא רמז חדש שעשוי לשפוך אור על התעלומה: התגלו ונותחו שרידיו של המאובן העתיק ביותר בקו האבולוציה האנושי, הנמצא כפסע בלבד מאבותינו הקדמוניים, מהם התפצלו גם השימפנזים והגורילות. היצור חי כמיליון שנים לפני לוסי המפורסמת, ומתואר כבר עתה כ- 'ממצא המאה'. ולא, הוא לא חבש כיפה. עצמותיה המאובנות של נקבת הארדיטיפיטקוס המכונה ארדי, התגלו כבר ב- 1994 באתיופיה, אך השלד כולו היה שבור ומרוסק ליותר ממאה חתיכות ורסיסים. צוות בינלאומי של ארבעים ושבעה מדענים טרח על השרידים במשך 17 שנים, עד שהצליחו לאחות ולשחזר את רובם. כיום נחשפת הקהילה המדעית לראשונה לדיווחי הקבוצות שעבדו על שרידיה של ארדי ובדקו ותיארכו אותם בפרוטרוט. מתוך השלד המאוחה, הצליחו החוקרים להפיק מספר רב של עדויות לאורח חייה של ארדי. בדיקה וניתוח של זגוגית השן המחפה את שיניה מעידות כי היא העדיפה את הגישה הירוקה לחיים: רוב מזונה התבסס על עלים ופירות. כעדות נוספת, ניביה העליונים קטנים וכהים, בדומה לניבים שאנו מתהדרים בהם כיום, אך בשונה מניביהם החדים והארוכים של השימפנזות. מסתבר, אם כך, שאבותינו הקדמוניים לא ניחנו בעצמם בניבים ארוכים שכאלו, וכי השימפנזות עברו אבולוציה שהביאה ליצירת הניבים. השימפנזים והגורילות נוהגים ללכת על רגליהם האחוריות, ומשעינים את משקל פלג הגוף העליון על ידיהם. התיאוריה המדעית הקודמת סברה כי אבותינו הקדומים נהגו גם הם להשתמש בידיהם להליכה, וכי בני האדם המודרניים עברו אבולוציה ורכשו את יכולת ההליכה הזקופה. שלדה של ארדי חושף סיפור שונה. היא היתה מסוגלת לטפס על עצים באמצעות כל ארבע הגפיים, אך מבנה האגן, הירך וסימני השרירים מרמזים שהיא יכלה ללכת על שתי רגליה מבלי להישען על הגפיים הקדמיות. ייתכן לפיכך שהשימפנזות והגורילות פיתחו את דרך הליכתן לאחר ההפרדות מאבותיהם הקדומים של האדם, ושאותם אבות קדומים היו שונים מאד מקופי האדם הקיימים כיום. למרות קרבתה המופגנת למין האנושי, ארדי מייצגת שלב ביניים בדרך לאדם. קרוב לוודאי שהיא העבירה את מרבית זמנה ביער, מכיוון שכפות רגליה ניחנו באגודל גדול ונגדי, שהקנה לה את היכולת לאחוז בענפים באמצעות רגליה. ארדי בוודאי ניצלה את העצים כמקור מזון וכמקום לשינה ולמפלט מטורפים, אך בילתה בנעימים גם על הקרקע, כשהיא הולכת על שתי רגליה ומלקטת מזון מן האדמה בידיה. ארדי אינה לבדה במערכה. מאז נחשף שלדה באתיופיה, התגלו לפחות עוד 35 שרידי מאובנים אותם ניתן לשייך לבני משפחתה – הארדיפיתקוס. צאצאיה הקרובים ביותר, האוסטרלופיתקוסים הכוללים את לוסי, חיו מליון שנים מאוחר יותר באפריקה. שלדים אלו ואחרים מתארים את שלבי המעבר שבין אבותינו הקדמוניים, דמויי הקוף, ועד לצורתנו הנוכחית. כל אחד מאותם שרידים עתיקים מלמד אודות התקופה בה חי, אהב ואולי גם חשב. ביחד, הם מגוללים את סיפורה הארוך של האבולוציה של האדם, שנמשך עד ימינו אנו.

על פי "תודעת העל" האדם הוא יציר כפיו של הבורא ושונה מחיות אחרות

על פי "תודעת העל" האדם הוא שונה מכל החיות ונפרד מהם, הבורא נתן לאדם יכולות לברוא מצבים בעולם הזה. (על פי התשריט שנבחר ע"י האדם) האדם יורד לעולם הזה עם תשריט לביצוע וכל הזמן האדם מדווח לבורא ולצבא השמיים על התקדמותו בתסריט. ולכן האדם נקרא על ידי הבורא : בנים אתם לי. תודעת העל הוא מידע מתוקשר על ידי זאב אבירז.

