שתי שאלות על בריאת העולם

ערב טוב לכולם! רציתי לשאול 2 שאלות שעלו בי לאחר קריאת פרשת בראשית הלו היא פרשת בריאת העולם. השאלה הראשונה היא כתוב בפרק א' פסוק כט':" ויאמר ה' הנה נתתי לכם את כל עשב זורע זרע אשר על פני כל הארץ ואת כל העץ אשר בו פרי עץ זורע זרע לכם יהיה לאכלה" האם זה אומר שלפי התורה אנו צריכים להיות צמחוניים? שאלה שניה בפרק א' פסוק כז' כתוב:" ויבא ה' את האדם בצלמו בצלם ה' ברא אותו זכר ונקבה ברא אותם" ואז בפסוק כא' כתוב שאלוהים לקח עצם מהאדם וברא את האשה. השאלה היא למה קודם כתוב שה' ברא אותם זכר ונקבה זאת אומרת את שניהם ואז כתוב שהאדם היה לבד ולא טוב היות האדם לבדו ומהאדם נבראה האשה. וגם פסוק כז' קצת לא מובן כי הוא כתוב גם בלשון יחיד "ברא את האדם" ואז בלשון רבים "ברא אותם" אשמח לקבל תשובה אורלי

שאלות מיותרות

פתי מאמין מקבל את מעשיית הבריאה בלי לשאול. מי שאינו מאמין מבין שזו מעשייה בלבד.

שאלה אחרת ללא מאמינים בבריאה

למה כל כוכבי הלכת ,שמש, ירח,צדק ונוגה, שבתאי כדור הארץ, כולם מעוצבים בצורה כדורית? למה לא צורת מלבן או משולש או ריבוע או כל צורה אחרת? למה שהירח או כוכבים אחרים אין להם צורות מגוונות חוץ מעיגול? הייתי מצפה שאם השמש עגולה אז כוכב שבתאי או נפטון תהיה לו צורה אחרת.

תשובות

1) נאמר על כל זה שמותר לאכול אבל לא נאמר כאן שאסור לאכול דברים נוספים. למה הדבר דומה: אמא מגישה ארוחה לשולחן . היא אומרת לילדים שהיגישה אוכל . את השוקולד היא החביאה כי היא יודעת שזה לא כל כך בריא לאכול שוקולד. אבל אם הילד יבקש דוקא שוקולד. אז הוא יקבל גם שוקולד. לחם תאכל לפי צורכך. בשר כאוות נפשך. אין ספק שהלחם הוא צורך לאדם אך הבשר כפי הנראה אינו צורך אלא תאווה. ואולם אין איסור על אכילת בשר. 2 ) אדם אינו כינוי לאדם הראשון דוקא . כמו שכתוב בתורה ארבה כך כתוב אדם כאילו ביחיד אבל הכוונה היא לסוג מסוים ולא לפריט בודד מאותו סוג. כמו כן אין מוקדם ומאוחר בתורה .

שאלה אחרת ללא מאמינים בבריאה

למה כל כוכבי הלכת ,שמש, ירח,צדק ונוגה, שבתאי כדור הארץ, כולם מעוצבים בצורה כדורית? למה לא צורת מלבן או משולש או ריבוע או כל צורה אחרת? למה שהירח או כוכבים אחרים אין להם צורות מגוונות חוץ מעיגול? הייתי מצפה שאם השמש עגולה אז כוכב שבתאי או נפטון תהיה לו צורה אחרת.

לרוב השאלות הרציניות אין תשובה בודאי לא לשאלות מדומות.

אתה מניח את הדרוש הוכחה, אתה מניח שכוכבי השמיים עוצבו ולכן יש מעצב וזה דבר שדורש הוכחה ואין כזאת. אגב כוכבי השמיים אינם כדוריים כפי שאתה נוכח יש הרים ועמקים והפרש הגבהים על כדור הארץ הוא בין 8000 מטר ביבשה ל11000 מטר בים, כדור הארץ צורתו הכללית פחוסה ולא כדורית. על טבע המציאות, טבע האדם, משמעות החיים, האם העולם נצחי, או שאין הוא נצחי? האם העולם סופי או אין הוא סופי? האם הנפש והגוף זהים, או שהגוף דבר אחד והנפש דבר אחר? האם חי האדם לאחר המוות, או שאין כל צורת חיים לאחר כיליון הגוף? מדוע קיים דבר מה? מה תכליתם של הדברים הקיימים? מה תכליתו של האדם?

