שינוי אוטומטי של רזולוציית מסך

שלום רב אני מבקש לדעת האם ניתן לשנות את רזולוציית המסך ,אוטומטית,בהתאם לרצוי לי כמתכנת ישום ב- ASP מבחינתי גם שורות קוד בג'אווה סקריפט זה בסדר.הרעיון-אם רזולוציית המשתמש נמוכה מהרצוי לי אני מעוניין לשנות לו את הרזולוציה אוטומטית. לתשובתכם אודה רמי

נסה בעזרת הקוד המצורף

Private Declare Function EnumDisplaySettings Lib "user32" Alias "EnumDisplaySettingsA" (ByVal lpszDeviceName As Long, ByVal iModeNum As Long, lpDevMode As Any) As Boolean Private Declare Function ChangeDisplaySettings Lib "user32" Alias "ChangeDisplaySettingsA" (lpDevMode As Any, ByVal dwflags As Long) As Long Const CCDEVICENAME = 32 Const CCFORMNAME = 32 Const DM_PELSWIDTH = &H80000 Const DM_PELSHEIGHT = &H100000 Private Type DEVMODE dmDeviceName As String * CCDEVICENAME dmSpecVersion As Integer dmDriverVersion As Integer dmSize As Integer dmDriverExtra As Integer dmFields As Long dmOrientation As Integer dmPaperSize As Integer dmPaperLength As Integer dmPaperWidth As Integer dmScale As Integer dmCopies As Integer dmDefaultSource As Integer dmPrintQuality As Integer dmColor As Integer dmDuplex As Integer dmYResolution As Integer dmTTOption As Integer dmCollate As Integer dmFormName As String * CCFORMNAME dmUnusedPadding As Integer dmBitsPerPel As Integer dmPelsWidth As Long dmPelsHeight As Long dmDisplayFlags As Long dmDisplayFrequency As Long End Type Dim DevM As DEVMODE Sub ChangeRes(iWidth As Single, iHeight As Single) Dim a As Boolean Dim i As Integer i = 0 Do a = EnumDisplaySettings(0&, i, DevM) i = i + 1 Loop Until (a = False) Dim b& DevM.dmFields = DM_PELSWIDTH Or DM_PELSHEIGHT DevM.dmPelsWidth = iWidth DevM.dmPelsHeight = iHeight ChangeDisplaySettings DevM, 0 End Sub
עבור לעמוד
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
תיכנות
בחר
בחר