"תודעת על"? טיפשות ונוכלות נסים ובריאה

הטיפשות והנוכלות של בני אדם כל כך נפוצה, עד כי בהחלט עדיף להניח כי התרחשותם של אירועים יוצאי דופן, המכונים ניסים או בריאה, נובעים מאותה טיפשות ונוכלות, מאשר להניח שאירועים כאלה התרחשו ובכך להודות שחוקי הטבע נשברו. האם כה פחותי ערך חיי אדם, עד כי אין חשיבות רבה לכך אם הם יתנהלו לאורם של אמונות שווא ועיקרים מוטעים?

אז נניח שהיה בעבר איזה יצור המכונה "ארדי"

אתה בעצמך כותב ש-"ארדי" נבנתה "מיותר ממאה חתיכות ורסיסים" בטוח גם שלא נמצאו כל חלקי אותו יצור אלא היה יותר חסר מקיים, ואז עמלו כמה בני אדם והדביקו והוסיפו והשלימו במקומות החסרים כיד הדמיון הפורה שלהם, עד שנבנה כעבור 17 שנה איזה דבר שכינוהו בשם "ארדי" אין כאן שום הוכחה מדעית רצינית, אלא יותר תאוריה המתבססת על אילתורים והשערות כיד הדמיון הטובה של אותם חוקרים, כי אי אפשר לבנות על מקבץ של רסק עצמות תאוריה מדעית רצינית, שאכן כך היה נראה באמת היצור הזה וכך היו תכונותיו. ויתר על כן, אפילו אם נאמר שהיו מוצאים את "ארדי" כשלד של יצור מושלם, אז בסדר, נניח שהיה בעבר יצור כזה, שיש לו דמיון בדברים מסויימים לאדם, (הלא לכל בעלי החיים בעולם יש בתחומים מסויימים דמיון ותכונות הדומות לאדם) אך היכן ההוכחה החותכת שאכן מוצא האדם הוא מאותה "ארדי" המטפסת על העצים. איני רואה פה שום גישה והוכחה מדעית רצינית, זו אינה יותר יותר מאגדה ילדותית דמיונית על סמך יצור דמיוני שכמה חוקרים בנו לעצמם מקובץ של שברי ורסיסי עצמות, במטרה לצבור לעצמם כבוד תהילה וכסף.

כך כותב

אחד שלמד על האבולוציה מאמנון הליצן.

ברוך שכוונתי לדברי גדולים ממני.

אם את טוענת שגם הרב אמנון יצחק אומר דברים דומים אז זה בוודאי טוב, על זה אומרים ברוך שכוונתי. למרות שאת הדברים הללו לא שמעתי מהרב אמנון יצחק, אין בזה שום פגם להביא דברים ממקורות אחרים, מכל מלמדי השכלתי, אבוי לאדם שמתסמך אך ורק על שכלו בלבד. כמדומני שגם את רחל מעתיקה רבות מאתר חופש ודומיו, ואם כבר מדברים על הרב אמנון יצחק, אני מבין שאת גם מאזינה וצופה בקלטות שלו, אך אינך מסוגלת באמת להתמודד אתו, כל מה שאת מסוגלת זה רק לשמור מרחק בטוח וללעוג לו מעל דפי הפורום, הבה נראה אותך רחל אם יש לך את האומץ להתמודד ישירות עם "אמנון הליצן" באחת ההרצאות שלו, הוא גם מגיע לעתים למחוזות שלך.

הגרועים ביותר הם אלה שאינם מודעים לחסרונותיהם, מודעות לחסרון היא 90% מפתרון הבעיה.

שאמנון הליצן

יבוא לפה וראה איך אתמודד אתו, אמנון הליצן טוב לאוהדי ביתר, הוא מחקה את המטיפים הנוצרים, גם הם עושים ניסים, מבטיחים הבטחות ומשתמשים בדמגוגיה זולה ובידור כדי למכור את דתם להמון העם. כשאני מעתיקה אני מציינת זאת, ולא כמוך שקורא מאמר בעיתון משפחה על ניוטון ומעתיק זאת לפה.