שאלה לאלה המאמינים בבריאה

האם אתה מכיר ולו דוגמה אחת של בריאה. ככל הידוע לבעלי החיים והצמחים יש הורים ולהוריהם היו הורים. רוב החיים הם מחזוריים ואין שום סיבה נראית לעין שבעבר היה אחרת.

שתי שאלות על בריאת העולם

ערב טוב לכולם! רציתי לשאול 2 שאלות שעלו בי לאחר קריאת פרשת בראשית הלו היא פרשת בריאת העולם. השאלה הראשונה היא כתוב בפרק א' פסוק כט':" ויאמר ה' הנה נתתי לכם את כל עשב זורע זרע אשר על פני כל הארץ ואת כל העץ אשר בו פרי עץ זורע זרע לכם יהיה לאכלה" האם זה אומר שלפי התורה אנו צריכים להיות צמחוניים? שאלה שניה בפרק א' פסוק כז' כתוב:" ויבא ה' את האדם בצלמו בצלם ה' ברא אותו זכר ונקבה ברא אותם" ואז בפסוק כא' כתוב שאלוהים לקח עצם מהאדם וברא את האשה. השאלה היא למה קודם כתוב שה' ברא אותם זכר ונקבה זאת אומרת את שניהם ואז כתוב שהאדם היה לבד ולא טוב היות האדם לבדו ומהאדם נבראה האשה. וגם פסוק כז' קצת לא מובן כי הוא כתוב גם בלשון יחיד "ברא את האדם" ואז בלשון רבים "ברא אותם" אשמח לקבל תשובה אורלי

טיפשות ונוכלות נסים ובריאה

הטיפשות והנוכלות של בני אדם כל כך נפוצה , עד כי בהחלט עדיף להניח כי התרחשותם של אירועים יוצאי דופן, המכונים ניסים או בריאה, נובעים מאותה טיפשות ונוכלות, מאשר להניח שאירועים כאלה התרחשו ובכך להודות שחוקי הטבע נשברו.

התשובה על שאלה ראשונה היא פשוטה.

יש אומרים לפני המבול לבני אדם אסור היה לאכול בשר, אסור להרוג בהמה לשם בשר, לאחר המבול, בגלל שנוח, הוא הציל את כל החיות ממי המבול, כבר מותר לנו לאכול בשר. לגבי השאלה השניה, יש בה עניין פילוסופי פנימי. אלוקים אלוקים בעיקרון ברא רוב החיות בנפרד זכר ונקבה אבל את האדם כשברא כוונתו היתה אחרת,לתת לאדם חופש הבחירה הרחב ביותר. לכן בהתחלה הוא לא הפריד את המין באדם, אבל קרא לכל החיות שאדם יקרא את שמם, יראה שלכל חיה יש זכר ונקבה ולו אין ובכך אולי יסכים לניתוח הפרדה בין זכר לנקבה בו. אדם הוא היצור היחיד בעולם הזה שיש לו שכל ורצון חופשי מוחלט ואלוקים מתחשב בו. לפחות כך זה נראה לי.

אכילת בשר זו חזירות לשמה.

אתה אומר שאלוהים מתחשב באדם כי יש לו שכל. לפי דעתי אלוהים צריך להתחשב בבעלי חיים ולא באדם. לאדם יש שכל וחוכמה והוא יכול לתכנן את דרכיו ומעשיו ולכן הוא אחראי על עצמו ולא צריך שאלוהים יתחשב בו.הוא אדון לעצמו בזכות שכלו וחוכמתו. אלוהים אמור להתחשב בבעלי חיים לפי ההיגיון כי הם מוגבלים ופועלים לפי אינסטינקט.

