מחקר של סעדיה גאון

סעדיה גאון על גלגול נשמות "אנשים ממי שנקראים יהודים, מצאתים אומרים בהשנות, וקוראים אותו ההעתקה (גלגול נשמות), ועניינו אצלם שרוח ראובן תשוב אל שמעון, ואחר כן בלוי, ואחר כן ביהודה, ויש מהם רבים שאומרים, יש פעמים שתהיה רוח האדם בבהמה, ורוח הבהמה באדם, ודברים רבים מזה השגעון והערבוב" (ספר האמונות והדעות מאמר ו' ) מחקרים עוסקים בעובדות גלגולים אלה אמונות הבל שאינן ללא ביסוס. בהכללה לא יכולים להיות מחקרים כאשר אין עובדות.

רבינו הרמב"ן כתב לתרץ: מדוע צדיק ורע לו, רשע וטוב לו ? שהתשובה לכך היא ע"פ עניין גלגול

נשמות, 2. האם 200 מקרים שנחקרו לא מספיקים http://www.flix.co.il/tapuz/showVideo.asp?m=3134381 3. ומה רע בסיפור של הדרוזי http://www.flix.co.il/tapuz/showVideo.asp?m=1161855 4. רבינו האר"י כתב 'שער הגלגולים' וכל המקובלים בעקבותיו לפי היהדות עיקר האדם הוא הנשמה לחיי העולם הבא, וחיי העולם הזה הם הכנה להם, פעמים שאין אדם משלים את הכנתו, או שצריך לתקן עניין שלא הספיק לתקן, לכן הוא מתגלגל שוב. נראה שאתה מתחמק מלתת מענה רציני, כי פשוט אין לך

הרב סעדיה גאון

"אנשים ממי שנקראים יהודים, מצאתים אומרים בהשנות, וקוראים אותו ההעתקה (גלגול נשמות), ועניינו אצלם שרוח ראובן תשוב אל שמעון, ואחר כן בלוי, ואחר כן ביהודה, ויש מהם רבים שאומרים, יש פעמים שתהיה רוח האדם בבהמה, ורוח הבהמה באדם, ודברים רבים מזה השגעון והערבוב" (ספר האמונות והדעות מאמר ו' ) בתנ"ך, בתלמוד, במדרש, אין זכר לגלגול נשמות, כמו הרבה מנהגים, היהודים העתיקו זאת מדתות אחרות.

בואי נעשה חסד עם השואל-הוא קרא/שמע שיש ילדים שמספרים דברים מדויקים על אירועים ואנשים מן העבר.

רבינו הרמב"ן כתב לתרץ: מדוע צדיק ורע לו, רשע וטוב לו ? שהתשובה לכך היא ע"פ עניין גלגול

נשמות, 2. האם 200 מקרים שנחקרו לא מספיקים http://www.flix.co.il/tapuz/showVideo.asp?m=3134381 3. ומה רע בסיפור של הדרוזי http://www.flix.co.il/tapuz/showVideo.asp?m=1161855 4. רבינו האר"י כתב 'שער הגלגולים' וכל המקובלים בעקבותיו לפי היהדות עיקר האדם הוא הנשמה לחיי העולם הבא, וחיי העולם הזה הם הכנה להם, פעמים שאין אדם משלים את הכנתו, או שצריך לתקן עניין שלא הספיק לתקן, לכן הוא מתגלגל שוב. נראה שאתה מתחמק מלתת מענה רציני, כי פשוט אין לך

תלך לספריות יש מיליוני סיפורים, מי מייחס לסיפורים ערך של עובדות.

החוקרים הם לא ילדים קטנים, 200 מקרים נבדקו

בקפידה, החוקרים יצאו לשטח ומה שהילדים סיפרו על חייהם בגלגול שעבר נבדק ואומת, זה ממש לא חוכמה גדולה. סיכום: בנושא גלגול נשמות יצאת קטן.

אף אחד מהחוקרים לא ראה נשמה, זו אמונת הבל

גם אף אחד לא ראה את כוח המשיכה, אע"פ שהוא בודאי קיים,

ואם ילד מספר דברים על חיים אחרים, ואתה יוצא לשטח, ומאמת שכל מה שהוא אמר נכון, הרי לך הוכחה פשוטה שהוא גלגול של אותו האיש. לוגיקה פשוטה, 'קשה להשתחרר מדעה קדומה' ואני עדיין מחכה למחקרים נגדיים, ולא סתם לתחושות בטן שלך.

לא כל כך ודאי

הקוראים מצפים לתשובות רציניות, ובנתיים .....

1. נחכה בסבלנות, עד שתביא לנו את הקישורים למחקרים נגדיים, 2.בסיפור של הדרוזי, אתה קובע שהוא מפוברק באופן שרירותי. אם אתה שומע את הסיפור עד הסוף היית שומע את דעתה של הפסיכיטרית שקבעה שהילד לא משקר. 3. אני לא מבין מה אבסורדי, אם נאמר שרוב האנשים מגולגלים ?