אז נניח שהיה בעבר איזה יצור המכונה "ארדי"

אתה בעצמך כותב ש-"ארדי" נבנתה "מיותר ממאה חתיכות ורסיסים" בטוח גם שלא נמצאו כל חלקי אותו יצור אלא היה יותר חסר מקיים, ואז עמלו כמה בני אדם והדביקו והוסיפו והשלימו במקומות החסרים כיד הדמיון הפורה שלהם, עד שנבנה כעבור 17 שנה איזה דבר שכינוהו בשם "ארדי" אין כאן שום הוכחה מדעית רצינית, אלא יותר תאוריה המתבססת על אילתורים והשערות כיד הדמיון הטובה של אותם חוקרים, כי אי אפשר לבנות על מקבץ של רסק עצמות תאוריה מדעית רצינית, שאכן כך היה נראה באמת היצור הזה וכך היו תכונותיו. ויתר על כן, אפילו אם נאמר שהיו מוצאים את "ארדי" כשלד של יצור מושלם, אז בסדר, נניח שהיה בעבר יצור כזה, שיש לו דמיון בדברים מסויימים לאדם, (הלא לכל בעלי החיים בעולם יש בתחומים מסויימים דמיון ותכונות הדומות לאדם) אך היכן ההוכחה החותכת שאכן מוצא האדם הוא מאותה "ארדי" המטפסת על העצים. איני רואה פה שום גישה והוכחה מדעית רצינית, זו אינה יותר יותר מאגדה ילדותית דמיונית על סמך יצור דמיוני שכמה חוקרים בנו לעצמם מקובץ של שברי ורסיסי עצמות, במטרה לצבור לעצמם כבוד תהילה וכסף.

תגובה על ה"אדם"

" כי מותר האדם מן הבהמה"כח רצון,מחשבה,יכולת דיבור.יכולת בחירה.

מדוע זה "מותר האדם"?

האם אלה הם הבדלים גדולים יותר מאשר בין צמחים ובעלי חיים? האם יש יתרון במעלות האלה על חידקים? האם הבדלים אלה יותר גדולים מהמשותף?

שאמנון הליצן

יבוא לפה וראה איך אתמודד אתו, אמנון הליצן טוב לאוהדי ביתר, הוא מחקה את המטיפים הנוצרים, גם הם עושים ניסים, מבטיחים הבטחות ומשתמשים בדמגוגיה זולה ובידור כדי למכור את דתם להמון העם. כשאני מעתיקה אני מציינת זאת, ולא כמוך שקורא מאמר בעיתון משפחה על ניוטון ומעתיק זאת לפה.

לגופו של עניין

הבה נניח לצורך הדיון שהינך צודקת, והרב אמנון יצחק משתמש בשיטות דומות למטיפים נוצריים, למרות שלדעתי הוא מאד ייחודי ומקורי והרבה יותר מוצלח מהם, אז מה בכך? מכל מלמדי השכלתי, מדוע אסור להשתמש בשיטות של אחרים, כל העולם היום מעתיק אחד מהשני, אם הם משתמשים בטלויזיה וטכנולוגיה להפיץ את דבריהם, מדוע שלא להשתמש באותה טכנולוגיה כדי להפיץ יהדות? ואם הנוצרים נוסעים במכוניות משוכללות, וטסים במטוסים, לכן צריך להשתמש בסוס ועגלה? אם כן כל הטענה שלך כלפי הרב אמנון יצחק שהוא משתמש באותן טכנולוגיות ושיטות של מטיפים נוצריים, כלומר טענה חיצונית גרידא, אבל לגופם של דברים, על תוכן דבריו אין לך תשובות, ושום דרך להתמודד אתם, לכן את בוחרת לתקוף אותו בדברים חיצוניים שוליים שאינן טענות כלל. יפה שאני מגלה שאת גם מעודכנת בקריאת העתונים החרדים, זה מגדיל כפל כפליים את הטענה כלפייך כיצד לאחר כל זה שאת כן קוראת ומעודכנת בחומר, אינך רואה שום דבר טוב אלא רק את השלילי ביהדות, לדעתי את מבינה ויודעת היטב בתוככי ליבך את הטוב והחיובי ביהדות, אלא שההתמודדות פה בפורום כבר הפכה אצלך למין בידור כזה, לספורט ולזירת התגוששות, ולא שמידת האמת מניעה אותך. (אגב אלו הן תכונות אופייניות לאלה המכונים "טרולים" באינטרנט) לעת עתה אין שום דבר בתקנון הפורום האוסר להביא דברים ממקורות אחרים, זה לא פורום סופרים ויוצרים, שאדם צריך להביא אך ורק יצירות מקוריות משלו, אלא מכל מקור שיש בו אסמכתא וסיוע לדברי ולדעותי אני מביא ואביא, אני רואה בהבאת דברים ואסמכתאות ממקורות רבים רק מעלה ולא חיסרון, זו פתיחות ורוחב אופקים, אני מציין מקורות רק אם זה רלוונטי בלבד לצורך העניין. ולמרות שאת אומרת שאת מציינת מקורות, אינך עושה זאת, לא זכור לי כמעט שציינת מקורות של דברים שכתבת, למרות שלי היה ברור ביותר מהיכן לקחת אותם, ואם רוב דברייך הם מקוריים פרי מוחך הקודח, אין בכך שום מעלה, אלא ההפך, רק מוכיח את אינך פועלת על פי ידע והשכלה אלא על פי אימפולסים, ונקמנות אישית מתוך משקעים אישיים ממרירות מבעיות שקרו לך בעברך בחייך, ואת מטילה את המרירות הזאת על כלל היהדות וחבל.