"הסברים" לפתאים בשנת 2008

יש אומרים, מי אלה האומרים? מי היה נוכח לפני המבול? בריאה אינה שאלה פילוסופית אלא שאלה של ניסיון, אין שום ניסיון מבריאה ואין סיבה להניח שבעבר הייתה בריאה.

אכילת בשר זו חזירות לשמה.

אתה אומר שאלוהים מתחשב באדם כי יש לו שכל. לפי דעתי אלוהים צריך להתחשב בבעלי חיים ולא באדם. לאדם יש שכל וחוכמה והוא יכול לתכנן את דרכיו ומעשיו ולכן הוא אחראי על עצמו ולא צריך שאלוהים יתחשב בו.הוא אדון לעצמו בזכות שכלו וחוכמתו. אלוהים אמור להתחשב בבעלי חיים לפי ההיגיון כי הם מוגבלים ופועלים לפי אינסטינקט.

כשאני קורא את תגובתך איני בטוח שלכל אדם יש שכל או חכמה

בני אדם הם אוכלי כל עוד מלפני שהיה להם שכל וחכמה.

שלמה לא הבנת.

הפירוש שנתתי הוא בהנחה שהעולם נברא על ידי אלוהים ולא לפי ההשקפה החילונית שלך. לא נתתי פירוש להשקפה שלך שלפיה העולם לא נברא על ידי אלוהים. רק נתתי פרשנות לגבי דבריו של שישקין בהנחה שהעולם אכן נברא על ידי אלוהים.

שתי שאלות על בריאת העולם

ערב טוב לכולם! רציתי לשאול 2 שאלות שעלו בי לאחר קריאת פרשת בראשית הלו היא פרשת בריאת העולם. השאלה הראשונה היא כתוב בפרק א' פסוק כט':" ויאמר ה' הנה נתתי לכם את כל עשב זורע זרע אשר על פני כל הארץ ואת כל העץ אשר בו פרי עץ זורע זרע לכם יהיה לאכלה" האם זה אומר שלפי התורה אנו צריכים להיות צמחוניים? שאלה שניה בפרק א' פסוק כז' כתוב:" ויבא ה' את האדם בצלמו בצלם ה' ברא אותו זכר ונקבה ברא אותם" ואז בפסוק כא' כתוב שאלוהים לקח עצם מהאדם וברא את האשה. השאלה היא למה קודם כתוב שה' ברא אותם זכר ונקבה זאת אומרת את שניהם ואז כתוב שהאדם היה לבד ולא טוב היות האדם לבדו ומהאדם נבראה האשה. וגם פסוק כז' קצת לא מובן כי הוא כתוב גם בלשון יחיד "ברא את האדם" ואז בלשון רבים "ברא אותם" אשמח לקבל תשובה אורלי

לשאול בכדי לשאול

אני לא יודע מאיפה הקרצת את השאלות האלה אבל אם קוראים נכון את הכתוב לא צריכה להיות שאלה

כל הערך המוסף בתורה שאין שם מוחלט. לכן הפרשנות, ולכן האמר כי, הרשות נתונה.

לו הכל היה ברור וחד משמעי, היה אפשר לחשוב שהכל יהרג ובל יעבור. מאה פנים לתורה, וכל דור רכל אדם נדרש ללמוד ולפרש עבור עצמו. היום רק בודדים מנסים עדיין להבין את הכתוב כפשוטו. מקובל יותר לנסות לפענח מה הייתה כוונת המחבר. התופעה שיש בתורה, ובתנ"ך כולו, יותר מנוסך אחד לאותו סיפור נפוצה למדי. הנה, רק אתמול כתב כאן משתתף על מקום קבורתה של רחל אמנו. המקורות מוני שלושה מקומות שונים. ברור שרק מקום הוא האמיתי, ואולי גם זה לא.

( ולכן נכון כי, הרשות נתונה לפרש כמיטב הבנתנו ).

עבור לעמוד
, , , , ...
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: ג'קו ., the.one.who.knows
עבור לפורום:
דתיים-חילוניים
בחר
בחר