אז אתה בוחר להתעצל - כמה צפוי

2. אתה מאמין לו באוםפן שרירותי. אתה אפילו לא שוקל שום הסבר לוגי אחר מלבד מה שאתה תופס כאמת וזאת עוד לפני שבכלל הוכחת כי יש דבר כזה נשמה וכי היא אכן מתגלגלת. + שמעתי את הסיפור על הילד הזה ושל ילדים ואנשים אחרים וכל הנקודות שהעלתי תקפות. 3. מה זה נאמר? שוב פעם, אתה מציג טענה וטוען כי היא אמת בלי שום ראיות מלבד אמונתך האישית - אמונתך אינה ראיה. 4. אז אתה רוצה להביא דוגמא מהדת שלך או לא?

גם אף אחד לא ראה את כוח המשיכה, אע"פ שהוא בודאי קיים,

ואם ילד מספר דברים על חיים אחרים, ואתה יוצא לשטח, ומאמת שכל מה שהוא אמר נכון, הרי לך הוכחה פשוטה שהוא גלגול של אותו האיש. לוגיקה פשוטה, 'קשה להשתחרר מדעה קדומה' ואני עדיין מחכה למחקרים נגדיים, ולא סתם לתחושות בטן שלך.

ממש ממש לא וזאת כבר הסברתי והראתי לך

הילד יכול היה לשמוע אחרים מדברים על הנפטר ולחזור על דבריהם. הילד יכול היה למצוא יומן של הנפטר, לקרוא אותו ולומר כי הוא "זוכר" דברים. הילד יכול להיות מונחה ע"י אדם אחר בשביל פירסום או הכרה. ויש עוד הרבה אפשרויות אחרות. אתה אבל אפילו לא מעלה על דעתך לשקול אותם. כאשר אתה חוקר דבר מה אתה צריך להיות אובייקטיבי ולבדוק את הדבר הנבדק מכל זוית ראיה אפשרית ולא רק דרך זוית ראיה אחת. עליך להיות לא משוחד, מבין עכשיו?

גם אתה עושה את החוקרים כילדים קטנים, שלא חשבו על דברים כאלו פשוטים.

בכל אופן אתה צריך למצוא מחקר נגדי ולא לומר מה דעתך, כי דעתך ודעתי לא חשובים, דעתם של החוקרים קובעת. ועכשיו בבקשה תגובה לEVP

ניסים וגלגולים

לא במקרה סיפורי גלגולים וניסים נפוצים בחברות המאמינות בניסים וגלגולים, יש גם מאמינים באלוהים. מדוע אלה אמונות הבל? כי לא ניתן להסביר את הסיפורים בצורה שכלתנית או לחזור עליהם בניסוי או בצפייה. יש מושגים שאין אפשרות להסבירם, ואינם משהו, אבל יש להם שימוש, אחד מהם זו הכבידה, גם זמן אין רואים ויש לזמן שימוש בשפת יומיום וניתן לחזור עליהם בניסוי וצפייה.

היש אתאיסתי רציני שיכול להסביר לי את תופעת גלגול נשמות לפי תפיסתו


ניסים וגלגולים

לא במקרה סיפורי גלגולים וניסים נפוצים בחברות המאמינות בניסים וגלגולים. מדוע אלה אמונות הבל? כי לא ניתן להסביר את הסיפורים בצורה שכלתנית או לחזור עליהם בניסוי או בצפייה. יש מושגים שאין אפשרות להסבירם, ואינם משהו, אבל יש להם שימוש, אחד מהם זו הכבידה, גם זמן אין רואים ויש לזמן שימוש בשפת יומיום וניתן לחזור עליהם בניסוי וצפייה.

גלגול נשמות זה שנשמתך המיוסרת נדדה מגוף כלב דרוב והגיעה אליך,

תגיד,לא בא לך לקשקש בזנב לפעמים,אם לא בטח בא לך להריח לכלבה את התחת

ניסים וגלגולים

לא במקרה סיפורי גלגולים וניסים נפוצים בחברות המאמינות בניסים וגלגולים. מדוע אלה אמונות הבל? כי לא ניתן להסביר את הסיפורים בצורה שכלתנית או לחזור עליהם בניסוי או בצפייה. יש מושגים שאין אפשרות להסבירם, ואינם משהו, אבל יש להם שימוש, אחד מהם זו הכבידה, גם זמן אין רואים ויש לזמן שימוש בשפת יומיום וניתן לחזור עליהם בניסוי וצפייה.

יש לגלגול נשמות אמת כמו שלאמונה שההרים נוצרו ממחראות אדם

אולי מספיק לזיין השכל כבר,אין גלגול אין אלוהים,יש חיים מוגבלים רק הכוח של האדם מדבר

הרב סעדיה גאון

"אנשים ממי שנקראים יהודים, מצאתים אומרים בהשנות, וקוראים אותו ההעתקה (גלגול נשמות), ועניינו אצלם שרוח ראובן תשוב אל שמעון, ואחר כן בלוי, ואחר כן ביהודה, ויש מהם רבים שאומרים, יש פעמים שתהיה רוח האדם בבהמה, ורוח הבהמה באדם, ודברים רבים מזה השגעון והערבוב" (ספר האמונות והדעות מאמר ו' ) בתנ"ך, בתלמוד, במדרש, אין זכר לגלגול נשמות, כמו הרבה מנהגים, היהודים העתיקו זאת מדתות אחרות.

הכל מעתק מהבבלים,אבל בקבלה שהמצאה אלף שהים אח"כ כאילו

המציאאו הכל מחדש , וככה מאמינים כל הטפשים
עבור לעמוד
, , , ,
בחזרה לפורום
עבור לפורום:
דתיים-חילוניים
בחר
בחר