הגרועים ביותר הם אלה שאינם מודעים לחסרונותיהם, מודעות לחסרון היא 90% מפתרון הבעיה.

תגובה על ה"אדם"

" כי מותר האדם מן הבהמה"כח רצון,מחשבה,יכולת דיבור.יכולת בחירה.

"כי מותר האדם מן הבהמה אין"

"כי מקרה בני האדם ומקרה הבהמה ומקרה אחד להם כמות זה כן מות זה ורוח אחד לכל ומותר האדם מן הבהמה אין כי הכל הבל" קהלת חשב אחרת.

לגופו של עניין

הבה נניח לצורך הדיון שהינך צודקת, והרב אמנון יצחק משתמש בשיטות דומות למטיפים נוצריים, למרות שלדעתי הוא מאד ייחודי ומקורי והרבה יותר מוצלח מהם, אז מה בכך? מכל מלמדי השכלתי, מדוע אסור להשתמש בשיטות של אחרים, כל העולם היום מעתיק אחד מהשני, אם הם משתמשים בטלויזיה וטכנולוגיה להפיץ את דבריהם, מדוע שלא להשתמש באותה טכנולוגיה כדי להפיץ יהדות? ואם הנוצרים נוסעים במכוניות משוכללות, וטסים במטוסים, לכן צריך להשתמש בסוס ועגלה? אם כן כל הטענה שלך כלפי הרב אמנון יצחק שהוא משתמש באותן טכנולוגיות ושיטות של מטיפים נוצריים, כלומר טענה חיצונית גרידא, אבל לגופם של דברים, על תוכן דבריו אין לך תשובות, ושום דרך להתמודד אתם, לכן את בוחרת לתקוף אותו בדברים חיצוניים שוליים שאינן טענות כלל. יפה שאני מגלה שאת גם מעודכנת בקריאת העתונים החרדים, זה מגדיל כפל כפליים את הטענה כלפייך כיצד לאחר כל זה שאת כן קוראת ומעודכנת בחומר, אינך רואה שום דבר טוב אלא רק את השלילי ביהדות, לדעתי את מבינה ויודעת היטב בתוככי ליבך את הטוב והחיובי ביהדות, אלא שההתמודדות פה בפורום כבר הפכה אצלך למין בידור כזה, לספורט ולזירת התגוששות, ולא שמידת האמת מניעה אותך. (אגב אלו הן תכונות אופייניות לאלה המכונים "טרולים" באינטרנט) לעת עתה אין שום דבר בתקנון הפורום האוסר להביא דברים ממקורות אחרים, זה לא פורום סופרים ויוצרים, שאדם צריך להביא אך ורק יצירות מקוריות משלו, אלא מכל מקור שיש בו אסמכתא וסיוע לדברי ולדעותי אני מביא ואביא, אני רואה בהבאת דברים ואסמכתאות ממקורות רבים רק מעלה ולא חיסרון, זו פתיחות ורוחב אופקים, אני מציין מקורות רק אם זה רלוונטי בלבד לצורך העניין. ולמרות שאת אומרת שאת מציינת מקורות, אינך עושה זאת, לא זכור לי כמעט שציינת מקורות של דברים שכתבת, למרות שלי היה ברור ביותר מהיכן לקחת אותם, ואם רוב דברייך הם מקוריים פרי מוחך הקודח, אין בכך שום מעלה, אלא ההפך, רק מוכיח את אינך פועלת על פי ידע והשכלה אלא על פי אימפולסים, ונקמנות אישית מתוך משקעים אישיים ממרירות מבעיות שקרו לך בעברך בחייך, ואת מטילה את המרירות הזאת על כלל היהדות וחבל.

הבנת הנקרא

קרא שוב פעם מה כתבתי וראה שלא התכוונתי לשימוש בטכנלוגיה. העתקה מעיתון מבלי לבדוק אם הדברים נכונים לא מראה על פתיחות ורוחב אופקים אלא על "צרות המוחין". אני משתדלת להביא מקורות. אתה לא רק נביא אלא גם פסיכולוג. אתה שייך לסוג האנשים שאיני נפגעת מהם, הייתי נפגעת אם היית מחמיא לי. נ.ב. אנחנו עדיין מחכים שתביא ראיה שניוטון חיכה למשיח יהודי.
עבור לעמוד
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
דתיים-חילוניים
בחר
בחר